НПАОП 92.0-1.01-09Про затвердження правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів

НПАОП 92.0-1.01-09 Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів http://www.sot.zp.ua

НПАОП 92.0-1.01-09

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

25.12.2009                м. Київ                     № 210

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 січня 2010 року за № 78/17373

Про затвердження Правил охорони праці для працівників  театрів і концертних залів

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів (далі — Правила), що додаються.

2.З набранням чинності наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила техники безопасности для театров и концертных залов», затверджені наказом Мінкультури СРСР від 23.05.79.

3.Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Ткачову В. С. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

5.Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6.Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

7.Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Держгірпромнагляду                                                                С.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України               В. А. НЕГОДА

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України                                                                    С. БОГДАНОВ

Голова ЦК профспілки працівників культури України                               Л. Ф. ПЕРЕЛИГІНА

Голова Державного комітету ядерного регулювання України               О. А. МИКОЛАЙЧУК

Т. в. о. Голови Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики                                 С. Т. ЧЕРЕПКОВ

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва                                                  О. КУЖЕЛЬ

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців                                     В. БИКОВЕЦЬ

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих підприємств України                                     В. БИКОВЕЦЬ

Президент Спілки орендарів і підприємців України                        Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Генеральний директор Федерації роботодавців України                                       В. НАДРАГА

Заступник Голови Федерації профспілок України                                               Г. В. ОСОВИЙ

Перший заступник керівника Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
для ведення переговорів, укладення Генеральної угоди на новий строк,
здійснення контролю і забезпечення її виконання                                                Г. В. ОСОВИЙ

Віце-президент Національної академії наук України,
академік НАН України                                                                                      А. Г. НАУМОВЕЦЬ

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи                                                           В. ТРЕТЬЯКОВ

Головний державний санітарний лікар України,
перший заступник Міністра охорони здоров’я України                                    О. М. БІЛОВОЛ

Заступник Міністра праці та соціальної політики України                          О. СТЕПАНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду

25.12.2009 № 210

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2010 року за № 78/17373

ПРАВИЛА
охорони праці для працівників театрів і концертних залів

I. Загальні положення

1.Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів (далі — Правила) поширюються на заклади, установи, організації театрів і концертних залів (далі — заклади культури), які експлуатуються, будуються, проектуються незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування.

Правила обов’язкові для виконання посадовими особами та іншими працівниками в межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

2.Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників проводяться згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511, НПАОП 0.00-4.12-05 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05).

3.В закладах культури створюються служби охорони праці згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125, НПАОП 0.00-4.21-04 (далі — НПАОП 0.00-4.21-04).

4.Нещасні випадки в закладах культури розслідуються відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (НПАОП 0.00-6.02-04).

5.В закладах культури слід дотримуватись єдиного порядку організації та проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

II. Визначення термінів

Авансцена— передня частина сценічного майданчика (між рампою і завісою).

Ар’єрсцена— задня частина сцени, розташована за основним планшетом сцени.

Арена— ігровий майданчик, що знаходиться в загальному об’ємі залу для глядачів.

Кармани— приміщення для зберігання й монтування декорацій поточного спектаклю, що з’єднуються прорізами в стінах з основною ігровою частиною сцени.

Колосниковий настил— перекриття над ігровим майданчиком сцени з ар’єрсценою, яке виготовлене у вигляді спеціальних дерев’яних решіток.

Надколосниковий простір— простір, що знаходиться над колосниковим настилом.

Планшет сцени— спеціальна підлога ігрового майданчика основної частини сцени.

Постановочне освітлення— освітлення, призначене для світлового оформлення театральних постановок, концертів, естрадних та циркових вистав.

Сцена— спеціально обладнана частина будинку, призначена для показу спектаклів різних жанрів. Залежно від розміщення ігрового простору та обладнання сцена буває таких типів: глибинна колосникова, панорамна, трьохпортальна, кільцева, центральна дисперсна, сцена, що трансформується, а також різні поєднання цих різновидів. До складу традиційної глибинної колосникової сцени входять: основна ігрова частина (планшет сцени), що сполучається з залом для глядачів портальним прорізом, авансцена, ар’єрсцена (в окремих випадках), бічні кармани, об’єднані прорізами в стінах з основною ігровою частиною сцени, а також трюм, колосниковий і надколосниковий простори.

Сценічний підйом— механізм, що призначений для підйому та спускання декорацій, софітів, завіс та іншого сценічного обладнання.

Трюм— приміщення для нижньої механізації сцени, що знаходиться під планшетом сцени. Трюми можуть бути одноярусними і багатоярусними.

Естрада— частина залу для глядачів, призначена для естрадних і концертних виступів. Естрада може бути відокремлена від залу для глядачів портальною стіною з відкритим прорізом або знаходитися в загальному об’ємі з залом для глядачів.

III. Вимоги безпечного використання території, виробничих і допоміжних будівель та приміщень

1. Загальні положення

1.1. Планування, забудова, благоустрій території здійснюються відповідно до вимог «Планування та забудова міських та сільських поселень» ДБН В.1.1-12:2006, «Вулиці та дороги населених пунктів» ДБН В.2.3-5-2001, «Громадські будинки та споруди. Основні положення» ДБН В.2.2-9-99.

Утримання виробничих і допоміжних будівель та приміщень слід здійснювати з дотриманням вимог «Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги» ДСТУ 3273-95, «Пожежна безпека об’єктів будівництва» ДБН В.1.1-7-2002, «Пожежна автоматика будинків і споруд» ДБН В.2.5-13-98, «Пожарная безопасность. Общие требования» ГОСТ 12.1.004-91, «Административные и бытовые здания» СНиП 2.09.04-87, «Складские здания» СНиП 2.09.01-85.

1.2. Освітлення території закладів культури, виробничих і допоміжних будівель та приміщень потрібно забезпечувати відповідно до вимог Державних будівельних норм «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 № 168 (ДБН В.2.5-28-2006)

Для захисту працівників від надмірної інсоляції за природного освітлення слід використовувати сонцезахисні жалюзі, штори тощо.

2. Вимоги безпечного використання території

2.1. Територію закладів культури необхідно облаштовувати відповідно до чинних вимог нормативно-правових актів.

2.2. Під’їзди та проїзди на території закладів культури облаштовуються таким чином, щоб була можливість доставляти декорації спеціальним автотранспортом.

2.3. Дахи будинків закладів культури в зимовий час необхідно очищати від снігу (за винятком дахів з м’якою стріхою за нульового ухилу). Карнизи будинків, особливо з боку підходу глядачів, необхідно очищати від ожеледі і бурульок.

Роботи з очищення даху від снігу, підвісок світлового оформлення будинку необхідно проводити відповідно до Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840.

2.4. Територію господарського подвір’я закладів культури необхідно облаштовувати відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів. Подвір’я повинно бути заасфальтоване і освітлюватися у вечірній та нічний час.

2.5. Декорації, інші матеріали повинні зберігатися в спеціальних складах під навісами або на спеціально відведених майданчиках, обумовлених в інструкціях закладів культури. Не дозволяється захаращувати проїзди та підходи до декорацій й інших матеріалів.

2.6. Приміщення складів, розташованих на території господарського подвір’я для збереження декорацій, іншого театрального, концертного майна та матеріалів, повинні облаштовуватись з урахуванням вимог пожежної безпеки і цих Правил.

2.7. Не дозволяється влаштовувати майданчики для відкритого зберігання декорацій, іншого театрального, концертного майна та матеріалів у місцях розташування оглядових колодязів, підземних комунікацій.

