НПАОП 10.0-5.16-04Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

10


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держнаглядохоронпраці України

від 26.10.2004р.№236

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

IНСТРУКЦIЯ

З БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

У ПІДЗЕМНИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

До пунктів 5.1.9, 5.12.3 Правил безпеки у вугiльних шахтах

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок і містить загальні вимоги безпечного проведення робіт із монтажу, налагодження, випробування, ремонту, ревізії та демонтажу в діючих підземних електроустановках вугільних шахт.

1.2. За умовами електробезпеки підземні електроустановки поділяються на установки напругою до 1200 В включно і понад 1200 В.

На підземні електроустановки напругою до 1200 В включно поширюються вимоги безпеки при виконанні робіт, передбачених Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – ПТЕ ЕС), затвердженими Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84, і Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі – ПБ ЕЕС) – ДНАОП 0.00–1.21–98, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 №4 та зареєстрованими Міністерством юстиції України 10.02.98 за №93/2533.

1.3. Роботи в підземних електроустановках можуть виконуватися за нарядом, розпорядженням, в порядку поточної експлуатації. Роботи повинні проводитися, як правило, із зняттям напруги. За нарядом допускається виконання спеціальних робіт без зняття напруги.

1.4. До робіт у підземних електроустановках допускаються особи з групою з електробезпеки, присвоєною відповідно до цієї Інструкції (додаток 1).

2. Технічні заходи із забезпечення безпеки робіт

2.1. Перед початком виконання робіт із зняття напруги потрібно:

а) провести необхідні відключення і вжити заходів, що запобігають подаванню напруги до місця роботи через помилкове або самовільне вмикання комутаційних апаратів;

б) вивісити плакати “Не вмикати–працюють люди!” на приводах комутаційних апаратів, за допомогою яких може бути подана напруга до місця роботи, встановити у разі необхідності огорожу;

в) перевірити показником напруги відсутність напруги на струмопровідних частинах;

г) заземлити за допомогою переносних заземлень відключені та незаземлені стаціонарними пристроями струмопровідні частини, з’єднані з кабелями з напругою понад 1200 В, якщо роботи будуть проводитися на цих частинах або безпосередньо на кабелях або якщо струмопровідні частини знаходяться на доступній дотиканню відстані. Якщо робота буде проводитися на кабельній лінії кільцевої схеми живлення, то лінія повинна бути заземлена з двох боків.

2.2. Зняття напруги повинно проводитися таким чином, щоб виділені для проведення робіт частини електроустановки або електроустаткування з усіх боків були відокремлені від струмопровідних частин, що знаходяться під напругою. При цьому з кожного боку повинен бути забезпечений розрив кола, спричинений вимиканням роз’єднувача або викочуванням висувної частини комплектного розподільного пристрою, повним роз’єднанням електричного з’єднувача, зняттям шин (проводів), від'єднанням і витяганням кінцевої розробки кабелю з увідного пристрою. В електроустановках із напругою до 1200 В розрив кола може бути утворений замиканням автоматичного вимикача з ручним приводом.

2.3. Для запобігання помилкового вмикання комутаційних апаратів, якими знято напругу, необхідно приводи цих апаратів заблокувати у положенні “Вимкнено” і замкнути замками або рівноцінними пристроями, якщо це дозволяє їх конструкція. Ключі від замків знаходяться у керівника робіт. Допускається встановлювати замок на дверях підстанції або камери, в яких розташовані усі виключені апарати. Замки можуть не встановлюватися при розташуванні апарата в межах видимості робочого місця або за наявності постійного чи призначеного на час проведення робіт чергового.

2.4. Перевірка відсутності напруги повинна проводитися покажчиком в електроустановках з напругою до 660 В між кожною фазою та землею, а в електроустановках з напругою 1200 В і вище–кожної фази за відношенням до землі. Перевірка повинна проводитися в діелектричних рукавичках.

2.5. Для заземлення струмопровідних частин повинні використовуватися переносні заземлення із затискачами, пристосованими до конструкцій контактних затискачів рудникового електроустаткування. Допускається застосовувати переносні заземлення, в т.ч. окремі для кожної фази, із переносними наконечниками замість затискачів.

