Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП)

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це нормативні документи, що регулюють організацію та забезпечення безпечних і здорових умов праці в Україні.

Ці документи містять вимоги до безпеки та здоров'я працівників, а також встановлюють правила взаємодії між роботодавцями та працівниками у цій сфері. НПАОП - це документи різного рівня законодавства, що стосуються охорони праці. До цих документів належать правила, інструкції, методичні матеріали, стандарти та інші регуляторні документи. Вони розробляються з метою забезпечення безпеки та здоров'я працівників та запобігання нещасним випадкам на робочому місці.

КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності) та НПАОП (Нормативно-правові акти з охорони праці) - два важливих аспекти, що стосуються регулювання економічної діяльності та безпеки праці в Україні. Ці дві складові мають відношення один до одного, але вони функціонують у різних сферах.

КВЕД - це національний стандарт класифікації видів економічної діяльності, що базується на стандарті Європейського Союзу NACE Rev.2. КВЕД використовується для класифікації підприємств, статистичного аналізу та забезпечення порівняння даних між країнами. Він допомагає уряду та іншим організаціям стежити за економічними тенденціями, розвитком різних галузей економіки та формуванні економічної політики країни.

НПАОП - це документи, що встановлюють вимоги до безпеки праці, а також правила, норми та стандарти для забезпечення здоров'я та безпеки працівників. НПАОП регулюють різні аспекти охорони праці, включаючи безпечні умови праці, оснащення підприємств, навчання персоналу та медичне обслуговування.

Відношення між КВЕД та НПАОП полягає в тому, що підприємства, які здійснюють певні види економічної діяльності, повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Зокрема, різні галузі економіки можуть мати свої специфічні вимоги та регламенти, що стосуються безпеки праці. Отже, на підприємствах, які належать до певних КВЕД-кодів, будуть встановлені відповідні НПАОП, які регулюють безпеку праці для цієї конкретної галузі або виду діяльності.

Кожне підприємство має знати свій КВЕД-код, що дозволяє йому визначити свої обов'язки щодо охорони праці та забезпечити дотримання відповідних НПАОП. Керівники підприємств та спеціалісти з охорони праці повинні забезпечити, щоб їх організація дотримувалася цих вимог та правил, щоб забезпечити безпечне середовище для своїх працівників.

Відповідність НПАОП відіграє важливу роль у зменшенні ризиків професійних травм та захворювань серед працівників. У випадку порушень норм охорони праці, підприємства можуть стикнутися з адміністративними та навіть кримінальними відповідальностями, а також з фінансовими втратами пов'язаними зі здоров'ям і безпекою працівників.

Таким чином, КВЕД та НПАОП мають відношення один до одного через те, що підприємства з різних видів економічної діяльності повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, що відображають специфіку та потреби конкретних галузей економіки. Це сприяє створенню безпечного робочого середовища та захисту працівників від професійних ризиків.

Охорона праці на виробництві відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та здоров'я працівників, а також стабільності та продуктивності підприємства. Впровадження ефективних систем охорони праці на виробництві приносить багато користі для всіх зацікавлених сторін.

  • Зменшення ризиків професійних травм та захворювань: Впровадження правил безпеки та профілактичних заходів допомагає знизити ризик різних професійних травм та захворювань, забезпечуючи здорове робоче середовище для працівників.
  • Підвищення продуктивності: Коли працівники працюють у безпечному та комфортному середовищі, їхній рівень задоволення та мотивації зростає. Це, в свою чергу, підвищує продуктивність праці та забезпечує стабільність виробничого процесу.
  • Зменшення відповідальності та витрат: Впровадження ефективної системи охорони праці допомагає уникнути адміністративної, громадської та кримінальної відповідальності, пов'язаної з порушеннями норм безпеки. Крім того, це зменшує витрати на відшкодування та відновлення ресурсів, пов'язаних з професійними травмами або хворобами.
  • Покращення репутації підприємства: Створення безпечного робочого середовища підвищує репутацію підприємства серед співробітників, клієнтів, партнерів та громадськості. Це може поліпшити бізнес-відносини та довгострокову конкурентоспроможність компанії на ринку.
  • Забезпечення відповідності законодавству: Дотримання норм охорони праці допомагає компаніям уникати штрафів та санкцій, що можуть бути накладені державними органами у випадку порушень законодавства. Це також сприяє зміцненню довіри між підприємством та державними структурами.
  • Стимулювання інновацій: Вирішення питань охорони праці може вимагати застосування нових технологій та методів, що можуть сприяти розвитку інновацій у виробництві. Це може призвести до поліпшення ефективності виробничого процесу та забезпечити конкурентні переваги на ринку.
  • Забезпечення соціальної відповідальності компанії: Дотримання принципів охорони праці є важливим аспектом соціальної відповідальності бізнесу. Компанії, які відповідально ставляться до здоров'я та безпеки своїх працівників, забезпечують підтримку та захист своїх співробітників, а також створюють позитивний імідж компанії.

