НПАОП 0.00-1.34 -02П р а в и л а безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції


Міністерство праці та соціальної політики України

Департамент з нагляду за охороною праці

(Держнаглядохоронпраці)

Державний нормативний акт про охорону праці

ДНАОП 0.00-1.34-02

П Р А В И Л А

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЗАКЛАДАННЯ НА ЗБЕРІГАННЯ

ТА ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Київ

2002

Державний нормативний акт про охорону праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпраці України

ДНАОП 0.00-1.34-02

П Р А В И Л А

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЗАКЛАДАННЯ НА ЗБЕРІГАННЯ

ТА ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Київ

2002

Передмова

Розроблено: Українським науково-виробничим інженерним центром по охороні праці в сільському господарстві (Укрсільгоспохоронпраці) Міністерства аграрної політики України.

Внесено: Управлінням по нагляду в АПК Державного департаменту з нагляду за охороною праці.

Введено вперше.

Передрукування заборонено

ã Держнаглядохоронпраці

З М І С Т

1

Галузь застосування

1

2

Нормативні посилання

1

3

Терміни та визначення

7

4

Загальні положення

8

5

Вимоги безпеки до території, виробничих приміщень і споруд.

9

5.1

Територія

9

5.2

Виробничі приміщення та споруди

10

6

Вимоги до виробничих майданчиків на відкритому повітрі

12

7

Водопостачання і каналізація

12

8

Освітлення

12

9

Опалення, вентиляція й кондиціювання повітря

13

10

Вимоги безпеки до виробничого обладнання

14

11

Вимоги до розміщення виробничого обладнання та організації робочих місць

15

12

Вимоги безпеки під час виконання виробничих процесів

16

12.1

Післязбиральна доробка плодів, овочів і картоплі

16

12.2

Закладання на зберігання плодів, овочів і картоплі

17

12.3

Виконання вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт

18

12.4

Вимоги безпеки під час зберігання плодів, овочів і картоплі

19

12.5

Експлуатація та обслуговування обладнання

21

13

Вимоги безпеки під час роботи із хімічними речовинами

22

13.1

Зберігання, транспортування та застосування хімічних речовин

22

13.2

Вимоги до транспортування і зберігання балонів із стисненими, зрідженими і розчиненими газами

23

13.3

Підготовка сховищ до зберігання плодів, овочів і картоплі

23

14

Санітарно-побутове забезпечення працівників

24

15

Вимоги щодо застосування колективних та індивідуальних засобів захисту

25

16

Пожежна безпека

26

17

Організація навчання та вимоги до персоналу

26

18

Відповідальність за порушення Правил

27

П Р А В И Л А

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЗАКЛАДАННЯ

НА ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ

ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

1. Галузь застосування

Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинній обробці плодоовочевої продукції (далі Правила) поширюються на підприємства, установи, організації, які займаються закладанням на зберігання, зберіганням та первинною обробкою плодоовочевої продукції незалежно від їх підпорядкування й форм власності.

Вимоги Правил є обов`язковими для працівників підприємств, які займаються закладанням на зберігання, зберіганням та первинною обробкою плодоовочевої продукції.

2. Нормативні посилання

з/п

Позначення

Назва

нормативного акта

Затвердження нормативного акта,

організація,

дата (документ, №)

1

2

3

4

ДНАОП

0.00-1.02-99

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

Зміни:

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 03.11.99 №208.

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України

від 25.06.2001 р. №275

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 16.12.93 №128

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Зміни:

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 №104.

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 11.07.97 №183

ДНАОП

0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71 р.

ДНАОП

0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 1.10.97 №254.

Зареєстровано в Мін`юсті України 15.05.98 за №318/2758

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 9.01.98 №4.

Зареєстровано в Мін`юсті України 10.02.98 за №93/2533

ДНАОП

0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

Затверджено Держнаглядохоронпраці від 13.01.97 Наказ №5

ДНАОП

0.00-3.01-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 10.06.98 №117.

Зареєстровано в Мін`юсті України 14.07.98

за №449/2889

ДНАОП

0.00-3.03-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м`ясної і молочної промисловості

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 10.06.98 №116.

Зареєстровано в Мінюсті України 14.07.98

за №451/2891

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 №27.

Зареєстровано в Мін`юсті України 21.04.99 за

№248/3541

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт із підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 №123.

Зареєстровано в Мін`юсті України 23.12.93 за №196

ДНАОП

0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ А. 01.001-95

Затверджено МВС України 14.06.95 р.

Зареєстровано в Мін`юсті України

14.07.95 за № 219/755

ДНАОП

0.03-1.12-98

Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві

Затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 03.08.98 р.

ДНАОП

0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств

СН №245-71

Затверджено МОЗ СРСР 15.11.71

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання й переміщення важких речей жінками

Затверджено наказом МОