НПАОП 0.00-3.02-12Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства

Міністерство надзвичайних ситуацій України

Наказ

1389від10 грудня 2012 р.


Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства

(з основної діяльності)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2012 р. за N 2217/22529

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 402,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим жилищно-коммунального хозяйства", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 вересня 1980 року N 296/П-10.

3. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Сиротін

ПОГОДЖЕНО:Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Керівник Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань для ведення
колективних переговорів та соціального
діалогу на національному рівні

Ю. М. Кулик

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Коломієць

Перший заступник Голови -
Головний державний інспектор
ядерної та радіаційної безпеки України

М. Х. Гашев

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України
10.12.2012 N 1389

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2012 р. за N 2217/22529НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Норми поширюються на суб'єкти господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність з надання послуг у житлово-комунальному господарстві.

1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників сфери житлово-комунального господарства, перелік яких відповідає Класифікатору професійДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327.

1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння для працівників сфери житлово-комунального господарства.

1.4. Працівники сфери житлово-комунального господарства, які виконують роботи, не зазначені у розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами норм безоплатної видачі ЗІЗ працівникам відповідних видів економічної діяльності.

1.5. У спеціальному одязі допускається застосування бавовняних та змішаних тканин, які мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування. Спеціальний одяг для захисту від кислот має бути виготовленим із прогумованих тканин або з вовняних тканин з поліхлорвініловим покриттям, для захисту від вологи - із брезентових або прогумованих тканин, а також із тканин, оброблених водовідштовхувальними засобами.

1.6. Працівники, які виконують газонебезпечні роботи, забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ в антистатичному виконанні.

1.7. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогамТехнічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року N 761.

1.8. Забезпечення ЗІЗ працівників сфери житлово-комунального господарства, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно доПоложення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за N 446/15137.

II. НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

N з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк носіння
(місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Трамвайно-тролейбусний транспорт

1

8223

Бакелітник (просочувальник)

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавички
Рукавички
Рукавиці
Нарукавники
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ЗМи
З
ЗОВнТп100
ЗОМиСм
Ми
ОаВнМи
МиТп100
МиОаВн

12
12
6
12
3
До зносу
3
6
До зносу
До зносу

2

7221

Бандажник

Костюм
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні відкриті
Навушники протишумові

ЗМиТи
ТрТп400Ми
ЗМиМун100
МиТп400

ЗМи

12
12
12
2
До зносу
24
До зносу
До зносу

3

8323
8323

Водій трамвая
Водій тролейбуса

Жилет сигнальний
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

Узимку у неопалюваних вагонах додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Черевики
Рукавиці

Під час виконання маневрових робіт, обкатки та перестановки вагонів (тролейбусів):

Костюм
Рукавиці
Чоботи
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Рукавиці

Со
МиМпНм
Эн
ЭнТн
Тн
Тн 20МиСм
ТнТхпЗМи
МиМп
ЗМп
ВнТн
Тн
Тн 20МиСм
ТнТхп

12
2
Чергові
Чергові
36
36
36
2412
2
24
Черговий36
36
36
24

4

1222.1

Головний енергетик

Халат
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
Эн
Эн
Тн

12
Чергові
Чергові
36

5

1222.1

Головний механік

Костюм
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМиСм
МиМп

ЗМи
Тн

12
12
3
До зносу
24
36

6

3119

Диспетчер служби перевезень

Костюм
Черевики
Рукавиці
Плащ з капюшоном

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМиСм
Ми
ВнТн

24
24
6
Черговий36

7

3119

Диспетчер вагонного депо

Халат

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
Тн

12
36

8

2429

Експерт

Костюм

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиТнв

1236

9

7244

Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації

Костюм
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці
Пояс запобіжний
Каска захисна
Підшоломник

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
Эн
Эн
Ми


ЗМиТн

12
Чергові
Чергові
3
Черговий
До зносу
2436

10

7243

Електромонтер станційного устаткування проводового мовлення

Костюм
Рукавички діелектричні

ЗМп
Эн

12
Чергові

11

3152

Інженер з приймання електропересувного складу

Костюм
Черевики
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
ЗМиСм
МпМи
Эн

Тн

12
24
3
Чергові

36

12

3152

Інженер з безпеки руху

Костюм
Кепка
Черевики
Плащ з капюшоном
Жилет сигнальний

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Чоботи

ЗМи
ЗМи
ЗМиВ
Вн
СоТн
Тн20

18
18
18
Черговий
До зносу36
36

13

2149.2
2144.2

Інженер з транспорту
Інженер-електронік

Костюм
Черевики
Рукавиці
Рукавички діелектричні

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМиСм
Ми
ЭнТн

12
24
3
Чергові36

14

2143.2

Інженер-енергетик

Костюм
Черевики
Рукавиці
Жилет сигнальний

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМиСм
Ми
СоТн

24
24
12
Черговий36

15

8232

Комплектувальник

Халат
Рукавиці

ЗМи
МиМп

12
2

16

5112

4211

Кондуктор громадського транспорту
Контролер-касир

Жилет сигнальний

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Рукавички

СоТн
Тн
Тн 20
Тн

636
36
36
24

17

7241

Контролер електромонтажних робіт

Халат
Черевики
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Каска захисна
Підшоломник

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМиСм
Ми
Эн

ЗМиТн

12
12
3
Чергові
До зносу
2436

18

4211

Контролер пасажирського транспорту

Узимку:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
РукавиціТн
Тн
Тн 20
Тн36
36
36
24

19

1222.2

Начальник відділу технічного контролю

Костюм
Рукавиці
Черевики
Рукавички діелектричні
Каска захисна
Підшоломник

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
МиМп
ЗМи
Эн

ЗМиТн

12
3
12
Чергові
До зносу
2436

20

1226.2

Майстер служби (транспорт, зв'язок)

Костюм
Рукавиці
Черевики
Рукавички діелектричні
Каска захисна
Підшоломник

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
МиМп
ЗМи
Эн

ЗМиТн

12
3
12
Чергові
До зносу
2436

21

9322

Мастильник

Комбінезон
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗНм
ЗНм
МиНм

ЗМиТн

12
12
2
До зносу
2436

22

8290

Машиніст зумпфового агрегата

Костюм
Чоботи
Рукавиці
Жилет сигнальний
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені

ЗМи
ЗМиВСм
МиМпВу
Со
ВнТн
Тн

12
24
2
36
3636
36

23

9142

Мийник-прибиральник рухомого складу

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавички
Рукавиці
Фартух з нагрудником
Навушники протишумові
Окуляри захисні закриті

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи

ЗМиПн
ЗПн
ЗВМиСм
ЗМи
ВнМи
Вн

Тн
Тн
Тн20

12
12
24
2
3
12
До зносу
До зносу36
36
24

24

7129

Монтер колії

Костюм
Черевики
Плащ з капюшоном
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник утеплений
Чоботи
Рукавиці

ЗМиСо
ЗВМиНм
Вн
МиВу

ЗМиТнв
Тнв
Тнв
Тн20
ТнТхп

12
12
36
2
До зносу
2436
36
36
36
12

25

1222.2
1226.2

1226.2

1226.2

Начальник відділення
Начальник служби (транспорт)
Начальник відділу (на транспорті)
Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху

Костюм

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиТн

2436

26

8323

Приймальник трамваїв та тролейбусів

Костюм
Берет
Рукавиці
Черевики
Жилет сигнальний

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМи
З
ЗМи
ЗМиСм
СоМиТнв
Тнв
Тнв
Тн 20
ТнТхп

12
12
2
12
До зносу36
36
36
36
24

27

5112

Провідник службово-технічного вагона

Костюм
Черевики
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМиСм
МиМпТн

12
12
236

28

8152

Просочувальник електротехнічних виробів

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Фартух з нагрудником
Респіратор протигазовий

ЗМиТи
ЗТи
ЗМиНмСм
Ми
МиВнОнЯж

ОВнЯжМи

12

12
2
До зносу
До зносу
6
До зносу

29

3152

Ревізор з безпеки руху

Костюм
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ВнМиТн

24
Черговий36

30

7221

Ресорник на обробленні гарячого металу

Костюм
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні зі світлофільтрами
Навушники протишумові

ЗТиМи
ТрЗМиМун50
Тр
МиМпТиТр

ЗМи

12
12
Черговий
2
До зносу
24
До зносу

До зносу

31

8211

Різальник на пилах, ножівках та верстатах

Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні відкриті
Навушники протишумові

ЗМи
ЗМиМун50
ЗМиВу
МиМпВу

ЗМи

12
12
12
2
До зносу
24
До зносу
До зносу

32

8312

Складач поїздів

Костюм
Чоботи
Рукавиці
Жилет сигнальний
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Рукавиці

ЗМп
ЗМп
МиМп
Со
ВнТнв
Тнв
Тн 20
ТнТхп

12
12
2
До зносу
Черговий36
36
36
12

33

7233

7232

Слюсар з ремонту рухомого складу
Слюсар з ремонту агрегатів

Костюм
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник утеплений
Чоботи
Рукавиці

ЗНмВу
ЗМиВСм
МпНм

ЗМиТнв
Тнв
Тнв
Тн 20
ТнТхп

12
12
2
До зносу
2436
36
36
36
12

34

3119
3119

Технік
Технік з планування

Комбінезон
Рукавиці
Чоботи

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМп
МиМп
ЗВТн

12
2
1236

35

8312

Черговий стрілочного поста

Костюм
Рукавиці
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМи
МиМп
ВнТнв
Тнв
Тнв
Тн 20
Тн

12
2
3636
36
36
36
12

2. Набережні, гідравлічні пристрої, дренажні роботи

36

8113

Бурильник (будівельні роботи)

Костюм
Черевики
Рукавиці
Жилет сигнальний
Каска захисна
Підшоломник

Під час виконання робіт з глибокого дренажу додатково:

Чоботи
Рукавиці антивібраційні
Навушники протишумові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник утеплений
Чоботи
Рукавиці

ВуЗМп
МпВ
МиМпВу
Со

ЗМи

В
МвВу
Тнв
Тнв
Тнв
Тн 20
ТнТхпМв

12
12
1
12
До зносу
24

24
2
До зносу
36
36
36
36
24

37

2142.2

Гідротехнік

Костюм
Черевики
Рукавички

Під час виконання робіт з обслуговування комунальних колекторів додатково:

Плащ з капюшоном
Жилет сигнальний
Чоботи
Каска захисна
Підшоломник

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавиці

ЗМиВу
ЗМиВСм
Ми


ВнМи
Со
ВМп

ЗМиТнв
Тнв
Тн20
Тнв
Тхп

12
12
2


24
12
12
До зносу
2436
36
36
24
24

38

3152
2149.2
1222.2

3112

Інженер з технічного нагляду
Інженер з ремонту
Майстер з ремонту гідроспоруд
Технік-доглядач

Костюм
Черевики

Під час виконання робіт в галереях глибокого дренажу, закритих колекторах та заглиблених насосних станціях додатково:

Гідрокостюм
Чоботи
Жилет сигнальний
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи
Підшоломник утеплений
Рукавички

ЗМиВу
ЗМиВСм
ЗМиВн
ВМиСм
Со
МиВу

ЗМиТн
Тн
Тн20См
Тн
ТхпМи

12
24
Черговий
24
24
3
До зносу
2436
36
36
36
24

39

8163

Машиніст насосних установок

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички діелектричні

Під час виконання робіт в галереях глибокого дренажу, колекторах та заглиблених насосних станціях додатково:

Жилет сигнальний
Чоботи
Каска захисна
Підшоломник
Навушники протишумові
Окуляри захисні закриті

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавички

ЗМиВу
ЗМи
ЗМиВСм
МиВу
ЭнСо
ВМиСм

ЗМи

Тн
Тн
Тн20
ТнвМи
ТхпМи

12
12
12
2
Чергові12
12
До зносу
24
До зносу
До зносу36
36
36
36
24

40

8163

Обхідник гідроспоруд

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички

Під час виконання робіт з обслуговування комунікаційних колекторів додатково:

Плащ з капюшоном
Жилет сигнальний
Чоботи
Каска захисна
Підшоломник

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавиці

ЗМиВу
ЗМи
ЗМиВСм
Ми


ВнМи
Со
ВМп

ЗМиТнВу
ТнВу
Тн20
Тнв
ТнТхп

24
24
12
2


24
12
12
До зносу
2436
36
36
24
24

41

8163

Оглядач гідротехнічних об'єктів

Костюм
Чоботи
Рукавиці
Пояс запобіжний
Каска захисна
Підшоломник

Під час виконання робіт в закритих колекторах додатково:

Гідрокостюм

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавиці

ЗМи
ВМиСм
МиВу


ЗМи

ЗМиВнТн
Тн
Тн20
Тнв
ТнТхп

12
24
3
Черговий
До зносу
24

Черговий36
36
36
24
24

42

8163

Оператор на решітці

Під час виконання робіт в галереях глибокого дренажу та в колекторах на підземних роботах:

Комбінезон
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавиці


ЗМиВу
ВМпСм
ВнМи
Ми
ВнМи

ЗМиТнВу
ТнВу
Тн20
Тн
ТнТхп


12
12
6
3
До зносу
До зносу
2436
36
36
24
24

43

7233

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

Костюм
Напівчоботи
Рукавички
Рукавиці
Плащ з капюшоном
Жилет сигнальний

Під час виконання робіт з обслуговування та ремонту комунікаційних колекторів додатково:

Гідрокостюм
Білизна натільна
Чоботи
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
Протигаз шланговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник утеплений
Чоботи
Рукавиці

ЗМиМпВу
ЗМпСм
Ми
МпВн
Вн
Со


ЗМиВн
ЗМи
ЗМпВ

ЗМи

Тн
Тн
Тн
Тн 20
ТнТхп

12
12
2
До зносу
До зносу
12


Черговий
12
12
До зносу
24
Черговий
Черговий36
36
24
36
12

44

7129

Річковий робітник на підводно-технічних, габіонних і фашинних роботах, що виконуються з поверхні

Костюм
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Протигаз шланговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавиці

ЗМиВуСо
ЗМиВСм
МиМп
МиВу

ЗМи

Тнв
Тнв
Тн20
Тнв
Тхп

12
12
До зносу
2
До зносу
24
До зносу
Черговий36
36
36
24
24

3. Газове господарство

45

8155

Апаратник випарювальної установки

Костюм
Черевики
Рукавиці

Під час виконання робіт з одоризації газу, ремонту випарювальної установки додатково:

Чоботи
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протигазовий

ЗМи
ЗМи
МиМп


ВОМиЯж
ВнОаМиЯж

12
24
2


36
До зносу
До зносу

До зносу

46

8151

Апаратник дозування

Комбінезон
Чоботи
Рукавиці
Рукавиці
Окуляри захисні
Респіратор протигазовий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМп
ВМи
Мп
Вн


Тн

12
24
2
Чергові
До зносу
До зносу
36

47

8159

Газогенераторник

Костюм
Черевики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протигазовий

ЗМиПн
ЗМиНмСм
МПн
НмМи

12
12
2
До зносу
До зносу

До зносу

48

7212
7212

Газозварник
Газорізальник

Костюм зварника
Костюм
Черевики
Рукавиці з крагами
Рукавиці
Окуляри захисні газозварника
Каска захисна
Підшоломник
Жилет сигнальний
Пояс запобіжний
Пояс рятувальний
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавиці

ТиТоТр
ЗМи
ТрТпСм
ТиТоТр
МиМпЗМи
Со


ВнТн
Тн
Тн20
Тн
Тхп

12
12
12
До зносу
1
До зносу

До зносу
24
12
Черговий
Черговий
3636
36
36
36
6

49

1229.7
1210.1
1222.2

1222.2

1222.2
1222.2

Головний інженер (інші галузі)
Директор філіалу
Начальник служби (промисловість)
Заступник начальника служби (промисловість)
Майстер
Старший майстер

За умови виконання робіт з експлуатації газопроводів, ліквідації витоку газу і аварій на газопроводах:

Костюм
Черевики
Чоботи
Рукавички
Жилет сигнальний

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавички

ЗМи

ЗМи
ЗМиСм
ЗМиВ
Ми
СоТн
Тн
Тн20
Тн
Тхп

24

24
24
24
12
2436
36
36
36
24

50

3119

Диспетчер газового господарства

Костюм
Берет

ЗМи
ЗМи

12
12

51

7212
7212

7212

Електрогазозварник
Електрогазозварник-
врізальник
Електрозварник ручного зварювання

Костюм зварника
Костюм
Черевики
Рукавиці з крагами
Рукавиці
Щиток захисний електрозварника
Каска захисна
Підшоломник
Жилет сигнальний
Пояс запобіжний
Пояс рятувальний
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавички

ТиТоТр
ЗМи
ТрТпСм
ТиТоТр
МиМпЗМи
Со


ВнТн
Тн
Тн20
Тн
Тхп

12
12
12
До зносу
1
До зносу

До зносу
24
12
Черговий
Черговий
3636
36
36
36
6

52

2149.2


2149.2
2149.2

3152
2149.2
3119

Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій
Інженер з метрології
Інженер з налагодження й випробувань
Інженер з технічного нагляду
Інженер-лаборант
Технік з метрології

За умови виконання робіт з експлуатації газопроводів, ліквідації витоку газу і аварій на газопроводах:

Костюм
Черевики
Чоботи
Рукавички
Жилет сигнальний

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
РукавичкиЗМи
ЗМиСм
ЗМиВ
Ми
СоТн
Тн
Тн20
Тн
Тхп24
24
24
12
2436
36
36
36
12

53

7136

Контролер газового господарства

Костюм
Черевики
Жилет сигнальний
Плащ з капюшоном

Під час виконання робіт з усунення несправностей на газорозподільних станціях додатково:

Чоботи
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Чоботи

ЗМи
ЗМиСм
Со
ВнЗВМиСм
МиНм


Тн
Тн20

24
24
24
3624
3
До зносу
До зносу
36
36

54

8155

Контролер пічного господарства

Костюм
Черевики

Під час виконання робіт з випалювання сажі в димоходах і спеціальних печах, вогневого очищення вентиляційної системи, усунення несправностей на газорозподільних станціях додатково:

Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМиПн
ЗМиСм
ТиТоМи
ТиТоТп

24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу

55

8163

Машиніст газодувних машин

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Навушники протишумові
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМи
З
ЗМи
МиТнв
Тнв
Тнв
Тн 20
ТнТхпМв

12
До зносу
12
3
До зносу
До зносу
До зносу
36
36
36
36
24

56

8155

Машиніст газороздавальної станції

Костюм
Черевики

Під час усунення несправностей на газорозподільних станціях додатково:

Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМи
ЗМиСм


ТиТоМи
ТиТоТпТнв
Тнв
Тнв
Тн 20
ТнТхпМв

12
12


Черговий
До зносу
До зносу
До зносу

36
36
36
36
24

57

8163

Наповнювач балонів

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протигазовий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавички

ЗМи
З
МиМун100Эс
ЯжМи
МиМпЭсТн
Тн
Тн20
Тн
Тхп

24
24
24
Черговий
1
До зносу

До зносу
36
36
36
36
12

58

8155

Оператор газгольдерної станції

Костюм
Черевики
Жилет сигнальний
Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Рукавиці

ЗМи
ЗМиСм
Со
МиНм
Тн
Тн
Тн20
Тн

24
24
12
2
36
36
36
24

59

8163

Приймальник балонів

Костюм
Черевики
Рукавиці

Під час технічного контролю стану балонів додатково:

Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМиМун50
МиМп

ЯжВн
ЯжВнМи

Тн

24
24
1

6
3
До зносу
До зносу
36

60

7136

Слюсар з аварійно-відбудовних робіт у газовому господарстві

Костюм
Черевики
Рукавиці
Жилет сигнальний
Плащ з капюшоном
Протигаз шланговий
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
Пояс рятувальний
Окуляри захисні закриті

Під час виконання земляних та ізоляційних робіт додатково:

Чоботи

Під час виконання робіт у колекторах і колодязях додатково:

Гідрокостюм

Під час виконання робіт у газових колодязях та газорегулювальних пунктах додатково:

Костюм

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавички

МиНмВу
ВМиНм
МиВуНм
Со
Вн


ЗМи
ВМиМун50
Вн


ТоТн
Тн
Тн20
Тн
Тхп

12
12
1
12
36
Черговий
До зносу
24
Черговий
Черговий
До зносу

24
Черговий


1236
36
36
24
12

61

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

Слюсарям, зайнятим обслуговуванням та ремонтом зовнішніх газових мереж:

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавички
Плащ з капюшоном
Жилет сигнальний

Під час виконання робіт в газорегулювальних пунктах додатково:

Костюм
Рукавиці
Протигаз шланговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавички

Слюсарям, зайнятим обслуговуванням внутрішньобудинкового газового обладнання:

Костюм
Черевики
Рукавички

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Чоботи

Слюсарям, зайнятим на ліквідації та локалізації аварій:

Костюм
Чоботи
Рукавиці
Плащ з капюшоном
Протигаз шланговий
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
Пояс рятувальний
Жилет сигнальний

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавички

Слюсарям, зайнятим будівельно-монтажними роботами:

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавиці
Плащ з капюшоном
Жилет сигнальний

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавички

Слюсарям, зайнятим технічним обслуговуванням котелень:

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавички
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавички

ЗМиМп
З
ЗМиМп
ЗМи
Вн
Со

ТоТр
МиТо
Тн
Тн
Тн20
Тн
Тхп


ЗМиМп
ЗМиМп
ЗМиМпТн
Тн20

ТоТр
ЗМиМп
ТоТр
Вн


ЗМи


СоТнв
Тнв
Тн20
Тнв
Тхп

ТоТр
ЗВу
ЗМиМп
ТоТр
Вн
СоТнв
Тнв
Тн20
Тнв
Тхп


ЗМиМп
ЗВу
ЗМиМп
ТоТр
ВнТн
Тн
Тн
Тн20
Тхп


12
24
12
2
36
24

12
2
Черговий36
36
36
36
12


12
12
236
36

12
12
2
36
Черговий
До зносу
24
Черговий
Черговий
2436
36
36
36
12

12
24
12
1
36
2436
36
36
36
12


12
24
12
1
3636
36
36
36
12

62

7136

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавиці
Плащ з капюшоном
Жилет сигнальний

Під час виконання робіт з експлуатації газопроводів, ліквідації витоку газу і аварій на газопроводах додатково:

Чоботи
Каска захисна
Підшоломник
Протигаз шланговий
Окуляри захисні закриті
Пояс запобіжний
Пояс рятувальний

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавички

Слюсарям, зайнятим обходом трас газопроводів:

Костюм
Черевики
Чоботи
Рукавички
Плащ з капюшоном
Жилет сигнальний

Під час виконання робіт у колекторах і колодязях додатково:

Гідрокостюм

Під час виконання робіт у газових колодязях та газорегулювальних пунктах додатково:

Костюм

Під час виконання робіт з комплексного приладного обстеження газопроводів додатково:

Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавички

ЗМиНмВу
ЗМи
ЗМиНм
МиВуНм
Вн
СоВ

ЗМиТн
Тн
Тн20
Тн
Тхп

ЗМиМп
ЗМиМп
В
ЗМиМп
Вн
Со

Вн


ЗТоТр


Эн
ЭнТн
Тн
Тн20
Тн
Тхп

12
24
12
1
36
12Чергові
До зносу
24
Черговий
До зносу
Черговий
Черговий36
36
36
36
12

12
12
36
1
36
12

Черговий


12


Чергові
Чергові36
36
36
24
12

63

3117

3119

Технік з експлуатації устаткування газових об'єктів
Технік з метрології

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Жилет сигнальний

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавички

ЗМи
ЗМи
ЗМиСм
МиМпНм


Эн
Эн
СоТн
Тн
Тн20
Тн
Тхп

12
24
12
2
До зносу
До зносу
Чергові
Чергові
2436
36
36
36
12

4. Водопостачання та водовідведення

64

8163

Апаратник очищення стічних вод

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці

Під час приготування реагентів додатково:

Фартух з нагрудником
Чоботи
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Рукавиці

ЗМиВу
З
ЗМиВ
МиБмВнК50Щ20
ВК50Щ20Ми
ВнК50Щ20


Тн
Тн20
Тн20
Тхп

12
До зносу
24
1
Черговий
24
До зносу
До зносу
До зносу

36
36
36
24

65

8163

Апаратник хімводоочищення

Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Протигаз фільтрувальний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиВу
ЗМи
ЗМиВ
ВнК50Щ20
МиМп
ВнК50Щ20


Тн

12
12
12
6
2
До зносу
До зносу
До зносу

36

66

7216

Водолаз

Під час виконання підводно-технічних та аварійно-ремонтних робіт на гідротехнічних і захисних спорудах, насосних станціях:

Комбінезон
Чоботи
Рукавиці
Плащ з капюшоном
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Білизна натільна
Рукавички
Шкарпетки
Панчохи
ЗМиВу
ВСм
МиМпВу
Вн
Тн
Тн
Тн20
Тн
ЗТнМи
ТнТхп
Тн
Тн
12
24
2
36
36
36
36
36
12
24
24
24

67

8163

Водороздавальник

Костюм
Кепка
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні

На зовнішніх роботах додатково:

Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Рукавиці

ЗМиВу
ЗВу
ВСм
ВнМи
МиВу
ВнТнв
Тнв
Тн 20
ТнТхп

12
24
До зносу
24
3
До зносу
Черговий36
36
36
24

68

7211

Гідрочистильник

Комбінезон
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Каска захисна
Підшоломник
Респіратор протигазовий

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи

ЗВу
ВСм
ВнМп
Ми
ВнМиМп

ЗМи
Тнв
Тнв
Тн20

12
12
12
1
До зносу
До зносу
24
До зносу36
36
36

69

8112

Дозувальник

Костюм
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМп
В
Вн
Вн
Тн

12
До зносу
Черговий
Чергові
До зносу36

70

8163

Коагулянник

Костюм
Фартух з нагрудником
Чоботи
Рукавички
Рукавички
Респіратор газопилозахисний
Окуляри захисні закриті

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиК20
ВнК50Щ20
ВК50Щ20Ми
Ми
ВнК50Щ20


Тн

12
6
До зносу
3
4
До зносу

До зносу


36

71

7136

Контролер водопровідного господарства

Костюм

Під час виконання робіт у сирих приміщеннях додатково:

Чоботи
Рукавички

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи

ВСм
ЗМиВнТн

12

24
До зносу36

72

8229


8159
8229

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу
Лаборант хімічного аналізу
Лаборант-мікробіолог

Халат
Берет
Туфлі
Фартух з нагрудником
Окуляри захисні закриті
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
З
ВМиСм
ВнК50Ми

ВнК50Ми

12
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

73

7241

Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії

Костюм
Чоботи
Рукавички
Плащ з капюшоном
Каска захисна
Підшоломник
Жилет сигнальний
Рукавички діелектричні

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавиці

ЗМп
ЗМпВ
ЗМпВ
Вн

ЗМи
Со
ЭнТнв
Тнв
Тн 20
Тнв
Тхп

12
12
1
36
До зносу
24
12
Чергові36
36
36
36
12

74

7136

Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі

Костюм
Черевики
Рукавиці
Плащ з капюшоном
Респіратор протигазовий

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавиці

ЗМп
ВМп
МиМп
Вн
Тн
Тнв
Тн 20
Тнв
Тхп

12
12
2
До зносу
До зносу36
36
36
36
12

75

8163

Озонаторник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Протигаз фільтрувальний

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗЯаМи
ЗМи
ЗМи
МиЯжВу

Тн

12
12
12
2
До зносу
36

76

8163

Оператор водозапірних споруд

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи

ЗМиВу
ЗМи
В
ВнТн
Тн
Тн20См

12
24
12
436
36
36

77

8163

Оператор дистанційного пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві

Костюм
Черевики
Рукавиці

ЗМи
ЗМи
Ми

24
24
4

78

8163
8163
8163
8163
8163

Оператор на аеротенках
Оператор на відстійниках
Оператор на емшерах
Оператор на метантенках
Оператор на мулових майданчиках

Костюм
Берет
Черевики
Чоботи
Рукавиці
Плащ з капюшоном
Респіратор протигазовий

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Чоботи

ЗМиВу
ЗМи
ЗМиСм
В
МиВу
Вн
Тн
Тн20

12
24
24
24
3
Черговий
До зносу36
36

79

8163
8163

Оператор на біофільтрах
Оператор полів зрошування та фільтрації

Костюм
Берет
Черевики
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗЯжМиВу
ЗБм
МпСм
ВСм
ВнМиБм
ВнМиБм
Ми

Тн

12
24
24
24
Черговий
До зносу
3
До зносу
До зносу36

80

8163

8163

Оператор на пісколовках та жироловках
Оператор на решітці

Костюм
Берет
Черевики
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Респіратор протигазовий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
З
МпСм
ВСм
Вн
Вн

12
24
24
24
6
До зносу
До зносу36

81

8163

Оператор на фільтрах

Костюм
Берет
Черевики
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ЗМиВу
ЗМи
МпСм
ВСм
Вн
ВнМи

12
24
24
24
Черговий
4

До зносу

82

8163

Оператор очисних споруд

Костюм
Берет
Черевики
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавиці
Респіратор протигазовий

ЗЯжМиВу
ЗМи
МпСм
В
Вн
ВнМиБм
МиМп

12
24
24
24
Черговий
До зносу
2
До зносу

83

8163

8163

8163

Оператор споруд для видалення осаду
Оператор установок для зневоднення осаду
Оператор установки для сушіння осаду

Костюм
Берет
Черевики
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавиці
Респіратор газопилозахисний

ЗЯжМиВу
ЗМи
МпСм
В
Вн
ВнМиБм
МиМп

12
24
24
24
Черговий
До зносу
4
До зносу

84

8163

Оператор хлораторної установки

Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Протигаз фільтрувальний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавички

ЗК80Ми
ЗЯаК80
КкМиЯжЩ20
К50ЯжЩ20
Ми
ЯжК50Щ50

Тн
Тн
Тн20
Тнв
ТнТхпМи

12
24
До зносу
Черговий
1
До зносу
До зносу

36
36
36
24
12

85

8290

Пробовідбірник

Костюм
Берет
Черевики
Чоботи
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Чоботи

ЗМиВу
ЗВу
ЗМиСм
В
МиМпВн
Ми

ВнМиТнв
Тн20

12
24
24
24
До зносу
2
До зносу
Черговий36
36

86

6113

Робітник зеленого будівництва

Костюм
Чоботи
Рукавиці
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиПн
В
МиМп
МиМпВнТнв

12
12
2
136

87

7233

Слюсар з ремонту технологічних установок

Костюм
Черевики
Рукавиці
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені

ЗМп
ЗМп
Мп
ВнТнв
Тнв

12
12
3
Чергові36
36

88

8331

Тракторист

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Жилет сигнальний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи

ЗМиПн
З
ЗМиМун100
МиМп
МиМп
СоТн
Тн
Тн20

12
12
12
Черговий
3
12
36
36
12

5. Житлове господарство

89

3340

Вихователь гуртожитку

Халат

ЗМи

24

90

8322

Водій автотранспортних засобів

Жилет сигнальний
Рукавиці

Під час виконання робіт з технологічного обслуговування та ремонту додатково:

Костюм
Черевики
Каска захисна
Підшоломник

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Со
ЗМиМп


ЗМиМп
ЗМиМун15См

ЗМиТн

До зносу
3


12
12
До зносу
24
36

91

1222.1

Головний інженер (промисловість)

Халат

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиТнв

1236

92

9162

Двірник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Жилет сигнальний
Плащ з капюшоном

Під час чищення контейнерів та урн від сміття, промивання та дезінфікування їх додатково:

Фартух з нагрудником
Окуляри захисні відкриті

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавиці

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиМун15См
МиМп
Со
ВнВнЯжБм
Тн
Тн
Тн20
Тнв
ТнТхпВу

12
До зносу
12
До зносу
До зносу
36Черговий
До зносу
36
36
36
36
36

93

7241

Електромеханік з ліфтів

Костюм
Кепка
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Пояс запобіжний
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Підшоломник утеплений
Рукавички

ЗМи
З
ЗМиМун50См
МиМп

ЗМи

Эн


Тн
Тнв
ТнТхп

12
24
24
1
До зносу
24
Черговий
Чергові
До зносу
До зносу

36
24
24

94

2149.2

Інженер з організації експлуатації та ремонту

Халат
Черевики

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМп
ЗМпТнв

24
2436

95

9322

Підсобний робітник

Костюм
Черевики
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМп
ЗМиМун25
МиМпТнв
Тнв
Тнв
Тн 20
Тхп

12
24
336
36
36
36
12

96

7131

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

Костюм
Черевики
Рукавиці
Наколінники
Респіратор протигазовий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавички

ЗМиМпНм
ЗМиМун15См
МиМп
МиМп
Тн
Тн
Тн20
Тн
Тхп

12
12
До зносу
До зносу
До зносу
36
36
36
36
12

97

9161

Прибиральник сміттєпроводів

Костюм
Черевики
Рукавички
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМп
ЗМиМун25
ЗМи
ЗМпВнТнв
Тнв
Тнв
Тн 20
Тхп

12
24
1
До зносу36
36
36
36
12

98

7129

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

Костюм
Черевики
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМп
ЗМп
МпТн
Тн
Тн
Тн20
Тхп

12
12
336
36
36
36
12

99

9162

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

Костюм
Черевики
Рукавиці
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМп
ЗМп
Мп
ЗМпВнТн
Тн
Тн
Тн20
Тхп

12
12
3
До зносу36
36
36
36
12

100

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

Костюм
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник

Під час виконання робіт з розбирання двигунів, промивки деталей додатково:

Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи

ЗМиНм
ЗМиМун15
МиМп

ЗМи


НмНлМиВн
НмНлМи
Тн
Тн
Тн
Тн20

12
24
2
Чергова
24


6
2
До зносу
36
36
36
36

101

7136

Слюсар-сантехнік

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті

Під час ремонту каналізаційних мереж, асенізаційного обладнання, виконання робіт на дільницях (станціях) очищення стічних вод:

Костюм
Берет
Чоботи
Рукавиці
Фартух з нагрудником
Окуляри захисні закриті
Протигаз шланговий
Пояс запобіжний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавиці

ЗВуМи
З
ЗМиМун50
МиМп


ЗВуЯжМи
ЗВн
ЗВЯжМиСм
ВнЯжЩ20
ВнЯжЩ20


ТнвВу
ТнвВу
Тн20В
Тнв
ТнТхп

12
24
12
2
До зносу

12
До зносу
12
2
Черговий
До зносу
Черговий
Черговий
36
36
36
36
24

102

2149.2

Інженер з інвентаризації нерухомого майна

Костюм
Черевики
Плащ з капюшоном

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Рукавиці

ЗМи
ЗМп
ВнТнв
Тнв
Тн 20
Тн

24
24
36
36
36
36
12

103

4190

Укладач опису об'єктів населених пунктів

Костюм
Черевики
Рукавиці
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМи
ЗМп
Ми
ВнТнв
Тнв
Тнв
Тн 20
Тн

24
24
До зносу
До зносу36
36
36
36
12

6. Зелене господарство

104

2141.2

Архітектор

Костюм
Черевики
Чоботи
Плащ з капюшоном
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавички

ЗМи
ЗМиСм
В
Вн
МпВуТнв
Тнв
Тнв
Тн 20
Тн

24
24
До зносу
Черговий
436
36
36
36
12

105

6141

Вальник лісу

Костюм
Черевики
Чоботи
Жилет сигнальний
Плащ з капюшоном
Каска захисна
Підшоломник
Рукавиці
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавиці

ЗМп
ЗМпМун200
В
Со
Вн

ЗМи
Мп
МвТнв
Тнв
Тн 20
Тн
ТнТхп

12
24
До зносу
До зносу
Черговий
До зносу
24
4
До зносу36
36
36
36
12

106

1221.2

Майстер зеленого господарства

Костюм
Черевики
Чоботи
Рукавиці
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавиці

ЗМи
ЗМп
В
Мп
ВнТнв
Тнв
Тн 20
Тн
ТнТхп

12
24
До зносу
2
До зносу36
36
36
36
24

107

6113

Озеленювач

Костюм
Кепка
Напівчеревики
Чоботи
Рукавиці
Жилет сигнальний
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМи
З
ЗМп
В
Мп
Со
ВнТнв
Тнв
Тнв
Тн 20
Тн

