M.Освіта

Освіта
Ця секція включає державну і приватну освіту всіх рівнів та з усіх дисциплін, у тому числі заочну, навчання будь-якої професії, а також освітні передачі на радіо та телебаченні. Ця секція включає не лише освіту, що надається традиційними закладами освіти – шкільною системою на всіх її рівнях, а також освіту для дорослих (наприклад, курси вивчення мови для іммігрантів), програми ліквідації неписьменності тощо. Освіта для дорослих, зміст якої подібний до освіти, що забезпечується на окремих рівнях, включається з відповідним рівнем.
Кожний рівень початкової освіти включає спеціальну освіту учнів з фізичними чи розумовими вадами.
Роз'яснення, які наведені до цієї секції, щодо рівнів та ступенів освіти, відповідають Міжнародній Класифікації Освіти (ISCED).


Ця секція включає також інші типи освіти: навчання в автошколах тощо.


Ця секція не включає:

навчання рекреаційного характеру, яке пов'язане з відпочинком та розвагами, наприклад, курси гри в бридж чи гольф тощо (див. 92.72)

НПАОП 80.2-1.01-12Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів
НПАОП 80.21-1.03-98Правила безпеки під час трудового навчання і літніх практичних робіт учнів х-хі класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 80.21-1.04-98 Правила безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) физики общеобразовательных учебных заведений
НПАОП 80.21-1.05-98 Правила безопасности при работе по биологии в общеобразовательных учебных заведениях
НПАОП 80.21-1.06-98 Правила безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) химии общеобразовательных учебных заведений
НПАОП 80.22-1.02-07Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для шкільних навчальних і навчально-виробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, дільниць) і підприємств, в яких проводиться трудова підготовка учнів
НПАОП 80.22-1.02-74 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для шкільних навчальних закладів і навчальновиробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, дільниць) під­приємств, у яких проводиться трудова підготовка учні
НПАОП 80.3-3.41-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих учбових закладів.
НПАОП 80.42-1.01-02Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи