Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП)

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це нормативні документи, що регулюють організацію та забезпечення безпечних і здорових умов праці в Україні.

Ці документи містять вимоги до безпеки та здоров'я працівників, а також встановлюють правила взаємодії між роботодавцями та працівниками у цій сфері. НПАОП - це документи різного рівня законодавства, що стосуються охорони праці. До цих документів належать правила, інструкції, методичні матеріали, стандарти та інші регуляторні документи. Вони розробляються з метою забезпечення безпеки та здоров'я працівників та запобігання нещасним випадкам на робочому місці.

Переваги використання GPS-годинників Garmin для різних видів спорту.
Пт, 10 мая, 18:04
Garmin пропонує широкий асортимент GPS-годинників, які ідеально підходять для бігунів і ходаків. Ці пристрої відстежують вашу швидкість, дистанцію та калорії, забезпечуючи точність і мотивацію на кожному кроці.

Юридична підтримка в надзвичайних ситуаціях: як отримати фінансову допомогу в разі надзвичайних обставин
Чт, 9 мая, 14:49
В часи, коли ви стикаєтесь з непередбачуваними життєвими обставинами, отримання фінансової допомоги може виявитися складним без професійної юридичної підтримки.

КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності) та НПАОП (Нормативно-правові акти з охорони праці) - два важливих аспекти, що стосуються регулювання економічної діяльності та безпеки праці в Україні. Ці дві складові мають відношення один до одного, але вони функціонують у різних сферах.

КВЕД - це національний стандарт класифікації видів економічної діяльності, що базується на стандарті Європейського Союзу NACE Rev.2. КВЕД використовується для класифікації підприємств, статистичного аналізу та забезпечення порівняння даних між країнами. Він допомагає уряду та іншим організаціям стежити за економічними тенденціями, розвитком різних галузей економіки та формуванні економічної політики країни.

НПАОП - це документи, що встановлюють вимоги до безпеки праці, а також правила, норми та стандарти для забезпечення здоров'я та безпеки працівників. НПАОП регулюють різні аспекти охорони праці, включаючи безпечні умови праці, оснащення підприємств, навчання персоналу та медичне обслуговування.

Відношення між КВЕД та НПАОП полягає в тому, що підприємства, які здійснюють певні види економічної діяльності, повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Зокрема, різні галузі економіки можуть мати свої специфічні вимоги та регламенти, що стосуються безпеки праці. Отже, на підприємствах, які належать до певних КВЕД-кодів, будуть встановлені відповідні НПАОП, які регулюють безпеку праці для цієї конкретної галузі або виду діяльності.

Кожне підприємство має знати свій КВЕД-код, що дозволяє йому визначити свої обов'язки щодо охорони праці та забезпечити дотримання відповідних НПАОП. Керівники підприємств та спеціалісти з охорони праці повинні забезпечити, щоб їх організація дотримувалася цих вимог та правил, щоб забезпечити безпечне середовище для своїх працівників.

Відповідність НПАОП відіграє важливу роль у зменшенні ризиків професійних травм та захворювань серед працівників. У випадку порушень норм охорони праці, підприємства можуть стикнутися з адміністративними та навіть кримінальними відповідальностями, а також з фінансовими втратами пов'язаними зі здоров'ям і безпекою працівників.

Таким чином, КВЕД та НПАОП мають відношення один до одного через те, що підприємства з різних видів економічної діяльності повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, що відображають специфіку та потреби конкретних галузей економіки. Це сприяє створенню безпечного робочого середовища та захисту працівників від професійних ризиків.

Охорона праці на виробництві відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та здоров'я працівників, а також стабільності та продуктивності підприємства. Впровадження ефективних систем охорони праці на виробництві приносить багато користі для всіх зацікавлених сторін.

  • Зменшення ризиків професійних травм та захворювань: Впровадження правил безпеки та профілактичних заходів допомагає знизити ризик різних професійних травм та захворювань, забезпечуючи здорове робоче середовище для працівників.
  • Підвищення продуктивності: Коли працівники працюють у безпечному та комфортному середовищі, їхній рівень задоволення та мотивації зростає. Це, в свою чергу, підвищує продуктивність праці та забезпечує стабільність виробничого процесу.
  • Зменшення відповідальності та витрат: Впровадження ефективної системи охорони праці допомагає уникнути адміністративної, громадської та кримінальної відповідальності, пов'язаної з порушеннями норм безпеки. Крім того, це зменшує витрати на відшкодування та відновлення ресурсів, пов'язаних з професійними травмами або хворобами.
  • Покращення репутації підприємства: Створення безпечного робочого середовища підвищує репутацію підприємства серед співробітників, клієнтів, партнерів та громадськості. Це може поліпшити бізнес-відносини та довгострокову конкурентоспроможність компанії на ринку.
  • Забезпечення відповідності законодавству: Дотримання норм охорони праці допомагає компаніям уникати штрафів та санкцій, що можуть бути накладені державними органами у випадку порушень законодавства. Це також сприяє зміцненню довіри між підприємством та державними структурами.
  • Стимулювання інновацій: Вирішення питань охорони праці може вимагати застосування нових технологій та методів, що можуть сприяти розвитку інновацій у виробництві. Це може призвести до поліпшення ефективності виробничого процесу та забезпечити конкурентні переваги на ринку.
  • Забезпечення соціальної відповідальності компанії: Дотримання принципів охорони праці є важливим аспектом соціальної відповідальності бізнесу. Компанії, які відповідально ставляться до здоров'я та безпеки своїх працівників, забезпечують підтримку та захист своїх співробітників, а також створюють позитивний імідж компанії.

У підсумку, охорона праці на виробництві приносить численні переваги для підприємств, працівників та суспільства в цілому. Впровадження ефективних систем охорони праці допомагає забезпечити здорове та безпечне робоче середовище, підвищити продуктивність, зміцнити репутацію компанії та дотримуватися законодавчих норм. Це, в свою чергу, сприяє стабільності та розвитку підприємства та створює підґрунтя для довгострокового успіху на ринку.

