НПАОП 63.21-5.01-08Інструкція з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 2 вересня 2008 року N 192

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2008 р. за N 894/15585

Відповідно до Закону України "Про охорону праці"НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів (далі - Інструкція), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25.12.96 N 229 "Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.04.97 за N 111/1915.

3. Сектору організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці в машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку (Буряк П. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В. В.) ужити заходів щодо внесення Інструкції до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О. І.

 

Голова Комітету 

С. О. Сторчак 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 2 вересня 2008 р. N 192

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2008 р. за N 894/15585 

1.1. Ця Інструкція встановлює основні вимоги безпеки під час виконання робіт, пов'язаних з оглядом, ремонтом, очисткою стрілочних переводів, управління якими здійснюється централізовано (далі - централізовані стрілочні переводи).

1.2. Ця Інструкція поширюється на всі підприємства та організації (далі - підприємства), які мають залізничні колії з централізованими стрілочними переводами, та встановлює вимоги до організації і безпечного ведення робіт під час утримання централізованих стрілочних переводів.

1.3. Утримання централізованих стрілочних переводів - це комплекс робіт для підтримання їх у справному стані.

Цей комплекс містить у собі:

огляд стрілочних переводів, їх змащування та очистку від сміття, бруду, снігу і льоду вручну або із застосуванням пристроїв пневматичного обдування та електрообігріву;

добивання костилів;

підтягування і заміну окремих болтів, шурупів і протиугонів;

заміну скріплень, пружних клем, ізолювальних вкладишів, зношених нашпальних і підрейкових прокладок;

регулювання стрілочних тяг і величини жолобів у контррейках, забезпечення безвідмовної роботи рухомого осердя хрестовин;

монтаж і демонтаж пристроїв пневматичного обдування;

заправлення баластної призми;

очистку водовідводів і відвід води.

1.4. Роботи з утримання централізованих стрілочних переводів пов'язані з рухом поїздів і належать до робіт з підвищеною небезпекою.

1.5. До робіт з утримання централізованих стрілочних переводів допускаються працівники не молодше 18 років, які мають стаж роботи монтером колії не менше 12 місяців безпосередньо перед початком робіт, пройшли в установленому порядку спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки - відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

Працівники, які при виконанні робіт пов'язані з обслуговуванням та експлуатацією електроустановок, повинні мати II групу з електробезпеки відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98).

Для утримання централізованих стрілочних переводів спеціально призначаються монтери колії (чистильники) та монтери колії колійних бригад.

Узимку додатково можуть залучатися монтери колії колійних машинних станцій, центрів механізації колійних робіт.

1.6. До робіт з очистки централізованих стрілочних переводів від снігу в період снігопадів і хуртовин можуть також залучатися працівники структурних підрозділів, розташованих у межах станції, посадові особи яких володіють методами безпечної роботи на станції в період снігоборотьби.

Виконання робіт працівниками структурних підрозділів залізниці на закріплених за ними стрілках визначається інструкцією, яка затверджується начальником Дирекції залізничних перевезень - заступником начальника залізниці.

1.7. На підставі цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів з охорони праці для кожної станції розробляється інструкція з охорони праці, що діє на підприємстві (далі - Інструкція з охорони праці) відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98). Інструкція з охорони праці повинна бути погоджена службою охорони праці Дирекції залізничних перевезень і затверджена начальником дирекції - заступником начальника залізниці.

У Інструкції з охорони праці повинні бути конкретизовані:

порядок призначення керівників робіт під час утримання централізованих стрілочних переводів, їх обов'язки;

порядок призначення старших груп, їх обов'язки;

оперативне керівництво чергового апарату станції працівниками, які виконують очистку стрілочних переводів від снігу;

порядок запису керівником робіт даних про місце і час проведення робіт щодо утримання централізованих стрілочних переводів у Журнал огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв сигналізації, централізації, блокування та зв'язку, контактної мережі (далі - Журнал ДУ-46);

порядок оповіщення працівників про наступні маневрові пересування, про прийняття і відправлення поїздів, а локомотивних і складацьких бригад - про місце проведення робіт;

порядок очистки централізованих стрілочних переводів від снігу під час снігопадів і хуртовин;

порядок виділення у розпорядження начальника станції монтерів колії без бригадира колії для очистки стрілочних переводів від снігу на період снігопадів і хуртовин;

