E.Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
Ця секція включає виробництво та розподілення електричної енергії, газу та води засобами постійної інфраструктури (лініями електропередач, мережами кабелів, труб і трубопроводів). Розмір мережі не є визначальним для класифікації одиниць. Розподілення електроенергії, газу, пари та води може здійснюватись як на промислові об'єкти, так і для цілей житлового господарства.
Виробництво, управління інфраструктурою та розподілення кінцевим споживачам можуть здійснюватися як однією одиницею, так і різними одиницями. Одиниці, що здійснюють розподілення не одного, а двох чи більше видів продукції (наприклад, електроенергії та газу чи води одночасно), класифікують за основним видом діяльності.


НПАОП 40.1-1.01-97Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 40.1-1.02-01Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж
НПАОП 40.1-1.03-76 Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений гидромеханического оборудования электростанций
НПАОП 40.1-1.07-01Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 40.1-1.08-90Правила по промсанитарии при производстве работ на неотключенных воздушных линиях электропередачи перменного тока напряжением 110-1150 кВ
НПАОП 40.1-1.21-98Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.32-01Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
НПАОП 40.1-3.03-84Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций Минэнерго СССР
НПАОП 40.1-3.04-70 Нормы и правила по охране труда при работах на подстанциях и воздушных линиях электропередачи напряжением 400,500 и 750 кВ переменного тока промышленной частоты
НПАОП 40.1-3.19-80Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий электроэнергетической промышленности
НПАОП 40.1-5.04-80 Инструкция по эксплуатации индивидуальных экранирующих комплектов спецодежды, для работы в электроустановках напряжением 400, 500 и 750 кВ частотой 50 Гц
НПАОП 40.3-1.05-89Правила взрывобезопасности топливопадачи установок для приготовления и снижения пылевидного топлива
НПАОП 40.3-1.06-79Правила взрывопожаробезопасности мазутных тепляков
НПАОП 40.3-1.08-94 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ (с изменениями и дополнениями)
НПАОП 40.3-1.09-81НАОП 1.1.10-1.09-81 (НПАОП 40.3-1.09-81) ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ, ОБМУРОВОЧНЫХ И АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ
НПАОП 40.3-1.12-84 Правила взрывобезопасности при использования мазута и природного газа в котельных установках.
НПАОП 40.3-1.22-72 Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей
НПАОП 40.3-1.26-96Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С
НПАОП 40.3-1.28-74 Правила будови і безпечної експлуатації електродних котлів ЦТ-3187
НПАОП 40.3-3.18-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям паросилового та енергетичного господарства (крім виробництва електричної енергії)
НПАОП 41.0-1.01-79Правила техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест