НПАОП 0.00-1.02-08Правила будови і безпечної експлуатації ліфтівНаказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 1 вересня 2008 року N 190

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2008 р. за N 937/15628

Відповідно до Закону України "Про охорону праці"НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (далі - Правила), що додаються.

2. Скасувати наказ Держнаглядохоронпраці від 03.11.99 N 208 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів".

3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. уключити цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спец роботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

 

Голова Держгірпромнагляду 

С. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
К. Ващенко 

Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики 

 
 
Л. В. Лосюк 

Міністр регіонального розвитку
та будівництва України 

 
В. С. Куйбіда 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України 

 
О. А. Миколайчук 

В. о. Першого заступника
Міністра, головного державного
санітарного лікаря України 

 
 
А. М. Пономаренко 

Перший заступник
Голови Антимонопольного
комітету України 

 
 
Ю. Г. Кравченко 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України 

 
 
 
 
Ю. Мельников 

Заступник Міністра
України з надзвичайних
 ситуацій  та у справах захисту
 населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи

 
 
 
 
В. Третьяков
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 1 вересня 2008 р. N 190

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2008 р. за N 937/15628 

Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють виготовлення, монтаж, експлуатацію, ремонт, реконструкцію та модернізацію ліфтів, підйомників та їх складових частин.

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2860-94 

Надійність техніки. Терміни та визначення 

ДСТУ 3552-97 

Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення 

ДСТУ 3321-2003 

Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять 

ДСТУ 3278-95 

Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення 

ДСТУ ISO 4190-1-2001 

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів I, II, III і VI 

ДСТУ ISO 4190-2-2001 

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV 

ДСТУ ISO 4190-3-2001 

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V 

ДСТУ ISO 4190-5-2001 

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої 

ДСТУ ISO 4190-6-2001 

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір 

ДСТУ EN 81-1:2003 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні 

ДСТУ EN 81-2:2003 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні 

ДСТУ pr EN 81-3:2004 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові 

ДСТУ pr EN 81-5:2004 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 5. Ліфти гвинтові 

ДСТУ pr EN 81-6:2004 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 6. Ліфти з ланцюговою передачею 

ДСТУ pr EN 81-7:2002 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 7. Ліфти з зубчастою передачею 

ДСТУ pr EN 81-8:2002 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. Випробовування на вогнестійкість 

ДСТУ pr EN 81-11:2002 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 11. Нові ліфти в існуючих будинках 

ДСТУ pr EN 81-22-1:2006 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для транспортування осіб та вантажів. Частина 22-1. Електричні пасажирські і вантажопасажирські ліфти з нахиленою рухомою частиною 

ДСТУ pr EN 81-28:2001 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 28. Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських і вантажопасажирських ліфтах 

ДСТУ pr EN 81-70:2003 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 70. Конкретне застосування пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема пасажирів з функціональними порушеннями 

ДСТУ pr EN 81-72:2002 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти для пожежної служби 

ДСТУ pr EN 81-73:2004 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використовування пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі 

ДСТУ EN 12015:2003 

Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія завад 

ДСТУ EN 12016:2003 

Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість до завад 

ДСТУ pr EN 13015:2002 

Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій із технічного обслуговування 

ДСТУ ISO 18738:2004 

Ліфти (елеватори). Вимірювання параметрів якості руху ліфта 

НПАОП 0.00-1.16-96 

Правила атестації зварників, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.04.96 N 61, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31.05.96 за N 262/1287 

НАПБ А.01.001-2004 

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 

НАПБ Б.01.007-2004 

Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.04.2004 N 174, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.05.2004 за N 577/9176 

НПАОП 40.1-1.21-98 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці, від 06.10.97 N 257, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.01.98 за N 11/2451 

НПАОП 40.1-1.32-2001 

Правила будови електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України 21.06.2001 N 272 

НПАОП 0.00-6.02-2004 

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 

НПАОП-0.00-4.12-2005 

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірок знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511. 

НПАОП 0.00-4.05-2003 

Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 

НПАОП 0.00-6.18-2004 

Порядок проведення огляду, випробовування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687 

ГОСТ 12.1.005-88 

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 15.001-88 

Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения 

ГОСТ 22011-95 

Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия 

ГОСТ 22845-85 

Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ 

ГСТУ 36.1-001-97 

Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж 

ГСТУ 36.1-002-97 

Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації. Положення 

ГСТУ 36.1-003-98 

Ліфти пасажирські та вантажні. З'єднання зварювальні. Загальні технічні вимоги 

ГСТУ 36.1-009-99 

Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащеності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів 

ДБН В.2.2-9-99 

Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення 

ДБН В.2.2-15-2005 

Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення 

ДБН В.2.5-28-2006 

Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення 

ДБН В.1.1-7-2002 

Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об'єктів будівництва 

ДСН 3.3.6.037-99 

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 37 

ДСН 3.3.6.039-99 

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 39; 

ДСН 3.3.6.042-99 

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42 

ДСН 3.3.6.096-2002 

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 N 476, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за N 203/7524; 

ДСан ПіН 2.2.7.029-99 

Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 N 29 

ПУЕ 

Правила улаштування електроустановок. Глава 1.7. Заземлення і захисні засоби електробезпеки, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 28.08.2006 N 305 

ПТЕ 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017. 
3.1. Загальні вимоги

Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, монтажу, налагодження, проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації ліфтів, підйомників та їх складових частин.

