I.Діяльність транспорту та зв'язку

Діяльність транспорту та зв'язку
Ця секція включає:

діяльність пасажирського або вантажного залізничного, трубопровідного, автомобільного, водного та повітряного транспорту
допоміжну діяльність, таку як діяльність терміналів і місць стоянки, транспортне оброблення вантажів, складське господарство
діяльність пошти та засобів зв'язку
оренду транспортних засобів з водієм або обслуговуючим персоналом

Ця секція включає також:

послуги з організації подорожувань

Ця секція не включає:

капітальний ремонт або переобладнання транспортних засобів, крім автомобілів (див. 35)
будівництво, технічне обслуговування і ремонт автодоріг, залізниць, портів, аеропортів (див. 45)
технічне обслуговування та ремонт автомобілів (див. 50.20)
оренду транспортних засобів без обслуговуючого персоналу (див. 71.1, 71.2)
рекламу на транспортних засобах (див. 74.40)

123
НПАОП 60.1-1.01-04 Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті
НПАОП 60.1-1.02.-12 Правила безпечної експлуатації контактної мережі
НПАОП 60.1-1.04-06 Правила безпеки праці на складах палива залізниць
НПАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях
НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України
НПАОП 60.1-3.30-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям залізничного транспорту підприємств (залізничний внутрішньозаводський)
НПАОП 60.2-1.01-06 Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті
НПАОП 60.2-1.02-14 Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг
НПАОП 60.2-1.28-97 Правила охраны труда на автомобильном транспорте
НПАОП 60.2-3.06-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту
НПАОП 60.21-1.32-82 Правила техники безопасности в хозяйстве движения метрополитенов
НПАОП 60.21-1.34-91 Правила техники безопасности при производстве работ в путевом хозяйстве метрополитенов
НПАОП 60.21-1.35-84 Правила техники безопаности при содержании и ремонте искусственных сооружений метрополитенов
НПАОП 60.21-1.36-84 Правила техники безопасности при производстве работ в путевом хозяйстве метрополитенов
НПАОП 60.21-1.37-82 Правила техники безопасности при эксплуатации и ремонте инженерно-технических устройств на метрополитенах
НПАОП 60.21-1.38-89 Правила по охране труда при техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте устройств автоматики, сигнализации и связи метрополитенов
НПАОП 60.21-3.12-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защитырабочим и служащим, занятым на эксплуатации метрополитена.
НПАОП 60.22-1.01-74 Правила устройства и безопасной експлуатации пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД)
НПАОП 60.24-1.19-97 Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом
НПАОП 60.3-1.01-10 Про затвердження правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів
НПАОП 60.3-1.03-04 Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов
НПАОП 60.3-1.08-77 Правила безопасности при эксплуатации конденсатопроводов и магистральных трубопроводов для сжиженных газов
НПАОП 60.3-1.15-71 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ГОРЮЧИХ, ТОКСИЧНЫХ И СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (ПУГ-69)
НПАОП 60.3-1.19-78 Правила техники безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов
НПАОП 60.3-1.35-03 Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів
НПАОП 61.1-1.01-76 Правила техники безопасности на судах морского флота
НПАОП 61.1-1.03-77 Правила техніки безпеки при виконанні робіт на суднах портового і службово-допоміжного флоту
НПАОП 61.1-3.33-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту
НПАОП 61.2-3.32-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям річкового транспорту
НПАОП 63.1-1.17-08 Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу
НПАОП 63.1-7.02-85 ОСТ.8.12.02-85 Роботи вантажно-розванта­жувальні на підприємствах по зберіганню та переробці зерна. Вимоги безпеки
НПАОП 63.1-7.08-80 Контейнеры для металлической стружки. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.09-80 Тележки-штабелеры напольные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.10-80 Приспособления грузозахватные тросовые. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.11-80 Краны полукозловые управляемые с пола. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.12-80 Тележки прицепные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.16-80 ОСТ 22 1443-80 Вантажно-розванта­жу­валь­ні, тран­с­портні роботи на міжцехових переве­зеннях вантажів
НПАОП 63.1-7.17-80 ОСТ 22 1444-80. Вантажно-розвантажу­вальні, транспортні і складські роботи на складах тарноштучних вантажів. Ви­моги безпеки
НПАОП 63.1-7.18-80 ОСТ 22 1445-80.Вантажно-розвантажу­вальні, транспортні і складські роботи на складах металопрокату. Вимоги без­пеки
НПАОП 63.1-7.19-81 ОСТ 22-1455-81. Стеллажи автоматизированные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.20-81 ОСТ 22-1456-81 Кладовые высотные. Требования безопасности при эксплуатации.
НПАОП 63.1-7.21-81 Тележки с подъемными вилами. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 63.1-7.26-86 ОСТ 23.33-86. Обеспечение безопасности эксплуатации внутризаводского автодорожного транспорта.
НПАОП 63.11-7.01-86 ОСТ 6-28-012-86. Роботи вантажно-роз­ван­тажу­вальні. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 63.11-7.02-87 ОСТ 113 18-014-87 ССБТ. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 63.11-7.04-84 ОСТ 29.12.0.006-84. Вантажно-роз­ван­тажу­вальні, складські та транспортні ро­боти. Вимоги безпеки
НПАОП 63.12-1.03-96 Правила охраны труда при эксплуатации баз, складов и хранилищ, выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объектах оптовой торговли
НПАОП 63.12-1.04-88 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для баз і складів підприємств агропромислового комплексу
НПАОП 63.12-1.05-79 Правила техники безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта
НПАОП 63.12-1.05-86 Типовые отраслевые правила безопасной эксплуатации внутризаводского транспорта
123