F.Будівництво

Будівництво
Ця секція включає підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва та оренду будівельної техніки з оператором. Секція включає нове будівництво, ремонт, розширення, реконструкцію будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків або конструкцій на об'єкті, а також будівництво тимчасових об'єктів.
Загальне будівництво включає зведення закінчених будівель та споруд: житлових, адміністративних, громадських будинків, будівель спеціального призначення, сільськогосподарських будівель тощо, зведення шляхів, автострад, мостів, тунелів, залізниць, аеродромів, портів та інших морських та річкових об'єктів, іригаційних систем, санітарних систем, промислових об'єктів, трубопроводів, ліній електропередачі тощо. Ці роботи можуть виконуватися як для власних потреб, так і для третіх осіб.
Частина або практично всі роботи можуть передаватися на субпідряд.
Спеціалізоване будівництво включає зведення частин будівель чи інженерних споруд або підготовку до цих робіт.
Йдеться, зазвичай, про спеціалізовану в одному напрямку діяльність, яка є загальною для різних видів будинків та споруд і вимагає спеціальної кваліфікації та устатковання. Секція включає такі види робіт, як забивання паль, будівництво фундаментів, буріння свердловин для води, такі роботи, як бетонування, мурування, мостіння, монтаж риштовань, покрівельні роботи тощо.
Монтаж металевих конструкцій включається в секцію, якщо елементи конструкції невласного виробництва. Спеціалізовані будівельні роботи, зазвичай, виконуються субпідрядниками.
Роботи з облаштування будинків включають установлення різного роду зручностей, щоб надати будівлі функціональності. Такі роботи виконуються, зазвичай, на будівельному об'єкті, хоча деяка частина цих робіт може виконуватися в цехах. Сюди включаються сантехнічні роботи, установлення систем опалення та кондиціонування повітря, антен, систем сигналізації та інших електричних систем, систем автоматичного гасіння пожеж, ліфтів і механічних сходів тощо.


Ця секція включає також роботи ізоляційні (гідроізоляція, термоізоляція, звукоізоляція), монтаж систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів, портів тощо, а також їх ремонт.
До робіт із завершення будівництва включають роботи, що сприяють завершенню чи оздобленню будівлі, такі як, скління, оздоблення стелі, фарбування і декоративні роботи, облицювання та покривання підлоги та стін іншими матеріалами, такими як паркет, килимові покриття, шпалери тощо; шліфування підлоги, оздоблювальні столярні роботи, акустичні роботи, чищення фасадів тощо, а також ремонт зазначених елементів.
До секції включають види діяльності, які інколи вважають переробними, але не класифікують як переробні. Наприклад, виготовлення конструкцій та операції з виготовлення, що виконуються на будівельному об'єкті.


Ця секція не включає:

облаштування та обслуговування (утримання) галявин і садів, роботи з догляду за деревами (див. 01.41)
добування та виробництво будівельних матеріалів (див. секції C і D)
будівельні роботи, пов'язані з добуванням нафти та природного газу (див. 11.20). При цьому зведення будівель, спорудження доріг тощо на гірничих об'єктах залишається в цій секції.
монтаж та установлення промислового устатковання, наприклад, монтаж промислових печей, турбін тощо (див. секцію D)
монтаж цілих збірних будинків або конструкцій з елементів власного виробництва (класифікують у відповідному підкласі секції D залежно від основного матеріалу, що використовується, крім випадків, коли основним матеріалом є бетон, і в яких ця діяльність відноситься до цієї секції)
монтаж риштовань і столярних виробів власного виробництва (класифікують у відповідному підкласі секції D і, залежно від основного матеріалу, що використовується, наприклад, виготовлення риштовань і столярних виробів – до сфери перероблення деревини (див. 20.30)
монтаж металевих конструкцій з елементів власного виробництва (див. 28.11)
організацію будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду (див. 70.11)
купівлю та продаж власного нерухомого майна (див. 70.12)
архітектурно-проектні роботи (див. 74.20.1)
будівельне проектування (див. 74.20.1)
миття вікон, чищення димоходів, котлів, прибирання внутрішніх приміщень тощо (див. 74.70)

НПАОП 45.11-7.15-80 Спорудження земляного полотна залізниць і автомобільних доріг. Вимоги безпеки
НПАОП 45.2-1.01-98Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд
НПАОП 45.2-1.02-90Охрана труда в ремонтно-строительных организациях (рсо)
НПАОП 45.2-1.11-97 Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного бетону та залізобетону
НПАОП 45.2-1.12-01Правила безопасности при реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий
НПАОП 45.2-2.01-04Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
НПАОП 45.2-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві
НПАОП 45.2-4.01-98Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд із змінами і доповненнями, внесеними наказом державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики україни,
НПАОП 45.2-4.02-98Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації (1999)
НПАОП 45.2-4.03-98Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації
НПАОП 45.2-7.01-97Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
НПАОП 45.2-7.02-80Техніка безпеки у будівництві СНиП ІІІ-4-80*
НПАОП 45.2-7.02-83ОСТ 65.08-83 Строительство. Документация по безопасности труда. Виды и формы.
НПАОП 45.2-7.03-17Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках
НПАОП 45.21-1.01-86Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта
НПАОП 45.21-1.02-83 Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації радіопідприємств. Видання третє
НПАОП 45.21-1.03-98Правила безопасности при строительстве мостов
НПАОП 45.21-1.05-76 Правила безпечного виконання робіт при будуванні кабельних магістралей у гірських умовах
НПАОП 45.21-1.09-97Правила безопасности при прокладке подземных коммуникаций методом «продавливания»
НПАОП 45.21-1.14-77 Правила техніки безпеки при спорудженні радіорелейних ліній зв’язку
НПАОП 45.21-3.05-81Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
НПАОП 45.21-7.04-84 Металеві щогли та вежі радіопідприємств. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 45.23-1.06-00 Правила охорони праці під час будівництва експлуатації міських вулиць та доріг
НПАОП 45.23-1.06-00 02Правила охраны труда при строительстве и эксплуатации городских улиц и дорог
НПАОП 45.24-1.01-91Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 1. Правила водолазної служби.
НПАОП 45.24-1.05-69Правила безопасности при строительстве подземных гидротехнических сооружений
НПАОП 45.24-1.07-90Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 2. Медичне забезпечення водолазів.
НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд
НПАОП 45.25-5.01-80Инструкция по применению пороховых инструментов при производстве монтажных и специальных строительных работ