Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП)

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це нормативні документи, що регулюють організацію та забезпечення безпечних і здорових умов праці в Україні.

Ці документи містять вимоги до безпеки та здоров'я працівників, а також встановлюють правила взаємодії між роботодавцями та працівниками у цій сфері. НПАОП - це документи різного рівня законодавства, що стосуються охорони праці. До цих документів належать правила, інструкції, методичні матеріали, стандарти та інші регуляторні документи. Вони розробляються з метою забезпечення безпеки та здоров'я працівників та запобігання нещасним випадкам на робочому місці.

КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності) та НПАОП (Нормативно-правові акти з охорони праці) - два важливих аспекти, що стосуються регулювання економічної діяльності та безпеки праці в Україні. Ці дві складові мають відношення один до одного, але вони функціонують у різних сферах.

КВЕД - це національний стандарт класифікації видів економічної діяльності, що базується на стандарті Європейського Союзу NACE Rev.2. КВЕД використовується для класифікації підприємств, статистичного аналізу та забезпечення порівняння даних між країнами. Він допомагає уряду та іншим організаціям стежити за економічними тенденціями, розвитком різних галузей економіки та формуванні економічної політики країни.

НПАОП - це документи, що встановлюють вимоги до безпеки праці, а також правила, норми та стандарти для забезпечення здоров'я та безпеки працівників. НПАОП регулюють різні аспекти охорони праці, включаючи безпечні умови праці, оснащення підприємств, навчання персоналу та медичне обслуговування.

Відношення між КВЕД та НПАОП полягає в тому, що підприємства, які здійснюють певні види економічної діяльності, повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Зокрема, різні галузі економіки можуть мати свої специфічні вимоги та регламенти, що стосуються безпеки праці. Отже, на підприємствах, які належать до певних КВЕД-кодів, будуть встановлені відповідні НПАОП, які регулюють безпеку праці для цієї конкретної галузі або виду діяльності.

Кожне підприємство має знати свій КВЕД-код, що дозволяє йому визначити свої обов'язки щодо охорони праці та забезпечити дотримання відповідних НПАОП. Керівники підприємств та спеціалісти з охорони праці повинні забезпечити, щоб їх організація дотримувалася цих вимог та правил, щоб забезпечити безпечне середовище для своїх працівників.

Відповідність НПАОП відіграє важливу роль у зменшенні ризиків професійних травм та захворювань серед працівників. У випадку порушень норм охорони праці, підприємства можуть стикнутися з адміністративними та навіть кримінальними відповідальностями, а також з фінансовими втратами пов'язаними зі здоров'ям і безпекою працівників.

Таким чином, КВЕД та НПАОП мають відношення один до одного через те, що підприємства з різних видів економічної діяльності повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, що відображають специфіку та потреби конкретних галузей економіки. Це сприяє створенню безпечного робочого середовища та захисту працівників від професійних ризиків.

Охорона праці на виробництві відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та здоров'я працівників, а також стабільності та продуктивності підприємства. Впровадження ефективних систем охорони праці на виробництві приносить багато користі для всіх зацікавлених сторін.

