I.Діяльність транспорту та зв'язку

Діяльність транспорту та зв'язку
Ця секція включає:

діяльність пасажирського або вантажного залізничного, трубопровідного, автомобільного, водного та повітряного транспорту
допоміжну діяльність, таку як діяльність терміналів і місць стоянки, транспортне оброблення вантажів, складське господарство
діяльність пошти та засобів зв'язку
оренду транспортних засобів з водієм або обслуговуючим персоналом

Ця секція включає також:

послуги з організації подорожувань

Ця секція не включає:

капітальний ремонт або переобладнання транспортних засобів, крім автомобілів (див. 35)
будівництво, технічне обслуговування і ремонт автодоріг, залізниць, портів, аеропортів (див. 45)
технічне обслуговування та ремонт автомобілів (див. 50.20)
оренду транспортних засобів без обслуговуючого персоналу (див. 71.1, 71.2)
рекламу на транспортних засобах (див. 74.40)

НПАОП 60.1-1.01-04Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті
НПАОП 60.1-1.02.-12Правила безпечної експлуатації контактної мережі
НПАОП 60.1-1.04-06Правила безпеки праці на складах палива залізниць
НПАОП 60.1-1.48-00Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях
НПАОП 60.1-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України
НПАОП 60.1-3.30-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям залізничного транспорту підприємств (залізничний внутрішньозаводський)
НПАОП 60.2-1.01-06Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті
НПАОП 60.2-1.02-14Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг
НПАОП 60.2-1.28-97Правила охраны труда на автомобильном транспорте
НПАОП 60.2-3.06-98Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту
НПАОП 60.21-1.32-82Правила техники безопасности в хозяйстве движения метрополитенов
НПАОП 60.21-1.34-91Правила техники безопасности при производстве работ в путевом хозяйстве метрополитенов
НПАОП 60.21-1.35-84Правила техники безопаности при содержании и ремонте искусственных сооружений метрополитенов
НПАОП 60.21-1.36-84Правила техники безопасности при производстве работ в путевом хозяйстве метрополитенов
НПАОП 60.21-1.37-82Правила техники безопасности при эксплуатации и ремонте инженерно-технических устройств на метрополитенах
НПАОП 60.21-1.38-89Правила по охране труда при техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте устройств автоматики, сигнализации и связи метрополитенов
НПАОП 60.21-3.12-80Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защитырабочим и служащим, занятым на эксплуатации метрополитена.
НПАОП 60.22-1.01-74Правила устройства и безопасной експлуатации пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД)
НПАОП 60.24-1.19-97Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом
НПАОП 60.3-1.01-10Про затвердження правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів
НПАОП 60.3-1.03-04Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов
НПАОП 60.3-1.08-77Правила безопасности при эксплуатации конденсатопроводов и магистральных трубопроводов для сжиженных газов
НПАОП 60.3-1.15-71 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ГОРЮЧИХ, ТОКСИЧНЫХ И СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ПУГ-69)
НПАОП 60.3-1.19-78Правила техники безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов
НПАОП 60.3-1.35-03Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів
НПАОП 61.1-1.01-76 Правила техники безопасности на судах морского флота
НПАОП 61.1-1.03-77 Правила техніки безпеки при виконанні робіт на суднах портового і службово-допоміжного флоту
НПАОП 61.1-3.33-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту
НПАОП 61.2-3.32-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям річкового транспорту
НПАОП 63.1-1.17-08Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу
НПАОП 63.1-7.02-85ОСТ.8.12.02-85 Роботи вантажно-розванта­жувальні на підприємствах по зберіганню та переробці зерна. Вимоги безпеки
НПАОП 63.1-7.08-80Контейнеры для металлической стружки. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.09-80Тележки-штабелеры напольные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.10-80Приспособления грузозахватные тросовые. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.11-80Краны полукозловые управляемые с пола. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.12-80Тележки прицепные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.16-80ОСТ 22 1443-80 Вантажно-розванта­жу­валь­ні, тран­с­портні роботи на міжцехових переве­зеннях вантажів
НПАОП 63.1-7.17-80ОСТ 22 1444-80. Вантажно-розвантажу­вальні, транспортні і складські роботи на складах тарноштучних вантажів. Ви­моги безпеки
НПАОП 63.1-7.18-80ОСТ 22 1445-80.Вантажно-розвантажу­вальні, транспортні і складські роботи на складах металопрокату. Вимоги без­пеки
НПАОП 63.1-7.19-81ОСТ 22-1455-81. Стеллажи автоматизированные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.20-81ОСТ 22-1456-81 Кладовые высотные. Требования безопасности при эксплуатации.
НПАОП 63.1-7.21-81Тележки с подъемными вилами. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.26-86ОСТ 23.33-86. Обеспечение безопасности эксплуатации внутризаводского автодорожного транспорта.
НПАОП 63.11-7.01-86ОСТ 6-28-012-86. Роботи вантажно-роз­ван­тажу­вальні. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 63.11-7.02-87ОСТ 113 18-014-87 ССБТ. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 63.11-7.04-84ОСТ 29.12.0.006-84. Вантажно-роз­ван­тажу­вальні, складські та транспортні ро­боти. Вимоги безпеки
НПАОП 63.12-1.03-96 Правила охраны труда при эксплуатации баз, складов и хранилищ, выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объектах оптовой торговли
НПАОП 63.12-1.04-88 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для баз і складів підприємств агропромислового комплексу
НПАОП 63.12-1.05-79Правила техники безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта
НПАОП 63.12-1.05-86Типовые отраслевые правила безопасной эксплуатации внутризаводского транспорта