24
24
24
До зносу
1
До зносу
До зносу36
36
36
36
12

108

1221.2

Завідувач оранжереї

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи
МиТн

24
24
436

109

2149.2

Інженер садово-паркового господарства

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
З
МпТн

24
24
436

110

6113

Оператор технологічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці
Респіратор протипиловий

ЗМи
ЗМи
Мп

24
24
6
До зносу

111

6141

Робітник на лісокультурних (лісогосподарських) роботах

Костюм
Черевики
Рукавиці
Плащ з капюшоном
Чоботи

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавиці

ЗМп
ЗМп
Мп
Вн
ВТнв
Тнв
Тн 20
Тн
Тн

12
24
1
До зносу
До зносу36
36
36
36
12

7. Ритуальна служба

112

7343

Гравер

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні
Навушники

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМп
ЗМп
Мп

Тнв
Тнв
Тнв
Тн 20
ТнТхп

12
24
2
До зносу
До зносу
36
36
36
36
12

113

1228

1228
1228

1228

Завідувач
кладовища
Завідувач колумбарію
Завідувач контори (похоронного обслуговування)
Завідувач крематорію

Костюм
Черевики
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи
МпТн

24
24
1236

114

5143

Доглядач кладовища (колумбарію)

Костюм
Черевики
Чоботи
Рукавиці
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМи
ЗМи
В
Мп
ВнТнв
Тнв
Тнв
Тн20
Тн Тхп

24
24
24
4
До зносу36
36
36
36
12

115

7437

Драпірувальник

Халат
Тапочки
Рукавиці

ЗМи
ЗМи
Мп

24
24
3

116

7129

Землекоп

Костюм
Кепка
Чоботи
Рукавиці

Під час виконання робіт у мокрому ґрунті додатково:

Штани
Чоботи

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Рукавички

Під час перепоховання додатково:

Фартух з нагрудником
Рукавиці
Респіратор протигазовий

ЗМи
ЗМи
ЗМпСм
МиМп

Ву
ВТнв
Тнв
Тн20
ТнТхпЯж
Яж

12
24
24
1

24
2436
36
36
12
До зносу
До зносу
Черговий

117

8269

Квіткар

Під час виконання робіт з виготовлення штучних квітів та вінків:

Халат
Фартух з нагрудником
Руквички
Рукавиці

ЗМп
Ву
ЗМи
Вн

24
До зносу
3
До зносу

118

5143

Машиніст ритуального устаткування

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Рукавиці

ЗМи
ЗМи
МпТнв
Тнв
Тн 20
Тн

24
24
136
36
36
12

119

5149

Організатор ритуалу

Костюм

ЗМи

24

120

9162

Прибиральник територій

Костюм
Напівчеревики
Чоботи
Рукавиці
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМи
ЗМп
В
Мп
ВнТнв
Тнв
Тнв
Тн 20
ТнТхп

12
24
24
1
До зносу36
36
36
36
12

121

4132

Приймальник замовлень

Халат

ЗМи

24

122

5143

Робітник ритуальних послуг

Халат

З

24

123

7122

Футерувальник-муляр

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи
Мп


Тн

24
24
2


36

8. Дорожньо-мостове господарство

124

7129
9311

Бруківник
Вибірник-
укладальник каменя

Костюм
Кепка
Напівчоботи
Жилет сигнальний
Плащ з капюшоном
Наколінники
Окуляри захисні
Фартух з нагрудником
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Напівчоботи
Рукавиці
Шапка

ЗМпПн
ЗМиПн
ЗМпМун25
Со
Вн
МпМиВу

ЗМпВу
МпТнв
Тнв
Тн20См
ТнТхп
Тн

12
12
12
До зносу
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
136
36
24
До зносу
24

125

8231

Балансувальник шин

Костюм
Кепка
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавиці

Узимку на зовнішніх роботах або в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка

ЗМп
ЗМи
ЗМпМун15
ЗМпВнТн
Тн
Тн20Мун15
Тн

12
12
12
Черговий
1


36
36
36
36

126

1223.2

Виконавець робіт

Костюм
Кепка
Напівчоботи
Плащ з капюшоном
Жилет сигнальний
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Рукавиці
Шапка

ЗМп
ЗМи
ЗМпСм
Вн
Со
МпТнв
Тнв
Тн20
ТнТхп
Тн

12
12
18
24
12
236
36
24
До зносу
24

127

3119

Диспетчер автомобільного транспорту

Костюм

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМпТн

2436

128

8332

Дорожній робітник

Костюм
Берет
Напівчоботи
Жилет сигнальний
Рукавиці
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМи
З
ЗМиСмМун25
Со
МпМи
ВнТнв
Тнв
Тнв
Тн 20СмМун25
ТнТхп

12
12
12
До зносу
1
3636
36
36
36
24

129

3113

Електрик дільниці

Костюм
Кепка
Черевики
Рукавички діелектричні

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМп
ЗМи
ЗМп
ЭнТн

18
24
24
Чергові36

130

8152

Емульсовар

Костюм
Кепка
Чоботи
Жилет сигнальний
Рукавиці
Фартух з нагрудником

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утепленні
Чоботи
Шапка

ЗМп

ЗМп
Со

Тн
Тн
Тн20
Тн

12
12
12
До зносу
До зносу
Черговий36
36
24
36

131

1226.2

Майстер шляховий

Костюм
Напівчоботи
Каска захисна
Підшоломник
Плащ з капюшоном
Жилет сигнальний
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавиці утеплені

ЗМп
ЗМпТп

ЗМи
Вн
Со
МпТн
Тн
Тн20См
Тн
ТнТхп

12
12
До зносу
24
24
12
236
36
24
24
36

132

8332

Машиніст барової установки

Костюм
Черевики
Жилет сигнальний
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка

ЗМп
ЗМп
Со
Тн
Тн
Тн20
Тн

12
18
Черговий
236
36
36
36

133

8332

Машиніст машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт

Костюм
Кепка
Чоботи
Плащ з капюшоном
Жилет сигнальний
Рукавиці
Респіратор газопилозахисний
Навушники

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка

ЗМп
ЗМи
ЗМп
Вн
Со
МиМп


Тн
Тн
Тн20
Тн

12
12
24
Черговий
6
1
До зносу
До зносу
36
36
24
36

134

8340

Машиніст помповий (донкерман)

Костюм
Кепка
Черевики
Чоботи
Фартух з нагрудником
Плащ з капюшоном
Жилет сигнальний
Рукавички
Рукавички

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи

ЗМиВу
ЗМиВу
ЗМиСм
ВСм
МиВн
Вн
Со
МиМп
ВнТнВу
ТнВу
Тн20

12
12
24
24
До зносу
Черговий
Черговий
1
До зносу36
36
24

135

3115

1226.2

Механік автомобільної колони (гаража)
Начальник колони (автомобільної, механізованої)

Костюм
Кепка
Черевики
Жилет сигнальний
Плащ з капюшоном
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка

ЗМп
ЗМи
ЗМп
Со
Вн
МпТн
Тн
Тн20
ТнТхп

12
12
24
12
24
636
36
36
36

9. Санітарне очищення населених пунктів

136

9333

Вантажник

Костюм
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник

Під час виконання робіт з навантаження нечистот, гнилих відходів та трупів тварин додатково:

Фартух з нагрудником
Чоботи
Респіратор газопилозахисний

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник утеплений
Чоботи
Рукавиці

ЗМп
ЗМп
МиМп

ЗМиВн
В

Тнв
Тнв
Тнв
Тн 20
ТнТхп

12
24
1
До зносу
24До зносу
12
До зносу
36
36
36
36
12

137

8290

Водій транспортно-прибиральної машини

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавиці

ЗМи
ЗМи
МиМпТн
Тн
Тн20
Тн
ТнТхп

12
24
136
36
36
36
12

138

1222.1

Головний механік

Костюм

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗТнв

3636

139

9142

Дезінфектор

Костюм
Берет
Фартух з нагрудником
Черевики
Рукавички
Нарукавники
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

Під час дезінсекції і дератизації отруйними хімічними речовинами і інсектицидами вручну або за допомогою спеціального устаткування додатково:

Чоботи
Білизна натільна
Респіратор протигазоаерозольний

ЗМи
З
ВнЯжБм
ЗМиСм
ВнЯжБмМи
ВнЯжБмВЯжМиСм
ЗМи

12
12
6
12
3
6
До зносу
До зносу

12
6
До зносу

140

9322

Підсобний робітник

Під час обслуговування сміттєспалювальних печей:

Костюм
Кепка
Рукавиці
Окуляри захисні закриті

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиПн
ЗМиПн
Мп
ЗТн

12
24
3
36

141

9161

Робітник з благоустрою

Під час виконання робіт на полігонах:

Комбінезон
Черевики
Рукавиці
Фартух з нагрудником

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

Під час виконання робіт на зливних станціях:

Костюм
Чоботи
Рукавиці
Фартух з нагрудником

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
РукавиціЗМп
З
МиМп
ВуМпТнв
Тнв
Тнв
Тн20
ТнТхпЗ
В
МиМп
ВуТнв
Тнв
Тнв
Тн20
ТнТхп
12
12
3
1236
36
36
36
12
12
12
3
1236
36
36
36
12

142

6124
9213

Собаківник
Ловець бездоглядних тварин

Костюм
Черевики
Рукавиці
Фартух з нагрудником

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи
Рукавиці

ЗМпПн
ЗМи
Мп
ВуТнв
Тнв
Тнв
Тн20
ТнТхп

12
18
3
До зносу36
36
36
36
12

10. Утилізація та переробка побутових відходів

143

8112

Грохотник

Костюм
Черевики
Рукавиці
Білизна натільна
Каска захисна
Підшоломник

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник утеплений
Чоботи

ЗМи
З
МиМп
З

ЗМиТнв
Тнв
Тнв
Тн20

12
24
1
12
До зносу
2436
36
36
36

144

8163

Машиніст компресорних установок

Костюм
Берет
Черевики
Навушники протишумові
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавиці

ЗМи
ЗМи
ЗМиМвСм

МиТн
Тнв
Тн 20
Тн
Тн

12
До зносу
24
До зносу
До зносу36
36
36
36
12

145

8333

Машиніст крана (кранівник)

Під час обслуговування бункерів та транспортерів, що перегружають сміття:

Костюм
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавиці


ЗМиПн
ЗМиМун50
МиМп

ЗМи
Эн
ЭнТнв
Тнв
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМи


12
12
3
До зносу
24
Чергові
Чергові36
36
36
24
24

146

7221

Пресувальник брухту та відходів металу

Костюм
Чоботи
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавиці

ЗМпМи
ЗМпМун50
Мп

ЗМи
ВнТнв
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхп

12
24
2
До зносу
24
Черговий36
36
36
36
24

147

9162

Прибиральник територій

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Фартух з нагрудником
Жилет сигнальний
Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавиці

ЗМп
ЗМи
ЗМп
МиМп
МиМп
Со
ВнТнв
Тн
Тн20
Тнв
Тхп

12
12
2
12
До зносу
До зносу
36
36
36
36
12

11. Теплові мережі

148

2143.2
3152

Інженер-енергетик
Інженер-інспектор

Костюм
Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиТи
МпТн

24
6
36

149

1222.2
1222.2

Майстер дільниці
Майстер з ремонту

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи
ЗМи
МпТн

24
24
24
12
36

150

8162

Машиніст-обхідник з котельного устаткування

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні

ЗМиТи
ЗМиТи
ЗМи
МпТи

12
24
24
4
До зносу

151

1222.2
1222.2

Начальник енергоінспекції
Начальник котельні

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи
МпТн

24
24
636

152

8162

Оператор котельні

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Фартух з нагрудником
Окуляри захисні

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиТи
ЗМи
ЗМиТи
Мп
МиМп
Тн

12
12
12
2
Черговий
До зносу36

153

7233

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів

Костюм
Черевики
Чоботи
Рукавиці
Сигнальний жилет
Каска захисна
Підшоломник

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиПн
ЗМиМп
ВСм
МпМи
Со
ЗМи
Тн

12
24
24
2
Черговий
До зносу
2436

154

7233

Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж

Костюм
Черевики
Чоботи
Рукавиці
Сигнальний жилет
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні

Під час виконання робіт у підтоплених котлованах додатково:

Гідрокостюм
Рукавички

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавиці

ЗМи
ЗМи
ВСмМун50
МпМи
Со

ЗМи


Вн
ВнТнв
Тн
Тн20
Тнв
ТнТхп

12
24
24
3
Черговий
До зносу
24
До зносу

Черговий
До зносу36
36
36
36
12

155

3119

Технік з налагоджування та випробувань

Костюм
Черевики
Рукавиці
Калоші діектричні
Рукавички діелектричні

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи
Мп
Эн
ЭнТн

12
24
6
Чергові
Чергові36

12. Загальні професії

156

7241

Акумуляторник

Костюм
Берет
Чоботи
Шкарпетки
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗК20Ми
ЗК20
ЗК50Щ20Ми
ЗМи
К50Щ20
К50Щ20Вн

Тн

12
12
12
3
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу36

157

8334

Водій електро- та автовізка

Костюм
Берет
Черевики
Жилет сигнальний
Рукавиці

На зовнішніх роботах додатково:

Плащ з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Рукавиці
Чоботи

ЗМи
З
ЗМиСмМун25
Со
МиМпВнТнв
Тнв
ТнТхп
Тн20

12
12
12
12
1
Черговий36
36
24
36

158

1223.1
1222.1
1210.1
1210.1

1222.2

1237.2

Головний інженер
Заступник головного інженера
Директор підприємства
Заступник директора підприємства
Начальник виробничого відділу
Начальник технічного відділу

За умови здійснення контролю на виробничих об'єктах:

Костюм
Кепка
Напівчеревики
Рукавиці
Плащ з капюшоном

Під час обстеження колекторів та гідроспоруд додатково:

Костюм
Чоботи
Каска захисна
Підшоломник
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиЗМи
ЗМи
ЗМиСм
МиМп
Вн

ВнМиМп
ЗМиМпВ

ЗМи
ВуМиТн

1224
24
24
12
Черговий

Черговий
24
Чергова
24
До зносу36

159

1222.1
1222.1

1226.1


1237.1

Головний механік
Головний диспетчер (промисловість)
Головний диспетчер (транспорт, складське господарство)
Головний технолог

За умови здійснення контролю на виробничих об'єктах:

Костюм
Чоботи
Рукавиці
Плащ з капюшоном
Каска захисна
Жилет сигнальний

Піл час обстеження колекторів та гідроспоруд додатково:

Костюм
Чоботи
Підшоломник

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМиМпВ
МиМп
Вн

Со

ВнМиМп
МиМпВ
ЗМиТн

18
18
12
Черговий
Чергова
12

Черговий
Чергові
24
36

160

3119
2149.2

1239
5121

Диспетчер
Диспетчер диспетчерської служби керування
Завідувач господарства
Оператор з диспетчерського обслуговування ліфтів

Костюм

На зовнішніх роботах додатково:

Плащ з капюшоном
Черевики

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Чоботи

ЗМиВн
ЗМиМпТн
Тн20

24
Черговий
2436
24

161

9322

7242


7241


7241


7241


7244


7244

Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж
Електромонтер з обслуговування електроустановок
Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах
Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв звязку
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення
Електромонтер станційного устаткування телефонного звязку

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

Під час промивання і заливання маслом трансформаторів, конденсаторів і масляних вимикачів додатково:

Фартух з нагрудником
Рукавички

Під час виконання робіт на дільницях з підвищеною вологістю додатково:

Чоботи
Рукавиці

Під час виконання робіт на висоті додатково:

Пояс запобіжний
Каска захисна
Підшоломник

Під час виконання робіт із застосуванням пневмо- і електроінструменту додатково:

Рукавиці
Навушники протишумові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка

ЗМи
З
ЗМиМун100
МиМп

ЭнЭв
ЭнЭв
НмВн
НмВнМи


ВМи
ВуМи

ЗМиМвМи
Тн
Тн
Тн20
Тн

12
24
12
2
До зносу
Чергові
Чергові
Черговий
4


12
1
Черговий
До зносу
243
До зносу
36
36
36
24

162

3113

Енергетик

Костюм
Черевики
Рукавички діелектричні

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМп
ЗМп
Эн

24
24
Чергові36

163

2149.2

Інженер з охорони праці

Костюм
Напівчеревики
Плащ з капюшоном
Каска захисна
Підшоломник

Під час обстеження колекторів та гідроспоруд додатково:

Чоботи

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМп
Вн

ЗМи

МиМпВТн

24
24
Черговий
Чергова
36

Чергові36

164

1226.2
9411
9411

Завідувач складу
Комірник
Старший комірник

Костюм
Кепка
Черевики
Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Чоботи

ЗМи
ЗМи
МиМпМун15
МиМпТн
Тн20

18
24
18
3
36
36

165

3152
2145.2

Інженер з технічного нагляду
Інженер-механік груповий

Костюм
Чоботи
Плащ з капюшоном
Жилет сигнальний

Під час обстеження колекторів та гідроспоруд додатково:

Чоботи
Каска захисна
Підшоломник

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМиМпВ
Вн
Со

МиМпВ

ЗМиТн

24
24
Черговий
12

Чергові
Чергова
24
36

166

7245

Кабельник-спаювальник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички діелектричні

На зовнішніх роботах додатково:

Плащ з капюшоном
Чоботи

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Чоботи

ЗМиМп
З
ЗМиСм
МиМп
ЭнВн
ВСмТн
Тн20См

12
12
12
1
Чергові
36
2436
36

167

7132

Лицювальник-плиточник

Костюм
Чоботи
Рукавиці

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені

ЗМи
МиМп
МиМпТн
Тн

12
12
236
36

168

7141

Маляр

Костюм
Берет
Черевики
Чоботи
Рукавиці
Рукавички
Фартух з нагрудником
Респіратор протигазовий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи

ЗМи
З
ОМи
В
МиМп
ВнОа
МиМп
Тн
Тн
Тн20См

12
12
12
24
2
До зносу
6
До зносу
36
36
36

169

7122

Муляр

Костюм
Чоботи
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник утеплений
Чоботи

ЗМиВу
МиМпВ
МиМпВу

ЗМиТн
Тн
Тн
Тн20

12
12
2
До зносу
24
36
36
36
36

170

8340

Машиніст котельної установки

Костюм
Чоботи
Рукавиці

ЗМи
В
МиМп

12
12
2

171

8333

Машиніст крана (кранівник)

Комбінезон
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавички

ЗМи
ЗМиМун50
МиМп

ЗМи
Эн
ЭнТнв
Тнв
Тн20МиСм
Тнв
ТхпМи

12
12
3
До зносу
12
Чергові
Чергові36
36
36
24
24

172

9321

Монтажник

Костюм
Напівчоботи
Рукавиці
Жилет сигнальний
Плащ з капюшоном
Каска захисна
Підшоломник

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Підшоломник утеплений
Рукавиці

ЗМиМп
ЗМиМун50
МиМп
Со
Вн

ЗМиТнв
Тнв
Тн20
Тнв
ТнТхп

12
12
1
Черговий
Черговий
До зносу
12
36
36
36
24
24

173

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці

Під час прибирання та дезінфікування місць загального користування додатково:

Фартух з нагрудником
Чоботи
Респіратор протигазовий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиМун15
МиМпВн


ВнЯжМи
ВК50См
Тн

12
12
12
До зносу


12
12
До зносу
36

174

9132

Прибиральник службових приміщень

Халат
Косинка
Туфлі
Рукавички

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиПн
ЗПн
ЗПнМи
ВнМиМпТн

12
12
12
2
36

175

9133

Робітник виробничих лазень

Халат
Берет
Фартух з нагрудником
Чоботи
Рукавички

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи
ВнБм
ВМиСм
ВнБмТн

12
12
Черговий
12
3
36

176

7233

Слюсар будівельний

Костюм
Рукавички

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Чоботи

ЗМи
МиМпТн
Тн20

12
236
12

177

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМи
ЗМун25См
Ми
МиМп

Эн
ЭнТн

12
24
12
1
1
До зносу
Чергові
Чергові36

178

7242

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)

Костюм
Черевики
Рукавички

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМиСм
МиТн

12
12
136

179

7233

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавиці

ЗМи
З
ЗМиМун100
МиМпТнМи
ТнМи
Тн20
Тн
ТнТхпМи

12
24
12
2
36
36
36
36
24

180

7241

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту електроустаткування

Костюм
Черевики
Рукавиці
Жилет сигнальний
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗНмСм
МиМп
Со

ЗМи

Эн
ЭнТн

12
12
1
Черговий
До зносу
12
До зносу
Чергові
Чергові36

181

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм
Черевики
Рукавички
Рукавиці
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні відкриті
Респіратор пилозахисний

Під час обслуговування та ремонту систем водопостачання додатково:

Костюм
Рукавиці

Під час очищення та ремонту водостоків, каналізації і фекальних перекачок додатково:

Костюм
Протигаз газозахисний
Пояс лямковий з канатом

Під час виконання робіт на висоті додатково:

Пояс запобіжний

На зовнішніх роботах у мокрих умовах додатково:

Плащ з капюшоном
Чоботи

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Підшоломник утеплений
Чоботи

ЗМиНм
НмМиСм
Ми
МиМпВу

ЗМи

ЗВуМи
ВуМи


ВнЯжМи
Вн
ВСмТн
МиТн
Тн20

12
12
1
1
До зносу
12
До зносу
До зносуЧерговий
4


Черговий
До зносу
Черговий

Черговий

36
2436
24
36

182

7422
7124

Столяр
Тесляр

Костюм
Черевики
Рукавиці
Фартух з нагрудником

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
МиМп
МиМп
МиМпТн

12
12
3
636

183

7133

Штукатур

Костюм
Черевики
Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені

ЗМи
ЗМиСмМун15
МиМпВуТн
Тн

12
12
2
36
36

Начальник відділу взаємодії з ВРУ,
КМУ та з питань координації роботи
центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та
координується через Міністра

В. І. Теличко

ПОГОДЖЕНО:Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Виконуючий обов'язки
Голови Державної інспекції
техногенної безпеки України

І. Гасек

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України

В. Акопян

Завантажити