3.1.1. Дія цих Правил поширюється на:

- ліфти електричні з тяговим або жорстким приводом та гідравлічні (далі - ліфти);

- ліфти з іншими приводами в частині реєстрації, перереєстрації, проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації;

- малі вантажні ліфти в частині обліку проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації;

- електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії;

- будівельні підйомники.

3.1.2. Будова малих вантажних ліфтів та ліфтів з іншими приводами повинна відповідати вимогам нормативних документів.

3.1.3. Улаштування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів повинні здійснюватись згідно з НАПБ Б.007-2004.

3.1.4. Дія цих Правил не поширюється на ліфти, які установлені:

а) в шахтах гірничої промисловості;

б) на суднах та інших плавучих спорудах;

в) на літаках та інших апаратах, які літають.

3.1.5. Вимоги цих Правил у частині будови ліфтів поширюються тільки на ті ліфти, що виготовлені після введення в дію цих Правил.

3.1.6. Вимоги цих Правил не поширюються на будівельну частину діючих ліфтів у разі виконання робіт із заміни та модернізації ліфтів.

Установлення нових ліфтів в існуючих будинках, у разі невідповідності розмірів будівельної частини вимогам розділу VI цих Правил, здійснюється згідно з вимогами ДСТУ pr EN 81-11-2002.

У цих Правилах використано терміни, установлені чинними нормативно-правовими актами, стандартами, будівельними нормами, санітарними нормами і правилами (далі - нормативні документи).

4.1. Експлуатація- стадія життєвого циклу ліфта чи підйомника, на якому реалізують, підтримують та відновлюють якість виробу.

Експлуатація ліфта охоплює етапи введення в експлуатацію за призначенням, зберігання, транспортування, технічне обслуговування, поточний та середній ремонт, припинення експлуатації (утилізація та знищення).

4.2. Ліфт панорамний - ліфт, який має кабіну і шахту з прозорою огорожею, призначений для огляду пасажирами з кабіни навколишнього простору.

4.3. Ліфт малий вантажний (службовий ліфт класу V) - постійний підіймальний пристрій, що обслуговує визначені поверхи, має кабіну, доступ людей в яку неможливий через її розміри і конструктивне виконання (вантажопідйомність 250 кг, площа підлоги кабіни не більше 1 м2, висота дверей шахти не більше 1250 мм).

4.4. Модернізація - внесення змін у конструкцію ліфтів чи підйомників, які підвищують їх безпечність, технічний рівень і поліпшують економічні характеристики шляхом заміни окремих складових частин на більш сучасні, у тому числі заміна системи керування, за умови збереження основних технічних характеристик ліфта чи підйомника.

4.5. Підйомник будівельний - транспортний засіб перервної дії, який установлюють на час будівництва будь-якої споруди, призначений для підіймання і спускання будівельних матеріалів (вантажний підйомник) або будівельних матеріалів і людей (вантажопасажирський підйомник) у кабіні (платформі), яка переміщується по вертикальних напрямних, з одного рівня на інший.

4.6. Підйомник багатокабінний пасажирський електричний - стаціонарна багатокабінна машина безперервної дії з електроприводом, призначена для підіймання і спускання людей у кабіні, вхід і вихід яких здійснюється під час її руху.

4.7. Режим "Ревізія" - управління ліфтом з даху кабіни під час проведення огляду і ремонту устатковання, встановленого в шахті ліфта.

4.8. Реконструкція - зміна кінематичної схеми ліфта, збільшення вантажопідйомності або номінальної швидкості, які здійснюються після введення ліфта в експлуатацію.

4.9. Ремонт - відновлення пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин ліфтів і підйомників (металевих конструкцій, механізмів, гідроприводу, електроприводу, приладів і пристроїв безпеки тощо) з доведенням ліфтів і підйомників до працездатного і справного стану, у тому числі проведене відповідно до системи планово-попереджувальних ремонтів.

4.10. Технічне обслуговування - комплексдій або дія для підтримання справного стану чи працездатності ліфта (підйомника) під час використання його за призначенням, простою, зберігання та транспортування.

Основні види небезпек, небезпечних ситуацій та небезпечних випадків, що можуть виникнути під час нормальної експлуатації ліфтів і які становлять небезпеку для користувачів та обслуговуючого персоналу:

а) защемлення;

б) здавлювання;

в) падіння;

г) несанкціонована зупинка кабіни ліфта між поверхами;

ґ) пожежа;

д) електрошок;

е) вібрація;

є) ушкодження матеріалу з причин:

- механічного ушкодження;

- зносу;

- корозії.

6.1. Загальні вимоги

6.1.1. Ліфти, їх складові частини, прилади та пристрої безпеки повинні відповідати вимогам цих Правил і чинних нормативних документів.

6.1.2. Оснащеність для виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів повинна бути згідно з вимогами ГСТУ 36.1-009-99.

6.1.3. Основні розміри ліфтів повинні відповідати:

- пасажирських класів I, II, III і VI - вимогам ДСТУ ISO 4190-1:2001;

- вантажних класу IV у супроводі людей - вимогам ДСТУ ISO 4190-2:2001;

- службових (малих) класу V - вимогам ДСТУ ISO 4190-3:2001.

Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої повинні відповідати вимогам ДСТУ ISO 4190-5:2001.

6.1.4. Кліматичне виконання ліфтів і підйомників здійснюється згідно з вимогами чинних нормативних документів та повинно відповідати мікрокліматичним районам України, у яких вони можуть експлуатуватись.

6.1.5. Планування і вибір ліфтів для встановлення у житлових будинках здійснюється згідно з вимогами ДСТУ ISO 4190-6:2001.

6.1.6. Зручність доступу до ліфтів повинна відповідати вимогам ДСТУ pr EN 81-70-2003.

6.1.7. Ліфти і підйомники, призначені для роботи у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.32-2001.

Клас вибухонебезпечної і пожежонебезпечної зони, категорія та група вибухонебезпечної суміші зазначаються в паспорті ліфта, а також у технічних документах виробника.

6.1.8. Ліфти для пожежної служби повинні відповідати вимогам ДСТУ pr EN 81-72-2002, НАПБ Б.01.007-2004 та НАПБ А.01.001-2004.

6.1.9. Режим роботи ліфтів під час пожежі повинен відповідати вимогам ДСТУ EN pr 81-73:2004.

6.1.10. Відхилення від конструкторської документації, необхідність у яких виникає в процесі монтажу, модернізації, реконструкції ліфтів, повинні узгоджуватись з підприємством - виробником ліфта або організацією - розробником конструкторської документації.

Зміни до конструкторської документації повинні бути завірені організацією, яка вносила ці зміни, та узгоджені з підприємством - виробником.

6.1.11. Відхилення робочої швидкості руху кабіни від номінальної повинно бути в межах ± 15 %.

6.1.12. Точність автоматичної зупинки кабіни ліфта в експлуатаційних режимах роботи не повинна бути вище і нижче поверхової площадки більш ніж на 20 мм; у випадку одночасної роботи дверей кабіни і шахти ця величина може бути збільшена до 35 мм.

6.1.13. Роз'ємні з'єднання, які сприймають динамічні навантаження, повинні забезпечуватись від мимовільних роз'єднань.

6.1.14. Передання моменту скручування в з'єднаннях повинно здійснюватися за допомогою шліців або деталей кріплення (шпонок, болтів тощо).

6.1.15. Зварювальні з'єднання, що відповідають ГСТУ 36.1-003-98, повинні виконуватися зварниками, атестованими згідно з НПАОП 0.00-1.16-96.

6.1.16. У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, повинна бути виключена можливість підіймання противаги при нерухомій кабіні.

6.1.17. Всі складові частини та механізми ліфта повинні бути доступні для огляду та технічного обслуговування.

6.1.18. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість евакуації людей з кабіни обслуговуючим персоналом у разі зникнення електропостачання ліфта або у разі його несправності.

6.1.19. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість зняття кабіни (противаги) з уловлювачів.

6.1.20. Норми бракування щодо ланцюгів, на яких підвішуються кабіна і противага, і ланцюга обмежувача швидкості вказуються в технічній документації виробника. Норми бракування щодо стальних канатів наведені в додатку 1 до цих Правил.

6.1.21. Заземлення (занулення) повинно відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.32-2001.

6.1.22. Після закінчення граничного строку експлуатації ліфта як вітчизняного, так і імпортного виробництва проводиться його експертне обстеження згідно з НПАОП 0.00-6.18-2004.

6.2. Вантажопідйомність, перевезення пасажирів та вантажів

6.2.1. Не дозволяється перевезення в кабіні ліфта пасажирів і (або) вантажів загальною масою, яка перевищує вантажопідйомність ліфта.

6.2.2. У ліфта самостійного користування корисна площа підлоги кабіни повинна визначатись залежно від його вантажопідйомності згідно з таблицями 1 і 2.

Таблиця 1

Номінальне навантаження, маса, кг 

Максимальна внутрішня площа підлоги кабіни, м2 

Номінальне навантаження, маса, кг 

Максимальна внутрішня площа підлоги кабіни, м2 

Номінальне навантаження, маса, кг 

Максимальна внутрішня площа підлоги кабіни, м2 

100 

0,37 

630 

1,66 

1125 

2,65 

180 

0,58 

675 

1,75 

1200 

2,80 

225 

0,70 

750 

1,90 

1250 

2,90 

300 

0,90 

800 

2,00 

1275 

2,95 

375 

1,10 

825 

2,05 

1350 

3,10 

400 

1,17 

900 

2,20 

1425 

3,25 

450 

1,30 

975 

2,35 

1500 

3,40 

525 

1,45 

1000 

2,40 

1600 

3,56 

600 

1,60 

1050 

2,50 

2000 

4,20 

  

  

  

  

2500 

5,00 

Завантажити