  • Зменшення ризиків професійних травм та захворювань: Впровадження правил безпеки та профілактичних заходів допомагає знизити ризик різних професійних травм та захворювань, забезпечуючи здорове робоче середовище для працівників.
  • Підвищення продуктивності: Коли працівники працюють у безпечному та комфортному середовищі, їхній рівень задоволення та мотивації зростає. Це, в свою чергу, підвищує продуктивність праці та забезпечує стабільність виробничого процесу.
  • Зменшення відповідальності та витрат: Впровадження ефективної системи охорони праці допомагає уникнути адміністративної, громадської та кримінальної відповідальності, пов'язаної з порушеннями норм безпеки. Крім того, це зменшує витрати на відшкодування та відновлення ресурсів, пов'язаних з професійними травмами або хворобами.
  • Покращення репутації підприємства: Створення безпечного робочого середовища підвищує репутацію підприємства серед співробітників, клієнтів, партнерів та громадськості. Це може поліпшити бізнес-відносини та довгострокову конкурентоспроможність компанії на ринку.
  • Забезпечення відповідності законодавству: Дотримання норм охорони праці допомагає компаніям уникати штрафів та санкцій, що можуть бути накладені державними органами у випадку порушень законодавства. Це також сприяє зміцненню довіри між підприємством та державними структурами.
  • Стимулювання інновацій: Вирішення питань охорони праці може вимагати застосування нових технологій та методів, що можуть сприяти розвитку інновацій у виробництві. Це може призвести до поліпшення ефективності виробничого процесу та забезпечити конкурентні переваги на ринку.
  • Забезпечення соціальної відповідальності компанії: Дотримання принципів охорони праці є важливим аспектом соціальної відповідальності бізнесу. Компанії, які відповідально ставляться до здоров'я та безпеки своїх працівників, забезпечують підтримку та захист своїх співробітників, а також створюють позитивний імідж компанії.

У підсумку, охорона праці на виробництві приносить численні переваги для підприємств, працівників та суспільства в цілому. Впровадження ефективних систем охорони праці допомагає забезпечити здорове та безпечне робоче середовище, підвищити продуктивність, зміцнити репутацію компанії та дотримуватися законодавчих норм. Це, в свою чергу, сприяє стабільності та розвитку підприємства та створює підґрунтя для довгострокового успіху на ринку.

НПАОП 00.0-5.03-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов
НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
НПАОП 1.8.10-5.06-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для вантажника (підсобника, транспортного робітника) при проведенні робіт на залізничних коліях підприємств цукрової промисловості
НПАОП 63.21-1.09-91 Правила техники безопасности и производственной санитарии для рельсосварочных предприятий
НПАОП 1.2.10-1-04 Правила безпеки у прокатному виробництві
НПАОП 3.0.00-6.05-90 Рекомендації щодо використання засобів індивідуального захисту голови, обличчя, органів дихання та чуття, захисних поясів, дерматологічних засобів та репелентів робітниками лісового господарства
НПАОП 32.1-1.01-72 Правила техники безопасности и производственной санитарии в электронной промышленности
НПАОП 35.3-1.27-89 Правила по безопасности труда при пневмо- и гидроиспытаниях
НПАОП 90.00-1.03-78 Правила техники безопасности и производственной санитарии при уборке городских територий
НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд
НПАОП 24.4-3.38-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим микробиологической промышленности
НПАОП 15.8-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва
НПАОП 5.1.12-4.03-90 (КД 238 УРСР 84001-15-90) Типове положення. Базова лабораторія з контролю за станом умов праці
НПАОП 0.00-7.01-06 Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами
НПАОП 85.0-3.01-88 Программа проведения обучения специалистов, занимающихся обеспечением рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты
НПАОП 63.12-7.04-80 Стеллажи механизированные элеваторного типа. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 00.0-3.05-98 Тимчасові типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості
НПАОП 14.0-1.01-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии в неметаллорудной промышленности
НПАОП 63.21-1.03-96 Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства
НПАОП 80.22-1.02-74 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для шкільних навчальних закладів і навчальновиробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, дільниць) під­приємств, у яких проводиться трудова підготовка учні
НПАОП 9.1.50-6.04-91 Методичні рекомендації щодо поліпшення умов праці медичних працівників, які зайняті ультразвуковою діагностикою
НПАОП 1.8.10-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та
НПАОП 0 00-7 08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 5.1.11-4.06-89 Положение о знаках безопасности на объектах железнодорожного транспорта
НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна міністерства хлібопродуктів СРСР
НПАОП 63.12-1.14-98 Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини
НПАОП 85.11-1.13-59 Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ
НПАОП 1.1.23-5.03-91 Инструкция по предупреждению основных видов аварий и выбору методов их ликвидации при бурении скважин предприятиями по «укргазпром»
НПАОП 10.0-5.18-04 Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт
НПАОП 5.1.21-5.01-88 Типова інструкція з охорони праці для робітників бригад при перевантаженні небезпечних вантажів
НПАОП 40.1-3.03-84 Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций Минэнерго СССР
НПАОП 24.1-1.07-10 Про затвердження правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості
НПАОП 8.5.10-5.10-84 Типова інструкція з охорони праці для робітників, які зайняті приготуванням промивальних рідин, що використовуються при бурінні свердловин на тверді корисні копалини
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості
НПАОП 48-88-65 Система стандартов безопасности труда печи для обжига в кипящем слое требования безопасности
НПАОП 1.1.30-5.22-96 Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань
НПАОП 28.5-7.17-80 Кислородная резка. Требования безопасности
НПАОП 1.8.10-3.06-73 Норми санітарного одягу та санітарного ззуття для робітників олійно-жирової промисловості
НПАОП 1.1.30-5.36-96 Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів
НПАОП 0.00-5.19-96 (Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
НПАОП 35.3-1.32-90 Правила по безопасности труда при испытании изделий в термобарокамерах
НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України
НПАОП 62.0-7.13-78 Шум. Общие требования безопасности труда в експлуатационных предприятиях гражданской авиации.
НПАОП 1.8.10-1.27-02 Д Н А О П 1.8.10-1.27-02 Правила безопасности для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных виробів
НПАОП 27.4-1.45-17 Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів
НПАОП 1.8.10-4.01-80 Єдина система організації робіт з охорони праці
НПАОП 24.1-1.31-83 Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
НПАОП 28.4-7.15-89 ССБТ. Штамповка листовая горячая с электроконтактным нагревом заготовки. Специальные требования безопасности.
НПАОП 0.00-6.15-99 Порядок проведения освидетельствованияэлектроустановок потребителей