НПАОП 00.0-6-06Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт
НПАОП 0.00-1.45-69Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
НПАОП 0.00-6.04-06Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 2.1.20-1.08-70 Санітарні та ветеринарні правила для молочних ферм колгоспів та радгоспів
НПАОП 0.00-6.15-99Порядок проведения освидетельствованияэлектроустановок потребителей
НПАОП 9.1.50-5.08-85Типовая инструкция по технике безопасности при работе в стерилизационных
НПАОП 0.00-7.01-72Регламент проведения в зимнее время пуска, остановки и испытаний на плотность аппаратуры химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также газовых промыслов и газобензиновых заводов
НПАОП 29.6-1.01-07Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів
НПАОП 85.11-1.05-70 Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР
НПАОП 0.00-8.15-97 Порядок проведения экспертизы газотранспортного оборудования
НПАОП 0 00-7 08-07Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 2.0.00-4.02-88 Загальні положення та методичні вказівки щодо управління охороною праці у системі Держагропрому СРСР
НПАОП 8.5.10-5.07-81 Збірник типових інструкцій з охорони праці для робітників, які зайняті на геологорозвідувальних роботах
НПАОП 55.0-1.02-96Правила охраны труда для предприятий общественного питания
НПАОП 63.22-1.08-84Правила безопасности труда при производстве дноуглубительных работ и обслуживании специальных механизмови устройств на дноуглубительных снарядах минречфлота
НПАОП 0.00-1.54-93Правила безпеки при експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах
НПАОП 00.0-5.36-92Технологическая инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших скважинных зарядов вв на открытых горни работах
НПАОП 74.2-3.10-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, якізайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та в картографі
НПАОП 0.00-4.20-94Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
НПАОП 5.1.11-4.05-65 Положення про організацію роботи персоналу вагонів з охорони праці на залізничному транспорті та в транспортному будівництві ЦЗТ-2422
НПАОП 0.00-1.25-73 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
НПАОП 9.3.10-1.03-97Правилаохраны труда для культурно-просветительныхучреждений, расположенных в сельской местности
НПАОП 1.8.10-5.31-77 Збірник типових інструкцій з техніки безпеки та виробничої санітарії для робітників спиртових і лікеро-горілчаних заводів (ч.ІІ)
НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безопасности при эксплуатации нефтегазоперерабатывающих заводов
НПАОП 0.00-6.13-97Порядок залучення екзаменаторів і експертів до робіт з сертифікації персоналу у галузі неруйнівного контролю
НПАОП 60.1-1.01-04Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті
НПАОП 0.00-7.14-17Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками
НПАОП 0.05-3.43-80Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций досааф
НПАОП 1.1.21-1.10-73Правила безопасности при эксплуатации нефтегазоперерабатывающих заводов
НПАОП 32.1-7.10-83 Производство и применение стеклокристаллического цемента и композиционных материалов на его основе. Общие требования безопасности
НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних
НПАОП 22-1411-82Система стандартов безопасности труда стержневые и формообразущие холоднотвердеющие смеси требования безопасности при работе в литейных цехах
НПАОП 5.1.30-1.02-83 Правила з питань безпеки та виробничої санітарії на авіахімроботах
НПАОП 17-625-85Оборудование для производства искусственной кожи и пленочных материалов. Требования безопасности (НАОП 1.7.30-2.05)
НПАОП 92.5-1.03-97Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості
НПАОП 10.0-1.03-90 Правила безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев)
НПАОП 10.0-5.08-04Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтахта обліку пилових навантажень
НПАОП 23.2-3.26-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості i. загальні положення
НПАОП 0.00-3.06-00 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту
НПАОП 24.11-1.01-70 Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти
НПАОП 24.1-1.12-81Правила безопасности для производств синтетического каучука и синтетического этилового спирта
НПАОП 92.0-3.01-83 Галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, організацій і закладів міністерства культури СРСР
НПАОП 0.00-1.06-77Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів
НПАОП 0.00-1.29-97Правила захисту від статичної електрики
НПАОП 64.1-1.01-88Правила охорони праці на транспорті мінзв'язку СРСР
НПАОП 60.2-1.28-97Правила охраны труда на автомобильном транспорте
НПАОП 28.62-7.06-79Автоматы кузнечно-прессовые. требования безопасности
НПАОП 0.05-3.08-79 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам шахт, розрізів діючих та тих, що будуються, та підприємств вугільної і сланцевої промисловості