Накладання переносного заземлення може проводитися за допомогою штанги з розмірами ізолюючої частини та ручки-захвату, що задовольняють вимоги до покажчиків напруги до 10 кВ.

2.6. Ділянка контактного проводу, на якому ведуться роботи, повинна бути вимкнена та заземлена на рейки з обох боків, а на відключених секційних роз’єднувачах повинні бути вивішені плакати “Не вмикати–робота на лінії!”.

Контактний провід обов’язково слід вимикати перед початком гірничих і монтажних робіт у виробці, при навантажуванні й розвантажуванні довгомірних матеріалів, а також за необхідності заміни або відновлення обірваного проводу, заміни підвісок, ремонту мережі освітлення та заміни ламп, підвішування сигнальних датчиків і проводів, вимірювання опору ізоляції ділянки контактного проводу та дільничного ізолятора, вимірювання зношення контактного проводу, прокладання кабелів, заміни рейок.

Вмикання й вимикання спеціальних секційних роз’єднувачів у контактній мережі слід проводити, використовуючи діелектричні рукавички.

2.7. Роботи з ревізії та ремонту контактних електровозів повинні проводитися при опущеному та зафіксованому струмоприймачі, а також виключеному та заблокованому автоматичному вимикачі. Роботи із заміни елементів струмоприймача на лінії слід виконувати в діелектричних рукавичках.

2.8. У разі ремонту кріплення гірничих виробок кабелі повинні бути зняті з підвісок, укладені на підошву і надійно захищені від пошкоджень. Допускається зняття кабелю під напругою за участю або наглядом електротехнічного персоналу з групою з електробезпеки не нижче ІІІ.

3. Організаційні заходи із забезпечення безпечності робіт

3.1.Прироботаху підземних електроустановках повинні використовуватися наступні організаційні заходи:

а) оформлення роботи нарядом або розпорядженням;

б) допуск до роботи;

в) нагляд під час роботи;

г) оформлення перерв, переводів на інше робоче місце, закінчення роботи.

3.2. Наряд–письмове завдання на безпечне проведення роботи в електроустановці, оформлене на бланку встановленої форми (додаток 2).

3.3. За нарядом повинні проводитися:

а) роботи із зняттям напруги з монтажу, налагодження, випробування, ремонту, ревізії та демонтажу в електроустановках із напругою до 1200 В і вище (крім робіт, що проводяться в електроустановках із напругою до 1200 В у порядку поточної експлуатації);

б) налагоджувальні та інші спеціальні роботи, коли виключена можливість їх виконання зі зняттям напруги (фазування кабельних ліній, трансформаторів, перевірка і настроювання максимального струмового захисту за допомогою приладів і апаратів загального призначення, настроювання апаратури сигналізації, захисту, управління, автоматики).

Роботи за нарядом повинні проводитися не менше ніж двома особами.

3.4. Розпорядження-завдання на роботу в електроустановці, яке оформлене в оперативному журналі (додаток 3) особою, що віддала розпорядження, або гірничим диспетчером (посадовою особою дільниці), який одержав розпорядження за допомогою засобів зв’язку від особи, що віддала розпорядження.

3.5. За розпорядженням можуть виконуватися:

а) позапланові (про необхідність яких не було відомо заздалегідь) роботи протягом не більше однієї зміни з ремонту електроустаткування із зняттям напруги в електроустановках напругою до 1200 В, не передбачені переліком робіт в порядку поточної експлуатації;

б) робота в особливих (аварійних) випадках.

Особливими (аварійними) є випадки виконання невідкладних робіт, пов’язаних із ліквідацією або локалізацією аварій в електроустановках або гірничих виробках, а також із ліквідацією обставин, що загрожують вибухом, пожежею, порушенням провітрювання, затопленням виробок, травмуванням, великим економічним збитком.

Роботи за розпорядженням повинні проводитися, як правило, не менше ніж двома особами. В окремих випадках, якщо є можливість забезпечити безпечність, допускається за розсудом особи, що віддає розпорядження, одноособове виконання роботи.

3.6. Роботи в порядку поточної експлуатації–роботи в електроустановках з напругою до 1200 В, що проводяться відповідно до встановленого переліку на закріпленій дільниці під час однієї зміни із дотриманням заходів безпеки.