НПАОП 5.1.12-4.02-89 (РД 238 УРСР 84001-82-89) Положення. Кабінет з охорони праці
НПАОП 27.1-1.04-09 Про затвердження правил охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу
НПАОП 7.1.00-1.01-96 Правила охраны труда для объектов розничной торговли
НПАОП 63.21-1.23-83 Правила техники безопасности и производственной санитарии работников восстановительных поездов железных дорог Союза ССР
НПАОП 10.0-5.25-89 Инструкция по безопасному ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа
НПАОП 1.1.30-5.25-96 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу
НПАОП 10.0-7.06-86 Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах
НПАОП 19.2-7.07-85 Процеси виробничі підприємств шкіргалантерейної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 29.6-1.01-07 Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів
НПАОП 5.1.30-4.05-87 Типове положення про функціональні обов'язки з питань охорони праці керівного складу та керівних осіб вищих та середніх навчальних закладів цивільної авіації
НПАОП 24.1-1.35-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва барвників та пігментів
НПАОП 48-277-86 Производство ртути. конденсация ртути из обжиговых газов. общие требования безопасности.
НПАОП 63.22-1.03-75 Правила техники безопасности при производстве морских дноуглубительных работ и эксплуатации средств навигационного оборудования морских путей
НПАОП 22.1-3.03-85 Техническое управление типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
НПАОП 01.2-1.09-05 Правила охорони праці у тваринництві. свинарство
НПАОП 9.1.50-5.02-88 Типовая инструкция по охране труда для персонала операционных блоков
НПАОП 0.00-5.10-96 (Попередня редакція) Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів
НПАОП 9.1.50-2.01-70 (ОСТ 42-21-11-81) Кабінети і відділення променевої терапії. Вимоги безпеки
НПАОП 1.8.10-3.02-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітників кондитерської промисловості
НПАОП 25.2-7.21-80 Изготовление конструкций и изделий из стеклопластика судостроительного назначения.
НПАОП 11.1-1.14-87 Правила безпеки при розвідуванні та розробленні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі срср
НПАОП 0.00-4.05-93 Положення про видачу Державним комітетом з нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації
НПАОП 1.1.23-1.10-84 Правила техніки безпеки на холодильних станціях підприємств мінгазпрому
НПАОП 3.0.00-2.01-82 (ОСТ 13-132-82) Підсочка лісу. Вимоги безпеки
НПАОП 00.0-5.36-92 Технологическая инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших скважинных зарядов вв на открытых горни работах
НПАОП 0.00-5.14-93 Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об'єктах, розташованих на території України
НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини
НПАОП 48-263-86 Производство ртути система конденсации ртути из газовой фазы общие требования безопасности
НПАОП 45.25-5.01-80 Инструкция по применению пороховых инструментов при производстве монтажных и специальных строительных работ
НПАОП 24.66-7.13-79 ОСТ 105-685-79 Прозводство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Требования безопасности.
НПАОП 27.1-1.01-09 Про затвердження правил охорони праці у сталеплавильному виробництві
НПАОП 1.8.10-1.13-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОЛОДА, ПИВА И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
НПАОП 10.0-5.22-84 Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами
НПАОП 27.1-1.11-89 Правила безопасности при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии
НПАОП 0.00-1.32-97 Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт
НПАОП 35.1-3.15-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям суднобудівних та судноремонтних підприємств.
НПАОП 0.05-3.43-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций досааф
НПАОП 10.0-5.13-76 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов шахт
НПАОП 24.4-1.02-88 Правила безопасности для производств медицинскойпромышленности
НПАОП 28.4-7.16-86 Штамповка листовая горячая изотермическая. Специальные требования безопасности.
НПАОП 05.0-1.05-06 Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств 1 загальні положення
НПАОП 01.1-7.02-84 ССБТ. Процессы производственные в сельском хозяйстве, эфиромасличные культуры. Требования безопасности
НПАОП 0.00-1.24-10 Про затвердження правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
НПАОП 00.0-5.32-79 Инструкция по контролю содержания пыли на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности
НПАОП 28.0-1.30-12 Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом
НПАОП 92.5-1.03-97 Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання
НПАОП 1.1.10-1.04-01 ПРАВИЛА безопасной работы с инструментом и приспособлениями
НПАОП 9.1.50-5.04-85 Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для персонала радиодиагностических подразделений лечебно-профилактических учреждений
НПАОП 24.0-7.20-79 ОСТ 26-04-2563-79 Оборудование криогенной техники. Заземление для защиты от статического электричества. Общие требования безопасности.
НПАОП 63.1-7.09-80 Тележки-штабелеры напольные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 8.5.10-5.04-83 Типова інструкція з техніки безпеки при монтажі та експлуатації двигунів внутрішнього згорання
НПАОП 60.21-1.34-91 Правила техники безопасности при производстве работ в путевом хозяйстве метрополитенов
НПАОП 0.05-3.05-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах
НПАОП 5.1.21-6.04-82 (РД 31.83.01-80) Вимоги безпеки праці, якіповинні враховуватись при проектуванні судноремонтних заводів мінморфлоту
НПАОП 92.0-3.01-83 Галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, організацій і закладів міністерства культури СРСР
НПАОП 20.0-3.10-05 Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної промисловості
НПАОП 3.0.00-1.01-85 Правила з охорони праці в лісовій, деревообробній промисловості та лісовому господарстві
НПАОП 28.51-1.40-90 Правила по безопасности труда при термической обработке металлов
НПАОП 15.4-1.07-78 Правила безопасности и производственной санитарии в производстве дистиллированных натуральных жирных кислот
НПАОП 0.00-5.070-94 (Попередня редакція) Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані
НПАОП 60.3-1.35-03 Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів
НПАОП 63.21-1.05-91 Правила по охране труда работников военизированной охраны Министерства путей сообщения
НПАОП 85.11-1.05-70 Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР
НПАОП 27.5-1.13-79 Правила безопасности на железнодорожном транспорте предприятий системы Министерства черной металлургии СССР
НПАОП 26.65-1.05-80 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности асбестоцементных изделий
НПАОП 5.1.11-1.17-96 Правилабезпеки при експлуатації електровозів, тепловозівта моторвагонного рухомого складу
НПАОП 3.0.00-4.01-85 Положення про систему управління охороною праці в лісовому господарстві. Частина І. Система управління охороною праці на підприємствах лісового господар­ства
НПАОП 55.0-1.34-01 Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції
НПАОП 8.0.10-4.03-86 Збірник нормативних матеріалів з охорони праці для підприємств і організацій системи Держпостачу СРСР
НПАОП 1.8.20-2.11-84 (ОСТ 49-209-84) Шкіроконсервове виробництво. Вимоги безпеки
НПАОП 21.0-3.47-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического производств
НПАОП 28.62-7.11-81 ОСТ КП96-8-81. Машины ковочные. Требования безопасности
НПАОП 28.0-1.03-08 Правила охорони праці у метизному виробництві
НПАОП 10.0-7.16-88 ОСТ 12.43.244 - 83 Материалы и изделия для угольных и сланцевых шахт. Метод определения степени пожарной опасности
НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики
НПАОП 0.00-6.09-10 Про затвердження порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах
НПАОП 85.14-1.08-79 Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезинфекційних відділів, відділень профілактичної дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок
НПАОП 1.3.10-5.01-86 Инструкция № 02-3-86 по перевозке синильной кислоты
НПАОП 25.1-1.01-09 Про затвердження правил охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них
НПАОП 28.0-1.35-14 Равила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів
НПАОП 2.1.20-1.03-99 Правила охраны труда в лабораториях ветеринарной медицины
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП 32.1-7.10-83 Производство и применение стеклокристаллического цемента и композиционных материалов на его основе. Общие требования безопасности
НПАОП 0.00-8.19-99 Порядок проведения освидетельствования электроустановок потребителей
НПАОП 1.8.10-5.05-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для оператора відстійника та очисних споруд
НПАОП 63.21-1.22-90 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води
НПАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок. электрооборудование специальных установок
НПАОП 1.8.10-5.75-82 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для апаратника-варильника утфелю
НПАОП 0.00-4.24-03 (Попередня редакція) Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки
НПАОП 24.1-1.04-81 Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
НПАОП 32.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості
НПАОП 1.1.30-5.19-96 Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном
НПАОП 2.1.20-1.06-67 Правила зберігання, обліку та відпуску отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, які призначені для ветеринарних цілей
НПАОП 40.3-1.09-81 НАОП 1.1.10-1.09-81 (НПАОП 40.3-1.09-81) ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ, ОБМУРОВОЧНЫХ И АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ
НПАОП 3.0.00-4.02-87 Положення про систему управління охороною праці в лісовому господарстві. Частина II. Система управління охороною праці в Держлісгоспі СРСР, міністерствах лісового господарства союзних та автоном­них республік, державних комітетах союз
НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних
НПАОП 93.01-1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу
НПАОП 25.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі
НПАОП 9.1.50-5.08-85 Типовая инструкция по технике безопасности при работе в стерилизационных
НПАОП 60.2-1.28-97 Правила охраны труда на автомобильном транспорте
НПАОП 27.1-1.04-97 Правила безпеки у прокатному виробництві
НПАОП 28.5-7.16-80 Контактная сварка. Требования безопасности.
НПАОП 5.1.11-1.24-92 Правила техники безопасности и производственной санитарии при техническом обслуживании и ремонте вагонов
НПАОП 64.2-1.08-96 Правила безопасности при работах на телефонных и телеграфных станциях
НПАОП 10.0-7.09-82 Временные требования безопасности к основному горнотранспортному оборудованию для угольных и сланцевых шахт
НПАОП 01.1-1.18-85 Правила безпеки та виробничої санітарії для насіннєвих заводів
НПАОП 24.1-1.37-15 Правила охорони праці під час застосування та зберігання дихлоретану
НПАОП 24.66-1.01-82 Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов (германия и кремния)
НПАОП 8.5.10-2.04-86 (ОСТ 41-06-268-86) Радіаційний контроль при використанні джерел іонізуючих випромінювань у геології. Параметри, що контролюються, обсяг та частота проведення контролю, перелік методів контролю
НПАОП 3.0.00-3.01-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям лісозаготівельних, лісосплавних, лісоперевалочних, лісогосподарських підприємств та хімл
НПАОП 35.3-3.16-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій авіаційної та оборонної промисловості
НПАОП 5.1.12-6.05-92 Методичні вказівки. Проведення атестації умов праці на робочих місцях водіїв
НПАОП 63.21-1.17-08 Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
НПАОП 05.1-1.01-91 Правила з техніки безпеки на суднах флоту рибної промисловості СРСР
НПАОП 05.0-1.02-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден
НПАОП 31.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості
НПАОП 17.25-7.01-85 Процеси виробничі підприємств конопле-джутової промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 26.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів
НПАОП 0.00-5.34-93 Інструкція щодо організації та проведення масових вибухів на підприємствах з підземним способом розробки
НПАОП 0.00-4.25-93 Типове положення про територіальне управління Комітету з нагляду за охороною праці України
НПАОП 24.1-1.02-81 Правила безпеки при роботі з епоксидними смолами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
НПАОП 27.5-7.04-88 Ливарное производство. Изготовление отливок из форм и удаление стержней. Требования охраны труда
НПАОП 0.04-1.05-90 (ПНАЭ Г-7-008-89) Правила и нормы в атомной энергетике правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
НПАОП 0.00-6.04-06 Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 1.1.30-5.38-96 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування
НПАОП 10.0-1.01-10 Про затвердження правил безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств
НПАОП 63.21-1.20-63 Правил по технике безопасности и промышленной санитарии при ремонте паровозов в депо
НПАОП 73.1-1.06-77 Основные правила безопасной работы в химических лабораториях
НПАОП 0.00-6.21-02 Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки
НПАОП 10.0-5.09-04 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу
НПАОП 0.00-4.20-94 Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
НПАОП 5.1.12-4.01-89 (РД 200 УРСР 84001-60-89) Положення. Розроблення інструкцій з охорони праці
НПАОП 63.11-7.02-87 ОСТ 113 18-014-87 ССБТ. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 20.1-7.01-80 ССБТ. Производство древесноволокнистых плит. Требования безопасности.
НПАОП 1.9.40-2.08-84 (ОСТ 29.12.1.004-84) Виробництво поліграфічне. Допустимі рівні шуму
НПАОП 27.0-1.01-87 Общие правила безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности
НПАОП 63.22-1.09-85 Правила безпеки праці при експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд
НПАОП 60.24-1.19-97 Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом
НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах
НПАОП 28.5-1.06-69 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при электроэрозионной обработке металлов и их сплавов
НПАОП 28.52-1.26-89 Правила по безопасности труда при электросварочных работах
НПАОП 5.1.11-5.06-75 Інструкція для персоналу котелень з водогрійними котлами з температурою води не більше 115°С та паровими котлами з тиском не більше 0,7 кгс/см2 ЦТ-3290
НПАОП 0.03-1.75-89 Радоновые лаборатории, отделения радонотерапии. Санитарные правила устройства,оборудования и эксплуатации
НПАОП 2.1.20-1.04-98 Правила охорони праці для господарств звірівництва
НПАОП 22.1-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
НПАОП 1.2.90-1.04-87 Правила безопасности при эксплуатации хвостовых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных предприятий
НПАОП 24.4-7.10-83 Средства индивидуальной защиты в производстве готовых лекарственных средств. Классификация.Область применения