НПАОП 63.21-1.12-07Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 12 березня 2007 р. N 44

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 квітня 2007 р. за N 304/13571 
1.1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо забезпечення безпечних умов праці для працівників залізничних станцій і вокзалів.

1.2. Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють роботи з експлуатації залізничних станцій, роз'їздів, обгінних пунктів та вокзалів.

1.3. На працівників станцій і вокзалів можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

рухомий склад, що рухається, та транспортні засоби, машини, механізми;

електрична напруга;

підвищена запиленість;

підвищений рівень шуму та вібрації на робочих місцях;

підвищена або знижена температура повітря;

нервово-психічні перевантаження під час виконання робіт на коліях.

1.4. На кожній залізничній станції та вокзалі розробляються інструкції відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), та нормативно-правових актів з пожежної безпеки, що враховують місцеві умови роботи на кожній станції та вокзалі, із урахуванням вимог цих Правил.

1.5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників станцій і вокзалів проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки - відповідно до вимог Переліку посад, при призначені на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

1.6. Посадові особи та інші працівники, у службові обов'язки яких уходить безпосереднє виконання робіт, відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), та робіт, що потребують професійного добору відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 N 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за N 18/554, під час прийняття на роботу і в процесі роботи періодично проходять спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05.

1.7. Усі працівники, які виконують роботи, пов'язані з рухом поїздів, та інші роботи в умовах підвищеної небезпеки, підлягають обов'язковому медичному огляду відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі.

1.8. Працівники залізничних станцій і вокзалів забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.01.2004 N 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01-04).

1.9. До обслуговування електроустановок допускаються працівники, які мають відповідну групу з електробезпеки, відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

1.10. Жінки допускаються до робіт, не заборонених для них Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 N 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260.

1.11. Жінки не допускаються до робіт, характер яких пов'язаний з підніманням і переміщенням вантажів при чергуванні з іншою роботою, маса яких перевищує - 10 кг, а постійно протягом робочої зміни - 7 кг відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 N 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за N 194.

1.12. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, або інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу вповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань, аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112.

1.13. Усі робочі місця на станції та вокзалі регулярно проходять атестацію за умовами праці відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442.

2.1.1. Будівлі, споруди та пристрої станцій і вокзалів повинні відповідати вимогам нормативно-технічних документів.

2.1.2. Усі роботи, пов'язані з ремонтом, утриманням та оглядом будівель і споруд, виконуються відповідно до чинного законодавства.

2.1.3. Для збирання сміття на території станції встановлюються металеві контейнери на бетонованих або асфальтованих площадках.

2.1.4. Особа, на яку покладено обов'язки начальника станції, при місячному огляді станції повинен звертати увагу на наявність на узбіччі та міжколійя розкиданих матеріалів верхньої будови, деталі вагонів тощо та вимагати від керівників відповідних підрозділів своєчасно прибирати їх.

2.1.5. Водовідвідні споруди повинні утримуватися в справному стані та забезпечувати повне відведення зливових і паводкових вод із станційних колій.

2.1.6. Пристрої для відведення води та жолоби для розміщення пристроїв сигналізації, централізації та блокування, пневмопошти повинні бути щільно закриті.

2.1.7. Шпальні ящики й узбіччя земляного полотна в місцях постійного розчеплення вагонів засипаються баластом на одному рівні з поверхнею шпал для забезпечення безпечної роботи складачів поїздів та регулювальників швидкості руху вагонів.

2.1.8. Пасажирські платформи, а також підлога складів для вантажобагажу, де працюють механізми з навантаження та розвантаження вантажу, повинні мати тверде, рівне покриття.

2.1.9. На робочому місці чергового по станції повинна бути карта чутності гучномовного зв'язку станції з визначенням рівня гучності та розбірливості повідомлень у районах станції, а також карта освітленості станції з визначенням рівня освітленості районів станції.

2.1.10. Усі металеві конструкції та пристрої, розташовані на відстані менше 5 м у плані від проводів контактної мережі та повітряних ліній електропередачі заземлюються відповідно до вимог, що регулюються нормативно-технічними документами.

2.1.11. На шляхопроводах і пішохідних мостах, що розташовані над електрифікованими коліями, установлюються біля огороджувальних бар'єрів охоронні щити, суцільні настили (у місцях проходу людей) для огородження елементів контактної мережі, що перебувають під напругою.

На кожному охоронному щиті наносяться попереджувальний знак безпеки " Обережно! Електрична напруга!" та напис " Висока напруга! Небезпечно для життя!".

2.2.1. На станції розробляються та затверджуються схеми службових маршрутів для проходу працівників.

2.2.2. Схеми маршрутів проходу працівників станції до робочих місць вивішуються в службово-технічних приміщеннях.

2.2.3. Пішохідні доріжки повинні мати тверде покриття, бути облаштовані в найбільш зручних місцях, віддалених від головних колій і районів з інтенсивною маневровою роботою, та забезпечувати безпечний прохід працівників до робочих місць; переходи через колії повинні мати настили на рівні головки рейки.

2.2.4. У місцях службового проходу працівників встановлюються спеціальні вказівні знаки "Службовий прохід" із стрілкою напрямку руху.

2.2.5. Мінімальна ширина настилів проходів, переходів і проїздів повинна становити: для проходу людей - не менше, ніж 1,5 м; для проходу людей з вантажем - не менше, ніж 2 м; для проїзду машин і механізмів - не менше, ніж 3 м.

2.2.6. Підходи до будівель і споруд облаштовуються в безпечних місцях з мінімальною кількістю перетинань залізничних колій.

2.2.7. Дороги, призначені для руху автотранспорту територією станції, повинні бути з твердим покриттям.

2.2.8. Рух транспортних засобів територією станції організовується за схемами, затвердженими начальником станції.

2.3.1. Стрілочні пости, приміщення для складачів поїздів і регулювальників швидкості руху вагонів розміщують на узбіччі або в міжколійя таким чином, щоб відстань від осі колії до цих споруд відповідала розмірам, установленим габаритом наближення будівель С.

2.3.2. Станційні пости, з яких безпосередньо здійснюється управління стрілками та сигналами, розташовуються так, щоб забезпечувалася видимість колій і стрілок.

2.3.3. Приміщення стрілочних постів та інших службових будівель, розташованих на відстані менш, ніж 3 м від осі колії, повинні мати двері з виходом, який направлений тільки вздовж колії.

2.3.4. Приміщення, які розташовані на відстані 3 - 8 м від колії, з прямим виходом убік колії, повинні мати перед дверима бар'єр завдовжки 3 - 5 м і заввишки 1 м з попереджувальним пофарбуванням, який розташовується від осі найближчої колії на відстані, що відповідає габариту наближення будівель С.

2.3.5. Негабаритні місця на станції, усунення яких неможливо без перебудови станції, до їх перебудови огороджуються, по можливості, суцільним бар'єром з обов'язковим установленням попереджувальних знаків "Обережно! Негабаритне місце".

Перелік небезпечних місць та запобіжні заходи при роботі зазначають у техніко-розпорядчому акті станції, в інструкціях з охорони праці та ознайомлюють з ними усіх працівників станції.

2.3.6. Переговорні колонки, бункери для приймання поїзних документів, стелажі для запасних частин вагонів, ящики для збору металобрухту та сміття, тумбочки для гальмових башмаків, а також інші тимчасові та постійні пристрої встановлюються на прямій ділянці колії на міжколійя шириною не менш 4800 мм, у місцях, які погоджено з начальником станції, і фарбуються відповідно до вимог, що регулюються нормативно-технічними документами.

2.3.7. Ширина стелажів, ящиків, бункерів та інших пристроїв, які розташовані на міжколійя, не повинна перевищувати 700 мм.

Проходи між цими пристроями та залізничними коліями повинні бути завжди вільними від деталей, інструментів і сторонніх предметів.

2.4.1. Внутрішнє оздоблення приміщень та устаткування повинно відповідати вимогам, що регулюються нормативно-технічними документами.

У разі наявності в приміщенні персональних електронних обчислювальних машин усі оздоблювальні матеріали помешкання повинні бути матовими з метою зменшення коефіцієнта відбитку.

2.4.2. Приміщення маневрових (станційних) диспетчерів, чергових по станції, чергових по сортувальній гірці, чергових інформаційно-довідкової служби, дикторів, а також квиткових і багажних кас, довідкових бюро та бюро замовлення квитків, станційно-технологічного центру, телетайпних залів, приміщень з радіоустановками зв'язку для операторів станційно-технологічного центру ізолюються від доступу сторонніх осіб.

2.4.3. Планування кабін кас повинно відповідати вимогам нормативно-технічних документів.

2.4.4. У всіх виробничих і допоміжних приміщеннях у залежності від характеру виробничих процесів передбачаються опалення, природна або штучна вентиляція, кондиціювання відповідно до вимог постанови Держбуду СРСР від 27.06.91 N 117 "Отопление, вентиляция, кондиционирование" (СНиП 2.04.05-91*У).

2.4.5. У приміщеннях камер схову ручного багажу на вокзалах забезпечуються робочі проходи завширшки не менше ніж 1 м і проїзди завширшки не менше ніж 1,5 м.

2.5.1. Освітлення території та колій станції, споруд і службових приміщень здійснюється відповідно до вимог нормативно-технічних документів.

2.5.2. Станційні світильники встановлюються таким чином, щоб був забезпечений захист очей працівників станцій і локомотивних бригад від сліпучої дії джерел світла.

2.5.3. На робочому місці чергового по станції повинна бути карта освітленості станції з визначенням рівня освітленості районів станції.

2.5.4. Карта освітленості узгоджується з відповідальною особою дистанції електропостачання та затверджена начальником станції.

3.1.1. На станції і вокзалі наказом керівника призначається відповідальний за справний стан й безпечну експлуатацію машин, механізми та устаткування.

Для утримання електроустаткування у справному стані керівник призначається відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа працівників, які мають електротехнічну підготовку, та призначити достатню кількість електротехнічного персоналу.

3.1.2. На станції і вокзалі ведеться облік устаткування, що експлуатується, та захисних засобів із зазначенням технічних характеристик та інвентарних номерів.

3.1.3. На станції і вокзалі забезпечується проведення технічного огляду машин, механізмів та устаткування у встановлені строки.

3.1.4. Машини, механізми й інше устаткування повинні мати паспорти та іншу технічну документацію та експлуатуватися у встановленому порядку.

3.1.5. Усі засоби механізації розміщуються в спеціальних приміщеннях або місцях для їх відстою та зберігання.

3.1.6. Експлуатація повітряних компресорів і повітропроводів повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-технічними документами.

3.1.7. Експлуатація посудин, що працюють під тиском, повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-технічними документами.

3.1.8. Експлуатація котлів повинна відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см 2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° C, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 23.07.96 N 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.11.96 за N 655/1680 (НПАОП 0.00-1.26-96), та інших нормативно-технічних документів.

3.1.9. Експлуатація вантажопідіймальних кранів повинна відповідати вимогам, встановленим нормативно-технічними документами.

3.1.10. Експлуатація ліфтів, вантажних підйомників повинна відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації підйомників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 N 232, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1262/8583 (далі - НПАОП 0.00-1.36-03), та інших нормативно-технічних документів.

3.1.11. Експлуатація електроустановок повинна відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21-98.

3.1.12. Експлуатація автомобільного транспорту повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-технічними документами.

3.2.1. Електровізки та тягачі можуть експлуатуватися на пасажирських і вантажних платформах, ухил яких не перевищує 0,0025.

3.2.2. Не дозволяється стоянка електровізків та тягачів на ухилі більше, ніж 0,01.

3.2.3. У разі зупинки на ухилі візки та тягачі загальмовуються ручними гальмами.

3.2.4. Під час стоянки навантажені та порожні візки надійно закріпляються.

3.2.5. Якщо робота тягача пов'язана з перетинанням залізничних колій, він обладнується з обох боків червоними сигнальними ліхтарями.

3.2.6. Не дозволяється чіпляти до електровізка або тягача більше ніж 10 багажних або контейнерних візків.

3.2.7. За останнім візком повинен рухатися працівник, який спостерігає за просуванням візків.

3.2.8. Пересування по території станцій та вокзалів електровізків, які належать підприємствам та організаціям, що не входять до системи Укрзалізниці, здійснюється відповідно до вимог дирекції залізничних перевезень.

3.2.9. Експлуатація телескопічних вишок, постійних або переносних драбин, пересувних візків повинна відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.36-03 та інших нормативно-технічних документів.

3.2.10. Під час роботи автонавантажувачів і електронавантажувачів необхідно вжити заходів, які унеможливлюють розвал вантажу, а також перекидання навантажувача.

3.2.11. Рух автонавантажувачів і електронавантажувачів з вантажем дозволяється по площадці з ухилом відповідно до технічної документації навантажувача.

3.2.12. Якщо на шляху прямування навантажувача є виступи, пороги, їх необхідно перекрити містками.

