НПАОП 35.1-3.15-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду України 29.03.2007 № 64

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

„ 18” квітня 2007р. за № 359

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

11” квітня 2007 р.

НПАОП 35.1-3.15-07

за № 327/13594

НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ СУДНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці”.

Норми є обов’язковими для всіх підприємств та організацій суднобудування та ремонту суден незалежно від форми власності.

Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у суднобудуванні та ремонті суден, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375.

Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств суднобудування та ремонту суден.

Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" і ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

При виборі засобів захисту голови, обличчя, органів дихання, слуху та зору слід виходити з того, що вони повинні бути адекватними до умов праці і забезпечувати ефективність їх використання та максимально мінімізувати негативний вплив шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств суднобудування і ремонту суден, які виконують роботи із джерелами іонізуючого випромінювання, забезпечуються засобами індивідуального захисту відповідно до розділу 2.1 Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01.11.2004 № 241, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.12.2004 за № 1663/10262. Працівники організацій та підприємств суднобудування і ремонту суден, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.02.2006 № 89, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за № 250/12124, "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 № 47/П-2 (із змінами і доповненнями), а також іншими чинними нормами безплатної видачі ЗІЗ для працівників, зайнятих у відповідних галузях економіки.

Порядок забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств і організацій визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 № 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692.

Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств та організацій.

Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням

працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці

.НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості

Код

Професійна назва

Найменування спецодягу,

Позначення

Строк

з/п

згідно з

роботи

спецвзуття та інших засобів

захисних

носіння

ДК

індивідуального захисту

властивостей

(місяців)

003:200

ЗІЗ

1

2

3

4

5

6

Будування та ремонт суден

1

7214.2

Арматурник залізобетонних суден

При виконанні арматурно- заготівельних та бетоноукладальних робіт: Костюм брезентовий Черевики шкіряні із захисним носком

Рукавиці антивібраційні Підшоломник Навушники або вкладиші протишумові Окуляри захисні закриті Каска захисна

На роботах з електроприхвачення арматури додатково:

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнетривким просоченням

Рукавички зварника шкіряні з крагами

Щиток захисний зварника На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

Напівчоботи утеплені або валянки

Калоші гумові формові на валянки

ЗМиВу

ЗМиМун200

МиМв

Тр

Тр

Тн

Тн

Тн20

ВМи

12

12

1

12

До зносу

До зносу До зносу

6

2

Черговий

36

36

48

24

2

7212.2

Електрогазозварник

Костюм зварника

ТоТр

6

судновий

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком Підшоломник

ТрМиМун200

6

12

1

2

3

4

5

6

Рукавички зварника шкіряні з крагами

Наколінники брезентові Щиток захисний зварника Килимок повстяний Окуляри захисні для Каска захисна

Респіратор пилогазозахисний Рукавички діелектричні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

Напівчоботи утеплені або валянки

ТрМи

Ми

Эв

Тн

Тн

Тн20

1

6

До зносу Черговий До зносу До зносу До зносу Чергові

36

36

36

3

7241.1

Електромонтажник

судновий

При виконанні робіт з монтажу, ремонту та випробування електроустаткування, комутаційної апаратури і кабельних трас:

Костюм (комбінезон) бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Навушники або вкладиші протишумові Окуляри захисні відкриті Каска захисна з підшоломником Респіратор пилогазозахисний Пояс запобіжний Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

На зовнішніх роботах додатково:

Плащ прогумований з капюшоном

Узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

Напівчоботи утеплені

ЗМи

З

ЗМиСм

Ми

Эн

Эн

Вн

Тн

Тн

Тн20

12 12 12 0,5 До зносу

До зносу До зносу До зносу Черговий Чергові Чергові

Черговий

36

36

48

4

7242.2

Електромонтер з обслуговування

При виконанні робіт в докових шахтах:

1

2

3

4

5

6

електроустановок

Комбінезон бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з капюшоном Черевики шкіряні з гладким верхом

Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Пояс запобіжний Рукавички діелектричні Калоші діелектричні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

ЗМиВу

ЗМиСм

Ми

Эн

Эн

Тн

Тн

12

12

2

До зносу Черговий Чергові Чергові

36

36

5

7242.1

Електрорадіомонтажник

судновий

При виконанні робіт з монтажу, ремонту та випробування кабельних трас, електроустаткування, апаратури радіотехніки і зв'язку на всіх типах суден: Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті Пояс запобіжний Рукавички діелектричні Калоші діелектричні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

Напівчоботи утеплені

ЗМи

З

ЗМи

Ми

Эн

Эн

Тн

Тн

Тн20

12

12

12

1

До зносу Черговий Чергові Чергові

36

36

48

6

8211.1

Електрохімоброблювач

При виконанні робіт з анодно- механічного пакетного різання арматурної сталі: Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком

ЗМи

З

К50Щ20

ЗМиМун200

12

12

12

12

1

2

3

4

5

6

Рукавички неопренові Окуляри захисні закриті Респіратор пилогазозахисний Рукавички діелектричні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

Напівчоботи утеплені

К50Щ20

Эн

Тн

Тн

Тн20

1

До зносу До зносу Чергові

36

36

48

7

7311.2

Заливальник

компаундами

При виконанні робіт з ущільнення кабельних муфт, жил, кінців та інших елементів в конструкціях суден: Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом

Рукавички універсальні кислото- лугостійкі

Окуляри захисні закриті Респіратор пилогазозахисний При виконанні робіт з готування епоксидних компаундів додатково:

Фартух прогумований з нагрудником

Нарукавники прогумовані На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

Напівчоботи утеплені

ЗМи

З

ЗМи

ЯжОа

ЗЯжО

ЯжОа

Тн

Тн

Тн20

12

12

12

1

До зносу До зносу

6

6

36

36

48

8

7214.2

Згинальник судновий

При виконанні робіт із згинання деталей з листового металу та профілів в гарячому стані: Куртка бавовняна Штани брезентові Фартух брезентовий з нагрудником з вогнетривким просоченням

Чоботи юхтові від дії підвищених температур або валянки

ЗМи

ЗМиМп

ТиТв

ТиТп

12

12

Черговий

12

1

2

3

4

5

6

Рукавиці сукняні з брезентовим надолонником з вогнетривким просоченням Окуляри захисні відкриті Каска захисна з підшоломником При згинанні профілів на верстатах СВЧ(струмів високої частоти) додатково: Окуляри захисні від електромагнітних випромінювань Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

При згинанні деталей в холодному стані з листового металу та профілів: Костюм бавовняний Черевики шкіряні із захисним носком

Рукавиці комбіновані Каска захисна

ТиТв

Эв

Эв

ЗМи

ЗМиМун200

Ми

1

До зносу До зносу

Чергові

Чергові

Чергові

12

12

1

До зносу

9

7134.2

Ізолювальник судновий

Комбінезон бавовняний з пилонепроникної тканини з капюшоном Берет бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом

Рукавички комбіновані спилкові Наколінники брезентові Окуляри захисні закриті Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Пояс запобіжний

При виконанні робіт з приготування та застосування мастик, шпаклівок, клеїв та в'яжучих на основі епоксидних смол додатково:

Фартух прогумований з нагрудником Рукавички неопренові Респіратор газозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

ЗМиПс

ЗПс

ЗМиПс

МиПс

МиПс

ЯжО

ЯжОа

Тн

9

12

12

1

До зносу До зносу До зносу До зносу Черговий

6

1

До зносу 36

4

5

6

Штани бавовняні на утепленій

Тн

36

прокладці

Напівчоботи утеплені або

Тн20

48

валянки

Калоші гумові формові на

ВМи

24

валянки

При виконанні робіт з клепання

суднових виробів та конструкцій

ручним пневматичним молотком

з нагріванням заклепок:

Куртка бавовняна

ЗМи

12

Штани брезентові

ЗМиМп

12

Фартух брезентовий з

Тр

Черговий

нагрудником з вогнетривким

просоченням

Черевики шкіряні із захисним

ЗМун50

12

носком

Рукавиці антивібраційні

МиМв

1

Навушники або вкладиші

До зносу

протишумові

Окуляри захисні закриті

До зносу

Каска захисна з підшоломником

До зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на утепленій

Тн

36

прокладці

Штани бавовняні на утепленій

Тн

36

прокладці

Напівчоботи утеплені

Тн20

48

1

2

3

4

5

6

11

7214.1

Контролер

Костюм бавовняний

ЗМи

12

суднокорпусних,

Черевики шкіряні

ЗМи

12

судномонтажних і

Рукавички комбіновані спилкові

Ми

2

трубопровідних робіт

Навушники або вкладиші протишумові Окуляри захисні відкриті Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах додатково:

Плащ прогумований з капюшоном

Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

Вн

Тн

Тн

До зносу

До зносу До зносу

Черговий

36

36

12

7214.2

Котельник судновий

При виконанні робіт з виготовлення, монтажу і ремонту котлів, резервуарів, посудин та інших металевих конструкцій суден:

Куртка бавовняна Штани брезентові Черевики шкіряні із захисним носком

Рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником Окуляри захисні відкриті Каска захисна з підшоломником При роботі з пневматичним інструментом додатково: Рукавиці антивібраційні Навушники або вкладиші протишумові

При тепловому різанні, електроприхваченні, нагріві заклепок, згинанні труб додатково:

Фартух брезентовий з нагрудником з вогнетривким просоченням

Рукавички зварника шкіряні з крагами

Щиток захисний зварника

ЗМи

ЗМиМп

ЗМиМун200

МиМп

Мв

ТрТв

ТрТв

12

12

12

1

До зносу До зносу

1

До зносу

6

2

Черговий

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

Чоботи юхтові утеплені

Тн

Тн

Тн20

36

36

48

13

7233.1

Машиніст з обслуговування та монтажу технічного устаткування (судновий)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні із захисним носком

Рукавички комбіновані спилкові Каска захисна з підшоломником Жилет сигнальний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

ЗМи

ЗМиМун200

Ми

Со

Тн

Тн

12

12

1

До зносу Черговий

36

36

14

7233.2

Машиніст сухих докових установок

При виконанні робіт з монтажу, обслуговування та ремонту відцентрових насосів, трубопроводів та іншого устаткування докових шахт: Костюм (комбінезон) бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Берет бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

Черевики шкіряні з гладким верхом

Чоботи гумові формові Рукавиці брезентові з водотривким просоченням Окуляри захисні закриті Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

ЗМиВу

ЗВу

ЗМиВ

ЗВ

Ву

Тн

18

18

18

12

1

До зносу До зносу

36

15

7213.2

Мідник з виготовлення суднових виробів

Костюм лавсано-бавовняний з кислотозахисним просоченням Берет лавсано-бавовняний з кислотозахисним просоченням

ЗМиК50

ЗК50

12

12

1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні з гладким верхом і захисним носком Рукавиці комбіновані При паянні виробів припоями, лудінні деталей оловом, заливанні бабітом, нікелюванні та хромуванні додатково: Фартух прогумований з нагрудником

Рукавички універсальні кислото- лугостійкі

Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний

При гнутті труб з міді та її сплавів з нагріванням додатково: Фартух брезентовий з нагрудником з вогнетривким просоченням Рукавиці брезентові з вогнетривким просоченням Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

ЗМиМун100

Ми

К50Яж

К50Яж

ТиТв

ТиТв

Тн

Тн

12

1

Черговий

1

До зносу До зносу

Черговий

1

До зносу

36

36

16

7233.2

Монтер суднових засобів безпеки

При виконанні робіт з монтажу, перевірки, ремонту, випробувань, налагодження приладів систем газопостачання, дихальних апаратів, гідрокостюмів, водолазного спорядження, рятувальних надувних плотів тощо:

Костюм бавовняний

Берет бавовняний

Фартух прогумований з

нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавички комбіновані спилкові

Окуляри захисні відкриті

Рукавички діелектричні

ЗМи

З

Вн

ЗМи

Ми

Эн

12

12

12

12

2

До зносу Чергові

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на утепленій

Тн

36

прокладці

Штани бавовняні на утепленій

Тн

36

прокладці

Чоботи юхтові утеплені

Тн20

48

17

7241.2

Монтер судноплавної обстановки

При виконанні робіт з виготовлення, монтажу та ремонту плавучих і берегових споруд безпеки судноплавства: Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах додатково:

Плащ прогумований з капюшоном

Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій прокладці

ЗМи

ЗМи

Ми

Вн

Тн

12

12

1

До зносу Черговий 36

18

7233.1

Перевіряльник

судновий

При виконанні робіт на секційному, блоковому та стапельному складанні надводних суден: Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Навушники або вкладиші протишумові Окуляри захисні відкриті Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах додатково:

Плащ прогумований з капюшоном

Узимку додатково: Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

Напівчоботи утеплені або валянки

Калоші гумові формові на валянки

ЗМи

ЗМи

Ми

Вн

Тн

Тн

Тн20

ВМи

12

12

1

До зносу

До зносу До зносу

Черговий

36

36

48

24

1

2

3

4

5

6

19

7221.2

Правильник ручним способом

При виконанні робіт з виправлення перегородок та інших суднових конструкцій з місцевим нагріванням: Костюм бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником з вогнетривким просоченням

Чоботи юхтові від дії підвищених температур

Рукавиці сукняні з брезентовим надолонником з вогнетривким просоченням Навушники або вкладиші протишумові Окуляри захисні відкриті Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій прокладці

ЗМи

ТиТв

ТиТп

ТиТв

Тн

Тн

12

6

12

1

До зносу

До зносу До зносу

36

36

20

7242.1

7242.1

Радіомонтажник судновий Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів

При виконанні робіт на стапелях і відкритих судноскладальних майданчиках:

Костюм (комбінезон) бавовняний Черевики шкіряні Рукавички комбіновані спилкові Окуляри захисні відкриті Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

Штани бавовняні на утепленій

прокладці

Валянки

Калоші гумові формові на валянки

ЗМи

ЗМи

Ми

Тн

Тн

Тн20

ВМи

12

12

1

До зносу До зносу

36

36

48

24

21

7222.1

Розмітник судновий

Костюм бавовняний

Берет бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички комбіновані спилкові

Наколінники повстяні

Окуляри захисні відкриті

ЗМи

З

ЗМиСм

Ми

Ми

12

12

12

3

6

До зносу

Завантажити