порядок проведення цільових інструктажів з питань охорони праці для працівників, які залучаються до роботи з очистки від снігу стрілочних переводів під час снігоборотьби;

порядок забезпечення працівників, які залучаються до очистки стрілочних переводів від снігу, спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту та інструментом;

перелік спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, який видається додатково до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.01.2004 N 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01-04), на період виконання робіт під час очищення централізованих стрілочних переводів від снігу;

поведінка працівників під час виникнення нестандартних ситуацій у зоні виконання робіт;

вимоги щодо своєчасної підміни працівників для забезпечення безперебійної роботи на закріпленій ділянці.

1.8. Призначення монтерів колії колійних машинних станцій та інших структурних підрозділів, розташованих у межах станції, для обслуговування централізованих стрілочних переводів здійснюється відповідно до наказу начальника Дирекції залізничних перевезень. Для них проводиться цільовий інструктаж із записом у Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (Додаток 6 НПАОП 0.00-4.12-05) без видачі наряду-допуску.

1.9. Керівники структурних підрозділів разом з начальниками дистанції колії та станції повинні забезпечити:

знання кожним працівником, який призначається для очистки стрілочних переводів, особливостей станції, розташування стрілочних переводів та їх нумерації;

проведення для працівників, які залучаються до снігоборотьби, інструктажів з питань охорони праці;

знання працівниками основних сигналів, які застосовуються на станції, та порядок поведінки під час одержання того чи іншого сигналу.

Відповідальними за виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки призначаються посадові особи, які згідно з наказом організовують роботи на централізованих стрілочних переводах.

1.10. Планові роботи з утримання централізованих стрілочних переводів слід проводити у світлий час доби.

У темний час доби дозволяється проводити роботи під час снігоборотьби та під час виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією аварії.

У разі виконання робіт у стрілочних горловинах повинно бути забезпечене штучне освітлення відповідно до чинного законодавства.

1.11. Під час сильних морозів на місці робіт з очищення колії та стрілочних переводів від снігу повинні чергувати медичні працівники для проведення профілактики обморожень та надання невідкладної допомоги в разі обморожень.

У разі сильних морозів для відпочинку та відігрівання працівників необхідно встановлювати перерви в роботі.

2.1. Перед початком роботи керівник робіт визначає район роботи, номери стрілочних переводів, на яких проводитимуться роботи, персональний склад груп.

Група має складатись не менше ніж з двох монтерів колії, один з яких призначається старшим групи (як правило, це повинен бути більш досвідчений працівник більш високої кваліфікації).

2.2. Під час ознайомлення з планом робіт працівники проходять цільовий інструктаж з реєстрацією в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

2.3. Перед виходом у район робіт монтери колії повинні одержати та перевірити інструмент і сигнальне приладдя, ознайомитись з маршрутом слідування до місця робіт.

Перелік інструментів залежить від виду робіт.

Керівник робіт (майстер шляховий або бригадир) перевіряє справність інструменту разом з монтерами колії, які його одержують.

2.4. До початку робіт на централізованих стрілочних переводах керівник робіт повинен узгодити з черговим по станції (поїзним диспетчером, черговим по сортувальній гірці) план і черговість майбутньої роботи на централізованих стрілочних переводах (те саме і для монтерів колії, які працюють самостійно).

2.5. Керівник робіт перед допуском монтерів колії на місце роботи повинен зробити запис у Журналі ДУ-46 про місце та час виконання робіт.

У разі, якщо станція обладнана пристроями для автоматичного попередження працівників про наближення рухомого складу до місця робіт, керівник робіт повинен:

за допомогою пульта управління, установленого в приміщенні чергового по станції, увести до системи автоматичного попередження дані про місце та час проведення робіт;

одержати переносну радіостанцію та перевірити її справність;

уточнити з черговим по станції порядок оповіщення працівників, які виконують роботу на централізованих стрілочних переводах, про прийняття, відправлення поїздів та виконання маневрів, а також про порядок оповіщення локомотивних бригад і складачів поїздів про місце, де виконуються роботи на стрілочних переводах.

Під час роботи на стрілочних переводах, розташованих на головних і приймально-відправних коліях, поїздам повинні видаватися попередження про особливу пильність і частішу подачу сповіщувальних сигналів під час підходу до станції та слідування станційними коліями, форма яких встановлена Правилами безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2007 N 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2007 за N 303/13570 (НПАОП 63.21-1.25.07).

2.6. До місця робіт монтери колії прямують службовими переходами по узбіччю колії або по широкому міжколійю під керівництвом керівника робіт (майстра або бригадира).

2.7. Керівник робіт особисто розставляє монтерів колії на місці робіт, перевіряє стан спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, наявність і достатність інструментів; указує місця, куди необхідно відходити в разі наближення рухомого складу.

2.8. Усі працівники, які виконують роботи на централізованих стрілочних переводах, повинні бути одягнені в сигнальні жилети із світлоповертальними накладками відповідно до вимог ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови.

3.1. Планові роботи щодо утримання централізованих стрілочних переводів організовуються та проводяться за графіком, який розробляється майстром шляховим, і здійснюються бригадами або групами в складі не менше двох монтерів колії, один з яких має кваліфікацію не нижче третього розряду.

3.2. Роботи на централізованих стрілочних переводах, що не передбачені планом робіт, повинні виконуватися під керівництвом та постійним наглядом керівника робіт - майстра шляхового або бригадира колії.

3.3. Керівник робіт повинен організувати своєчасне і якісне виконання робіт, відповідати за безпеку руху поїздів і дотримання працівниками вимог охорони праці.

3.4. У разі виконання робіт групою, де не бере участі бригадир колії, старшим призначається монтер колії, який має кваліфікацію не нижче третього розряду.

Старший групи повинен мати посвідчення сигналіста та відповідати за безпеку працівників, які виконують роботи під його керівництвом.

3.5. На роздільних пунктах, де немає постійної маневрової роботи, утримання централізованих стрілочних переводів дозволяється виконувати одному монтеру колії, який має кваліфікацію не нижче третього розряду.

Перелік таких роздільних пунктів визначається начальником служби колії та повинен бути узгоджений із службою охорони праці залізниці та начальником Дирекції залізничних перевезень, а в разі прямого підпорядкування станції службі перевезень - з начальником служби перевезень.

Монтери колії, які працюють першу зиму, до самостійної роботи не допускаються.

3.6. Черговий по станції повинен:

після узгодження (особисто або по телефону) з керівником робіт або з монтером колії, який працює самостійно, плану робіт на централізованих стрілочних переводах, попередити локомотивні та складальні бригади, які працюють на станції, про особливу пильність під час пересування по стрілочних переводах, де виконуються роботи;

у порядку, зазначеному в Інструкції з охорони праці, оповіщати монтерів колії, які працюють на централізованих стрілочних переводах, про приймання, відправлення поїздів і наступні маневрові пересування.

3.7. Роботи щодо утримання централізованих стрілочних переводів повинні виконуватися в перервах між рухом поїздів і маневрових составів.

Роботи на стрілочних переводах, що розташовані на гірочних, сортувальних коліях і коліях підгірочних парків, виконуються під час перерви в маневровій роботі і розпуску вагонів або закриття колії після узгодження з черговим по гірці.

3.8. Перед початком робіт на централізованих стрілочних переводах керівник робіт (старший групи) або монтер колії, який працює самостійно, огороджує місце роботи вдень червоним сигналом, уночі і вдень у разі поганої видимості (туман, хуртовина тощо) - ручним сигнальним ліхтарем з червоним світлом.

3.9. Керівник робіт (старший групи) або монтер колії, який працює самостійно, здійснюючи огляд, перед початком і під час виконання робіт повинен:

перевіряти наявність і стан сигнальних та захисних засобів, матеріалів та інструменту, що необхідні для роботи;

розташовувати працівників так, щоб забезпечувалась можливість контролю за їх роботою;

стежити, щоб у межах рамних рейок між відведеним вістряком і рамною рейкою або між рухомим осердям і вусовиком хрестовини навпроти тяг електропривода закладався дерев'яний вкладиш (брусок);

з'ясовувати стан руху поїздів і вживати необхідних заходів щодо забезпечення безпечних умов праці;

уважно стежити за сигналами на станціях, що обладнані автоматичною системою оповіщення про наближення рухомого складу;

уважно стежити за рухом поїздів, маневрових составів та інших рухомих одиниць, а також за оповіщенням про початок маневрової роботи, розпуску составів, прямування відчепів.

