Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП)

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це нормативні документи, що регулюють організацію та забезпечення безпечних і здорових умов праці в Україні.

Ці документи містять вимоги до безпеки та здоров'я працівників, а також встановлюють правила взаємодії між роботодавцями та працівниками у цій сфері. НПАОП - це документи різного рівня законодавства, що стосуються охорони праці. До цих документів належать правила, інструкції, методичні матеріали, стандарти та інші регуляторні документи. Вони розробляються з метою забезпечення безпеки та здоров'я працівників та запобігання нещасним випадкам на робочому місці.

Переваги використання GPS-годинників Garmin для різних видів спорту.
Пт, 10 мая, 18:04
Garmin пропонує широкий асортимент GPS-годинників, які ідеально підходять для бігунів і ходаків. Ці пристрої відстежують вашу швидкість, дистанцію та калорії, забезпечуючи точність і мотивацію на кожному кроці.

Юридична підтримка в надзвичайних ситуаціях: як отримати фінансову допомогу в разі надзвичайних обставин
Чт, 9 мая, 14:49
В часи, коли ви стикаєтесь з непередбачуваними життєвими обставинами, отримання фінансової допомоги може виявитися складним без професійної юридичної підтримки.

КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності) та НПАОП (Нормативно-правові акти з охорони праці) - два важливих аспекти, що стосуються регулювання економічної діяльності та безпеки праці в Україні. Ці дві складові мають відношення один до одного, але вони функціонують у різних сферах.

КВЕД - це національний стандарт класифікації видів економічної діяльності, що базується на стандарті Європейського Союзу NACE Rev.2. КВЕД використовується для класифікації підприємств, статистичного аналізу та забезпечення порівняння даних між країнами. Він допомагає уряду та іншим організаціям стежити за економічними тенденціями, розвитком різних галузей економіки та формуванні економічної політики країни.

НПАОП - це документи, що встановлюють вимоги до безпеки праці, а також правила, норми та стандарти для забезпечення здоров'я та безпеки працівників. НПАОП регулюють різні аспекти охорони праці, включаючи безпечні умови праці, оснащення підприємств, навчання персоналу та медичне обслуговування.

Відношення між КВЕД та НПАОП полягає в тому, що підприємства, які здійснюють певні види економічної діяльності, повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Зокрема, різні галузі економіки можуть мати свої специфічні вимоги та регламенти, що стосуються безпеки праці. Отже, на підприємствах, які належать до певних КВЕД-кодів, будуть встановлені відповідні НПАОП, які регулюють безпеку праці для цієї конкретної галузі або виду діяльності.

Кожне підприємство має знати свій КВЕД-код, що дозволяє йому визначити свої обов'язки щодо охорони праці та забезпечити дотримання відповідних НПАОП. Керівники підприємств та спеціалісти з охорони праці повинні забезпечити, щоб їх організація дотримувалася цих вимог та правил, щоб забезпечити безпечне середовище для своїх працівників.

Відповідність НПАОП відіграє важливу роль у зменшенні ризиків професійних травм та захворювань серед працівників. У випадку порушень норм охорони праці, підприємства можуть стикнутися з адміністративними та навіть кримінальними відповідальностями, а також з фінансовими втратами пов'язаними зі здоров'ям і безпекою працівників.

Таким чином, КВЕД та НПАОП мають відношення один до одного через те, що підприємства з різних видів економічної діяльності повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, що відображають специфіку та потреби конкретних галузей економіки. Це сприяє створенню безпечного робочого середовища та захисту працівників від професійних ризиків.

Охорона праці на виробництві відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та здоров'я працівників, а також стабільності та продуктивності підприємства. Впровадження ефективних систем охорони праці на виробництві приносить багато користі для всіх зацікавлених сторін.