У підсумку, охорона праці на виробництві приносить численні переваги для підприємств, працівників та суспільства в цілому. Впровадження ефективних систем охорони праці допомагає забезпечити здорове та безпечне робоче середовище, підвищити продуктивність, зміцнити репутацію компанії та дотримуватися законодавчих норм. Це, в свою чергу, сприяє стабільності та розвитку підприємства та створює підґрунтя для довгострокового успіху на ринку.

НПАОП 27.1-1.11-89 Правила безопасности при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии
НПАОП 5.1.30-4.05-87 Типове положення про функціональні обов'язки з питань охорони праці керівного складу та керівних осіб вищих та середніх навчальних закладів цивільної авіації
НПАОП 0.05-3.42-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ, організацій і підприємств академії наук СРСР
НПАОП 0.05-3.43-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций досааф
НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві
НПАОП 3.0.00-2.01-82 (ОСТ 13-132-82) Підсочка лісу. Вимоги безпеки
НПАОП 60.1-1.01-04 Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті
НПАОП 8.5.10-1.02-75 Основні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими ізотопними джерелами випромінювань при пошуках і розвідці корисних копалин
НПАОП 28.62-7.06-79 Автоматы кузнечно-прессовые. требования безопасности
НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охраны труда для предприятий общественного питания
НПАОП 63.2-1.25-07 Правила безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
НПАОП 1.8.10-3.06-73 Норми санітарного одягу та санітарного ззуття для робітників олійно-жирової промисловості
НПАОП 10.0-5.43-13 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів
НПАОП 35.3-1.32-90 Правила по безопасности труда при испытании изделий в термобарокамерах
НПАОП 35.3-1.24-75 Правила по технике безопасности и производственной санитарии при доводке и устранении дефектов самолетов и вертолетов на летно-испытательных станциях (аэродромах)
НПАОП 0.00-6.02-06 Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала
НПАОП 7.1.20-1.15-74 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в деревообробному виробництві на підприємствах споживчої кооперації
НПАОП 60.21-1.34-91 Правила техники безопасности при производстве работ в путевом хозяйстве метрополитенов
НПАОП 27.4-7.07-83 Печь с электрическим обогревом для непрерывного рафинирования магния. Требования безопасности
НПАОП 15.1-1.03-84 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження бруцельозом
НПАОП 10.0-7.16-88 ОСТ 12.43.244 - 83 Материалы и изделия для угольных и сланцевых шахт. Метод определения степени пожарной опасности
НПАОП 05.0-3.03-06 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства
НПАОП 45.21-1.05-76 Правила безпечного виконання робіт при будуванні кабельних магістралей у гірських умовах
НПАОП 1.8.10-1.19-98 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ ПЛОДООВОЩНЫХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НПАОП 28.52-7.28-80 ОСТ 2 Н83-44-80 Сварка дуговая и электрошлаковая. Требования безопасности
НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 4.0.00-1.06-86 Правила з техніки безпеки при експлуатації підводних апаратів, призначених для проживання
НПАОП 5.1.11-1.04-96 Правила охраны труда при перевозке рабочих, размещении жилых, бытовых и служебных вагонов на путях в подвижных формированиях железнодорожного транспорта. формированиях железнодорожного транспорта.
НПАОП 28.52-7.22-85 Работы сварочные. Требования безопасности.
НПАОП 93.0-1.01-59 Правила техники безопасности и производственной санитарии для прачечных учреждений и предприятий здравоохранения
НПАОП 45.2-4.02-98 Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації (1999)
НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах
НПАОП 18.2-7.03-83 Процеси виробничі підприємств швейної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 5.1.11-4.04-90 Основні положення системи управління охороною праці на залізничному транспорті ЦЕУ/4826
НПАОП 15.7-7.09-85 Приготування та зберігання штучновисушених кормів. Вимоги безпеки
