C.Добувна промисловість

Добувна промисловість
Ця секція включає добування корисних копалин у вигляді твердих порід (вугілля, руда та мінерали), в рідкому (нафта) та газоподібному стані (природний газ). Добування може здійснюватися підземним та відкритим способами розроблення родовищ або шляхом експлуатації свердловин.


Ця секція включає також додаткові процеси, які здійснюються з метою підготовки сировини до реалізації: подрібнення, сортування, осушення, очищення, збагачення та агломерація вугілля і руд, зневоднення та знесолення нафти, зрідження природного газу.
Добування корисних копалин класифікують за основними видами корисних копалин.
Підсекція CA включає добування енергоносіїв (кам'яного вугілля, бурого вугілля і торфу, вуглеводнів, уранової руди).
Підсекція CB включає добування неенергетичних мінералів (металевих руд, різних мінералів та продукції кар'єрів).
Деякі технічні операції цієї секції, зокрема щодо добування вуглеводнів, можуть виконуватися на користь третіх осіб спеціалізованими організаціями як промислові послуги.


Ця секція не включає:

перероблення видобутих речовин (див. секцію D)
розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин (див. 15.98)
подрібнення та інші види оброблення деяких мінеральних неметалевих речовин, що не пов'язані з підземним або відкритим добуванням корисних копалин (див. 26.81, 26.82)
виробництво паливного газу на газопереробних заводах (див. 40.21)
збирання, очищення та розподілення води (див. 41)
розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2)

НПАОП 10.3-1.01-87Правила безопасности на предприятиях торфяной промышленности
НПАОП 11.1-1.01-08Про затвердження правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості україни
НПАОП 11.1-1.07-90Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности
НПАОП 11.1-1.11-86Правила безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов
НПАОП 11.1-1.14-12Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів
НПАОП 11.1-1.14-87Правила безпеки при розвідуванні та розробленні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі срср
НПАОП 11.1-1.15-13Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях чорного та азовського морів
НПАОП 11.1-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України
НПАОП 11.1-3.24-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості (буріння свердловин, видобуток нафти, газу, газового конденсату, озокериту, п
НПАОП 11.2-1.18-82Единые технические правил ведения работ при строительстве скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях
НПАОП 14.3-7.02-06Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств
НПАОП 14.4-7.26-83 Виробництво кухонної солі. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 14.4-7.27-84 Виробництво кам’яної солі. Вимоги безпеки
НПАОП 14.4-7.28-84 Виробництво осідної солі. Вимоги безпеки
НПАОП 14.4-7.30-85 Виробництво виварної солі. Вимоги безпеки