НПАОП 15.9-1.11-97Правила безпеки для спиртового та лікеро- горілчаного виробництва

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ СПИРТОВОГО ТА ЛІКЕРО- ГОРІЛЧАНОГО ВИРОБНИЦТВА

ДНАОП 1.8.10.-1.11-97

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 22.04.97 № 100

ПЕРЕДМОВА

Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва розроблено Українським науково-дослідним інститутом пивобезалкогольної, кондитерської та харчоконцентратної промисловості (УкрНДІхарчопром), ТОВ «НТЦхарчопром»

Внесені на розгляд і затвердження Держхарчопромом України Редакційна комісія:

(голова комісії) — А.П. Сазонов ( член комісії ) — В.І. Левченко те ж — Г.А. Прочаковський

 • « М.А. Саган

 • « А.О. Кучашвілі

 • « Л.О. Вінниченко

Правила опрацьовані замість:

 • Правил техніки безпеки та виробничої санітарії у спиртовій і лікеро-горілчаній промисловості, затверджені Мінхарчопромом СРСР від 16.05.78;

 • ОСТ 18-441-85. Виробництво спирту та лікеро-горілчаних виробів. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР від 29.04.85;

 • ОСТ 18-440-85. Виробництво сухих кормових та пресованих хлібопекарських дріжджів. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР від 29.04.85;

 • ОСТ 12-460-85. Устаткування для спиртової та лікеро-горілчаної промисловості. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР від 24.12.85.

Правила безпеки для спиртового та лікеро- горілчаного виробництва

Дата введення 01.10.97.

ЧАСТИНА 1 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагоджування, ремонту, технічного діагностування та єксплуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виробничих об’єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро та лабораторій, що виробляють спиртову і лікеро-горілчану продукцію, незалежно від форм власності і видів господарської діяльності (надалі — підприємств).

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використані такі законодавчі та нормативні акти:

  1. Закон України Про охорону праці, введений в дію постановою Верховної Ради України від 14.10.92 № 2695-Х11.

  2. Закон України Про пожежну безпеку, введений в дію постановою Верховної Ради України від 17.12.93 № 3747-XII.

  3. ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.03.94 № 19 та зареєстроване Міністерством юстиції України 12.05.94 № 94/303.

  4. ДНАОП 0.00-4.13-94. Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.03.94 № 16.

  5. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації

вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від

 1. 128.

  1. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104.

  2. ДНАОП 0.00-1.08-88. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 18.10.88.

  3. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 09.01.90.

  4. ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарстві, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.12.90 № 3.

  5. ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84.

  6. ДНАОП 0.00-1.22-72. Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72.

  7. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.08.93 № 73 та зареєстроване Міністерством юстиції України 30.09.93 № 140.

  8. ДНАОП 0.00-5.12-74. Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 07.05.74.

  9. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 № 94 та зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.94 № 154.

  10. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123 та зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 № 196.

  11. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 23.09.94 № 263/121.

  12. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом Мінохорони здоров’я 31.03.94 № 45 та зареєстроване Міністерством юстиції України 21.06.94.

  13. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 № 132 та зареєстрований Міністерством юстиції України 07.02.94 № 20/224.

  14. ДНАОП . Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені виконуючим обов’язки головного державного інспектора України від 22.06.95 № 400.

  15. ДНАОП 0.00-5.11-95. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85.

  16. ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітроводів і газопроводів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 7.12.71.

  17. ДНАОП 0.00-1.02-92. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92.

  18. ДНАОП. Інструкція з технічної експлуатації і ремонту виробничих будівель і споруд на підприємствах харчової промисловості, затверджена Управлінням будівництва Мінхарчопрому СРСР 12.11.85.

  19. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України

 1. 30, зареєстроване Міністерством юстиції України 12.05.94 № 95/304.

  1. ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою кабінету Міністрів України 10.08.93 № 623.

  2. ДНАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 46, зареєстрований Мінюстом України 28.07.94 № 176/385.

  3. ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 30.03.94 № 51/260 від 29.12.93. № 256, зареєстрований Мінюстом України.

  4. ДНАОП 0.03.3-28-93. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені Мінохорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстровані Мінюстом України 22.12.93 № 194.

  5. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від

 1. 133.

  1. НАОП 5.1.11-1.22-90. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90.

  2. НАОП 5.1.11-1.10-82. Правила охорони праці на автомобільному транспорті 111-14720, затверджені Міністерством СРСР 30.03.82.

  3. ДНАОП 0.05-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв,

затверджені Держкомпраці СРСР 12.02.81.

  1. ДНАОП 0.03-3.14-85. Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях, затверджені наказом Мінохорони здоров’я СРСР за № 3223-85.

  2. ДНАОП 0.03-1.47-89. Санітарні правила при виробництві та використанні епоксидних смол і матеріалів на їх основі, затверджені Мінохорони здоров’я СРСР № 5159-89.

  3. НАОП 2.2.00-1.01-86. Правила безпеки при ремонті та технічному

обслуговуванні машин та устаткування в системі Держагропрому СРСР, затверджені Держагропромом СРСР 12.12.86.

  1. ДНАОП 0.00-1.16-71. Правила атестації зварювальників, затверджені

Держгіртехнаглядом СРСР 22.06.71.

  1. НАОП 1.3.00-1.02-72. Правила захисту від статичної електрики у

виробництвах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості, затверджені Мінхімпромом СРСР 31.01.72.

  1. Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене МВС України 27.09.94 № 521.

  2. Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене МВС України

 1. 521.

  1. НАОП 5.1.11-1.42-86. Правила технічної експлуатації залізниць СРСР ЦТЕХ- 4345, затверджені МШС СРСР 02.01.86.

  2. ПУЕ. Правила улаштування електроустановок, затверджені Міненерго СРСР

06.07.84.

  1. НАОП 8.1.00-1.04-90. Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок, затверджені Держкомітетом Ради Міністрів СРСР з питань продовольства 27.09.90.

  2. НАОП 1.4.10-1.04-86. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах, затверджені Мінхіммашем СРСР 22.05.86.

  3. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

  4. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

  5. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

  6. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

  7. ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

  8. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

  9. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

  10. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

  11. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

  12. ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах.

  13. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

  14. ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

  15. ГОСТ 12.2.007.7-83. ССБТ. Устройства комплектные низковольтные.

Требования безопасности.

  1. ГОСТ 12.2.009-80. ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие

требования безопасности.

  1. ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие

требования безопасности и методы испытаний.

  1. ГОСТ 12.2.016-81. ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности. .

  2. ГОСТ 12.2.022-80. ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности.

  3. ГОСТ 12.2.026.0-93. ССБТ. Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования безопасности к конструкции.

  4. ГОСТ 12.2.028-84. ССБТ. Вентиляторы общего назначения. Методы

определения шумовых характеристик.

  1. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

  2. ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

  3. ГОСТ 12.2.061-81. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

  4. ГОСТ 12.2.062-81. ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные.

  5. ГОСТ 12.2.063-81. ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности.

  6. ГОСТ 12.2.064-81. ССБТ. Органы Управления производственным

оборудованием. Общие требования безопасности.

  1. ГОСТ 12.2.085-82. ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.

  2. ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие

требования безопасности.

  1. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

  2. ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования

безопасности.

  1. ГОСТ 12.3.006-75. ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

  2. ГОСТ 12.3.008-75. ССБТ. Производство покрытий металлических и

неметаллических неорганических. Общие требования безопасности.

  1. ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие

требования безопасности.

  1. ГОСТ 12.3.010-82. ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.

  2. ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикоррозийные.

Требования безопасности.

  1. ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

  2. ГОСТ 12.4.013-85Е. ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.

  3. ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

  4. ГОСТ 12.4.034-85.ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

  5. ГОСТ12.4.040-78. ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения.

  6. ГОСТ 12.4.121-83. ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.

  7. ГОСТ 12.4.122-83. ССБТ. Коробки фильтропоглощающие для промышленных противогазов. Технические условия.

  8. ГОСТ 12.4.137-84. ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.

  9. ГОСТ 12.4.166-85Е. ССБТ. Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия.

  10. ГОСТ 10807-78. ССБТ. Знаки дорожные. Общие технические условия.

  11. ГОСТ 17770-86 ССБТ. Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам.

  12. ГОСТ 2874-82. ССБТ. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

  13. ГОСТ 8.001-80. Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений.

  14. ГОСТ 8.002-86. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные положения.

  15. ГОСТ 9.402-80. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.

  16. ГОСТ 3241-91. Канаты стальные. Технические условия.

  17. ГОСТ 4666-75. Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска.

  18. ГОСТ 9980.1-86Е. Материалы лакокрасочные. Правила приемки.

  19. ГОСТ 10434-82. Соединения контрольные электрические. Классификация. Общие технические требования.

  20. ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.

  21. ГОСТ 21786-76. Система «человек-машина». Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования.

  22. ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.

  23. ГОСТ 13188-67. Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры.

  24. ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

  25. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

  26. ГОСТ 16215-80Е. Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия.

  27. ГОСТ 18962-86. Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия.

  28. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.

  29. ГОСТ 20258-87Е. Машины моечные для стеклянной тары. Общие технические условия.

  30. СНиП II-4-79. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение. Затверджений Держбудом СРСР 27.06.79.

  31. СНиП Ш-4-80*. Техника безопасности в строительстве. Затверджений Держбудом СРСР 09.06.80.

  32. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы. Затверджений Держбудом СРСР 17.12.85.

  33. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий. Затверджений Держбудом СРСР 29.12.85.

  34. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Затверджений Держбудом СРСР 28.11.91.

  35. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Затверджений Держбудом СРСР 30.12.87.

  36. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. Затверджений Держбудом СРСР 04.10.85.

  37. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Затверджений Держбудом СРСР 27.07.84.

  38. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Затверджений Держбудом СРСР 21.05.85.

  39. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. Затверджений Держбудом СРСР

17.12.85.

  1. СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт. Затверджений Держбудом СРСР 01.07.89.

  2. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания. Затверджений Держбудом СРСР 10.12.85.

  3. СНиП 2.11.01-85*. Складские здания. Затверджений Держбудом СРСР 30.12.85 № 280.

  4. СНиП 2.11.02-87. Холодильники. Затверджений Держбудом СРСР 01.07.88.

  5. СНиП II-39-79. Железные дороги колеи 1520 мм. Затверджений Держбудом СРСР 14.07.76 № 107.

  6. ВБН В.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не више 93.3 кПа.

  7. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Затверджений Держбудом СРСР 07.05.84 № 72.

  8. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Затверджені МВС СРСР 27.02.86.

  9. СН 181-70. Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. Затверджені Держбудом СРСР

21.01.70.

  1. СН 441-72*. Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений. Затверджені Держбудом СРСР 26.05.72.

  2. РД 34.21-122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. Затверджена Міненерго СРСР, 1987 р.

  3. ОСТ 18-3.402-82. Система технологической документации в пищевой промышленности. Технологические регламенты. Требования к содержанию и оформлению. Затверджена Міхарчопромом СРСР, 1982 р.

  4. ОНД-86. Методика расчета концетраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Затверджена Держкомгідрометом СРСР

04.08.86.

  1. НАОП 1.8.10-5.33-79. Інструкція щодо захисту обслуговуючого персоналу та устаткування від статичної напруги на спиртових і лікеро-горілчаних заводах. Затверджена Мінхарчопромом СРСР 03.08.79.

  2. НАОП 1.8.10-5.39-82. Типова інструкція щодо організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах спиртової і лікеро-горілчаної промисловості. Затверджена Мінхарчопромом СРСР 28.12.82.

  3. НАОП 8.1.00-6.01-86. Рекомендації щодо проектування і експлуатації систем локалізації вибуху в устаткуванні підприємств по збереженню і переробці зерна. Затверджені Мінхлібопродуктів СРСР 10.02.86.

  4. ВСН-13-81. Інструкція з проектування вибухопожежонебезпечних виробництв спиртових, лікеро-горілчаних і коньячних підприємств харчової промисловості. Затверджена Мінхарчопромом СРСР 05.01.81.

  5. Инструкция по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта. Затверджена Мінхарчопромом СРСР 25.09.85.

  6. НАОП 1.9.10.1.01-79. Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 24.04.79.

  7. ГНТП України-94. Норми технологічного проектування підприємств лікеро- горілчаної промисловості. Затверджені Держхарчопромом України 1994.

  8. Правила з техніки безпеки на заводах сухого льоду і рідкої вуглекислоти. Затверджені ЦК профспілок робітників харчової промисловості 04.05.70.

  9. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах із збереження і переробки зерна Міністерства хлібопродуктів. Затверджені

Мінхлібопродуктів СРСР 18.04.81.

  1. Инструкция по ультразвуковому и цветовому контролю деталей

центробежных сепараторов. Затверджена НХИММАШ 15.12.76.

  1. ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. Затверджені наказом Держкоммістобудування України від

 1. за № 48 і введені в дію 01.01.95.

  1. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического

электричества. Общие требования.

  1. ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.

  2. Правила техники безопасности на заводах сухого льда и жидкой углекислоты.

  3. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см.), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці № 125 від 25.06.96 і введені в дію 01.12.96.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Загальні вимоги

   1. Термін приведення у відповідність з вимогами цих Правил планування території, будівель та споруд, розміщення устаткування, що введені в експлуатацію до видання Правил , встановлюються місцевими органами Державного комітету України по нагляду за охороною праці (надалі — Держнаглядохоронпраці) за участю інших державних органів нагляду та управління охороною праці відповідно до законів України Про охорону праці та Про пожежну безпеку.

Завантажити