У разі наближення рухомого складу своєчасно дати вказівку про припинення роботи, прибирання матеріалів та інструменту з колії за межі габариту рухомого складу і відвести працівників на безпечну відстань.

Керівник робіт (старший групи) або монтер колії, який працює самостійно, здійснюючи огляд, повинен мати при собі сигнальне приладдя, установлене нормами, і додатково - червоний щит та дерев'яний вкладиш (брусок), який необхідно встановити перед початком роботи на стрілочному переводі між відведеним вістряком і рамною рейкою, а на хрестовинах з рухомим осердям - між сердечником і вусовиком (навпроти тяг електропривода).

3.10. Під час роботи на стрілочному переводі необхідно зайняти таке положення, яке б забезпечувало добру видимість наближення рухомого складу до стрілочного переводу.

Монтер колії, який працює самостійно, повинен бути особливо уважним, безперервно стежити за підходом поїздів, розташовуватися обличчям у бік очікуваного поїзда за правильним напрямком.

Окрім того, він повинен пам'ятати про можливість руху поїздів і в неправильному напрямку.

3.11. Під час очищення стрілок від снігу відповідальним за безпеку працівників є керівник робіт, під керівництвом і наглядом якого виконується робота.

Керівник повинен бути забезпечений засобами зв'язку, годинником, ручними та світловими сигналами.

Під час роботи на стрілках керівнику робіт підпорядковується група працівників до 6 осіб.

3.12. Монтери колії та працівники структурних підрозділів, залучених до снігоборотьби, зобов'язані:

з'явитися в призначене місце збору та надалі виконувати вказівки керівника робіт або старшого групи;

знати порядок очищення стрілочних переводів і принцип їх дії, особливості станції, розташування стрілочних переводів та їх нумерацію;

виконувати вимоги Інструкції з охорони праці (для працівників, залучених до снігоборотьби, - у частині, яка стосується очищення централізованих стрілочних переводів від снігу).

3.13. Ручне обдування стрілочних переводів стисненим повітрям повинно виконуватися двома монтерами колії.

Один з них (старший групи) повинен мати кваліфікацію не нижче третього розряду.

Старший групи повинен, перебуваючи біля крана приєднання шланга до повітророзбірної колонки, стежити за пересуванням рухомого складу та бути готовим у будь-який час припинити подачу стисненого повітря і подати сигнал працівнику, який очищає стрілку, про наближення рухомого складу.

Для монтера колії, який веде шлангову очистку стрілки, припинення подачі стисненого повітря є сигналом для негайного припинення роботи.

Він повинен припинити роботу, зійти з колії та відійти на безпечну відстань.

3.14. Під час ручного обдування стрілок працівники повинні застосовувати захисні окуляри та рукавиці.

3.15. Не дозволяється розміщувати гумовий шланг подачі повітря на рейках сусідніх колій або стрілочних переводах.

У разі необхідності перетинання кількох колій шланг необхідно прокладати під рейками в шпальних ящиках, заздалегідь очищених від снігу та баласту.

3.16. Необхідно стежити, щоб не замкнути металевим наконечником шланга електричні рейкові кола.

3.17. Перед подачею повітря необхідно переконатися, що шланг надійно приєднаний до колонки за допомогою кінцевої голівки.

3.18. Не дозволяється відкривати відокремлювальний кран пневмообдування та подавати повітря без дозволу на це працівника, який обдуватиме стрілку, або якщо шланг не розправлений повністю, а наконечник не знаходиться в руках працівника.

3.19. Не дозволяється проводити ремонт арматури, електропневматичних клапанів, шлангів, наконечників тощо, якщо вони перебувають під тиском.

3.20. На стрілочних переводах, що обладнані пристроями електрообігріву, не дозволяється виконувати роботи, якщо електронагрівачі не вимкнені.

Перед початком виконання робіт на стрілочному переводі управління пристроями електрообігріву необхідно перевести в місцевий режим і вимкнути електроживлення пристроїв електрообігріву (електронагрівачів).

Вимкнення електроживлення може здійснюватися черговим по станції дистанційно або безпосередньо на місці керівником робіт відповідно до Інструкції з охорони праці та технічними вказівками щодо обслуговування пристроїв електрообігріву.

Завантажити