НПАОП 4.0.00-2.10-88 (ОСТ 15-370-88) Судна промислового флоту. Роботи з побутового обслуговування екіпажу. Вимоги безпеки
НПАОП 85.20-1.03-99Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
НПАОП 2.2.00-1.01-86Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в системе госагропрома ссср
НПАОП 45.23-1.06-00 02Правила охраны труда при строительстве и эксплуатации городских улиц и дорог
НПАОП 29.22-1.03-02Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 28.5-1.08-72 Правила техники безопасности и производственной санитарии при нанесении металлопокрытий
НПАОП 29.0-3.02-06Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості
НПАОП 63.21-5.04-84Инструкция по наливу, сливу и эксплуатации железнодорожных цистерн для транспортировки фосфора желтого
НПАОП 24.1-1.07-10Про затвердження правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості
НПАОП 28.4-7.14-86Штамповка листовая горячая с радиационным нагревом заготовки. Специальные требования безопасности
НПАОП 1.3.11-4.04-91Положение о расслеловании и учете некатегорийных aварий, не повлекших за собой несчастных случаев, на объектах предприятий государственной агрохимической ассоциации
НПАОП 0.00-3.11-94Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці
НПАОП 01.1-7.02-84 ССБТ. Процессы производственные в сельском хозяйстве, эфиромасличные культуры. Требования безопасности
НПАОП 45.21-1.02-83 Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації радіопідприємств. Видання третє
НПАОП 28.0-1.25-61 Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве котельных работ и металлоконструкций
НПАОП 24.4-3.37-80Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочих и служащих производств медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов
НПАОП 00.0-5.25-01Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами
НПАОП 00.0-1.36-04Правила будови і безпечної експлуатації підйомників 1. галузь застосування
НПАОП 0.00-3.18-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття
НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів
НПАОП 0.00-5.09-86Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів
НПАОП 29.54-7.14-85Процессы производственныйе предприятий по производству технологической оснастки текстильного оборудования. Требования безопасности.
НПАОП 27.5-7.04-88Ливарное производство. Изготовление отливок из форм и удаление стержней. Требования охраны труда
НПАОП 63.23-1.01-84 Правила техніки безпеки при експлуатації об’єктів радіотехнічного забезпечення польотів та електрозв’язку цивільної авіації
НПАОП 24.1-1.06-10Про затвердження правил охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів
НПАОП 27.1-1.06-08Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії
НПАОП 60.22-1.01-74Правила устройства и безопасной експлуатации пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД)
НПАОП 25.0-1.06-13Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас і. сфера застосування
НПАОП 1.8.10-5.56-83 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов соляных рудников
НПАОП 10.0-5.36-96Инструкция по составлению паспортов выемочного участка, проведения и крепления подземных выработок
НПАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 1.1.30-5.24-96 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень
НПАОП 0.00-1.22-08Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
НПАОП 63.0-7.20-84ОСТ 23.4.236-86 Работы погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские. Требования безопасности.
НПАОП 9.0.30-1.09-97Правила охраны труда при работах по установке, ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры
НПАОП 17.53-7.08-85 ССБТ. Процессы производственных предприятии валяльно-войлочной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 5.1.11-1.48-00П р а в и л а безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях
НПАОП 27.5-7.26-83Литейное производство. Плавка металлов и сплавов. Требования безопасности
НПАОП 24.0-7.19-77Оборудование криогенное. Общие требования безопасности к конструкции.
НПАОП 10.0-5.15-04Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування
НПАОП 27.35-1.01-09Про затвердження правил охорони праці у феросплавному виробництві
НПАОП 27.2-1.06-87 Правила безопасности в трубном производстве
НПАОП 0.00-1.52-77Єдині правила безпеки при дрібненні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і огрудкуванні руд та концентратів
НПАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництв
НПАОП 5.2.30-2.07-85 (ОСТ 58-08-85) Процес оброблення кіноматеріалів. Вимоги безпеки
НПАОП 28.4-7.08-78ОСТ 84-1617-78 Устройства защитные для кузнечно-прессового оборудования. Конструкции. Основные размеры. Требования безопасности.
НПАОП 27.4-1.11-87 Правила безпеки при виробництві свинцю і цинку
НПАОП 0.00-5.10-96(Попередня редакція) Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів
НПАОП 5.2.00-4.02-77 Положення про кабінет охорони праці на підприємствах і в організаціях мінзв'язку СРСР
НПАОП 0.00-1.04-07Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання
НПАОП 74.2-7.05-86 Роботи інженерногеологічні морські. Пробовідбір. Вимоги безпеки
НПАОП 11.1-1.01-08Про затвердження правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості україни
НПАОП 1.6.10-1.01-77Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности строительных материалов
НПАОП 01.41-1.11-10Про затвердження правил безпечної експлуатації насосних станційводогосподарських систем
НПАОП 22.1-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
НПАОП 8.0.10-1.07-85 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій Держкомрезерву СРСР
НПАОП 35.3-7.03-85Работы окрасочные на самолетах и вертолетах гражданской авиации
НПАОП 0.00-3.04-80Типові галузеві норми безплатної видачі спцодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту членам добровільних газорятівних дружин та добровільних допоміжних гірничорятувальних команд
НПАОП 0.05-3.22-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань
НПАОП 24.5-1.23-14Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції
НПАОП 2.0.00-1.01-00Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 1.2.90-1.03-77Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов
НПАОП 24.0-3.36-81Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим химических производств
НПАОП 37.1-1.09-87Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных металлов
НПАОП 27.0-1.01-08Правила охорони праці в металургійній промисловості
НПАОП 00.0-6.14-97Об утверждении порядка сертификации персонала в области неразрушающего контроля
НПАОП 80.42-1.01-02Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи
НПАОП 63.23-7.11-83Работы погрузочно-разгрузочные с авиационными контейнерамии поддонами. Требования безопасности
НПАОП 45.2-2.01-04Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
НПАОП 3.0.00-6.02-90 Методичні рекомендації щодо визначення доз опромінення робітників лісового господарства
НПАОП 0.00-3.12-81Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання
НПАОП 0.00-2.24-05Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 27.5-7.03-88Литейное прозводство. Очистка, обрубка и зачистка отливок. Требования безопасности.
НПАОП 28.51-7.86-85ОСТ 25 1190-85 Рабрты окрасочные. Требования безопасности.
НПАОП 60.2-1.02-14Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг
НПАОП 5.1.11-3.01-90Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій міністерства шляхів сполучення
НПАОП 28.52-1.32-14Правила охорони праці під час паяльних робіт
НПАОП 1.8.10-3.08-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для інженерно-технічних працівників підприємств харчової промисловості
НПАОП 28.0-1.03-08Правила охорони праці у метизному виробництві
НПАОП 17.25-7.01-85 Процеси виробничі підприємств конопле-джутової промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 0.03-8.08-93Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок
НПАОП 6.1.00-1. -96Правила безопасного производства работ при возведении объектов из монолитного бетона и железобетона
НПАОП 28.5-7.24-84Электрохимическая обработка металлов. Общие требования безопасности
НПАОП 5.1.11-4.03-86 Положення про контроль за станом охорони праці на залізничному транспорті ЦБТ-4392
НПАОП 28.5-1.03-68 Правила безопасности и промышленной санитарии при работе на электротермических установках повышенной и высокой частот
НПАОП 0.00-5.21-96 Інструкція про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників
НПАОП 0.00-6.16-12Про затвердження порядку проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті
НПАОП 63.21-5.01-96Типова інструкція з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів
НПАОП 55.0-1.34-02Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції
НПАОП 2.2.00-2.11-84 (ОСТ 70.0003.047-84) Склади і бази Держкомсільгосптехніки СРСР. Вантажоперевезення сипучих та небезпечних у поводженні вантажів. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 0.00-6.09-10Про затвердження порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах
НПАОП 40.1-1.01-97Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 63.12-7.04-80Стеллажи механизированные элеваторного типа. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 0.00-1.42-08Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт
НПАОП 25.0-1.01-12Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас і. загальні положення
НПАОП 6.1.00-6.01-74 Рекомендації щодо забезпечення безпеки праці при навантажуванні і розвантажуванні залізобетонних виробів і дрібноштучних матеріалів у будівництві
НПАОП 0.00-6.05-06Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування
НПАОП 21.0-1.01-87 Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной промышленности
НПАОП 63.21-1.51-83Правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізницями
НПАОП 40.3-1.08-94 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ (с изменениями и дополнениями)
НПАОП 24.66-7.05-86ОСТ 24.025.14-86 Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Требования безопасности.
НПАОП 2.1.20-1.01-87 Правила безопасности при производстве продукции животноводства в системе Госагропрома СССР
НПАОП 17.2-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва
НПАОП 0.00-7.11-12Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників
НПАОП 10.0-5.42-13Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти
НПАОП 0.05-3.05-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах
НПАОП 1.8.20-2.03-88 (ОСТ 10.163-88) Убой животных. Первичная обработка. Требования безопасности
НПАОП 0.00-6.18-04Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-5.070-94(Попередня редакція) Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані
НПАОП 0.00-4.08-94 Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці
НПАОП 92.7-1.01-06Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки
НПАОП 63.21-1.26-88Правила техники безопасности и производственной санитарии при техническом обслуживании и ремонте вагонов
НПАОП 26.65-1.02-81Правила техники безопасности и производственной санитарии в асбестовой промышленности
НПАОП 10.0-5.09-87Инструкция по прогнозу и предупреждению внезапных прорывов мета-на из почвы горных выработок
НПАОП 80.0-1.09-00 Правила безопасности при проведении занятий по допризывной подготовке в общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях и высших учебных заведениях первого и второго уровней аккредитации
НПАОП 8.5.20-2.01-87 (ОСТ 68.12.0.06-87) Аналіз причин виробничого травматизму в організаціях топографо-геодезичного виробництва
НПАОП 28.5-7.09-83Обработка магниевых сплавов. Общие требования безопасности
НПАОП 24.0-1.01-08Правила охорони праці в содовій промисловості
НПАОП 0.00-1.11-98Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води
НПАОП 35.3-1.24-75 Правила по технике безопасности и производственной санитарии при доводке и устранении дефектов самолетов и вертолетов на летно-испытательных станциях (аэродромах)
НПАОП 10.0-5.29-04Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом
НПАОП 2.1.20-1.04-98Правила охорони праці для господарств звірівництва
НПАОП 8.5.10-1.02-75 Основні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими ізотопними джерелами випромінювань при пошуках і розвідці корисних копалин
НПАОП 40.1-1.07-01Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 01.2-1.11-12Правила охорони праці у тваринництві. конярство
НПАОП 35.3-1.36-91 Правила по безопасности труда при герметизации изделий
НПАОП 0.00-1.64-77Правила техники безопасности и производственнойсанитарии в промышленности строительныхматериалов в двух частях.часть i
НПАОП 0.00-5.13-94Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці
НПАОП 27.4-7.09-83ОСТ 48-232-83 Продукция цветной металлургии методы анализа. Общие требования безопасности
НПАОП 17.0-3.03-12Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів
НПАОП 63.22-1.01-85Правила безпеки праці на промислових підприємствах
НПАОП 28.52-1.31-13Правила охорони праці під час зварювання металів
НПАОП 5.1.12-4.02-89 (РД 238 УРСР 84001-82-89) Положення. Кабінет з охорони праці
НПАОП 5.1.12-6.03-91 (КД 238 УРСР 84001-56-91) Методика радіологічного обстеження підприємств
НПАОП 15.9-1.13-97 Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв
НПАОП 28.62-7.11-81ОСТ КП96-8-81. Машины ковочные. Требования безопасности
НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві
НПАОП 32.1-1.07-82Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве радиоэлектронной аппаратуры
НПАОП 2.1.10-2.09-81Бработка почвы и зерновых культур. требования безопасности.
НПАОП 0.00-3.02-90Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства
НПАОП 8.0.10-6.01-85 Методичні вказівки з проведення триступеневого контролю за станом охорони праці на підприємствах і в організаціях системи Держпостачу СРСР
НПАОП 10.0-5.21-04Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок
НПАОП 0.00-1.42-83Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів
НПАОП 1.7.00-4.01-87Положение об организации работы по охране труда и технике безопасности в аппарате управле­ния министерств, промышленных объединений и других органов управ­ления легкой промышленностью
НПАОП 1.1.30-5.19-96 Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном
НПАОП 26.7-1.01-85Правила техники безопасности и производственной санитарии при обработке природного камня
НПАОП 0.00-2.03-77Перелік виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо шкідливими умовами праці
НПАОП 00.0-6-07Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт
НПАОП 28.0-1.35-14Равила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів
НПАОП 35.1-7.24-78Безопасность труда при строительстве и ремонте судов. Основные положения
НПАОП 10.0-5.03-04Інструкція з ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях
НПАОП 64.2-1.07-96Правила безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания