НПАОП 63.21-1.13-08Про затвердження правил з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

НПАОП 63.21-1.13-08 Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд http://www.sot.zp.ua

НПАОП 63.21-1.13-08

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

26.12.2008 № 296

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 червня 2009 року за № 503/16519

Про затвердження Правил з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту (далі — Правила), що додаються.

2.Уважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила техники безопасности и производственной санитарии при ремонте и содержании зданий и сооружений на железнодорожном транспорте», затверджені заступником Міністра шляхів сполучення СРСР 26.12.61 та Президією ЦК профспілок робочих залізничного транспорту 27.12.61.

3.Наказ набирає чинності з 1 вересня 2009 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4.Завідувачу сектору організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці у машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку Буряку П. І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5.Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

6.Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О. І.Голова Комітету С. О. СТОРЧАКПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра                                         Перший заступник Голови
транспорту та зв’язку України                                     профспілки залізничників
В. В. ШЕВЧЕНКО                                                          і транспортних будівельників України
                                                                                         М. Г. СІНЧАКДиректор виконавчої дирекції                                     Голова Державного комітету
Фонду соціального страхування                                 ядерного регулювання України
від нещасних випадків на виробництві                     О. А. МИКОЛАЙЧУК
та професійних захворювань України
С. Г. БОГДАНОВ

Голова Державного комітету України                       В. о. Першого заступника Міністра
з питань регуляторної політики                                  охорони здоров’я України,
та підприємництва                                                         головного державного
О. КУЖЕЛЬ                                                                    санітарного лікаря України
                                                                                          А. М. ПОНОМАРЕНКОЗаступник Міністра України                                        В. о. президента
з питань надзвичайних ситуацій                                 Спілки підприємців малих, середніх

та у справах захисту населення                                    і приватизованих підприємств України
від наслідків Чорнобильської катастрофи               В. БИКОВЕЦЬ
В. ТРЕТЬЯКОВВ. о. президента                                                             Президент Спілки            
Всеукраїнської асоціації роботодавців                     орендарів і підприємців України
В. БИКОВЕЦЬ                                                               Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙПерший заступник керівника
Спільного представницького органу профспілок
Г. В. ОСОВИЙ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду

26.12.2008 № 296
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2009 року за № 503/16519

 

ПРАВИЛА

з охорони праці під час ремонту

та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

І. Загальні положення

1.Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі — підприємства) незалежно від форм власності та виду діяльності, які виконують роботи з експлуатації та ремонту будівель і споруд залізничного транспорту.

2.Правила встановлюють вимоги щодо охорони праці під час виконання робіт з експлуатації та ремонту будівель і споруд залізничного транспорту.

3.На кожному підприємстві розробляються інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

4.Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки — відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за №№ 1147/8468, 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-03) відповідно.

5.Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

6.Усі працівники, які виконують роботи з експлуатації та ремонту будівель і споруд залізничного транспорту, забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» (ГОСТ 12.4.011-89), «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация» (ГОСТ 12.4.103-83), Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.01.2004 № 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за № 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01-04), і Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

7.Особи, молодші 18 років, не допускаються до роботи на посадах, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385.

8.Жінки не допускаються до виконання робіт, зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260, а також відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.

ІІ. Вимоги безпеки під час ремонту будівель і споруд

2.1. Загальні вимоги

1.Ремонт будівель і споруд залізничного транспорту необхідно виконувати відповідно до затвердженого керівником організації проекту виконання робіт (далі — ПВР).

2.Під час складання технічної документації на ремонтно-будівельні роботи повинен бути розроблений ПВР відповідно до вимог «СНиП III-4-80* изд. 1989 г.» (далі — СНиП III-4-80*) та цих Правил.

2.2. Вимоги безпеки з улаштування будівельного майданчика та робочих місць

1.Організація будівельного майданчика, ділянок робіт і робочих місць повинна забезпечувати охорону праці працівників на всіх етапах виконання ремонтно-будівельних робіт відповідно до вимог СНиП III-4-80*.

2.Під час організації будівельного майданчика, розташування ділянок робіт, робочих місць, проїздів будівельних машин і транспортних засобів, проходів для людей на етапі розробки ПВР установлюються небезпечні для людей зони, у межах яких постійно діють або потенційно можуть діяти небезпечні виробничі фактори.

На майданчику, де виконуються ремонтно-будівельні роботи, усі небезпечні зони повинні бути захищені або позначені знаками безпеки та написами відповідно до вимог «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», із змінами (далі — ГОСТ 12.4.026-76), «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия» (далі — ГОСТ 12.4.059-89), «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» (далі — ГОСТ 23407-78).

3.Усі територіально відокремлені ділянки повинні бути забезпечені телефонним зв’язком або радіозв’язком.

4.Під час розміщення тимчасових споруд, огорож, складів і риштувань слід ураховувати норми габаритів наближення будов до залізничних транспортних засобів відповідно до вимог «Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм» (далі — ГОСТ 9238-83) та інших нормативно-технічних документів.

5.Пожежна безпека на будівельному майданчику, ділянках робіт і робочих місцях повинна відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 за № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-04).

6.Електробезпека на будівельному майданчику, ділянках робіт і робочих місцях повинна забезпечуватися відповідно до вимог «ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования» (далі — ГОСТ 12.1.013-78), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (далі — НПАОП 40.1-1.21-98).

7.Драбини, які використовують для підйому або спуску працівників на робочі місця, повинні відповідати вимогам «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия» (далі — ГОСТ 26887-86).

8.Робочі місця та проходи до них на висоті 1,3 м і більше та ділянки завширшки менше ніж 2 м від межі перепаду за висотою захищаються тимчасовими огорожами відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62, зареєст-рованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840 (далі — НПАОП 0.00-1.15-07), та ГОСТ 12.4.059-89.

У разі неможливості обгородити робочі місця на висоті роботи повинні виконуватися з використанням запобіжних поясів відповідно до вимог «ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия» (далі — ГОСТ 12.4.089-86) і спеціальних канатів для страхування відповідно до вимог «ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования» (далі — ГОСТ 12.4.107-82).

9.Отвори в перекриттях, призначені для монтажу устаткування, ліфтів, сходових кліток тощо, до яких можливий доступ людей, повинні бути закриті суцільним надійним настилом відповідно до вимог «Средства подмащивания. Общие технические условия» (далі — ГОСТ 24258-88) і «Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия» (далі — ГОСТ 28012-89) або мати огорожу відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89.

10.У місцях переходів через канави, траншеї тощо повинні бути влаштовані містки завширшки не менше 0,8 м, які повинні мати огорожу з двох боків відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89.

11.Лакофарбувальні, ізоляційні, захисні й інші матеріали, що виділяють вибухонебезпечні або шкідливі речовини, повинні зберігатися на робочих місцях у кількостях, що не перевищують змінної потреби.

12.Перед початком виконання робіт, а також у процесі їх виконання в місцях, де можлива поява шкідливих газів, зокрема в закритих приміщеннях, колодязях, траншеях і шурфах, необхідно виконувати вимоги Правил охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 14.10.2004 № 226, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за № 1404/10003 (НПАОП 60.1-1.01-04).

13.Під час виконання робіт із застосуванням лазерного променя необхідно:

виконувати вимоги «ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения» ГОСТ 12.1.040-83;

позначити робоче місце, де застосовується лазерний прилад, відповідними знаками безпеки;

у місцях можливого проходу працівників установити захисні екрани, що унеможливлюють потрапляння лазерного променя за межі зони виконання робіт;

не розташовувати дзеркала та інші предмети, що відбивають світло, на шляху проходження променя лазера.

14.У разі поєднання робіт по одній вертикалі (крім монтажних) розташовані нижче робочі місця повинні обладнуватися захисними пристроями (настилами, сітками, козирками), установленими на відстані не більше ніж 6 м по вертикалі від розташованого вище робочого місця.

15.Одночасне виконання гідроізоляційних або антикорозійних робіт із застосуванням бітумних або наіритових мастик, а також зварювання полімерних матеріалів одночасно з іншими роботами в одному приміщенні (об’ємі) може проводитись тільки на одному рівні.

Під час виконання монтажних робіт не дозволяється виконувати інші роботи за однією вертикаллю.

16.Під час виконання будівельно-монтажних робіт на річках та інших водоймищах повинна бути забезпечена безпека пропуску плавучих засобів.

17.Під час виконання робіт на воді або над водою повинна бути організована рятувальна станція (рятувальний пост).

Усі ділянки виконання робіт на воді або над водою повинні бути забезпечені рятувальними засобами.

2.3. Вимоги безпеки під час складування та зберігання матеріалів

1.Складування матеріалів, конструкцій і устаткування здійснюється відповідно до вимог СНиП III-4-80* та Правил перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві, затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 07.07.95 за № 134 (ДБН Г.1-4-95).

2.Під час складування матеріали (конструкції) розміщують на вирівняних майданчиках, уживаючи заходів проти зсуву, осідання, розкочування та падіння матеріалів (конструкцій).