3.2.13. Рух автонавантажувачів і електронавантажувачів з вантажем здійснюється після підняття вантажу на висоту, яка необхідна для транспортування 200 - 300 мм.

3.2.14. Під час роботи автонавантажувачів і електронавантажувачів у вагоні або на складі водій повинен:

дотримуватися правил укладання вантажів;

стежити, щоб у зоні розвертання машини не було людей;

залишати встановлені нормативами проходи та проїзди.

3.2.15. Ширина проїздів для автонавантажувачів і електронавантажувачів не допускається менше 3 м.

3.2.16. Експлуатація машин для миття підлоги, пилососів та інших машин, що застосовуються для прибирання вокзалів, повинні відповідати вимогам експлуатаційної інструкції заводу-виробника, НПАОП 40.1-1.21-98 та місцевої експлуатаційної інструкції.

3.2.17. Не дозволяється робота електровізків, електронавантажувачів, машин для миття підлоги, пилососів та іншого електроустаткування з оголеними струмонесучими елементами.

3.3.1. Електроустаткування обладнується заземленням відповідно до вимог "Правил устройства электроустановок" (6-е издание, переработанное и дополненное), "Энергоатомиздат", 1985 г., затверджених Міненерго СРСР 04.07.87 (далі - ПУЕ).

3.3.2. Ремонт електроустаткування виконується спеціалізованими ремонтними підприємствами або спеціалізованими підрозділами станції та вокзалу.

3.3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

використовувати для обігріву приміщень нестандартні (саморобні) електронагрівальні прилади, а також прилади з відкритими нагрівальними елементами;

залишати без нагляду ввімкненими електронагрівальні прилади;

користуватися несправними електронагрівальними приладами;

користуватися електронагрівальними приладами без підставок з вогнестійких матеріалів.

3.3.4. До початку ремонту електроустановок (квитководрукувальних машин, автоматів для продажу квитків на поїзди, електрокомпостерів, автоматичних довідкових установок, покажчиків відправлення поїздів тощо) слід зняти напругу з усієї установки або з окремих пристроїв відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.10.97 N 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.01.98 за N 11/2451, зі змінами (НПАОП 40.1-1.01-97), виключивши рубильник.

На рубильник розподільчого щитка необхідно вивісити плакат "Не вмикати! Працюють люди".

3.3.5. Під час ремонту електроустаткування слід використовувати спеціальні захисні засоби: гумові діелектричні килимки відповідно до вимог ГОСТ 4997-75 "Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия", гумові діелектричні рукавички, інструмент з діелектричними рукоятками.

3.3.6. Перевірка живлення блоків автоматичних камер схову може виконуватися без відключення їх від мережі живлення.

3.3.7. Експлуатація персональних електронних обчислювальних машин здійснюється відповідно до вимог Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 10.02.99 N 21, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.06.99 за N 382/3675 (НПАОП 0.00-1.31-99).

4.1.1. Пересуватися по території станції дозволяється тільки службовими маршрутами.

4.1.2. Проходити вздовж колій дозволяється тільки по узбіччю або посередині міжколійя.

4.1.3. Під час проходу вздовж колії необхідно стежити:

за поїздами, маневровими составами, одиночними локомотивами або відчепами вагонів, що рухаються;

за тим, чи немає предметів, які виступають за межі контуру габариту рухомого складу та габариту навантаження;

за пристроями та предметами, які розміщені на шляху прямування (граничні стовпчики, водовідвідні лотки і колодязі, пристрої сигналізації, централізації та блокування, зв'язку тощо).

4.1.4. Під час виходу на колію з будівель, із-за рухомого складу, споруд тощо необхідно попередньо переконатися у відсутності рухомого складу, що рухається на шляху прямування працівника або наближається до переходу.

4.1.5. Переходити колії дозволяється тільки під прямим кутом, попередньо переконавшись у тому, що на відстані не менше 400 м немає рухомого складу, який рухається або наближається до місця переходу.

4.1.6. Не дозволяється ставати на рейку, у простір між вістряком і рамною рейкою, у жолоби стрілочного переводу та на кінець залізобетонної шпали з ухилом.

4.1.7. Під час обходу групи вагонів або локомотива, що стоять на колії, черговим по станції, операторам поста централізації, сигналістам, регулювальникам швидкості руху вагонів, бригадам складачів поїздів дозволяється переходити колію на відстані від них не менше, ніж 3 м, а проходити в просторі між розчепленими вагонами, якщо відстань між ними становить не менше ніж 5 м.

Завантажити