K.Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
НПАОП 73.1-1.06-77Основные правила безопасной работы в химических лабораториях
НПАОП 73.1-1.11-12Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях
НПАОП 74.2-1.01-89 Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88)
НПАОП 74.2-1.02-90Правила безопасности при геологоразведочных работах
НПАОП 74.2-3.01-86 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників і службовців, які здійснюють спостереження і роботи по гідрометеорологічному режиму навколишнього середовища
НПАОП 74.2-3.10-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, якізайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та в картографі
НПАОП 74.2-3.35-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що здійснюють нагляд і роботи щодо гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища.
НПАОП 74.2-5.01-84 Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт
НПАОП 74.2-5.01-85Инструкция по производству маркшейдерских работ
НПАОП 74.2-7.05-86 Роботи інженерногеологічні морські. Пробовідбір. Вимоги безпеки
НПАОП 74.3-1.27-97Изменения и дополнения к Правилам аттестации специалистов неразрушительного контроля