D.Переробна промисловість

Переробна промисловість
Перероблення – технологічний процес, здійснення якого змінює форму, властивості або склад сировини, напівфабрикатів або готової продукції з метою отримання нової продукції.
Нова продукція є результатом перероблення сировини, виробленої сільським, лісовим чи рибним господарством, галузями добувної промисловості, а також продукції інших видів переробної діяльності (напівфабрикатів). Нова продукція може бути як готовою для використання та споживання, так і напівфабрикатом, призначеним для іншого виробництва. Наприклад, продукція глиноземного заводу є базовим матеріалом, що використовується в первинному виробництві алюмінію; первинний алюміній є основною сировиною для заводу, що виготовляє алюмінієвий дріт; а алюмінієвий дріт є основною сировиною для виготовлення промислових виробів з цього дроту.
До переробної промисловості відноситься не тільки діяльність підприємств, що випускають серійну продукцію, а й діяльність індивідуальних виробників, що виготовляють продукцію вручну або вдома.


Ця секція включає також підприємства, які виготовляють продукцію (одяг, взуття, меблі тощо) за індивідуальним замовленням населення.
Підприємства безпосередньо переробляють матеріали або можуть передавати їх перероблення на субпідряд іншим підприємствам. Діяльність підприємств обох типів відноситься до переробної промисловості.
Монтаж (складання) та установлення машин і устатковання на підприємствах класифікують в тих позиціях секції D, до яких відноситься виробництво цих машин і устатковання. Винятком є установлення або монтаж будівельних елементів та устатковання, необхідних для експлуатації будівлі як такої, що класифікують у секції F “Будівництво”. Крім того, складання, установлення машин і устатковання, яке здійснюється як послуга, що супроводить його продаж, є допоміжним видом діяльності, який класифікують разом з відповідною основною діяльністю (секція G “Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку”).
Ремонт та технічне обслуговування машин і устатковання, зазвичай, відносяться до того самого виду діяльності, що й їх виробництво за винятком:

підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів ( відносяться до групи 50.2 чи 50.4);
підприємств, які ремонтують предмети особистого вжитку та побутові вироби (відносяться до групи 52.7);
підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування систем центрального опалення (відносяться до класу 45.33);
підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування обчислювальної техніки та офісного обладнання (відносяться до групи 72.5).

Суттєва зміна, відновлення та реконструкція продукції, зазвичай, вважаються переробною діяльністю.
Виготовлення спеціалізованих компонентів і деталей, приладдя та кріплення для машин й устатковання, відноситься, зазвичай, до того самого класу, що й виробництво машин і устатковання, для яких призначені деталі та приладдя.
Виготовлення неспеціалізованих компонентів і деталей машин і устатковання, таких як двигуни, поршні, генератори, електричні з'єднання, клапани, зубчасті колеса, підшипники, відноситься до відповідного класу промислової діяльності, незалежно від машин і устатковання, до яких ці елементи можуть бути прилаштовані.
Межі між переробною промисловістю та іншими видами діяльності класифікації можуть бути недостатньо явними.
Переробна промисловість є виробництвом нового виду продукції. Проте визначення того, що є новим видом продукції може бути досить суб'єктивним. Так, до переробної галузі відносяться такі види діяльності:

пастеризація та розлив молока у пляшки
перероблення свіжої риби (розкриття устриць, нарізання рибного філе)
типографська діяльність та допоміжні види діяльності
виробництво бетону, готового до застосування для різних користувачів (за винятком його виробництва будівельними організаціями для власних потреб безпосередньо на будівельному майданчику)
оброблення деревини (послуги з просочування лісоматеріалів та хімічного оброблення різними способами з метою їх зберігання)
оброблення електролітичне, плакування, гаряче оброблення та полірування металів
виготовлення дорожніх знаків і рекламних щитів
реконструкція або переобладнання машин та устатковання
ремонт і відновлення суден
наварювання протекторів шин

З іншого боку, не класифікують як переробні такі види діяльності:

лісозаготівля віднесена до секції A “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство”
збагачення та агломерація корисних копалин та інших мінеральних речовин, віднесені до секції C “Добувна промисловість”
встановлення та монтаж конструкцій, будівельних елементів та устатковання, що виконуються на будівельному об'єкті, віднесені до секції F “Будівництво”
діяльність з подрібнення та перерозподілу на менші партії, включаючи фасування, перефасування та розлив у пляшки напоїв чи продукції хімічної промисловості; комплектацію та модернізацію комп'ютерів на замовлення, що здійснюється як допоміжна послуга при їх продажі; розрублення на частини закуплених у забійній вазі м'ясних туш, включаючи відруби, з яких видалені всі кістки у торгівельній мережі, що здійснюється як допоміжна послуга при їх продажі; закупівля, охолодження та теплове оброблення молока для подальшої реалізації на молокопереробні підприємства; сортування відходів; змішування фарб на замовлення; розрізання металу на замовлення, віднесені до секції G “Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку”.

123...56
НПАОП 15.1-1.03-84 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження бруцельозом
НПАОП 15.1-1.04-86 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження туберкульозом
НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів
НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини
НПАОП 15.3-1.17-72 Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної промисловості
НПАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств
НПАОП 15.3-7.22-84 Виробництво консервної продукції з використанням сірчаного ангідриду, кислот та спирту. Вимоги безпеки
НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва
НПАОП 15.4-1.07-78 Правила безопасности и производственной санитарии в производстве дистиллированных натуральных жирных кислот
НПАОП 15.4-1.09-97 Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів
НПАОП 15.4-1.10-76 Правила безопасности в производстве растительных масел методом прессования и экстракции
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охраны труда для работников предприятий по переработке молока
НПАОП 15.7-7.09-85 Приготування та зберігання штучновисушених кормів. Вимоги безпеки
НПАОП 15.8-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва
НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро- горілчаного виробництва
НПАОП 15.9-1.13-97 Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв
НПАОП 15.9-1.20-80 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виноробній промисловості
НПАОП 15.9-1.26-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств виноробної промисловості, які розміщені в підземних гірничих виробках
НПАОП 15.9-1.27-12 Про затвердження правил охорони праці для виноробного виробництва
НПАОП 15.9-1.28-17 Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв
НПАОП 16.0-1.16-97 Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва
НПАОП 17-625-85 Оборудование для производства искусственной кожи и пленочных материалов. Требования безопасности (НАОП 1.7.30-2.05)
НПАОП 17.2-1.01-08 Правила охорони праці у вовняному виробництві і. загальні положення
НПАОП 17.2-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва
НПАОП 17.6-1.11-06 Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості
НПАОП 17.6-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва
НПАОП 17.6-7.11-81 Процессы производственные предприятий трикотажной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 18.2-1.03-06 Правила охорони праці для швейного виробництва
НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва
НПАОП 18.2-7.03-06 Правила охорони праці для швейного виробництва
НПАОП 18.2-7.03-83 Процеси виробничі підприємств швейної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 18.3-1.01-12 Правила охорони праці при виробництві хутра та хутряних виробів
НПАОП 18.3-3.01-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів
НПАОП 18.3-7.10-84 Процеси виробничі підприємств хутряної та овчиношубної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 19.2-1.01-12 Правила охорони праці при виробництві шкіргалантерейних виробів
НПАОП 19.2-7.07-85 Процеси виробничі підприємств шкіргалантерейної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охорони праці при виробництві взуття
НПАОП 19.3-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам взуттєвої
НПАОП 19.3-7.11-84 Процеси виробничі підприємств взуттєвої галузі. Вимоги безпеки
НПАОП 19.3-7.12-87 Процеси виробництва гуми для низу взуття. Вимоги безпеки
НПАОП 20.1-7.01-80 ССБТ. Производство древесноволокнистых плит. Требования безопасности.
НПАОП 21-112.2.021-86 Приборы и средства автоматизации технологических процессов в промышленности строительных материалов. Требования безопасности
НПАОП 22-1411-82 Система стандартов безопасности труда стержневые и формообразущие холоднотвердеющие смеси требования безопасности при работе в литейных цехах
НПАОП 22.1-1.01-96 Правила охорони праці для видавництв і редакцій
НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
НПАОП 22.1-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
НПАОП 22.1-3.03-85 Техническое управление типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
НПАОП 22.2-3.44-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим полиграфического производства и книжной торговли
НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві
123...56