2.8. Матеріал, необхідний для виготовлення декорацій, може зберігатися на території подвір’я з дотриманням таких вимог:

труби сталеві великих діаметрів — у штабелях висотою до 1,5 м з прокладками та кінцевими упорами; дрібних діаметрів — на стелажах висотою до 1,5 м;

пиломатеріали — у штабелях, висота яких складає при рядовій укладці не більше половини їх ширини, а при укладці в клітки — не більше ширини штабеля.

2.9. Для розбирання штабелів висотою більше 1,5 м необхідно користуватися підмостками.

2.10. Балони зі стисненими газами зберігаються відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

2.11. На території подвір’я повинні бути джерела протипожежного водопостачання (пожежні гідранти, резервуари тощо) і телефонний зв’язок з приміщенням адміністрації.

3. Вимоги безпечного використання будівель і приміщень

3.1. Виробничі будівлі і споруди експлуатуються відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98).

3.2. У приміщеннях необхідно передбачити можливість вологого очищення поверхонь комунікацій, опалювальних приладів та щоденно проводити вологе прибирання.

3.3. Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях (батареї опалення, водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим екраном тощо), мають бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику до них.

3.4. Приміщення закладів культури повинні бути облаштовані системами пожежної сигналізації та автоматичними установками пожежогасіння відповідно до вимог Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом МНС України від 22.08.2005 № 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за № 990/11270 (НАПБ Б.06.004-2005), ДБН «Інженерне обладнання будівель і споруд. Пожежна автоматика будівель і споруд», затверджених наказом Держбуду України від 28.10.98 № 247 (далі — ДБН В.2.5-13-98), та вогнегасниками відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004), Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом МНС України від 02.04.2004 № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004).

3.5. Зали для глядачів у закладах культури повинні бути комфортними та безпечними для перебування в них глядачів. Евакуаційні проходи повинні забезпечувати безперешкодну евакуацію глядачів у випадку пожежної або іншої небезпеки.

3.6. Для захисту працівників від надмірної інсоляції за природного освітлення слід використовувати сонцезахисні жалюзі, штори тощо.

3.7. Двері залу для глядачів повинні бути двостулковими при ширині не менше 1,2 м та відчинятися в бік виходу із залу. У ложах допускаються одностулкові двері шириною не менше 0,8 м.

3.8. Підлога залу для глядачів повинна бути рівною і без вибоїн. При входах до залу із суміжних приміщень з іншим рівнем підлоги в проході необхідно улаштовувати пандуси з ухилом не більше 1:7.

3.9. Драпування на дверях залу для глядачів, лож і всіх приміщень для глядачів підвішується на спеціальних пристроях так, щоб вони не заважали проходу й виходу глядачів. Кріплення штанг, кронштейнів, карнизів для підвішування штор повинно бути міцним і регулярно перевірятися.

3.10. Зали для глядачів повинні мати припливно-витяжну вентиляцію або систему кондиціювання повітря, встановлені згідно з вимогами Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42 (ДСН 3.3.6.042-99).

3.11. Режим роботи систем вентиляції повинен забезпечувати комфортне перебування глядачів під час спектаклю або концерту.

3.12. У залі для глядачів щодня необхідно проводити вологе прибирання. У разі двох і більше спектаклів, концертів у день — обов’язково після кожного. М’які меблі, драпування, килими, доріжки і м’яку оббивку бар’єрів необхідно очищати від пилу пилососами не рідше одного разу на тиждень.

3.13. Зали для глядачів, у разі відсутності централізованого пиловидалення, повинні обладнуватися штепсельними розетками для підключення електричних пилососів.

3.14. Підлога усіх приміщень повинна бути рівною, без вибоїн, без порогів у дверних прорізах.

3.15. Килимові доріжки повинні міцно прикріплюватися до підлоги, а на сходах кріпитися килимотримачами та відповідати вимогам пожежної безпеки за показниками токсичності, димоутворення та поширення полум’я.

3.16. Не дозволяється встановлювати додаткові приставні стільці у проходах залу для глядачів.

3.17. Усі види реклами, портрети акторів, електроапаратура для підсвічування й інші предмети повинні бути надійно підвішені і закріплені.

3.18. Засклені прорізи в зовнішніх або внутрішніх стінах, що починаються від підлоги, огороджуються декоративними ґратами або спеціальними поручнями на висоті 0,8 м від підлоги.

3.19. Прибирання підлоги вестибюля, гардероба, особливо у весняний та осінній періоди року, після проходу глядачів до залу повинно бути вологим. Прибирання у фойє, кулуарах необхідно робити щодня, а у разі двох і більше спектаклів, концертів у день — після кожного.

3.20. Приміщення для глядачів повинні обставлятися урнами, залитими на 1/3 водою.

3.21. Будівлі і споруди в процесі їх експлуатації слід обстежувати згідно з Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затвердженими наказом Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863 (НПАОП 45.2-1.01-98).

4. Вимоги безпечного використання допоміжних приміщень

4.1. Вбиральні для артистів розташовуються поблизу сцени, естради і облаштовуються відповідно до вимог «Административные и бытовые здания» СНиП 2.09.04-87.

4.2. Підлоги у вбиральнях для артистів покриваються паркетом, лінолеумом, пластиком, килимами з коротким ворсом.

4.3. Стіни вбиралень для артистів повинні фарбуватися у світлі нейтральні кольори матовою фарбою.

4.4. Килими, доріжки, підстілки, чохли, штори щорічно підлягають хімічному чищенню та обов’язковому щотижневому очищенню від пилу електропилососом.

4.5. У вбиральнях для артистів проводиться вологе прибирання щодня перед репетицією й спектаклем.

4.6. У будинках, що знаходяться в південних районах, віконні прорізи вбиралень для артистів необхідно обладнувати захистом від інсоляції у вигляді тентів або жалюзійних ґрат.

4.7. На рівні планшета сцени необхідно облаштовувати кімнату відпочинку для артистів, які очікують вихід на сцену, зі спеціальними кріслами для відпочинку.

4.8. Підлога репетиційного залу для балету облаштовується відповідно до вимог ДБН В.2.2-9-99.

4.9. При репетиційних залах для балету, розташованих далеко від вбиралень для артистів, необхідно мати окремі приміщення для переодягнення чоловіків і жінок з індивідуальними шафами відповідно до кількості артистів, одночасно зайнятих у репетиції.

4.10. Необхідно дотримуватися такого режиму прибирання репетиційних залів:

вологе прибирання — після кожної репетиції або один раз на добу;

миття підлоги — у міру забруднення або два рази на тиждень;

генеральне прибирання — один раз на місяць (протирання вікон, зняття пилу зі стін, стель тощо).

4.11. Туалетні та вбиральні у сценічній частині розташовуються одна над одною, але не рідше ніж через один поверх.

4.12. Вимоги до обладнання туалетів і вбиралень у сценічній частині аналогічні вимогам до обладнання туалетів і вбиралень у частині для глядачів.

4.13. Кімнати для особистої гігієни жінок необхідно розташовувати суміжно з жіночими вбиральнями із загальним тамбуром, а також облаштовувати додатково тамбур перед входом у кімнату для особистої гігієни жінок.

4.14. Душові розміщують поблизу артистичних убиралень і виробничих приміщень. Біля душових передбачають місця для переодягання, обладнані лавками, вішалками для рушників і одягу.

4.15. Прибирання душової проводять після кожної репетиції, спектаклю, концерту.

4.16. Службові буфети повинні забезпечувати працівників як у денний, так і у вечірній час (під час спектаклю, концерту) гарячою їжею, яка доставляється в готовому вигляді з їдальні або ресторану.

4.17. Службові буфети повинні мати приміщення торгового залу, мийної, тарної та комори для продуктів.

Приміщення мийної, тарної та комори при буфеті вище першого поверху повинні бути зручно пов’язані з одними зі сходів будинку, а при розміщенні вище третього поверху необхідно мати вантажний підйомник.

Завантажити