Складські майданчики повинні бути захищені від поверхневих вод.

Не дозволяється складувати матеріали, вироби на насипних неущільнених ґрунтах.

3.Укладати матеріали, вироби та устаткування в разі їх відкритого зберігання на ремонтно-будівельних майданчиках і біля об’єктів, які ремонтуються, необхідно з додержанням таких вимог:

цегла в пакетах на піддонах — не більше ніж у два яруси, у контейнерах — в один ярус, без контейнерів — заввишки не більше 1,7 м;

фундаментні блоки та блоки стін підвалів — у штабель заввишки не більше 2,6 м на підкладках і з прокладками;

стінові панелі — у касети або піраміди вертикально;

стінові блоки — у штабель у два яруси на підкладках і з прокладками;

плити перекриття та покриття — у штабель заввишки не більше 2,5 м на підкладках і з прокладками;

ригелі та колони — у штабель заввишки до 2 м на підкладках і з прокладками;

круглий ліс — у штабель заввишки не більше 1,5 м з прокладками між рядами й установкою упорів проти розкочування, ширина штабеля менше його висоти не дозволяється;

пиломатеріали — у штабель, висота якого в разі рядового укладання становить не більше половини ширини штабеля, а в разі укладання в клітки — не більше ширини штабеля;

дрібносортовий метал — у стелаж заввишки не більше 1,5 м;

санітарно-технічні та вентиляційні блоки — у штабель заввишки не більше 2 м на підкладках і з прокладками;

великогабаритне та великовагове устаткування і його частини — в один ярус на підкладках;

скло в ящиках і рулонні матеріали — вертикально в 1 ряд на підкладках;

чорні прокатні метали (листова сталь, швелери, двотаврові балки) — у штабель заввишки до 1,5 м на підкладках і з прокладками;

труби діаметром до 300 мм — у штабель заввишки до 3 м на підкладках і з прокладками з кінцевими упорами;

труби діаметром більше 300 мм — у штабель висотою до 3 м у сідло без прокладок з кінцевими упорами;

опалювальні прилади (радіатори тощо) у вигляді окремих секцій укладаються в штабелі заввишки не більше 1 м, а в зібраному вигляді — в один ряд, вертикально;

металеві вироби (болти, гайки, заклепки тощо) в ящиках — у штабелі заввишки не більше 2 м;

матеріали, що упаковані в бочки,— у штабелі не більше ніж у три ряди заввишки в разі зберігання в лежачому стані з прокладками між рядами.

Складування інших матеріалів, конструкцій і виробів здійснюється відповідно до вимог стандартів і технічних умов на них.

4.Між штабелями (стелажами) на складах повинні бути передбачені проходи завширшки не менше 1 м і проїзди, ширина яких залежить від габаритів транспортних засобів і навантажувально-розвантажувальних механізмів, що обслуговують склад.

5.Не дозволяється притуляти (спирати) матеріали та вироби до парканів, дерев, елементів тимчасових і капітальних споруд.

6.Підкладки та прокладки в штабелях матеріалів і конструкцій необхідно розташовувати в одній вертикальній площині.

Товщина підкладок та прокладок у разі штабелювання панелей, блоків і подібних конструкцій повинна бути більше висоти виступаючих монтажних петель, щоб не було їх пошкоджень.

7.Матеріали, які утворюють пил, повинні зберігатися в закритих ємностях, також потрібно вживати заходів проти їх розпилювання під час навантаження та розвантаження.

Навантажувальні отвори повинні закриватися захисною решіткою, а люки — затворами.

8.Бункери й інші ємності завглибшки більше 2 м для зберігання сипучих матеріалів повинні мати пристрої для запобігання утворенню порожнечі та зависанню матеріалів або для примусового їх обвалення.

9.Матеріали, що містять шкідливі або вибухонебезпечні компоненти, зокрема отруйні речовини (антисептики, антипірени тощо), повинні зберігатися в герметично закритій тарі в окремих, добре вентильованих приміщеннях, віддалених від житла, їдалень, колодязів, водоймищ, а також від місць виконання ремонтних і монтажних робіт.

У приміщеннях, де зберігаються шкідливі або вибухонебезпечні речовини, вивішуються попереджувальні написи.

10.На робочих місцях, де зберігаються, застосовуються або готуються клеї, мастики, фарби й інші матеріали, що виділяють вибухонебезпечні або шкідливі речовини, необхідно дотримуватись таких вимог:

Завантажити