Перелік робіт, які можуть виконуватися в порядку поточної експлуатації, наведений у додатку 4.

Відповідно до місцевих умов головним енергетиком шахти може бути складений додатковий перелік робіт, які можуть виконуватися в порядку поточної експлуатації. Цей перелік повинен бути затверджений головним інженером шахти. З дозволеним переліком робіт виконавці повинні бути ознайомлені під підпис.

Роботи в порядку поточної експлуатації не вимагають реєстрації в оперативному журналі (за винятком робіт за п. 4.2 цієї Інструкції) і можуть виконуватися одноособово.

3.7. Право видачі нарядів і віддачі розпоряджень надається посадовим особам електротехнічного персоналу, уповноваженим наказом по шахті або по організації, що відрядила. Зазначені особи повинні мати V групу з електробезпеки, а в електроустановках із напругою до 1200 В–не нижчу за IV .

3.8. Допускаючий повинен мати групу з електробезпеки не нижчу за IV , а в електроустановках із напругою до 1200 В–не нижчу за III . У разі виконання робіт відрядженим персоналом допускаючий призначається з персоналу шахти або з відрядженого персоналу, що здав екзамен комісії підприємства, на якому проводяться роботи.

3.9. Керівником робіт в електроустановках із напругою понад 1200 В повинна призначатися особа з групою з електробезпеки не нижчою за IV , в електроустановках із напругою до 1200 В–не нижчою за III , а при проведенні робіт, вказаних у п. 3.3 цієї Інструкції,–відповідно не нижчою за V та за V І групи.

Список осіб, які можуть призначатися керівниками робіт за нарядами й розпорядженнями, встановлюється наказом по шахті. Цим же наказом за вказаними особами повинні бути закріплені іменні пломбіратори.

3.10. Наглядаючою призначається особа з групою з електробезпеки не нижчою за III . Наглядаючий призначається для нагляду за такелажними та іншими особами неелектротехничного персоналу при виконанні робіт в електроустановках, а також у виробках, де є контактний провід або кабелі, що знаходяться під напругою, та існує небезпека пошкодження останніх. Наглядаючий несе відповідальність за електробезпечність працюючих.

Наглядаючий за проведенням робіт в електроустановках, у тому числі відрядженими, призначається у випадку проведення робіт в електроустановках в особливо небезпечних умовах, визначаємих особою, яка відповідає за електрогосподарство підприємства.

3.11. Допускається суміщення обов’язків відповідальних осіб:

особа, що видає наряд, може суміщати обов’язки керівника робіт і допускаючого в електроустановках без чергових працівників;

допускаючий може суміщати обов’язки особи, що підготовлює робоче місце, кервіника робіт і члена бригиди;

керівник робіт може суміщати обо’язкиособи, що підготовлюєробоче місце, і допускаючого в електроустановках без чергових прцівників.

При суміщенні обо’язків відповідна особа повинна мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вимагається для осіб, обов’язки яких вона суміщає.

3.12. Наряд повинен видаватися безпосередньо перед направленням бригади до місця роботи або перед початком підготовки робочого місця.

Наряд оформлюється у двох примірниках. Перший примірник наряду знаходиться у керівника робіт, а другий – в папці діючих нарядів. Наряд може бути виписаний в одному примірникові за умови, що його зміст і заходи безпеки будуть зафіксовані в оперативному журналі. У будь-якому випадку один примірник наряду видається на руки керівнику робот.

Строк дії наряду–до однієї доби. Допускається щоденне подовження наряду із загальним строком його дії не більше 5 діб. Подовжити наряд може особа, що його видала, або особа, що її замінює.

Наряди повинні реєструватися в оперативному журналі дільниці із зазначенням дати й часу його видачі та закриття, електроустановки, номера наряду, керівника роботи (наглядаючого) та особи, що видала наряд.

3.13. Розпорядження повинно бути зроблено чітко та ясно в усній формі безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку керівнику роботи після запису змісту розпорядження в оперативний журнал.

Оперативний журнал повинен бути у гірничого диспетчера і на кожній дільниці, в цеху або відділі, посадові особи яких мають право на віддачу розпоряджень.