  • Зменшення ризиків професійних травм та захворювань: Впровадження правил безпеки та профілактичних заходів допомагає знизити ризик різних професійних травм та захворювань, забезпечуючи здорове робоче середовище для працівників.
  • Підвищення продуктивності: Коли працівники працюють у безпечному та комфортному середовищі, їхній рівень задоволення та мотивації зростає. Це, в свою чергу, підвищує продуктивність праці та забезпечує стабільність виробничого процесу.
  • Зменшення відповідальності та витрат: Впровадження ефективної системи охорони праці допомагає уникнути адміністративної, громадської та кримінальної відповідальності, пов'язаної з порушеннями норм безпеки. Крім того, це зменшує витрати на відшкодування та відновлення ресурсів, пов'язаних з професійними травмами або хворобами.
  • Покращення репутації підприємства: Створення безпечного робочого середовища підвищує репутацію підприємства серед співробітників, клієнтів, партнерів та громадськості. Це може поліпшити бізнес-відносини та довгострокову конкурентоспроможність компанії на ринку.
  • Забезпечення відповідності законодавству: Дотримання норм охорони праці допомагає компаніям уникати штрафів та санкцій, що можуть бути накладені державними органами у випадку порушень законодавства. Це також сприяє зміцненню довіри між підприємством та державними структурами.
  • Стимулювання інновацій: Вирішення питань охорони праці може вимагати застосування нових технологій та методів, що можуть сприяти розвитку інновацій у виробництві. Це може призвести до поліпшення ефективності виробничого процесу та забезпечити конкурентні переваги на ринку.
  • Забезпечення соціальної відповідальності компанії: Дотримання принципів охорони праці є важливим аспектом соціальної відповідальності бізнесу. Компанії, які відповідально ставляться до здоров'я та безпеки своїх працівників, забезпечують підтримку та захист своїх співробітників, а також створюють позитивний імідж компанії.

У підсумку, охорона праці на виробництві приносить численні переваги для підприємств, працівників та суспільства в цілому. Впровадження ефективних систем охорони праці допомагає забезпечити здорове та безпечне робоче середовище, підвищити продуктивність, зміцнити репутацію компанії та дотримуватися законодавчих норм. Це, в свою чергу, сприяє стабільності та розвитку підприємства та створює підґрунтя для довгострокового успіху на ринку.

НПАОП 9.0.30-1.02-97Правила охраны труда для предприятий по изготовлению и ремонту трикотажных изделий по индивидуальным заказам населения
НПАОП 8.0.10-1.03-86 Збірник основних правил з охорони праці для підприємств і організацій системи Держпостачу СРСР
НПАОП 5.1.30-4.01-84 Положення про систему управління охороною праці у цивільній авіації. Основні положення
НПАОП 5.1.11-1.50-87 Правила медичного огляду осіб, які працюють за професіями і на посадах, пов'язаних з рухом поїздів на залізничному транспорті та метрополітені
НПАОП 1.7.00-5.01-85Отраслевые методические указания по внедрению стандартов ССБТ в системе Минлегпрома СССР
НПАОП 42-21-16Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности (НАОП 9.1.50-2.08-86)
НПАОП 0.00-7.02-93Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв
НПАОП 8.0.10-1.07-85 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій Держкомрезерву СРСР
НПАОП 80.21-1.04-98 Правила безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) физики общеобразовательных учебных заведений
НПАОП 28.5-1.04-69 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при электрохимической обработке металлов и их сплавов
НПАОП 05.2-1.12-12Правила охорони праці на рибоводних підприємствах внутрішніх водойм
НПАОП 1.1.30-5.33-96 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів
НПАОП 0.00-7.12-13Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах
НПАОП 28.5-1.02-68 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при термической обработке металлов
НПАОП 9.0.00-1.07-00Правила охраны труда в городском зеленом хозяйстве
НПАОП 25.0-1.05-13Правила охорони праці на об’єктах при ротаційному формуванні пластмас
НПАОП 10.0-5.10-04Инструкцияпо составлению вентиляционных планов
НПАОП 9.2.30-1.06-98ДНАОП 9.2.30-1.06-98 ПРАВИЛА безопасности во время проведения учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) химии общеобразовательных учебных заведениях
НПАОП 10.0-5.36-96Инструкция по составлению паспортов выемочного участка, проведения и крепления подземных выработок
НПАОП 2.1.10-1.01-01 Правила охраны труда при выполнении работ в защищенном грунте.
НПАОП 5.1.12-6.03-91 (КД 238 УРСР 84001-56-91) Методика радіологічного обстеження підприємств
НПАОП 20.0-1.03-13Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит
НПАОП 24.30-7.26-78ОСТ 26-01-103-78 Производство гранулятов и шликеров эмалей.Требование безопасности.
НПАОП 10.0-5.20-04Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты шахтеров
НПАОП 5.1.30-2.21-87 (ОСТ 54 30052-87) Повітря робочої зони повітряних суден. Загальні санітарнo-гігієнічні вимоги
НПАОП 17.0-3.01-85 Сборник норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий текстильной и легкой промышленности
НПАОП 23.1-1.01-81 Правила безопасности в коксохимическом производстве
НПАОП 10.0-1.01-05Додаток
НПАОП 05.1-1.01-91 Правила з техніки безпеки на суднах флоту рибної промисловості СРСР
НПАОП 27.1-1.06-08Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії
НПАОП 40.3-1.22-72 Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей
НПАОП 5.1.11-4.03-86 Положення про контроль за станом охорони праці на залізничному транспорті ЦБТ-4392
НПАОП 0.00-5.40-14Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів напідприємствах рудної галузі з підземним способом розробки
НПАОП 5.2.00-6.04-77 Рекомендації щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці в деревообробних цехах і дільницях підприємств та організацій міністерства зв'язку СРСР
НПАОП 3.0.00-5.03-87 Типова інструкція з охорони праці на лісосічних роботах при проведенні рубок догляду за лісом
НПАОП 5.1.11-3.01-90Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій міністерства шляхів сполучення
НПАОП 60.21-1.34-91Правила техники безопасности при производстве работ в путевом хозяйстве метрополитенов
НПАОП 63.21-1.15-89Правила техники безопасности и производственной санитарии в хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники железнодорожного транспорта
НПАОП 35.3-1.29-68 Временные правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для компонентов жидких топлив ПТК-68/1-4000
НПАОП 0.00-4.10-93Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування
НПАОП 27.4-1.02-06Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку
НПАОП 1.8.10-1.27-02Д Н А О П 1.8.10-1.27-02 Правила безопасности для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных виробів
НПАОП 19.0-3.01-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості
НПАОП 0.00-1.62-12Правил охорони праці на автомобільному транспорті
НПАОП 00.0-2.02-93Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 28.4-1.02-90 Правила техники безопасности и производственной санитарии в кузнечно-прессовом и листоштамповочном производстве
НПАОП 1.8.10-5.49-73 Збірник типових інструкцій з техніки безпеки та виробничої санітарії кондитерського виробництва
НПАОП 27.1-1.01-09Про затвердження правил охорони праці у сталеплавильному виробництві
НПАОП 0.00-5.14-93Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об'єктах, розташованих на території України
НПАОП 85.11-1.05-70 Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР
НПАОП 92.53-1.07-73 Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР
НПАОП 1.8.10-3.07-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітників наскрізних професій та молодшого обслуговуючого персоналу підприємств харчової промисловості
НПАОП 0.04-1.05-90 (ПНАЭ Г-7-008-89) Правила и нормы в атомной энергетике правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
НПАОП 28.0-1.35-14Равила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів
НПАОП 63.21-5.01-89Инструкция. Перечень и периодичность обязательных работ по безопасности труда в автотранспортных предприятиях
НПАОП 0.00-5.32-79Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (копальнях, кар'єрах, геологорозвідувальних роботах, збагачувальних агломератних і дробильносортувальних фабриках)
НПАОП 9.0.30-1.09-97Правила охраны труда при работах по установке, ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры
НПАОП 26-11-11Система стандартов безопасности труда электрошлаковая сварка неятехимической аппаратуры требования безопасности
НПАОП 0.00-2.24-05Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 10.0-5.42-13Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти
НПАОП 22.1-1.01-96Правила охорони праці для видавництв і редакцій
НПАОП 63.21-3.07-01Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства
НПАОП 26.5-1.02-14Правила охорони праці у цементній промисловості
НПАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 18.2-7.03-83 Процеси виробничі підприємств швейної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 10.0-7.16-88ОСТ 12.43.244 - 83 Материалы и изделия для угольных и сланцевых шахт. Метод определения степени пожарной опасности
НПАОП 0.00-5.25-01Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами
НПАОП 1.1.23-8.02-01 Знаки безпеки для підприємств газової промисловості
НПАОП 9.1.50-5.08-85Типовая инструкция по технике безопасности при работе в стерилизационных
НПАОП 0.00-4.12-99Типове положення про навчання з питань охорони праці
НПАОП 63.21-1.23-83Правила техники безопасности и производственной санитарии работников восстановительных поездов железных дорог Союза ССР
НПАОП 5.1.12-4.03-90 (КД 238 УРСР 84001-15-90) Типове положення. Базова лабораторія з контролю за станом умов праці
НПАОП 0.00-5.29-04Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
НПАОП 40.3-1.26-96Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С
НПАОП 25.2-7.21-80Изготовление конструкций и изделий из стеклопластика судостроительного назначения.
НПАОП 11.1-1.07-90Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности
НПАОП 23.2-3.26-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості i. загальні положення
НПАОП 1.1.23-4.07-93Положение об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб
НПАОП 63.21-5.03-88Інструкція з експлуатації залізничних цист­ерн, які призначені для перевезення сірчаної кис­лоти та олсуму
НПАОП 0.00-1.71-13Правила охраны труда во время работы с инструментом и приспособлениями
НПАОП 10.0-5.21-04Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок
НПАОП 3.0.00-4.05-85 Положення про порядок забезпечення робітників та службовців лісового господарства засобами індивідуального захисту, їх зберігання, експлуатації та догляду за ними
НПАОП 9.1.80-1.01-90Правила пожежної безпеки для підприємств і об'єднань українського товариства глухих
НПАОП 64.11-1.01-03Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв'язку
НПАОП 1.1.23-5.10-74Інструкція щодо організації та методики проведення профілактичної роботи з попередження виникнення газопроявів, відкритих газових і нафтових фонтанів на свердловинах і аварій на об’єкта
НПАОП 32.1-1.07-82Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве радиоэлектронной аппаратуры
НПАОП 24.0-4.02-77Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных госгортехнадзору ссср объектах с химическими процессами
НПАОП 0.00-1.03-06Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд
НПАОП 63.21-1.13-08Про затвердження правил з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту
НПАОП 15.4-1.06-97Правила безпеки для олійно-жирового виробництва
НПАОП 5.1.11-4.04-90 Основні положення системи управління охороною праці на залізничному транспорті ЦЕУ/4826
НПАОП 17.2-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва
НПАОП 5.1.30-2.20-83 (ОСТ 54 30013-83) Електромагнітні випромінювання НВЧ. Граничнодопустимі рівні опромінювання. Вимоги безпеки
НПАОП 4.0.00-1.06-86 Правила з техніки безпеки при експлуатації підводних апаратів, призначених для проживання
НПАОП 0.00-5.35-92Інструкція щодо організації та ведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах
НПАОП 15.0-3.01-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв
НПАОП 28.4-7.16-86Штамповка листовая горячая изотермическая. Специальные требования безопасности.
НПАОП 1.1.30-5.36-96Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів
НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безопасности при эксплуатации нефтегазоперерабатывающих заводов
