Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП)

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це нормативні документи, що регулюють організацію та забезпечення безпечних і здорових умов праці в Україні.

Ці документи містять вимоги до безпеки та здоров'я працівників, а також встановлюють правила взаємодії між роботодавцями та працівниками у цій сфері. НПАОП - це документи різного рівня законодавства, що стосуються охорони праці. До цих документів належать правила, інструкції, методичні матеріали, стандарти та інші регуляторні документи. Вони розробляються з метою забезпечення безпеки та здоров'я працівників та запобігання нещасним випадкам на робочому місці.

КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності) та НПАОП (Нормативно-правові акти з охорони праці) - два важливих аспекти, що стосуються регулювання економічної діяльності та безпеки праці в Україні. Ці дві складові мають відношення один до одного, але вони функціонують у різних сферах.

КВЕД - це національний стандарт класифікації видів економічної діяльності, що базується на стандарті Європейського Союзу NACE Rev.2. КВЕД використовується для класифікації підприємств, статистичного аналізу та забезпечення порівняння даних між країнами. Він допомагає уряду та іншим організаціям стежити за економічними тенденціями, розвитком різних галузей економіки та формуванні економічної політики країни.

НПАОП - це документи, що встановлюють вимоги до безпеки праці, а також правила, норми та стандарти для забезпечення здоров'я та безпеки працівників. НПАОП регулюють різні аспекти охорони праці, включаючи безпечні умови праці, оснащення підприємств, навчання персоналу та медичне обслуговування.

Відношення між КВЕД та НПАОП полягає в тому, що підприємства, які здійснюють певні види економічної діяльності, повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Зокрема, різні галузі економіки можуть мати свої специфічні вимоги та регламенти, що стосуються безпеки праці. Отже, на підприємствах, які належать до певних КВЕД-кодів, будуть встановлені відповідні НПАОП, які регулюють безпеку праці для цієї конкретної галузі або виду діяльності.

Кожне підприємство має знати свій КВЕД-код, що дозволяє йому визначити свої обов'язки щодо охорони праці та забезпечити дотримання відповідних НПАОП. Керівники підприємств та спеціалісти з охорони праці повинні забезпечити, щоб їх організація дотримувалася цих вимог та правил, щоб забезпечити безпечне середовище для своїх працівників.

Відповідність НПАОП відіграє важливу роль у зменшенні ризиків професійних травм та захворювань серед працівників. У випадку порушень норм охорони праці, підприємства можуть стикнутися з адміністративними та навіть кримінальними відповідальностями, а також з фінансовими втратами пов'язаними зі здоров'ям і безпекою працівників.

Таким чином, КВЕД та НПАОП мають відношення один до одного через те, що підприємства з різних видів економічної діяльності повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, що відображають специфіку та потреби конкретних галузей економіки. Це сприяє створенню безпечного робочого середовища та захисту працівників від професійних ризиків.

Охорона праці на виробництві відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та здоров'я працівників, а також стабільності та продуктивності підприємства. Впровадження ефективних систем охорони праці на виробництві приносить багато користі для всіх зацікавлених сторін.