В оперативний журнал диспетчера записується розпорядження, віддане під час зміни (за відсутності персоналу в нарядній дільниці, цеху, відділу). Розпорядження, віддані на початку зміни перед спуском персоналу в шахту, записуються в оперативні журнали дільниць, цехів, відділів.

3.14. Після повного закінчення роботи керівник робіт повинен перевірити стан заземлення електроустановки, вивести бригаду з робочих місць, зняти встановлені тимчасові огорожі, переносні плакати й заземлення, перевірити вибухозахист електроустаткування та запломбувати його, якщо це потребується.

3.15. Повне закінчення роботи (закриття нарядів) оформляється керівником робіт в наряді і журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями

Керівник робіт повинен не пізніше наступного дня здати наряд особі, що його видала, після перевірки правильності оформлення.

3.16. Після оформлення повного закінчення роботи керівник роботи повинен подати напругу за погодженням із посадовими особами дільниці (шахти), перевірити за розсудом особи, що видала наряд, роботу засобів максимального струмового захисту непрямим методом, захисту від витікання струму, апаратури контролю повітря й метану та при позитивних результатах перевірок опробувати електроустаткування.

4. Додаткові вимоги для шахт, небезпечних за газом

4.1. Керівник робіт повинен здійснювати контроль концентрації метану переносними приладами в місці виконання робіт. У виробках, де виявлено метан, шахт ІІ категорії за газом, а також у всіх виробках шахт ІІІ категорії та вище концентрацію метану слід контролювати автоматичними переносними приладами.

4.2. Контроль концентрації метану, включаючи контроль і виявлення шарових і місцевих скупчень, повинен здійснюватися перед розкриттям оболонки електроустаткування, перед накладанням заземлення, перед подачею напруги, а також під час виконання робіт. Періодичність контролю вмісту метану переносними приладами епізодичної дії погоджується з посадовою особою дільниці ВТБ.

Контроль вмісту метану не обов’язковий у виробках із діючою відкаткою контактними електровозами.

4.3. У виробках, де виявлено метан, розкриття оболонок електроустаткування для виконання робіт у порядку поточної експлуатації повинне проводитися за дозволом і у присутності посадової особи дільниці. При виконанні таких робіт у провітрюваних ВМП тупикових виробках газових шахт ця особа повинна сповістити гірничому диспетчерові (начальнику зміни) перед розкриттям електроустаткування про необхідні роботи та вжиті заходи безпеки, а після виконання робіт – про їх закінчення. Гірничий диспетчер (начальник зміни) зобов’язаний зробити відповідний запис в оперативному журналі.

4.4. Роботи дозволяється проводити, якщо вміст метану в місці їх виконання не перевищує норм, зазначених у Правилах безпеки.

За наявності метану понад встановлені норми всі роботи в електроустановці повинні бути припинені, оболонки електроустаткування закриті, випробувальні схеми відключені від мережі, про загазування та вжиті заходи має бути оповіщена посадова особа дільниці, а за її відсутності – гірничий диспетчер (начальник зміни). Поновлення робот допускається тільки після зниженняконцентраціїметану до допустимих норм і дозволу посадової особи дільниці або гірничого диспетчера (начальника зміни).

4.5. Апарати, що живлять струмоприймачі, які розміщені у загазованій виробці, повинні бути виключені, їх приводи заблоковані, а також замкнені на замок, якщо це допускає конструкція. На приводах повинен бути вивішений плакат “Не вмикай – виробка загазована! ”.

Додаток 1

ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ПЕРСОНАЛУ

ГРУП З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

В ПІДЗЕМНИХ УСТАНОВКАХ

1. Групи з електробезпеки повиннiприсвоюватися:

особам, що виконують монтаж, наладку, випробування, ремонт, ревiзiю, демонтажiобслуговування електроустаткування;

персоналу, що експлуатує та обслуговує електрифiкованiтехнологiчнiмашини, механiзми, установки та ручний електроiнструмент;

персоналу систем аерогазового контролю, особам диспетчерських службiпунктiв управлiння системами електропостачання шахти. Групиз електробезпекиможуть також присвоюватися посадовим особам неелектротехнiчних спецiальностей.

