НПАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведення експертного обстеження ліфтів


Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України
  (Держнаглядохоронпраці)
від 10 листопада 1998 року
N 215

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 1998 р. за
N 740/3180

Відповідно до Указу Президента України від 09.03.98 N 182/98 "Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України" і,   враховуючи рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 14.08.98 N 164, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Порядку проведення експертного обстеження ліфтів,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення експертного обстеження ліфтів (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду до 30 листопада 1998 року визначити потреби підприємств, організацій у зазначеному Порядку, встановити контроль за його розповсюдженням.

3. Начальникам територіальних управлінь прийняти до виконання зазначений Порядок.

5. Начальнику управління по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду (Андреєв С. А.) подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Порядку до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

6. Головному управлінню охорони праці подати до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Порядку.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Іванченка В. І. 

Голова Комітету  

С. П. Ткачук  

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держнаглядохоронпраці
від 10 листопада 1998 р.N215

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 листопада 1998 р. заN740/3180 


1.1. Цей нормативний акт визначає порядок проведення експертного обстеження ліфтів, у яких закінчився призначений термін служби, а також тих, що в процесі експлуатації потребують обстеження.

1.2. Порядок поширюється на ліфти, які експлуатуються в житлових будинках, на підприємствах, в установах і організаціях України незалежно від форм власності і видів їх діяльності.

1.3. Порядок не поширюється на ліфти, які встановлені:

шахтах гірничої промисловості;

на суднах та інших плаваючих спорудах;

на літаках та інших літальних апаратах.

1.4. Експертне обстеження є складовою частиною робіт, які спрямовані на забезпечення і підтримання належного рівня надійності ліфтів і їх безпечної експлуатації.

1.5. Експертне обстеження виконується з метою визначення технічного стану ліфта, встановлення можливості, доцільності, умов і терміну подальшої його безпечної експлуатації з урахуванням фактичного режиму роботи, а також установлення потреби проведення ремонту, модернізації, реконструкції або заміни ліфта.

1.6. Вимоги цього Порядку є обовязковими для організацій, які виконують експертне обстеження ліфтів, власників ліфтів, організацій,

які їх експлуатують і (або) виконують після обстеження ремонт, модернізацію або реконструкцію.

1.7. Експертне обстеження ліфтів виконують організації (далі - експертні організації), незалежно від форм власності і видів їх діяльності, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення зазначених видів діяльності, одержаний в установленому порядку.

Експертні організації повинні бути незалежні від власників ліфтів, організацій, які їх експлуатують і (або) виконують після обстеження ремонт, модернізацію, реконструкцію або заміну.

1.8. Фахівці, які виконують експертне обстеження ліфтів (далі - експерти), повинні пройти спеціальну підготовку, бути атестованими в порядку, встановленому Держнаглядохоронпраці, і мати кваліфікаційне посвідчення.

Фахівці, які виконують неруйнівний контроль механічного обладнання ліфта та зварних з’єднань повинні пройти спеціальну підготовку, бути атестованими згідно з вимогами Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю, затверджених наказом Держнагляд-охоронпраці від 06.05.97 № 118 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.09.97 за № 374/2178, і мати відповідні сертифікат і кваліфікаційне посвідчення.

Фахівці, які виконують електричні випробування та вимірювання, повинні пройти навчання і перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держ-наглядохоронпраці від 09.01.98 № 4 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533, мати посвідчення і відповідну до роботи, яку виконують, кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.9. Експертне обстеження ліфтів має здійснюватись за методиками, затвердженими Держнаглядохоронпраці.

Експертне обстеження

Комплекс робіт з технічного діагностування ліфта з метою визначення технічного стану ліфта,

встановлення можливості, доцільності, умов і терміну подальшої його безпечної експлуатації

Експертний висновок

Документ, що містить результати проведення експертного обстеження і висновки щодо подальшої експлуатації ліфта

Експертна організація

Організація, яка одержала дозвіл в установ-леному порядку на право проведення робіт

Елемент

Будь-яка частина деталі або складальної одиниці ліфта, яка може бути обєктом обстеження

Модернізація

Комплекс робіт з поліпшення техніко-експлуата-ційних характеристик та подовження строку експлуатації ліфта шляхом заміни окремих складових частин на більш сучасні безпосередньо на місці експлуатації без зміни вантажо- підйомності, швидкості та кінематичної схеми ліфта, які не викликають збільшення або перерозподілу навантажень на елементи ліфта

Реконструкція

Зміна конструкції ліфта, що вимагає коригування паспорта ліфта (зміна кінематичної схеми, збіль-шення вантажопідйомності або номінальної швидкості, зміна системи управління), а також зміна конструкції однієї або декількох складових

частин обладнання, які спричиняють збільшення або перерозподіл навантажень на елементи ліфта, виконані після введення ліфта в експлуатацію

3.1. Експертному обстеженню підлягають ліфти:

1) після закінчення призначеного терміну служби;

2) які підлягають реконструкції або модернізації;

3) які отримали пошкодження внаслідок аварії, пожежі тощо;

4) які мають пошкодження або знос (механічний чи корозійний) складальних одиниць, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення;

5) які отримали під час випробувань або при експлуатаціі залишкові деформаціі і тріщини в складальних одиницях або деталях;

6) за бажанням власника.

3.2. За призначений термін служби ліфта береться строк, указаний в паспорті або в експлуатаційній документаціі виробника ліфта. За відсутності в зазначених документах таких даних, згідно з вимогами ГОСТ 22011-95, за призначений береться термін служби ліфта 25 календарних років.

3.3. Призначений термін служби ліфта обчислюється від дати виготовлення ліфта.

3.4. Строк повторного експертного обстеження встановлюється експертною організацією в залежності від технічного стану ліфта.

Продовження додатка 2

до пункту 5.1 Порядку проведення експертного обстеження ліфтів

1. Загальні відомості про ліфт

Тип ліфта

Модель ліфта

Підприємство-виробник

Дата виготовлення

Заводський номер

Реєстраційний номер

Організація- власник ліфта

Місце установки ліфта (адреса, обєкт)

Причина проведення експертного обстеження

2. Відомості про експертну організацію

Назва експертної організації

Назва органу, який видав атес- тат акредитації

Номер, дата видачі, термін дії атестату акредитації

Номер договору на проведення експертного обстеження

3. Нормативна документація щодо проведення експертного обстеження

Позначення

Назва

Порядок проведення експертного обстеження ліфтів, урахований прим. № ____

Методика проведення експертного обстеження ліфтів, урахований прим. № ____

ДНАОП 0.00-1.02-92

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

ГОСТ 22011-95

Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия

Продовження додатка 2

до пункту 5.1 Порядку проведення експертного обстеження ліфтів

4. Паспортні дані ліфта

Вантажопідйомність, кг

Місткість кабіни (кількість пасажирів)

Номінальна швидкість руху кабіни, м/с

Тип керування

Кількість зупинок

Кількість дверей шахти

Висота підіймання, м

Конструкція шахти

Привод (електричний, гідравлічний)

Допустима температура в машинному приміщенні, шахті (С) (мінімальна і максимальна)

Навколишнє середовище, в якому може експлуатуватися ліфт ( відносна вологість, насиченість пилом, агресивна, вибухонебезпечна, пожежонебезпечна)

5. Відповідність фактичних умов експлуатації ліфта паспортним даним

Використання ліфта за призначенням

Режим навантаження

Температура в машинному приміщенні і шахті(С)

Навколишнє середовище

Продовження додатка 2

до пункту 5.1 Порядку проведення експертного обстеження ліфтів

6. Результати експертного обстеження

Загальний стан ліфта (справний, несправ-ний, працездатний, непрацездатний)

Загальна кількість дефектів, пошкоджень і відмов, унесених до відомості (додаток 1)

усунуті до проведення повного технічного огляду

у

тому

усунуті при проведенні ремонту, реконструкції або модернізації

числі

потребують усунення при проведенні чергового технічного обслуговування

потребують усунення при проведенні чергового ремонту

Дефекти, пошкодження і відмови після випробування

7. Рекомендації з ремонту, модернізації, реконструкції

8. Висновки комісії

Ліфт перебуває у справному стані і може експлуатуватися у паспортному

режимі з урахуванням рекомендацій, наведених у розділі 9

Строк повторного експертного обстеження

9. Рекомендації щодо експлуатації ліфта

Продовження додатка 2

до пункту 5.1 Порядку проведення експертного обстеження ліфтів

ДОДАТКИ:

1. Відомість дефектів, пошкоджень і відмов.

2. Звіт про проведення випробування.

3. Протокол неруйнівного контролю обладнання ліфта.

4. Протоколи електричних вимірювань.

_______________________________________

(посада; кваліфікація; підпис; прізвище, ініціали)

_______________________________________

(посада; кваліфікація; підпис; прізвище, ініціали)

_______________________________________

(посада; кваліфікація; підпис; прізвище, ініціали)

_______________________________________

(посада; кваліфікація; підпис; прізвище, ініціали)

_______________________________________

(посада; кваліфікація; підпис; прізвище, ініціали)

Начальник управління по нагляду

в металургійній промисловості,

енергетиці, будівництві та

котлонагляду С. А. Андреєв

Завантажити