НПАОП 28.51-1.18-55 Правила техники безопасности и промышленной санитарии при термической обработке алюминия и его сплавов в селитровых ваннах
НПАОП 0.04-1.05-90 (ПНАЭ Г-7-008-89) Правила и нормы в атомной энергетике правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
НПАОП 9.1.50-5.08-85 Типовая инструкция по технике безопасности при работе в стерилизационных
НПАОП 15.0-3.09-98 Про затвердження типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерсь
НПАОП 0.05-3.08-79 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам шахт, розрізів діючих та тих, що будуються, та підприємств вугільної і сланцевої промисловості
НПАОП 27.4-1.11-87 Правила безпеки при виробництві свинцю і цинку
НПАОП 7.1.20-1.19-75 Правила техніки безпеки на лісозаготівлях, лісосплаві та інших лісогосподарських роботах для підприємств і організацій споживчої кооперації
НПАОП 10.0-5.38-13 Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках
НПАОП 92.0-1.02-12 Правила безпеки з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас
НПАОП 1.9.40-2.09-85 (ОСТ 29.12.1.005-84) Виробництво поліграфічне. Палітурно-брошурувальні та оброблювальні процеси. Вимоги безпеки
НПАОП 28.5-7.14-80 Электрохимическая абразивная заточка режущего инструмента. Требования безопасности
НПАОП 27.5-7.26-83 Литейное производство. Плавка металлов и сплавов. Требования безопасности
НПАОП 1.8.20-2.13-84 (ОСТ 49-210-84) Виробництво харчових жирів. Вимоги безпеки
НПАОП 2.2.00-1.11-99 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ МЕЛИОРАЦИИ
НПАОП 10.0-5.07-04 Інструкція з комплексного знепилювання повітря
НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів
НПАОП 17.11-7.07-85 Процессы производственные предприятий хлопчатобумажной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 14.4-7.28-84 Виробництво осідної солі. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-6.22-02 Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
НПАОП 19.0-7.06-85 Процеси виробничі підприємств шкіряної та шкірсировинної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 92.0-1.01-06 Правила влаштування і безпечної експлуатації витягів буксирних канатних для гірськолижників
НПАОП 5.1.12-4.02-89 (РД 238 УРСР 84001-82-89) Положення. Кабінет з охорони праці
НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств
НПАОП 1.9.10-2.07-87 (ОСТ 64-028-87) Порядок забезпечення робітників та службовців засобами індивідуального захисту. Вибір, експлуатація та догляд за ними
НПАОП 5.1.30-6.08-86 Керівництво з оганізації руху повітряних суден, спецтранспорту та засобів механізації на аеродромах цивільної авіації
НПАОП 2.1.20-1.07-72 Ветеринарно-санітарні правила для виробництва м'ясокісткового борошна
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро- горілчаного виробництва
НПАОП 24.0-3.03-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2
НПАОП 9.2.30-1.05-98 ДНАОП 9.2.30-1.05-98 ПРАВИЛА безопасности во время работы по биологии в общеобразовательных учебных заведениях
НПАОП 5.1.11-3.01-90 Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій міністерства шляхів сполучення
НПАОП 1.1.23-5.06-88 Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об’єктах мінгазпрому срср
НПАОП 10.0-5.42-13 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти
НПАОП 0.00-5.04-95 (Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани
НПАОП 0.00-7.05-97 Методика оцінки технічного стану та безпеки обладнання і трубопроводів, що працюють в середовищі хлору
НПАОП 2.2.00-1.04-85 Правила приймання, зберігання та відпуску пестицидів на складах об’єднання «Сільгоспхімія»
НПАОП 8.0.10-4.04-88 Збірник основних нормативних матеріалів з охорони праці для підсобних господарств підприємств і організацій системи Держпостачу СРСР
НПАОП 10.0-5.27-84 Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок
НПАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00 - 4.15 - 98 Положение о разработке инструкций по охране труда
НПАОП 0 00-1 26-96 (нпаоп 0 00-1 26-96) про затвердження правил будови i безпечноi експлуатацii парових котлiв, водогрiйни