2. Присвоєння персоналу груп з електробезпеки з видачею посвiдчень проводиться на основiперевiрки знань ПТЕ ЕСiПБ ЕЕС у необхiдному обсязi, положень цiєїIнструкцiї, посадовихiнструкцiй,i нструкцiй з охорони працi, а також схем електропостачання, технiчних характеристикiбудови електроустаткування, безпечних методiвiприоймiв роботи.

Присвоєння групи з електробезпеки iвидача посвiдчень посадовим особам проводиться за умови складання ними екзаменiв з Правил безпекиiперевiрки їх знань ПТЕ ЕС.

Група зелектробезпекивстановлюється вiдповiдно до табл. 1 та 2 в залежностiвiд стажу роботи в пiдземних електроустановкахiвiд набутого досвiду, навичокiзнань Правил безпеки. Персонал з І групою з електробезпекипроходить тiлькиiнструктаж, посвiдчення йому не видається.

3. Перевiрка знань персоналу на вiдповiднiсть групи з електробезпеки проводиться екзаменацiйними комiсiями у складiне менше трьох осiб:

а) для головного механiка, головного енергетика, старших механiкiв шахти, шахтобудiвельного управлiння, головногоiнженера, заступника керiвника з охорони працi, головного механiкаiголовного енергетика РМЗ, РРЗ, ЦЕММ, спецiалiзованої монтажної, налагоджувальної органiзацiї – пiд головуванням головногоiнженера вищестоящої органiзацiї;

б) дляiнших посадових осіб з числа електротехнiчного персоналу та посадових осіб гiрничих неелектротехнiчних спецiальностей – пiд головуванням головногоiнженера пi дприємства;

в) для решти персоналу – пiд головуванням особи, що пройшла перевiрку вiдповiдно до п. “а”.

4. Представники державного нагляду беруть участь у роботiзазначених комiсiй у вiдповiдностiдо вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачiв.

5. Посвiдчення про перевiрку знань повинне знаходитися у працiвникаiпред’являтися за вимогою осiб старшого електротехнiчного персоналу або органiв нагляду. Допускається зберiгання посвiдчення на поверхнiшахти.

Таблиця 1

Необхідний стаж роботи в підземних електроустановках для присвоєння груп по електробезпечності

Професія, посади

Мінімальний стаж роботи в обслуговуючих або їм подібних електроустановках для груп

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

1. Електротехнічний персонал, що не пройшов перевірку знань Правил, ПТЕ ЕС ПБ ЕЕС і цієї Інструкції; особи, що працюють з електроінструментом, такелажники

Не нормується

2. Практиканти електротехнічних спеціальностей гірничих профтехучилищ, інститутів, технікумів

Те ж саме

Не нормується

1 міс. у попередній групі

3. Помічники машиністів підземних машин, механізмів і установок (гірничих виймальних машин, бурових верстатів, підземних установок і т.п.)

Те ж саме

1 місяць

3 міс.

у попередній групі

4. Машиністи підземних машин, механізмів, установок, електровозів

Те ж саме

1 місяць

3 міс. у попередній групі

3 міс. у попередній групі

5. Електрослюсарі, гірничомонтажники, що не мають фахової освіти

Не нормується

6 міс.

1 рік у попередній групі

5 років, у тому числі 1 рік у попередній групі

з електротехнічною фаховою освітою

Те ж саме

1 міс.

3 міс. у попередній групі

6 міс. у попередній групі

3 роки, у тому числі 1 рік у попередній групі

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

6

6. Посадові особи гірничих електротехнічних спеціальностей:

із середньою й незакінченою вищою освітою

Те ж саме

Не нормується

1 міс. у попередній групі

3 міс. у попередній групі

2 роки, у тому числі 1 рік у попередній групі

с вищою освітою

Те ж саме

Те ж саме

1 міс. у попередній групі

3 міс. у попередній групі

1 рік у попередній групі

7. Посадові особи з гірничою неелектротехнічною освітою

Те ж саме

1 міс.

3 міс. у попередній групі

Примітки:

1. Особам молодшим за 18 років, крім практикантів, забороняється присвоювати групу вище 1.

2. Для працюючих в електроустановках напругою 1140 В і більше враховується стаж роботи тільки в цих установках

Завантажити