Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП)

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це нормативні документи, що регулюють організацію та забезпечення безпечних і здорових умов праці в Україні.

Ці документи містять вимоги до безпеки та здоров'я працівників, а також встановлюють правила взаємодії між роботодавцями та працівниками у цій сфері. НПАОП - це документи різного рівня законодавства, що стосуються охорони праці. До цих документів належать правила, інструкції, методичні матеріали, стандарти та інші регуляторні документи. Вони розробляються з метою забезпечення безпеки та здоров'я працівників та запобігання нещасним випадкам на робочому місці.

Переваги використання GPS-годинників Garmin для різних видів спорту.
Пт, 10 мая, 18:04
Garmin пропонує широкий асортимент GPS-годинників, які ідеально підходять для бігунів і ходаків. Ці пристрої відстежують вашу швидкість, дистанцію та калорії, забезпечуючи точність і мотивацію на кожному кроці.

Юридична підтримка в надзвичайних ситуаціях: як отримати фінансову допомогу в разі надзвичайних обставин
Чт, 9 мая, 14:49
В часи, коли ви стикаєтесь з непередбачуваними життєвими обставинами, отримання фінансової допомоги може виявитися складним без професійної юридичної підтримки.

КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності) та НПАОП (Нормативно-правові акти з охорони праці) - два важливих аспекти, що стосуються регулювання економічної діяльності та безпеки праці в Україні. Ці дві складові мають відношення один до одного, але вони функціонують у різних сферах.

КВЕД - це національний стандарт класифікації видів економічної діяльності, що базується на стандарті Європейського Союзу NACE Rev.2. КВЕД використовується для класифікації підприємств, статистичного аналізу та забезпечення порівняння даних між країнами. Він допомагає уряду та іншим організаціям стежити за економічними тенденціями, розвитком різних галузей економіки та формуванні економічної політики країни.

НПАОП - це документи, що встановлюють вимоги до безпеки праці, а також правила, норми та стандарти для забезпечення здоров'я та безпеки працівників. НПАОП регулюють різні аспекти охорони праці, включаючи безпечні умови праці, оснащення підприємств, навчання персоналу та медичне обслуговування.

Відношення між КВЕД та НПАОП полягає в тому, що підприємства, які здійснюють певні види економічної діяльності, повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Зокрема, різні галузі економіки можуть мати свої специфічні вимоги та регламенти, що стосуються безпеки праці. Отже, на підприємствах, які належать до певних КВЕД-кодів, будуть встановлені відповідні НПАОП, які регулюють безпеку праці для цієї конкретної галузі або виду діяльності.

Кожне підприємство має знати свій КВЕД-код, що дозволяє йому визначити свої обов'язки щодо охорони праці та забезпечити дотримання відповідних НПАОП. Керівники підприємств та спеціалісти з охорони праці повинні забезпечити, щоб їх організація дотримувалася цих вимог та правил, щоб забезпечити безпечне середовище для своїх працівників.

Відповідність НПАОП відіграє важливу роль у зменшенні ризиків професійних травм та захворювань серед працівників. У випадку порушень норм охорони праці, підприємства можуть стикнутися з адміністративними та навіть кримінальними відповідальностями, а також з фінансовими втратами пов'язаними зі здоров'ям і безпекою працівників.

Таким чином, КВЕД та НПАОП мають відношення один до одного через те, що підприємства з різних видів економічної діяльності повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, що відображають специфіку та потреби конкретних галузей економіки. Це сприяє створенню безпечного робочого середовища та захисту працівників від професійних ризиків.

Охорона праці на виробництві відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та здоров'я працівників, а також стабільності та продуктивності підприємства. Впровадження ефективних систем охорони праці на виробництві приносить багато користі для всіх зацікавлених сторін.

  • Зменшення ризиків професійних травм та захворювань: Впровадження правил безпеки та профілактичних заходів допомагає знизити ризик різних професійних травм та захворювань, забезпечуючи здорове робоче середовище для працівників.
  • Підвищення продуктивності: Коли працівники працюють у безпечному та комфортному середовищі, їхній рівень задоволення та мотивації зростає. Це, в свою чергу, підвищує продуктивність праці та забезпечує стабільність виробничого процесу.
  • Зменшення відповідальності та витрат: Впровадження ефективної системи охорони праці допомагає уникнути адміністративної, громадської та кримінальної відповідальності, пов'язаної з порушеннями норм безпеки. Крім того, це зменшує витрати на відшкодування та відновлення ресурсів, пов'язаних з професійними травмами або хворобами.
  • Покращення репутації підприємства: Створення безпечного робочого середовища підвищує репутацію підприємства серед співробітників, клієнтів, партнерів та громадськості. Це може поліпшити бізнес-відносини та довгострокову конкурентоспроможність компанії на ринку.
  • Забезпечення відповідності законодавству: Дотримання норм охорони праці допомагає компаніям уникати штрафів та санкцій, що можуть бути накладені державними органами у випадку порушень законодавства. Це також сприяє зміцненню довіри між підприємством та державними структурами.
  • Стимулювання інновацій: Вирішення питань охорони праці може вимагати застосування нових технологій та методів, що можуть сприяти розвитку інновацій у виробництві. Це може призвести до поліпшення ефективності виробничого процесу та забезпечити конкурентні переваги на ринку.
  • Забезпечення соціальної відповідальності компанії: Дотримання принципів охорони праці є важливим аспектом соціальної відповідальності бізнесу. Компанії, які відповідально ставляться до здоров'я та безпеки своїх працівників, забезпечують підтримку та захист своїх співробітників, а також створюють позитивний імідж компанії.

У підсумку, охорона праці на виробництві приносить численні переваги для підприємств, працівників та суспільства в цілому. Впровадження ефективних систем охорони праці допомагає забезпечити здорове та безпечне робоче середовище, підвищити продуктивність, зміцнити репутацію компанії та дотримуватися законодавчих норм. Це, в свою чергу, сприяє стабільності та розвитку підприємства та створює підґрунтя для довгострокового успіху на ринку.

НПАОП 17.0-3.01-79Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий легкой промышленности
НПАОП 63.21-5.01-08Інструкція з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів
НПАОП 0.03-1.75-89 Радоновые лаборатории, отделения радонотерапии. Санитарные правила устройства,оборудования и эксплуатации
НПАОП 35.1-3.15-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям суднобудівних та судноремонтних підприємств.
НПАОП 27.4-7.07-83Печь с электрическим обогревом для непрерывного рафинирования магния. Требования безопасности
НПАОП 0.03-3.29-96Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми
НПАОП 24.1-7.30-76ОСТ 26-04-907-76 Установки воздухоразделительные.Общие требования безопасности при эксплуатации.
НПАОП 8.0.10-2.02-84 (ОСТ 63.45-84) День охорони праці. Порядок проведення
НПАОП 28.5-7.24-84Электрохимическая обработка металлов. Общие требования безопасности
НПАОП 3.0.00-1.01-85 Правила з охорони праці в лісовій, деревообробній промисловості та лісовому господарстві
НПАОП 26.65-1.05-80Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности асбестоцементных изделий
НПАОП 5.1.30-4.05-87 Типове положення про функціональні обов'язки з питань охорони праці керівного складу та керівних осіб вищих та середніх навчальних закладів цивільної авіації
НПАОП 0.00-7.04-96Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і технологій
НПАОП 63.23-5.02-84Инструкция по охране труда и пожарной безопасности на объктах топливообеспечения предприятий гражданской авиации
НПАОП 28.4-1.02-90 Правила техники безопасности и производственной санитарии в кузнечно-прессовом и листоштамповочном производстве
НПАОП 6.1.00-1. -96Правила безопасного производства работ при возведении объектов из монолитного бетона и железобетона
НПАОП 15.4-1.07-78Правила безопасности и производственной санитарии в производстве дистиллированных натуральных жирных кислот
НПАОП 5.2.00-4.03-84 Положення про розробку інструкцій з охорони праці для робітників та службовців підприємств та організацій зв'язку
НПАОП 0.00-3.07-01Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства
НПАОП 10.0-5.07-04Інструкція з комплексного знепилювання повітря
НПАОП 28.4-1.13-74 Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов
НПАОП 9.0.30-1.01-97 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДПОШИВА И РЕМОНТА ОДЕЖДЫ
НПАОП 73.1-1.11-12Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях
НПАОП 3.0.00-5.06-88 Типова інструкція для слюсарів по ремонту автомашин, тракторів та механізмів на підприємствах лісового господарства
НПАОП 27.4-1.01-86Правила безпеки при виробництві магнію
НПАОП 5.1.11-1.22-90Правила техники безопасности и производственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте
НПАОП 35.1-7.06-81Электроснабжение строящихся и ремонтируемых судов. Требования безопасности
НПАОП 25.2-4.06-93Положение об аттестации сварочного оборудования, применяемого при сварочных работах при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб
НПАОП 24.1-1.34-13Про затвердження правил охорони праці на об’єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції)
НПАОП 17.12-7.15-84 Процеси виробничі підприємств первинної обробки вовни. Вимоги безпеки
НПАОП 4.0.00-2.01-86 (ОСТ 15-327-86) Судна промислового флоту. Експлуатація суден і суднового устаткування. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 27.0-4.02-90О применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на предприятиях и в организациях министерства металлургии ссср
НПАОП 0.00-7.01-72Регламент проведения в зимнее время пуска, остановки и испытаний на плотность аппаратуры химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также газовых промыслов и газобензиновых заводов
НПАОП 63.21-1.19-61Правил по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации паровозов
НПАОП 0.00-5.24-01Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями
НПАОП 0.00-4.29-97Типове положення про кабінет охорони праці
НПАОП 0.00-1.73-14Правила охорони праці та безпечноїексплуатації технологічнихтрубопроводів
НПАОП 1.8.10-5.40-75 Інструкція щодо зберігання, транспортування та приймання меляси на підприємствах міністерства харчової промисловості СРСР
НПАОП 1.8.10-5.02-80 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для машиніста деаераторних установок
НПАОП 0.00-5.26-01Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті
НПАОП 00.0-5.07-94Типовая инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии
НПАОП 00.0-2.02-93Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 1.9.40-6.03-74 Посібник з методів проведення досліджень умов праці у виробничих цехах поліграфічних підприємств
НПАОП 01.2-1.03-08Правила охорони праці у птахівництві
НПАОП 15.3-1.17-72 Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної промисловості
НПАОП 10.0-3.01-90Нормативы безопасности забойных машин, комплексов иагрегатов
НПАОП 0.00-6.07-04Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
НПАОП 60.1-1.48-00Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях
НПАОП 62.0-1.03-74 Правила перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом
НПАОП 24.5-1.23-14Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції
НПАОП 10.0-5.18-04Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт
НПАОП 10.0-1.01-09Правила безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 5.1.30-2.07-87 (ОСТ 54 30053-88) Ремонт літаків та вертольотів цивільної авіації. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 63.21-1.08-79Правила техники безопасности и производственной санитарии при подготовке цистерн и вагонов для нефтебитума к наливу и ремонту
НПАОП 25.0-1.07-13Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів i. загальні положення
НПАОП 26.0-3.29-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості
НПАОП 63.12-7.04-80Стеллажи механизированные элеваторного типа. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 5.1.21-5.02-88 Типова інструкція з безпеки праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на необладнаних берегах і на льоду берегового припою
НПАОП 24.3-1.18-13Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості
НПАОП 21.0-1.01-87 Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной промышленности
НПАОП 26.0-3.01-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів
НПАОП 10.0-5.43-13Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів
НПАОП 24.13-1.01-79Правила безопасности для производств фосфора и его неорганических соединений
НПАОП 24.66-7.09-84Процессы производственные предприятий по производству растительных и синтетических дубителей. Требования безопасности
НПАОП 26.5-1.01-79Правила техники безопасности и производственной санитарии в цементной промышленности
НПАОП 4.0.00-2.09-86 (ОСТ 15-350-86) Судна промислового флоту. Експлуатація холодильних установок. Вимоги безпеки
НПАОП 24.1-1.16-75Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров
НПАОП 29.6-1.01-07Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів
НПАОП 9.2.30-4.04-94 Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці
НПАОП 0.00-3.15-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості
НПАОП 24.0-7.20-79ОСТ 26-04-2563-79 Оборудование криогенной техники. Заземление для защиты от статического электричества. Общие требования безопасности.
НПАОП 63.1-7.02-85ОСТ.8.12.02-85 Роботи вантажно-розванта­жувальні на підприємствах по зберіганню та переробці зерна. Вимоги безпеки
НПАОП 63.21-1.17-96 Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу
НПАОП 5.1.30-6.08-86 Керівництво з оганізації руху повітряних суден, спецтранспорту та засобів механізації на аеродромах цивільної авіації
НПАОП 28.7-7.11-86ОСТ 1 92112-86 Система стандартов безопасности труда. Сплавы алюминиевые, магниевые жаропрочные и стали. Производство профилей, прутков, панелей, труб, проволок. Требования безопасности.
НПАОП 1.1.23-4.08-93Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
НПАОП 11.1-1.07-90Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности
НПАОП 0.00-1.76-15Правила безпеки систем газопостачання
НПАОП 28.51-1.18-55 Правила техники безопасности и промышленной санитарии при термической обработке алюминия и его сплавов в селитровых ваннах
НПАОП 0.00-1.27-97Правила атестації фахівців неруйнівного контролю
НПАОП 25.2-1.01-84Правила техники безопасности и производственной санитарии в кровельной и гидроизоляционной промышленности
НПАОП 27.4-7.04-85Печи отражательные. Требования безопасности.
НПАОП 10.0-5.27-84 Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок
НПАОП 60.3-1.35-03Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів
НПАОП 8.0.10-4.03-86 Збірник нормативних матеріалів з охорони праці для підприємств і організацій системи Держпостачу СРСР
НПАОП 10.0-1.04-64Правила безопасности при проходке стволов шахтспециальными способами
НПАОП 74.2-3.01-86 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників і службовців, які здійснюють спостереження і роботи по гідрометеорологічному режиму навколишнього середовища
НПАОП 0.00-1.32-97Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт
НПАОП 1.1.23-5.10-74Інструкція щодо організації та методики проведення профілактичної роботи з попередження виникнення газопроявів, відкритих газових і нафтових фонтанів на свердловинах і аварій на об’єкта
НПАОП 0.00-1.61-12Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів
НПАОП 0.00-6.21-04Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки
НПАОП 6.1.00-6.01-74 Рекомендації щодо забезпечення безпеки праці при навантажуванні і розвантажуванні залізобетонних виробів і дрібноштучних матеріалів у будівництві
НПАОП 9.0.30-1.09-97Правила охраны труда при работах по установке, ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры
НПАОП 5.1.11-1.50-87 Правила медичного огляду осіб, які працюють за професіями і на посадах, пов'язаних з рухом поїздів на залізничному транспорті та метрополітені
НПАОП 0.00-4.26-96Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 01.50-1.04-98 Правила охорони праці для господарств звірівництва
НПАОП 02.0-5.02-87 Типова інструкція з охорони праці при проведенні лісокультурних робіт на схилах
НПАОП 28.51-7.23-84ОСТ 23.4.239-84 Термическая обработка. Требования безопасности
НПАОП 0.00-6.18-04Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
НПАОП 11.1-3.24-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості (буріння свердловин, видобуток нафти, газу, газового конденсату, озокериту, п
НПАОП 28.4-7.12-86Штамповка листовая горячая. Общие требования безопасности.
НПАОП 24.14-1.02-78Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака
НПАОП 92.0-1.01-06Правила влаштування і безпечної експлуатації витягів буксирних канатних для гірськолижників
НПАОП 9.0.30-1.07-97 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ
НПАОП 0.00-6.05-06Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування
НПАОП 27.4-1.11-06Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку
НПАОП 0.00-6.03-93Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
НПАОП 1.8.20-1.07-99 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ
НПАОП 17.12-7.10-80 Процессы производственные предприятий шерстяной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 0.00-1.15-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов.
НПАОП 0.00-1.62-12Правил охорони праці на автомобільному транспорті
НПАОП 93.0-1.02-97 Правила охорони праці для підприємств по виготовленню і ремонту трикотажних виробів за індивідуальними замовленнями населення
НПАОП 35.3-7.14-84Шум. Общие требования безопасности труда на заводах гражданской авиации
НПАОП 1.3.11-4.04-91Положение о расслеловании и учете некатегорийных aварий, не повлекших за собой несчастных случаев, на объектах предприятий государственной агрохимической ассоциации
НПАОП 0.00-4.35-04Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 05.0-1.01-07Правила безпеки для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства
НПАОП 5.1.11-1.24-92 Правила техники безопасности и производственной санитарии при техническом обслуживании и ремонте вагонов
НПАОП 6.1.00-1.03-98БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ
НПАОП 5.1.30-2.08-84 (ОСТ 54 30030-84) Повітряні судна цивільної авіації. Технічне обслуговування. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 5.1.11-2.07-83 (ОСТ 32.35-83) Виготовлення та ремонт виробів з пластмас на заводах з ремонту рухомого складу. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 0.00-6.16-12Про затвердження порядку проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті
НПАОП 4.0.00-4.01-99 Система управління охороною праці в рибному господарстві
НПАОП 10.0-5.28-04Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування в провітрюваних вмп тупикових виробках шахт, небезпечних за газом
НПАОП 63.21-1.03-96Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства
НПАОП 15.9-1.28-17Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв
НПАОП 37.1-1.09-87Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных металлов
НПАОП 27.2-1.06-87 Правила безопасности в трубном производстве
НПАОП 80.22-1.02-74 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для шкільних навчальних закладів і навчальновиробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, дільниць) під­приємств, у яких проводиться трудова підготовка учні
НПАОП 28.4-7.61-81ОСТ 4 Г0.091.303-81 Холодноштамповочное производство. Требования безопасности
НПАОП 0.00-5.23-01Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві
НПАОП 1.8.10-5.31-77 Збірник типових інструкцій з техніки безпеки та виробничої санітарії для робітників спиртових і лікеро-горілчаних заводів (ч.ІІ)
НПАОП 60.24-1.19-97Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом
НПАОП 45.21-1.14-77 Правила техніки безпеки при спорудженні радіорелейних ліній зв’язку
НПАОП 1.2.10-1.03-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
НПАОП 60.2-3.06-98Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту
НПАОП 1.7.00-4.01-87Положение об организации работы по охране труда и технике безопасности в аппарате управле­ния министерств, промышленных объединений и других органов управ­ления легкой промышленностью
НПАОП 93.01-1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу
НПАОП 26.1-3.01-06Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам,
НПАОП 15.4-1.09-97Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів
НПАОП 05.1-7.08-86 Судна промислового флоту. Технологічна обробка об’єктів промислу. Вимоги безпеки
НПАОП 74.2-5.01-84 Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт
НПАОП 27.4-1.06-77Правила безпеки при виробництві олова і сплавів на його основі
НПАОП 10.0-5.12-85Инструкция по безопасной эксплуатации рельсовых напочвенных дорог в угольных шахтах
НПАОП 0.00-8.20-99 Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів
НПАОП 0.00-1.72-14Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів
НПАОП 28.0-1.32-13Правила охорони праці під час фарбувальних робіт
НПАОП 63.21-5.01-89Инструкция. Перечень и периодичность обязательных работ по безопасности труда в автотранспортных предприятиях
НПАОП 5.1.30-2.20-83 (ОСТ 54 30013-83) Електромагнітні випромінювання НВЧ. Граничнодопустимі рівні опромінювання. Вимоги безпеки
НПАОП 27.4-1.10-80Правила безпеки при виробництві ртуті
НПАОП 00.0-5.05-95Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов
НПАОП 28.4-7.18-81Холодная штамповка металлов. Электрогидроимпульсная штамповка на прессах типа ПЭГ. Общие требования безопасности.
НПАОП 1.9.40-2.10-85 (ОСТ 29.12.2.001-85) Виробництво шрифтове. Вимоги безпеки
НПАОП 0.04-1.01-74 (ПБЯ 04-74) Правила ядерной безопасности атомных электростанций.
НПАОП 0.00-4.13-94 Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці
НПАОП 23.2-1.01-76Правила безопасности при эксплуатации установок подготовки нефти на предприятиях нефтяной промышленности
НПАОП 05.0-1.05-06Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств 1 загальні положення
НПАОП 92.0-1.01-09Про затвердження правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів
НПАОП 02.0-7.04-91 Рекомендації для працюючих у лісовому господарстві щодо надання долікарської допомоги при різних видах травм
НПАОП 22.1-1.01-96Правила охорони праці для видавництв і редакцій
НПАОП 6.1.00-2.10-86Монтаж технологических трубопроводов. требования безопасности
НПАОП 02.0-3.03-05Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства
НПАОП 28.51-7.28-84ОСТ 1.42198-84 Электроэрозионная обработка металов. Общие требования безопасности
НПАОП 0.00-3.05-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості
НПАОП 28.4-7.16-86Штамповка листовая горячая изотермическая. Специальные требования безопасности.
НПАОП 6.1.00-1.10-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ НА ЗАВОДАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
НПАОП 93.0-1.03-97 Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу
НПАОП 0.00-3.20-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу
НПАОП 2.1.20-1.07-72 Ветеринарно-санітарні правила для виробництва м'ясокісткового борошна
НПАОП 0.00-1.51-88Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок
НПАОП 48-263-86Производство ртути система конденсации ртути из газовой фазы общие требования безопасности
НПАОП 0.00-3.10-80Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям машинобудівних та металообробних виробництв
НПАОП 45.21-1.05-76 Правила безпечного виконання робіт при будуванні кабельних магістралей у гірських умовах
НПАОП 1.9.40-1.02-96Правила охраны труда для предприятий книжной торговли
НПАОП 35.1-7.02-80Освещение искуственное на судностроительных предприятиях. Общие требования
НПАОП 2.2.00-1.11-99 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ МЕЛИОРАЦИИ
НПАОП 0.00-1.19-08Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств
НПАОП 0.00-7.12-13Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах
НПАОП 92.7-1.01-06Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки
НПАОП 0.00-4.11-93 Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці
НПАОП 93.0-1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень
НПАОП 10.0-5.05-04Инструкция по реверсированию вентиляционной струи и проверке действия реверсивных устройств вентиляционных установок
НПАОП 15.1-1.03-84 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження бруцельозом
НПАОП 63.12-1.05-86Типовые отраслевые правила безопасной эксплуатации внутризаводского транспорта
НПАОП 45.2-1.01-98Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд
НПАОП 25.24-7.03-84 Процеси виробничі підприємств фурнітурної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 00.0-5.36-92Технологическая инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших скважинных зарядов вв на открытых горни работах
НПАОП 63.2-1.06-02Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)
НПАОП 28.0-1.35-14Равила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів
НПАОП 00.0-3.08-02Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-1.36-03(Попередня редакція) Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
НПАОП 64.1-7.08-85Роботи із засобами спеціального освітлення. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-1.20-98Правила безпеки систем газопостачання України
НПАОП 1.1.23-8.02-01 Знаки безпеки для підприємств газової промисловості
НПАОП 28.5-7.18-82Обработка металлов резанием. Требования безопасности
НПАОП 63.22-1.09-85 Правила безпеки праці при експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд
НПАОП 9.3.10-1.05-98 Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію паркових атракціонів.
НПАОП 52.72-1.09-97Правила охраны труда при работах по установке, ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной
НПАОП 00.0-5.26-01Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті
НПАОП 0.00-3.17-12Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв
НПАОП 60.21-1.37-82Правила техники безопасности при эксплуатации и ремонте инженерно-технических устройств на метрополитенах