  • Зменшення ризиків професійних травм та захворювань: Впровадження правил безпеки та профілактичних заходів допомагає знизити ризик різних професійних травм та захворювань, забезпечуючи здорове робоче середовище для працівників.
  • Підвищення продуктивності: Коли працівники працюють у безпечному та комфортному середовищі, їхній рівень задоволення та мотивації зростає. Це, в свою чергу, підвищує продуктивність праці та забезпечує стабільність виробничого процесу.
  • Зменшення відповідальності та витрат: Впровадження ефективної системи охорони праці допомагає уникнути адміністративної, громадської та кримінальної відповідальності, пов'язаної з порушеннями норм безпеки. Крім того, це зменшує витрати на відшкодування та відновлення ресурсів, пов'язаних з професійними травмами або хворобами.
  • Покращення репутації підприємства: Створення безпечного робочого середовища підвищує репутацію підприємства серед співробітників, клієнтів, партнерів та громадськості. Це може поліпшити бізнес-відносини та довгострокову конкурентоспроможність компанії на ринку.
  • Забезпечення відповідності законодавству: Дотримання норм охорони праці допомагає компаніям уникати штрафів та санкцій, що можуть бути накладені державними органами у випадку порушень законодавства. Це також сприяє зміцненню довіри між підприємством та державними структурами.
  • Стимулювання інновацій: Вирішення питань охорони праці може вимагати застосування нових технологій та методів, що можуть сприяти розвитку інновацій у виробництві. Це може призвести до поліпшення ефективності виробничого процесу та забезпечити конкурентні переваги на ринку.
  • Забезпечення соціальної відповідальності компанії: Дотримання принципів охорони праці є важливим аспектом соціальної відповідальності бізнесу. Компанії, які відповідально ставляться до здоров'я та безпеки своїх працівників, забезпечують підтримку та захист своїх співробітників, а також створюють позитивний імідж компанії.

У підсумку, охорона праці на виробництві приносить численні переваги для підприємств, працівників та суспільства в цілому. Впровадження ефективних систем охорони праці допомагає забезпечити здорове та безпечне робоче середовище, підвищити продуктивність, зміцнити репутацію компанії та дотримуватися законодавчих норм. Це, в свою чергу, сприяє стабільності та розвитку підприємства та створює підґрунтя для довгострокового успіху на ринку.

НПАОП 42-21-16 Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности (НАОП 9.1.50-2.08-86)
НПАОП 10.0-5.10-04 Инструкцияпо составлению вентиляционных планов
НПАОП 60.21-1.37-82 Правила техники безопасности при эксплуатации и ремонте инженерно-технических устройств на метрополитенах
НПАОП 0.00-6.17-14 Порядок затвердження проектно-технічної документації наведення підривних робіт
НПАОП 27.35-1.05-97 Правила безопасности в ферросплавном производстве
НПАОП 9.0.30-1.08-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фотопідприємств системи мінпобуту
НПАОП 27.1-1.11-89 Правила безопасности при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии
НПАОП 60.24-1.19-97 Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом
НПАОП 10.0-5.19-04 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах
НПАОП 5.1.21-6.06-88 (РД 31.87.42-88) Методичні рекомендації з програмованого навчання і контролю знань. Портові роботи
НПАОП 0.05-3.22-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань
НПАОП 28.7-1.01-07 Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції
НПАОП 5.2.30-1.08-96 ПРАВИЛА безопасности при работах на телефонных и телеграфных станциях
НПАОП 0.00-5.34-93 Інструкція щодо організації та проведення масових вибухів на підприємствах з підземним способом розробки
НПАОП 0.03-3.29-94 Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх
НПАОП 5.2.30-1.17-91 Правила техніки безпеки при виконанні робіт на повітряних лініях зв'язку і провідного мовлення
НПАОП 1.7.00-4.01-87 Положение об организации работы по охране труда и технике безопасности в аппарате управле­ния министерств, промышленных объединений и других органов управ­ления легкой промышленностью
НПАОП 63.21-3.03-08 Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства
НПАОП 27.4-1.10-80 Правила безпеки при виробництві ртуті
НПАОП 28.5-1.34-90 Правила по безопасности труда при обработке металлов резанием
НПАОП 24.14-7.53-84 ОСТ 11 091.430.18-84 Сбор, хранение, уничтожение и регенерация отходов легковоспламеняющихся жидкостей. Общие требования безопасности
НПАОП 28.5-7.16-80 Контактная сварка. Требования безопасности.
НПАОП 27.4-1.06-77 Правила безпеки при виробництві олова і сплавів на його основі
НПАОП 35.3-1.17-59 Временные правила по технике безопасности и промышленной санитарии при работах с агрессивными жидкостями ЖРД
НПАОП 02.0-3.03-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства
НПАОП 18.2-1.03-06 Правила охорони праці для швейного виробництва
НПАОП 29.53-6.01-89 Машини та устаткування для тваринництва та кормовиробництва. Методи оцінки безпеки. Ергономічна оцінка
НПАОП 0.00-1.60-66 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
НПАОП 0.00-3.02-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства
НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна міністерства хлібопродуктів СРСР
НПАОП 0.05-3.36-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям хімічних виробництв
НПАОП 1.2.90-1.07-93 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ
НПАОП 5.1.30-6.08-86 Керівництво з оганізації руху повітряних суден, спецтранспорту та засобів механізації на аеродромах цивільної авіації
НПАОП 1.9.40-1.02-96 Правила охраны труда для предприятий книжной торговли
НПАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств
НПАОП 5.1.30-4.05-87 Типове положення про функціональні обов'язки з питань охорони праці керівного складу та керівних осіб вищих та середніх навчальних закладів цивільної авіації
НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безопасности при строительстве мостов
НПАОП 1.8.10-5.01-80 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для електромонтера цукрових заводів
НПАОП 29.32-7.04-78 ССБП. Машини лісогосподарські. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 9.0.00-1.05-00 ПРАВИЛА охраны труда при сборе, вывозе и обезвреживании бытовых отходов
НПАОП 9.1.50-5.01-88 Типовая инструкция по охране труда при проведении работ с лазерными аппаратами
НПАОП 10.0-5.27-84 Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок
НПАОП 0.00-5.22-99 Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням
НПАОП 3.0.00-6.04-85 Рекомендації щодо застосування спецодягу, спецвзуття та засобів захисту рук працівниками лісового господарства
НПАОП 85.11-1.10-84 Правила з техніки безпеки приексплуатації виробів медичноїтехніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги
НПАОП 63.21-1.09-08 Правил охорони праці для працівників кар'єроуправлінь
НПАОП 63.22-1.09-85 Правила безпеки праці при експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд
НПАОП 5.1.11-4.05-65 Положення про організацію роботи персоналу вагонів з охорони праці на залізничному транспорті та в транспортному будівництві ЦЗТ-2422
НПАОП 28.51-7.86-85 ОСТ 25 1190-85 Рабрты окрасочные. Требования безопасности.
НПАОП 22-1411-82 Система стандартов безопасности труда стержневые и формообразущие холоднотвердеющие смеси требования безопасности при работе в литейных цехах
НПАОП 0.00-4.36-87 Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці
НПАОП 4.0.00-2.09-86 (ОСТ 15-350-86) Судна промислового флоту. Експлуатація холодильних установок. Вимоги безпеки
НПАОП 0.0-1.02-99 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
НПАОП 24.1-1.01-10 Про затвердження правил охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту відповідно до закону україни «про охорону праці»
НПАОП 8.5.10-5.05-83 Система єдиних для галузі команд і сигналів безпеки, обов'язкових при проведенні геологорозвідувальних робіт
НПАОП 5.1.12-6.03-91 (КД 238 УРСР 84001-56-91) Методика радіологічного обстеження підприємств
НПАОП 28.52-1.15-60 Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах
НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
НПАОП 63.21-1.53-03 Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму
НПАОП 0.00-1.09-04 Правила державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
НПАОП 1.2.90-1.03-77 Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов
НПАОП 27.0-1.01-87 Общие правила безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности
НПАОП 63.21-1.03-78 Правила техніки безпеки для шиноремонтних підприємств
НПАОП 0.00-1.58-12 Про затвердження правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування таелектромереж навідкритих гірничих роботах
НПАОП 24.0-4.02-77 Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных госгортехнадзору ссср объектах с химическими процессами
НПАОП 25.2-1.35-90 Правила по безопасности труда при работе с полимерными композиционными материалами (ПКМ)
НПАОП 28.4-7.13-86 Штамповка листовая горячая с нагревом заготовки в электропечах. Специальные требования безопасности
НПАОП 0.00-3.07-01 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства
НПАОП 0 00-1 26-96 (нпаоп 0 00-1 26-96) про затвердження правил будови i безпечноi експлуатацii парових котлiв, водогрiйни
НПАОП 27.4-1.11-87 Правила безпеки при виробництві свинцю і цинку
НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва
НПАОП 10.0-1.07-02 Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань
НПАОП 1.8.10-3.07-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітників наскрізних професій та молодшого обслуговуючого персоналу підприємств харчової промисловості
НПАОП 40.3-1.12-84 Правила взрывобезопасности при использования мазута и природного газа в котельных установках.
НПАОП 24.0-1.19-05 Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)
НПАОП 10.0-5.39-13 Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом
НПАОП 63.22-1.11-76 Правила техніки безпеки при виконанні виправних робіт на внутрішніх водних шляхах
НПАОП 0.00-3.06-22 Про видачу мила на підприємствах
НПАОП 45.21-7.04-84 Металеві щогли та вежі радіопідприємств. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 14.4-7.26-83 Виробництво кухонної солі. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 6.1.00-2.10-86 Монтаж технологических трубопроводов. требования безопасности
НПАОП 28.5-7.24-84 Электрохимическая обработка металлов. Общие требования безопасности
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобівіндивідуального захисту на робочому місці
НПАОП 74.2-7.05-86 Роботи інженерногеологічні морські. Пробовідбір. Вимоги безпеки
НПАОП 26.1-1.01-81 Правила техники безопасности и производственной санитарии в стекольной промышленности
НПАОП 0.00-1.61-12 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів
НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 00.0-5.35-92 Инструкция по организации и ведению массовых взрывов скважиннsх зарядов на открытых горных работах
НПАОП 11.1-1.01-08 Про затвердження правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості україни
НПАОП 24.1-1.04-81 Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
НПАОП 00.0-5.03-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов
НПАОП 0.00-7.02-93 Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв
НПАОП 1.8.10-5.75-82 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для апаратника-варильника утфелю
НПАОП 63.12-7.04-80 Стеллажи механизированные элеваторного типа. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 35.1-7.08-83 Работы такелажные в судостроении. Требования безопасности
НПАОП 15.7-7.09-85 Приготування та зберігання штучновисушених кормів. Вимоги безпеки
НПАОП 1.8.10-5.72-83 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для пробовідбірника продуктів буряко-цукрового виробництва
НПАОП 28.4-1.02-90 Правила техники безопасности и производственной санитарии в кузнечно-прессовом и листоштамповочном производстве
НПАОП 63.21-1.22-90 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771
НПАОП 2.1.20-1.04-98 Правила охорони праці для господарств звірівництва
НПАОП 0.00-4.04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці
НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд
НПАОП 2.1.10-1.01-01 Правила охраны труда при выполнении работ в защищенном грунте.
НПАОП 8.5.20-4.01-88 Положення про права, обов'язки та відповідальність керівників і спеціалістів об'єднань, підприємств, закладів і організацій системи Головного управління геодезії та картографії при Раді міністрів СРСР за станом охорони праці і техніки
НПАОП 37.1-1.09-87 Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных металлов
НПАОП 40.1-1.03-76 Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений гидромеханического оборудования электростанций
НПАОП 1.8.20-2.27-81 (ОСТ 49-174-81) Засоби індивідуального захисту працюючих у м'ясній промисловості. Загальні вимоги. Класифікація
НПАОП 32.0-1.01-13 Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат
НПАОП 15.89-1.23-73 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві харчових кислот.
НПАОП 0.00-4.25-93 Типове положення про територіальне управління Комітету з нагляду за охороною праці України
НПАОП 45.2-4.02-98 Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації (1999)
НПАОП 0.00-4.29-97 Типове положення про кабінет охорони праці
НПАОП 45.2-2.01-04 Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
НПАОП 25.2-1.23-90 Правила по безопасности труда при автоклавном формовании и склеивании деталей и агрегатов
НПАОП 1.9.40-2.09-85 (ОСТ 29.12.1.005-84) Виробництво поліграфічне. Палітурно-брошурувальні та оброблювальні процеси. Вимоги безпеки
НПАОП 48-278-86 Производство ртути печи для обжига ртутных руд и концентратов общие требования безопасности
НПАОП 93.0-1.07-97 Правила охорони працi для перукарень
НПАОП 5.1.11-5.07-84 Інструкція щодо утримання земляного полотна та з техніки безпеки при проведенні робіт на скельнообвальних дільницях ЦП-4222
НПАОП 9.1.50-6.04-91 Методичні рекомендації щодо поліпшення умов праці медичних працівників, які зайняті ультразвуковою діагностикою
НПАОП 0.00-1-59 Устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
НПАОП 10.0-5.08-04 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтахта обліку пилових навантажень
НПАОП 0.03-3.20-00 Орієнтовно безпечні рівні дії (ОБУВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів
НПАОП 0.05-3.27-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям рибної промисловості
НПАОП 10.0-7.14-81 Единые требования по безопасной эксплуатации опрокидывателей
НПАОП 1.1.21-1.10-73 Правила безопасности при эксплуатации нефтегазоперерабатывающих заводов
НПАОП 0.00-7.05-97 Методика оцінки технічного стану та безпеки обладнання і трубопроводів, що працюють в середовищі хлору
НПАОП 5.1.30-2.17-85 (ОСТ 54 72006-85) Вібрація ручних машин. Норми. Вимоги безпеки
НПАОП 27.4-1.08-78 Правила безпеки при виробництві губчастого титану і титанових порошків
НПАОП 27.35-1.01-09 Про затвердження правил охорони праці у феросплавному виробництві
НПАОП 0.00-1.30-88 Правила безопасности при производстве и потреблениипродуктов разделения воздуха
НПАОП 0.00-3.03-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв
НПАОП 5.1.30-2.12-85 (ОСТ 54 30041-85) Порядок забезпечення працівників та службовців цивільної авіації засобами індивідуального захисту, утримання, експлуатації та догляду за ними
НПАОП 1.1.30-5.19-96 Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном
НПАОП 19.0-1.01-07 Правила охорони праці для працівників шкіряного виробництва
НПАОП 60.2-1.01-06 Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті
НПАОП 24.0-3.36-81 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим химических производств
НПАОП 1.6.10-1.02-00 Правила охраны труда для работников бетонных и железобетонных заводов
НПАОП 35-10-8 Сооружение земляного полотна железных и-автомобильных дорог. требования безопасности
НПАОП 55.0-1.03-59 Правила техники безопасности и производственной санитарии в кухнях и столовых учреждений и предприятий системы Министерства здравоохранения СССР
НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств
НПАОП 26.5-1.01-79 Правила техники безопасности и производственной санитарии в цементной промышленности
НПАОП 2.2.00-1.11-99 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ МЕЛИОРАЦИИ
НПАОП 1.1.30-5.35-96 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах
НПАОП 05.0-1.05-06 Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств 1 загальні положення
НПАОП 3.0.00-3.01-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям лісозаготівельних, лісосплавних, лісоперевалочних, лісогосподарських підприємств та хімл
НПАОП 74.2-1.01-89 Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88)
НПАОП 15.1-1.03-84 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження бруцельозом
НПАОП 0.00-8.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
НПАОП 3.0.00-4.09-85 Положення про організацію навчання працюючих безпеки праці на підприємствах і в організаціях Державного комітету СРСР по лісовому господарству
НПАОП 0.00-1.38-05 (Попередня редакція) Правила охорони праці в архівних установах
НПАОП 0.00-8.20-99 Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів
НПАОП 0.00-5.23-01 Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві
НПАОП 1.1.10-1.04-01 ПРАВИЛА безопасной работы с инструментом и приспособлениями
НПАОП 1.8.10-5.56-83 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов соляных рудников
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° С
НПАОП 64.2-1.06-98 Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення
НПАОП 8.5.10-4.03-83 Положення про присвоєння кваліфікаційних груп з техніки безпеки при експлуатації електроустановок
НПАОП 1.8.10-5.22-83 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для робітників, які здійснюють газонебезпечні роботи на цукрових заводах
НПАОП 28.62-7.09-81 ОСТ2 КП96 - 6 - 81 Молоты. Требования безопасности
НПАОП 0.00-8.11-12 Про затвердження вимог дороботодавців щодо захисту працівників відшкідливого впливу хімічних речовин
НПАОП 28.5-7.19-82 Обработка металлов резанием. Общие требования безопасности
НПАОП 64.11-1.01-03 Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв'язку
НПАОП 24.0-7.17-80 ОСТ 26-01-124-80 Автоклавы с быстросъемными крышками. Требования безопасности.
НПАОП 93.0-1.02-97 Правила охорони праці для підприємств по виготовленню і ремонту трикотажних виробів за індивідуальними замовленнями населення
НПАОП 17.11-7.07-85 Процессы производственные предприятий хлопчатобумажной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 5.1.11-4.02-80 Положення про кабінет охорони праці на залізничному транспорті ЦЗТ-3945
НПАОП 8.5.10-5.10-84 Типова інструкція з охорони праці для робітників, які зайняті приготуванням промивальних рідин, що використовуються при бурінні свердловин на тверді корисні копалини
НПАОП 17.0-3.01-79 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий легкой промышленности
НПАОП 2.1.10-2.09-81 Бработка почвы и зерновых культур. требования безопасности.
НПАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництв
НПАОП 0.00-6.03-06 Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 52.47-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі
НПАОП 0.00-5.14-93 Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об'єктах, розташованих на території України
НПАОП 10.0-5.22-84 Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами
НПАОП 0.00-3.02-90 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства
НПАОП 10.0-5.21-04 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок
НПАОП 28.62-7.13-81 Прессы листогибочные кривошипные и гидравлические, прессы гибочно-штамповочные горизонтальные (бульдозеры)
НПАОП 63.1-7.17-80 ОСТ 22 1444-80. Вантажно-розвантажу­вальні, транспортні і складські роботи на складах тарноштучних вантажів. Ви­моги безпеки
НПАОП 28.5-1.02-68 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при термической обработке металлов
НПАОП 92.34-1.02-74 Правила техники безопасности и производственной санитарии в цирковых предприятиях (ПТБ - Цирк 77)
НПАОП 10.0-5.11-04 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
НПАОП 25.0-1.05-13 Правила охорони праці на об’єктах при ротаційному формуванні пластмас
НПАОП 9.3.10-1.03-97 Правилаохраны труда для культурно-просветительныхучреждений, расположенных в сельской местности
НПАОП 63.23-1.02-08 Правила безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації i. загальні положення
НПАОП 0.00-3.08-02 Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки
НПАОП 5.1.30-1.04-80 Правила перевезення радіоактивних речовин літаками цивільної авіації
НПАОП 24.0-7.20-79 ОСТ 26-04-2563-79 Оборудование криогенной техники. Заземление для защиты от статического электричества. Общие требования безопасности.
НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів
НПАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведення експертного обстеження ліфтів
НПАОП 0.00-4.21-93 Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 01.1-1.01-00 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро- горілчаного виробництва
НПАОП 1.9.40-2.02-83 (ОСТ 29.12.0.004-83) Производство полиграфическое. Пожарная безопасность
НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина i)
НПАОП 26.1-1.02-81 Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве кварцевого стекла и изделий из него
НПАОП 36.1-1.01-10 Про затвердження правил охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва
НПАОП 10.0-5.26-88 Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих пласты, склонные к горным ударам