НПАОП 80.21-1.03-98Правила безпеки під час трудового навчання і літніх практичних робіт учнів х-хі класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві

postroy.net.ua - Строительный портал - Дом моей мечты

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

____________________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 9.2.30 - 1.03-98

П Р А В И Л А

безпеки під час трудового навчання

й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів

загальноосвітніх навчальних закладів

у сільськогосподарському виробництві

КИЇВ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО

ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

Украіни

16.11.98 №219

ДНАОП 9.2.30 - 1.03-98

П Р А В И Л А

безпеки під час трудового навчання

й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів

загальноосвітніх навчальних закладів

у сільськогосподарському виробництві

КИЇВ

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Інститутом змісту і методів навчання (ІЗМН)

Міністерства освіти України

ВНЕСЕНО: Управлінням організації державного нагляду

ВВЕДЕНО: з введенням в дію цих Правил вважати таким,

що не застосовується на території України,

НАОП 9.2.30-1.03-76 “Правила техники

безопасности и производственной санитарии

при трудовом обучении и летних практических работах учащихся ІХ-Х (ХІ) классов общеобразовательной школы в сельскохозяй- ственном производстве“, затверджені

Міністерством освіти СРСР і Міністерством сільського господарства СРСР у 1976 р.

Передрукування заборонено

 Держнаглядохоронпраці

Міносвіти України

ЗМІСТ

1.Галузь застосування_______________________________________________1

2. Нормативні посилання____________________________________________2

3. Загальні вимоги___________________________________________________6

4. Обов’язки і відповідальність посадових осіб_______________________8

5. Вимоги безпеки праці й виробничої санітарії до організації

трудового навчання й літніх практичних робіт учнів

у сільськогосподарському виробництві__________________________11

6. Вимоги до організації індивідуальних практичних занять учнів

з водіння тракторів і самохідних сільськогосподарських машин__12

7. Вимоги безпеки під час виконання польових

і ремонтних робіт_______________________________________________14

8. Правила безпеки праці під час роботи на

тваринницьких фермах __________________________________________ 16

9. Вимоги електробезпеки_________________________________________ 17

10. Вимоги пожежної безпеки_____________________________________ 18

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 13 листопада 2007 року N 266

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 грудня 2007 р. за N 1341/14608

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Комітету по нагляду за охороною праці України від 16.11.98 N 219 "Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 793/3233 (далі - Правила),що додаються.

2. Начальнику відділу організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Ткачову В. С. у визначеному порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. включити зазначений наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О. І.

 

Голова Комітету 

С. О. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Голови
Профспілки працівників
освіти і науки України
 

 
 
Є. Д. Нікітюк
 

Заступник Міністра
аграрної політики України
 

 
С. І. Мельник
 

В. о. Міністра охорони
здоров'я України
 

 
С. П. Бережнов
  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 13 листопада 2007 р. N 266

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 грудня 2007 р. за N 1341/14608 
1. У наказі Комітету по нагляду за охороною праці України від 16.11.98 N 219 "Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 793/3233:

1.1. У назві та пункті один наказу цифри та слово "X - XI класів" замінити цифрами та словом "10 - 12 класів".

1.2. У преамбулі наказу слова та цифри "Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року N 182/98" замінити словами "Відповідно до Закону України "Про охорону праці".

2. У Правилах безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 793/3233:

2.1. У тексті Правил цифри та слово "X - XI класів" замінити цифрами та словом "10 - 12 класів".

2.2. У тексті Правил слова "Міністерства освіти України" замінити словами "Міністерства освіти і науки України" у відповідних відмінках, слова "Міністерства агропромислового комплексу України" замінити словами "Міністерства агропромислової політики України" у відповідних відмінках.

2.3. Розділ 2 "Нормативні посилання" вилучити. У зв'язку з цим розділи 3 - 10 вважати відповідно розділами 2 - 9.

2.4. Пункт 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.1. Організація роботи з охорони праці під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 10 - 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону праці", Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 N 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284, Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N 130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.01.95 за N 14/550 (у редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 15.12.2003 N 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1257/8578), та інших актів законодавства".

2.5. У пункті 2.2 розділу 2 слова "Положення про медичний огляд працівників певних категорій" замінити словами і цифрами "Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113".

2.6. Абзац перший пункту 2.3 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.3. Під час визначення видів робіт для учнів необхідно керуватися Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385".

2.7. У пункті 2.4 розділу 2 слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.24-94 "Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими і небезпечними умовами праці" замінити словами і цифрами "(НПАОП 0.00-4.24-03) Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N 130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.01.95 за N 14/550 (у редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 15.12.2003 N 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1257/8578)".

2.8. Пункт 2.11 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.11. Для організації відпочинку й прийняття їжі учням, зайнятим на практичних роботах у сільськогосподарському виробництві, необхідно відводити спеціальні місця, які мають бути обладнані відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці".

2.9. В абзаці п'ятому пункту 3.3 розділу 3 слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці" і Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах" замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 N 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160, та Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284 (із змінами)".

2.10. В абзаці п'ятому пункту 3.5 розділу 3 слова та цифри "Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах та ДНАОП 00-4.03-98 "Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях" замінити словами та цифрами "Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284 (із змінами), та (НПАОП 0.00-6.02-04) Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112".

2.11. У пункті 4.3 розділу 4 слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці" замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511".

2.12. У пункті 4.9 розділу 4 слова та цифри "СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" замінити словами та цифрами "ДБН В.2.5-28-2006) Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 N 168".

2.13. Пункт 5.1 розділу 5 викласти в такій редакції:

"5.1. Трактори та самохідні сільськогосподарські машини, які виділяються для практичного водіння, повинні бути технічно справними й відповідати вимогам чинних правил з охорони праці в сільському господарстві".

2.14. У пункті 5.4 розділу 5 слова та цифри "відповідно до НАОП 2.1.10-1.01-86 "Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР" замінити словами "згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці".

2.15. У пункті 6.10 розділу 6 слова та цифри "НАОП 2.1.10-1.01-86 "Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР" замінити словами "нормативно-правовими актами з охорони праці".

2.16. У пункті 6.13 розділу 6 слова та цифри "відповідно до ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" замінити словами та цифрами "відповідно до НПАОП 0.00-1.01-07 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051".

2.17. У пункті 6.16 розділу 6 слова та цифри "НАОП 2.2.00-1.01-86 "Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в системе Госагропрома СССР" замінити словами "нормативно-правових актів з охорони праці".

2.18. Пункт 7.2 розділу 7 вилучити. У зв'язку з цим пункти 7.3 - 7.13 вважати відповідно пунктами 7.2 - 7.12.

2.19. Розділ 9 "Вимоги пожежної безпеки" вилучити.

 

Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК та
соціально-культурній сфері
 

 
 
В. С. Ткачов
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Міністра
освіти і науки України 

 
Б. М. Жебровський  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

16.11.98 №219

Правила

безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт

учнів Х-ХI класів загальноосвітніх навчальних закладів

у сільськогосподарському виробництві

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві (далі - Правила) поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти України (далі - навчальні заклади), незалежно від форм власності.

Вимоги даних Правил є обов’язковими для виконання керівними і педагогічними працівниками навчальних закладів, а також керівниками (власниками) сільськогосподарських державних підприємств, установ і організацій системи Міністерства агропромислового комплексу України, спілок, асоціацій, агрофірм, колективних сільськогосподарських підприємств тощо (далі - сільськогосподарські підприємства), керівниками ділянок і особами, на яких покладається відповідальність за безпеку праці на сільськогосподарських підприємствах, де проводяться трудове навчання й літні практичні роботи учнів старших класів навчальних закладів.

З уведенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, “Правила техники безопасности и производственной санитарии при трудовом обучении и летних практических работах учащихся ІХ-Х (ХІ) классов общеобразовательной школы в сельскохозяйственном производстве”, затверджені Міністерством освіти СРСР і Міністерством сільського господарства СРСР у 1976 р.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Закон України

Закон України

Закон України

Закон України

ДНАОП

0.00-4.12-94

ДНАОП

0.00-4.26-96

ДНАОП

0.00-1.21-98

ДНАОП

0.00-4.24-94

ДНАОП

0.03-8.07-94

ДНАОП

0.03-3.29-96

ДНАОП

0.00-4.15-98

ДНАОП

0.00-4.03-98

ДНАОП

0.00-1.03-93

ДНАОП

0.01-1.01-95

НАОП

2.1.10-1.01-86

НАОП

2.2.00-1.01-86

НАОП

2.1.20-1.01-87

ДСТУ 2189-93

ДСТУ 3158-95

ГОСТ

12.2.019-86

ГОСТ

12.2.120-88

ГОСТ

12.2.042-91

ГОСТ

1.1.005-88

ГОСТ

12.1.008-76

СНиП ІІ-4-79

СанПиН

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про освіту”

Про охорону праці

Про пожежну безпеку

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Типове положення про навчання, інструктаж і пе- ревірку знань працівників з питань охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 4 квітня 1994 року №30, зареєстровано в Мін’юсті України 12 травня 1994 року за №95/304, із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від 23 квітня 1997 року №109

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 жовтня 1996 року №170, зареєстровано в Мін’юсті України

18 листопада 1996 року за №667/1692

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 9 січня 1998 року №4, зареєстровано в Мін’юсті України 10 лютого 1998 року за №93/2533

Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30 грудня 1994 року №130, зареєстровано в Мін’юсті України 20 січня 1995 року за №14/550

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року №46, зареєстровано в Мін’юсті України 28 липня 1994 року за №176/385

Граничні норми підіймання і переміщення вантажів неповнолітніми. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року №59, зареєстровано в Мін’юсті України 16 квітня 1996 року за №183/1208

Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 року №9, зареєстровано в Мін’юсті України 7 квітня 1998 року за №226/2666

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України 10 серпня 1993 року №623, зі змінами і доповненнями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 17 червня 1998 року №923

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 грудня 1993 року №128

Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджено наказом Управління державноі пожежної охорони МВС України від 14 червня 1995 року, зареєстровано в Мін’юсті України 14 липня 1995 року за №219/755

Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР. Затверджено наказом Держагропрому СРСР від 12 грудня 1986 року

Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в системе Госагропрома СССР. Затверджено наказом Держагропрому СРСР від 12 грудня 1986 року

Правила безопасности при производстве продукции животноводства в системе Госагропрома СССР. Затверджено наказом Держагропромому СРСР у 1987 році

ССБП. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки

Засоби малої механізації для сільськогосподарського виробництва. Загальні вимоги безпеки

ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности

ССБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности

ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности

Общие и санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Биологическая безопасность

Естественное и искусственное освещение. Затверджено наказом Держбуду СРСР у 1979 році

Устройство, содержание и организация работы лагеря труда и отдыха. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 24 березня 1987 року №42-125-4270-87

Санитарные правила транспортирования, хранения и применения пестицидов в народном хозяйстве. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я

СРСР від 12 листопада 1991 року №6038-91

Режим труда и отдыха школьников при производственном обучении на самоходных сельскохозяйственных машинах и тракторах. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 23 серпня 1987 року №4420-87

Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року №45

Правила устройства электроустановок. Затверджено наказом Міненерго СРСР у 1985 році, із змінами, затвердженими наказом Міненергетики і електрофікації України від 20 лютого 1997 року №18

Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах. Затверджено наказом Міносвіти України від 30 листопада 1993 року №429, зареєстровано в Мін’юсті України 3 грудня 1993 року за №178

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Завантажити