НПАОП 20.0-1.03-13Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плитМіністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

14.12.2012 м. Київ № 142

4Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 18 ” лютого 2013 р. за № 527 НПАОП 20.0-1.03-13

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

08 ” січня 2013 р.

за № 72/2260

4Про затвердження Правил з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит, що додаються

.

 1. З набранням чинності цим наказом уважати таким, що не застосовується на території України, ОСТ 13-85-80 «Система стандартов безопасности труда. Производство древесноволокнистых плит» (НПАОП 20.1-7.01 - 80), затверджений Міністерством лісової і деревообробної промисловості СРСР 14 квітня 1980 року.

 2. Внести до Правил охорони праці в деревообробній промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 31 січня 2005 року № 20, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 року за № 306/10586, такі зміни:

  1. Абзац другий пункту 1.1 глави I після слів “в деревообробній промисловості” доповнити словами “крім виробництва деревноволокнистих плит”.

  2. Пункт 6.7 глави 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6.8 - 6.15 вважати відповідно пунктами 6.7 - 6.14.

 1. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Сиротін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

14 грудня 2012 року № 1424

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 18 ” лютого 2013 р. за № 527

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

08 ” січня 2013 р.

за № 72/22604

НПАОП 20.0-1.03-13

ПРАВИЛА З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність, пов’язану з обробленням деревини та виготовленням виробів з деревини.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виконання

робіт з виробництва деревоволокнистих плит.

 1. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з виробництва деревоволокнистих плит.

 2. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, що наведені в Законі України “Про охорону праці” та ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

ІІ. ОСНОВНІ ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 1. Організація охорони праці на підприємстві має здійснюватися відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

 2. Розроблення і затвердження положення про службу охорони праці підприємства необхідно здійснювати згідно з вимогами Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

 3. Проведення атестації робочих місць за умовами праці необхідно здійснювати згідно з вимогами Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

 4. Під час використання праці жінок та неповнолітніх необхідно дотримуватись вимог Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня

 1. року № 256, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня

 2. року за № 51/260, Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385, Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208, та Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Опрацьовувати та затверджувати нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, необхідно згідно з вимогами Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00­6.03-93), та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

 2. Кожне робоче місце має бути забезпечене інструкціями з охорони праці, розробленими згідно з вимогами Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за

№ 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98).

 1. Навчання та перевірку знань з питань охорони праці необхідно здійснювати згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).

 2. Навчання, перевірку знань, інструктажі з пожежної безпеки необхідно проводити згідно з вимогами Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року № 368, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за № 1147/8468, та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за № 1148/8469.

 3. Роботодавець зобов’язаний затвердити перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору згідно з Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.

 4. Отримання дозволів на виконання робіт та експлуатацію обладнання, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки необхідно здійснювати згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

 5. Роботодавець зобов’язаний скласти та затвердити на підприємстві перелік робіт підвищеної небезпеки, які мають виконуватись за нарядом- допуском.

 6. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій необхідно проводити згідно з вимогами Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 7. Проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів необхідно здійснювати згідно з вимогами Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 8. Забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту необхідно здійснювати згідно з вимогами Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 31 січня 2005 року № 19, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2005 року за № 257/10537 (НПАОП 20.0-3.10-05), та Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 1. Роботодавець повинен забезпечити працівників, які виконують роботи, пов’язані із шкідливими умовами праці, молоком згідно з вимогами Порядку безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 року № 731/П-13 (НПАОП 0.00-4.36-87), та лікувально-профілактичним харчуванням - згідно з вимогами Правил безплатної видачі лікувально- профілактичного харчування, наведених у додатку до постанови Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 07 січня 1977 року № 4/П-1 (НПАОП 0.00-1.55-77).

 2. Експлуатацію і ремонт виробничих будівель разом з інженерними комунікаціями, санітарно-технічними пристроями, включаючи вводи водопроводу і каналізаційні випуски, електричне освітлення, планування прилеглої безпосередньо до будівлі території і брукування навколо будівель і споруд, у тому числі внутрішньозаводських і під’їзних залізничних і автомобільних доріг, водопровідно-каналізаційних споруд, мереж теплофікації і газозабезпечення, електрозабезпечення і зв’язку, а також різних естакад, платформ відкритих складів та інших споруд необхідно здійснювати згідно з вимогами Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864.

 3. Для всіх будівель, споруд та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій, а також для зовнішніх виробничих і складських дільниць та установок має бути визначена категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 03 грудня 2007 року № 833 (НАПБ Б.03.002-2007), яку необхідно позначити на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень, зовні та на зовнішніх установках.

 4. Необхідність обладнання виробничих будівель, споруд і дільниць системами протипожежного захисту (системами автоматичного пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей) необхідно визначати згідно з вимогами ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22 грудня 2010 року № 537 (далі - ДБН В.2.5-56:2010).

 5. Небезпечні зони на території промислових майданчиків підприємств, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях мають бути позначені знаками безпеки згідно з вимогами Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262 (далі - Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників), та ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».

 1. На території підприємства паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях, визначених наказом по підприємству, обладнаних первинними засобами пожежогасіння та забезпечених наочною інформацією згідно з вимогами Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

 2. Штучне освітлення виробничих, адміністративних, побутових і допоміжних приміщень, а також відкритих виробничих дільниць необхідно виконувати згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 року № 168, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

 3. Облаштування світильників має відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (ДСанПіН 3.3.6.096-02), та ГОСТ 12.4.120-83 «ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие технические требования», ГОСТ 12.4.123-83 «ССБТ. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования».

 4. Робочі місця, на яких після раптового знеструмлення пристроїв штучного освітлення може виникнути травмонебезпечна ситуація, мають бути обладнані системами аварійного освітлення, які автоматично вмикаються після знеструмлення загальної електричної мережі.

 5. Контроль освітленості необхідно проводити не рідше одного разу на рік, а також після кожної групової заміни джерел освітлення. Вимірювання рівня освітленості необхідно проводити згідно з вимогами ДСТУ Б.В.2.2-6-97 «Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості».

 6. Мікроклімат виробничих приміщень має відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджених постановою Г оловного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42.

 7. Виробниче обладнання, під час роботи якого можливе виділення у повітря робочої зони надлишкового тепла, токсичних і отруйних парів, пилу, має бути обладнане місцевою вентиляцією (відсмоктувачі, зонти, укриття тощо).

 8. Якщо біля постійних робочих місць, які знаходяться поряд з джерелами виділення шкідливих газів і парів, неможливо встановити ефективні відсмоктувачі, то свіже повітря необхідно подавати безпосередньо на робочі місця за допомогою вентиляційних систем.

 9. У разі вимкнення робочої вентиляції, порушення герметизації обладнання або раптового надходження у повітря виробничого приміщення токсичних, вибухопожежонебезпечних речовин необхідно вмикати аварійні системи вентиляції.

 10. Роботодавець повинен розробити план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі - ПЛАС). Не дозволяється виконувати роботи працівникам, які не ознайомлені з ПЛАС і не знають його в частині, що стосується роботи, яку вони безпосередньо виконують.

 11. Експлуатацію устаткування, що працює з використанням природного газу, необхідно здійснювати згідно з вимогами Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року № 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758 (далі - НПАОП 0.00-1.20-98).

 12. Експлуатація трубопроводів пари та гарячої води має здійснюватись згідно з вимогами Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 08 вересня 1998 року № 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 636/3076 (НПАОП 0.00-1.11-98).

 13. Експлуатацію водопровідних, каналізаційних споруд і мереж необхідно здійснювати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.006-75 «ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности».

 14. Забезпечення працівників питною водою необхідно здійснювати згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

 15. Рівні шуму під час експлуатації виробничого обладнання для виготовлення деревоволокнистих плит мають відповідати вимогам

ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» та

Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037­99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37.

 1. Звукоізолювальні кабіни необхідно встановлювати згідно з вимогами ГОСТ 12.2.098-84 «ССБТ. Кабины звукоизолирующие. Общие требования», а за неможливості їх встановлення працівників необхідно забезпечувати засобами індивідуального захисту згідно вимог ДСТУ EN 352-1-2002 «Засоби

індивідуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки і випробування. Частина 1. Шумозахисні навушники».

 1. Рівні вібрації під час експлуатації виробничого обладнання для виготовлення деревоволокнистих плит мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» та Санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99, затверджених постановою Г оловного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39.

 2. Використання шкідливих речовин під час виробництва деревоволокнистих плит дозволяється тільки після їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації згідно з вимогами Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЗАВОДСКОГО ТА ЦЕХОВОГО ТРАНСПОРТУ

 1. Утримання, експлуатація та ремонт залізничних шляхів на території підприємства мають відповідати вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 року № 411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 лютого 1997 року за № 50/1854, та Правил перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 871/5092.

 2. Утримання транспортних шляхів, їх облаштування та перевезення вантажів на підприємствах необхідно здійснювати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности» (далі - ГОСТ 12.3.020).

 3. Технічний огляд технологічних транспортних засобів необхідно проводити згідно з вимогами Порядку проведення державного технічного огляду великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 січня 2010 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2010 року за № 163/17458 (НПАОП 0.00-6.01-10).

 4. Рух транспорту на території підприємства повинен регулюватися дорожніми знаками і покажчиками згідно з вимогами ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування» та Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

 5. Експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт та технічне діагностування навантажувачів всіх типів, авто- і електрокарів, електровізків необхідно проводити згідно з вимогами Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 31 грудня 2008 року № 308, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2009 року за № 103/16119 (НПАОП 0.00-1.22-08), ГОСТ 16215-80 «Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия» та ГОСТ 18962-97 «Машины напольные безрельсового электрофицированного транспорта. Общие технические условия».

 6. Експлуатацію, монтаж, облаштування і випробування електричних талей, лебідок, скребкових підйомників необхідно здійснювати згідно з вимогами Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (далі - НПАОП 0.00-1.01-07), ДСТУ 4254-4:2004 «Лебідки трелювальні. Вимоги безпеки» та ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно­разгрузочные. Общие требования безопасности» (далі - ГОСТ 12.3.009).

 7. Експлуатацію конвеєрів необхідно здійснювати згідно з вимогами ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности» (далі - Стаціонарні конвеєри незалежно від їх довжини необхідно обладнувати пристроями, які у випадку аварійної ситуації дозволять їх зупинити.

 8. Стрічкові конвеєри мають бути обладнані пристроями, які під час обривання стрічки або канатів натяжних пристосувань вимикають привод конвеєра.

 9. Керування групою конвеєрів, встановлених послідовно в одній технологічній лінії, необхідно виконувати таким чином, щоб пуск приймальних конвеєрів, на які подаються матеріали, здійснювався до пуску подавальних конвеєрів, а зупинка - у зворотному порядку.

 10. Блоки, канати, ваги натяжних станцій мають бути огороджені. Прохід працівників під вагами забороняється.

 11. Ковшові елеватори мають бути обладнані механізмами, які запобігають зворотному руху ковшової стрічки.

 12. Шахти елеваторів необхідно обладнувати спеціальними пристроями для попередження падіння стрічки та сигнальними пристроями, що сповіщають про її обривання.

 13. Пневмоприводи мають бути обладнані люками для огляду та очищення. Під час транспортування матеріалів люки мають бути закриті.

 14. Приймальні та розвантажувальні пристрої пневматичного транспорту мають бути закриті та обладнані пиловловлювачами.

 15. Експлуатацію поршневих і ротаційних компресорів потужністю 14 кВт необхідно проводити згідно з вимогами ГОСТ 12.2.016-81 «ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности».

Завантажити