НПАОП 0.00-3.04-80Типові галузеві норми безплатної видачі спцодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту членам добровільних газорятівних дружин та добровільних допоміжних гірничорятувальних команд
НПАОП 28.61-7.12-81ОСТ2 КП96 -9- 81 Ножницы. Требования безопасности
НПАОП 9.0.30-1.06-97 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРАЧЕЧНЫХ И БАНЬ
НПАОП 45.23-1.06-00 02Правила охраны труда при строительстве и эксплуатации городских улиц и дорог
НПАОП 24.4-1.01-79 Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості
НПАОП 63.21-1.51-83Правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізницями
НПАОП 0.03-4.02-94Положення про медичний огляд працівників певних категорій
НПАОП 17.11-1.01-07 Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва
НПАОП 63.11-7.04-84ОСТ 29.12.0.006-84. Вантажно-роз­ван­тажу­вальні, складські та транспортні ро­боти. Вимоги безпеки
НПАОП 00.0-6.06-06Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт
НПАОП 00.0-1.10-07Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт
НПАОП 0.00-1.28-10Про затвердження правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
НПАОП 1.8.10-2.23-84 (ОСТ 111-13-84) Ємкості для антисептичного зберігання томат-пасти, рідких та пюреподібних напівфабрикатів. Експлуатація та ремонт. Вимоги безпеки
НПАОП 5.1.11-2.11-83 (ОСТ 32.34-83) Ремонт рухомого складу та виробництво запасних частин на заводах. Вимоги безпеки
НПАОП 63.1-7.21-81Тележки с подъемными вилами. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 1.8.10-1.11-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СПИРТНОГО И ЛИКЕРО-ВОДОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НПАОП 0.00-1.80-18Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальнихпристроїв і відповідного обладнання
НПАОП 61.1-1.01-76 Правила техники безопасности на судах морского флота
НПАОП 10.0-5.02-04Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначеннябагаторазовості та встановлення категорій шахт за метаном
НПАОП 1.8.20-1.06-99 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ МЯСОПЕРЕРAБАЮЩИХ ЦЕХОВ
НПАОП 9.2.30-1.03-98ДНАОП 9.2.30-1.03-98 (НПАОП 80.21-1.03-98) Правила безопасности при трудовом обучении и летних практических работах учащихся Х-ХI классов общеобразовательных учебных заведений. учебных заведен в сельскохозяйственном производстве
НПАОП 0.00-5.19-96(Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
НПАОП 28.4-1.13-74 Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов
НПАОП 1.9.40-1.02-96Правила охраны труда для предприятий книжной торговли
НПАОП 55.0-1.14-98Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини
НПАОП 1.8.10-5.56-83 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов соляных рудников
НПАОП 63.21-1.24-03Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу
НПАОП 25.0-1.03-13Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів i. загальні положення
НПАОП 28.51-7.23-84ОСТ 23.4.239-84 Термическая обработка. Требования безопасности
НПАОП 0.04-1.06-90 (ПБЯ РУ АС-89) ПНАЭГ-1-024-90) Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций
НПАОП 05.0-1.01-07Правила безпеки для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства
НПАОП 63.2-1.25-07Правила безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт
НПАОП 0.00-1.36-03(Попередня редакція) Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
НПАОП 24.0-7.20-79ОСТ 26-04-2563-79 Оборудование криогенной техники. Заземление для защиты от статического электричества. Общие требования безопасности.
НПАОП 6.1.36-5.03-95Інструкція по техніці безпеки під час проведення радіографічного контролю (для операторів-радіографів)
НПАОП 27.5-7.02-88Изготовление отливок в металических формах и методом непрерывного литья. Требования безопасности
НПАОП 10.0-5.22-04Инструкция по разгазированию горных выработок, раследованию, учету и предупреждению загазирований
НПАОП 85.11-1.13-59 Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ
НПАОП 01.50-1.02-89 Правила з техніки безпеки при поводженні з мисливською рушницею в побуті та на полюванні
НПАОП 0.00-5.38-14Інструкція з охорони праці під час механізованого заряджання вибухових ре-човин у підземних виробках
НПАОП 15.8-1.14-97Правила безпеки для кондитерського виробництва
НПАОП 17.0-3.03-12Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів
НПАОП 27.4-7.09-83ОСТ 48-232-83 Продукция цветной металлургии методы анализа. Общие требования безопасности
НПАОП 1.8.10-2.32-84 (ОСТ 18-425-84) Машини та устаткування для видобування солі у соляних озерах. Вимоги безпеки
НПАОП 10.0-5.08-04Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтахта обліку пилових навантажень
НПАОП 5.1.14-1.03-00 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗЫСКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НПАОП 1.8.10-5.07-83 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для сушильника жому
НПАОП 63.21-1.20-63Правил по технике безопасности и промышленной санитарии при ремонте паровозов в депо
НПАОП 45.21-7.04-84 Металеві щогли та вежі радіопідприємств. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 63.22-1.01-85Правила безпеки праці на промислових підприємствах
НПАОП 40.3-1.05-89Правила взрывобезопасности топливопадачи установок для приготовления и снижения пылевидного топлива
НПАОП 45.11-7.15-80 Спорудження земляного полотна залізниць і автомобільних доріг. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-6.06-02Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінет Міністрів України)
НПАОП 25.1-1.01-09Про затвердження правил охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них
НПАОП 17.14-7.13-84 ССБТ. Процессы производственные предприятий льняной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 0.00-3.21-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
НПАОП 10.0-5.29-04Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом
НПАОП 24.1-7.30-76ОСТ 26-04-907-76 Установки воздухоразделительные.Общие требования безопасности при эксплуатации.
НПАОП 0.00-3.09-05(Попередня редакція) Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі
НПАОП 63.1-7.08-80Контейнеры для металлической стружки. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 40.1-5.04-80 Инструкция по эксплуатации индивидуальных экранирующих комплектов спецодежды, для работы в электроустановках напряжением 400, 500 и 750 кВ частотой 50 Гц
НПАОП 1.1.10-1.04-01ПРАВИЛА безопасной работы с инструментом и приспособлениями
НПАОП 26.2-7.02-85 Процеси виробничі підприємств фарфоро-фаянсової промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-6.01-10Про затвердження порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
НПАОП 28.4-7.24-82ОСТ Н89-14-82 Литейное производство. Смесиприготовление. Требования безопасности.
НПАОП 63.21-5.04-84Инструкция по наливу, сливу и эксплуатации железнодорожных цистерн для транспортировки фосфора желтого
НПАОП 0.00-1.08-94Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів
НПАОП 63.21-1.03-78 Правила техніки безпеки для шиноремонтних підприємств
НПАОП 5.1.21-6.05-86 (РД 31.87.40-86) Методичні рекомендації з програмованого навчання і контролю знань. Основні положення. Організація і порядок проведення
НПАОП 9.1.50-5.07-85Типовая инструкция по технике безопасности при обслуживании и ремонте зданий и сооружений
НПАОП 51.0-1.03-96Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової торгівлі
НПАОП 10.0-5.40-13Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору
НПАОП 0.00-3.13-01Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства
НПАОП 01.2-1.03-08Правила охорони праці у птахівництві
НПАОП 24.1-1.02-81 Правила безпеки при роботі з епоксидними смолами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
НПАОП 28.0-1.03-08Правила охорони праці у метизному виробництві
НПАОП 24.11-1.01-70 Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти
НПАОП 8.5.20-2.01-87 (ОСТ 68.12.0.06-87) Аналіз причин виробничого травматизму в організаціях топографо-геодезичного виробництва
НПАОП 60.1-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України
НПАОП 63.12-7.05-80Стеллажи стоечные, елочные, консольные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 25.1-3.01-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі
НПАОП 3.0.00-5.04-83 Типова інструкція з безпеки праці для робітників, які зайняті розробленням вітровально-буреломних лісосік
НПАОП 11.1-1.14-87Правила безпеки при розвідуванні та розробленні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі срср
НПАОП 40.1-1.21-98Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 0.00-4.03-04Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці
НПАОП 5.1.14-1.02-00Правила охраны труда при техническом обслуживании и ремонте дорожной техники
НПАОП 32.1-7.89-88 Охрана труда и здоровья работающих с лазерным излучением
НПАОП 15.9-1.28-17Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв
НПАОП 15.3-1.17-72 Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної промисловості
НПАОП 15.89-7.15-85 Виробничі процеси у харчокислотній промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 29.53-6.01-89 Машини та устаткування для тваринництва та кормовиробництва. Методи оцінки безпеки. Ергономічна оцінка
НПАОП 0.00-1.12-84Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках
НПАОП 24.0-7.16-83ОСТ 26-01-81-83 Печи и холодильники химических производств. Требования безопасности.
НПАОП 0.00-6.07-04Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-4.33-99(Попередня редакція) Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
НПАОП 10.0-5.04-04Инструкция по применению холодильных установок
НПАОП 28.0-1.25-61 Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве котельных работ и металлоконструкций
НПАОП 24.16-2.07-85ОСТ 24.006.14-85 Работы с эпоксидными смолами и материалами на их основе. Требования безопасности
НПАОП 5.1.11-1.12-79 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах роздрібної торгівлі К-40560
НПАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництв
НПАОП 15.9-1.27-12Про затвердження правил охорони праці для виноробного виробництва