НПАОП 15.89-1.12-74 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств дріжджової промисловості
НПАОП 27.5-6.01-79 Бирочная система на предприятиях и в организациях черной металлургии. Основные положения. Порядок применения
НПАОП 45.2-2.01-04 Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охраны труда для работников предприятий по переработке молока
НПАОП 24.0-7.22-78 ОСТ26-09-2022-78 Машины для сборки рукавов. Требования безопасности
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості
НПАОП 0.00-4.10-93 Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування
НПАОП 0.00-5.25-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами
НПАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництв
НПАОП 10.0-7.14-81 Единые требования по безопасной эксплуатации опрокидывателей
НПАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці
НПАОП 31.6-1.01-08 Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів
НПАОП 5.1.11-1.17-96 Правилабезпеки при експлуатації електровозів, тепловозівта моторвагонного рухомого складу
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина i)
НПАОП 0.00-1.22-72 Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей
НПАОП 0.00-6.21-02 Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-6.23-92 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
НПАОП 27.1-1.47-14 Правила охорони праці для воднихгосподарств у чорній металургії
НПАОП 00.0-1.36-04 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників 1. галузь застосування
НПАОП 0 00-7 08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 63.21-5.01-08 Інструкція з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів
НПАОП 63.21-1.20-63 Правил по технике безопасности и промышленной санитарии при ремонте паровозов в депо
НПАОП 1.8.10-3.08-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для інженерно-технічних працівників підприємств харчової промисловості
НПАОП 10.0-5.23-84 Інструкція щодо перевезення пасажирів стрічковимиконвеєрами у підземних виробках вугільних шахт
НПАОП 28.4-7.46-85 ОСТ 1.42299-85 Работы кузнечно прессовые. Требования безопасности
НПАОП 62.0-3.34-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям цивільної авіації
НПАОП 10.0-5.39-13 Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом
НПАОП 24.0-4.02-77 Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных госгортехнадзору ссср объектах с химическими процессами
НПАОП 28.51-1.38-91 Правила по безопасности труда при вакуумном ионно-плазменном напылении покрытий
НПАОП 63.1-7.11-80 Краны полукозловые управляемые с пола. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 40.1-3.19-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий электроэнергетической промышленности
НПАОП 5.1.11-1.53-03 Правила охраны труда во время текущего ремонта и подготовки к наливу цистерн для нефтепродуктов и вагонов бункерного типа для нефтебитума типа для нафтобитуму
НПАОП 5.2.30-2.07-85 (ОСТ 58-08-85) Процес оброблення кіноматеріалів. Вимоги безпеки
НПАОП 63.11-7.04-84 ОСТ 29.12.0.006-84. Вантажно-роз­ван­тажу­вальні, складські та транспортні ро­боти. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-6.03-06 Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 17.6-7.11-81 Процессы производственные предприятий трикотажной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 3.0.00-5.06-88 Типова інструкція для слюсарів по ремонту автомашин, тракторів та механізмів на підприємствах лісового господарства
НПАОП 1.8.10-5.22-83 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для робітників, які здійснюють газонебезпечні роботи на цукрових заводах
НПАОП 2.1.20-1.04-98 Правила охорони праці для господарств звірівництва
НПАОП 2.0.00-1.01-00 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 27.1-1.04-09 Про затвердження правил охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу
НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безопасности при строительстве мостов
НПАОП 27.1-1.04-97 Правила безпеки у прокатному виробництві
НПАОП 63.22-1.03-75 Правила техники безопасности при производстве морских дноуглубительных работ и эксплуатации средств навигационного оборудования морских путей
НПАОП 28.5-1.08-72 Правила техники безопасности и производственной санитарии при нанесении металлопокрытий
НПАОП 0.00-1.49-09 Правила охорони праці для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму,нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів знього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційнихматеріалів і гумотехнічних виробів
НПАОП 48-277-86 Производство ртути. конденсация ртути из обжиговых газов. общие требования безопасности.
НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів
НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечноїексплуатації технологічнихтрубопроводів
НПАОП 23.2-3.26-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості i. загальні положення
НПАОП 11.1-1.14-87 Правила безпеки при розвідуванні та розробленні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі срср
НПАОП 0.00-1.40-86 Межотраслевые правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах объектов народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых
НПАОП 0.00-4.05-11 Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (2012)
НПАОП 9.5.10-4.01-85 Положення про організацію роботи з охорони праці в наукових установах, підприємствах і організаціях АН СРСР
НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України
НПАОП 0.00-1.79-17 Правила охорони праці під час експлуатації об’єктів циклічно- потокової технології відкритих гірничих робіт
НПАОП 0.00-4.27-97 Положення про Керуючу раду Органу з сертифікації персоналу у галузі неруйнівного контролю
НПАОП 1.9.40-2.02-83 (ОСТ 29.12.0.004-83) Производство полиграфическое. Пожарная безопасность
НПАОП 22-1411-82 Система стандартов безопасности труда стержневые и формообразущие холоднотвердеющие смеси требования безопасности при работе в литейных цехах
НПАОП 24.4-7.01-82 Вредные вещества. Класификация и общие требования безопасности труда в производстве синтетических лекарственных средств.
НПАОП 45.23-1.06-00 02 Правила охраны труда при строительстве и эксплуатации городских улиц и дорог
НПАОП 64.2-1.02-87 Правила техніки безпеки при експлуатації радіорелейних ліній передач
НПАОП 85.11-1.10-84 Правила з техніки безпеки приексплуатації виробів медичноїтехніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги
НПАОП 5.1.30-4.01-84 Положення про систему управління охороною праці у цивільній авіації. Основні положення
НПАОП 74.2-5.01-84 Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт
НПАОП 25.2-1.01-84 Правила техники безопасности и производственной санитарии в кровельной и гидроизоляционной промышленности
НПАОП 0.00-1.57-12 Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах
НПАОП 28.51-7.38-87 Плазменное напыление покрытий. Общие требования безопасности
НПАОП 17.2-1.01-08 Правила охорони праці у вовняному виробництві і. загальні положення
НПАОП 0.00-4.02-92 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення.
НПАОП 80.2-1.01-12 Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів
НПАОП 63.21-1.14-87 Правила техники безопасности при експлуатации контактной сети электрифицированых железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки
НПАОП 8.0.10-4.05-96 (ВД ХІV-005-95) Положения про службу охорони праці в системі Держкомрезерву України
НПАОП 93.0-1.02-97 Правила охорони праці для підприємств по виготовленню і ремонту трикотажних виробів за індивідуальними замовленнями населення
НПАОП 24.1-5.06-86 Инструкция о мерах безопасности при работе с метанолом на предприятиях и в организациях Минхимпрома. Ведомственные нормы.
НПАОП 1.3.10-5.01-86 Инструкция № 02-3-86 по перевозке синильной кислоты
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
НПАОП 63.21-1.21-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для працівників хімікотехнічних лабораторій залізничного транспорту ЦТ- 3451
НПАОП 0.00-5.13-94 Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці
НПАОП 1.7.00-5.03-84 Методика составления инструкций по охране труда на предприятиях и в организациях системы Минлегпрома СССР
НПАОП 63.1-7.18-80 ОСТ 22 1445-80.Вантажно-розвантажу­вальні, транспортні і складські роботи на складах металопрокату. Вимоги без­пеки
НПАОП 28.52-1.26-89 Правила по безопасности труда при электросварочных работах
НПАОП 28.52-1.32-14 Правила охорони праці під час паяльних робіт
НПАОП 9.3.10-1.03-97 Правилаохраны труда для культурно-просветительныхучреждений, расположенных в сельской местности
НПАОП 5.1.11-4.02-80 Положення про кабінет охорони праці на залізничному транспорті ЦЗТ-3945
НПАОП 35.3-7.03-85 Работы окрасочные на самолетах и вертолетах гражданской авиации
НПАОП 24.1-1.35-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва барвників та пігментів
НПАОП 60.21-1.36-84 Правила техники безопасности при производстве работ в путевом хозяйстве метрополитенов
НПАОП 0.00-5.19-96 (Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
НПАОП 0.00-5.40-89 Інструкція з охорони праці при проведенні верхолазних робіт канатним способом
НПАОП 26.2-3.01-12 Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва
НПАОП 0.00-3.12-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання
НПАОП 5.2.00-4.03-84 Положення про розробку інструкцій з охорони праці для робітників та службовців підприємств та організацій зв'язку
НПАОП 20.0-3.10-05 Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної промисловості
НПАОП 0.00 - 4.29 - 97 Типовое положение о кабинете охраны труда
НПАОП 0.00-4.36-87 Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці
НПАОП 0.00-1.47-68 Правила безопасности при хранении, перевозке и применении сильнодействующих ядовитых веществ
НПАОП 18.3-1.01-12 Правила охорони праці при виробництві хутра та хутряних виробів
НПАОП 1.1.10-1.09-81 Правила техники безопасности при производстве теплоизоляционных, обмуровочных и антикоррозионных работ
НПАОП 5.1.30-6.03-82 Методичні рекомендації з оцінки умов праці в службі (цеху) авіапідприємств
НПАОП 10.0-5.36-96 Инструкция по составлению паспортов выемочного участка, проведения и крепления подземных выработок
НПАОП 28.62-7.11-81 ОСТ КП96-8-81. Машины ковочные. Требования безопасности
НПАОП 1.8.10-3.02-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітників кондитерської промисловості
НПАОП 1.8.10-5.06-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для вантажника (підсобника, транспортного робітника) при проведенні робіт на залізничних коліях підприємств цукрової промисловості
НПАОП 7.1.20-1.14-98 Правила охраны труда для звероводческих хозяйств.
НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової торгівлі
НПАОП 14.4-7.30-85 Виробництво виварної солі. Вимоги безпеки
НПАОП 26.1-1.01-81 Правила техники безопасности и производственной санитарии в стекольной промышленности
НПАОП 0.00-3.19-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин
НПАОП 1.8.10-5.46-77 Типові інструкції з техніки безпеки та виробничої санітарії для робітників безалкогольної промисловості і заводів мінеральних вод
НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів
НПАОП 27.4-1.43-14 Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі
НПАОП 0.00-4.21-04 (Попередня редакція) Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 01.41-1.11-99 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем меліорації
НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів
НПАОП 10.0-5.12-85 Инструкция по безопасной эксплуатации рельсовых напочвенных дорог в угольных шахтах
НПАОП 1.8.20-1.06-99 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ МЯСОПЕРЕРAБАЮЩИХ ЦЕХОВ
НПАОП 10.3-1.01-87 Правила безопасности на предприятиях торфяной промышленности
НПАОП 40.1-3.04-70 Нормы и правила по охране труда при работах на подстанциях и воздушных линиях электропередачи напряжением 400,500 и 750 кВ переменного тока промышленной частоты
НПАОП 35.3-1.29-68 Временные правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для компонентов жидких топлив ПТК-68/1-4000
НПАОП 85.11-1.06-70 Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)
НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
НПАОП 27.35-1.05-97 Правила безопасности в ферросплавном производстве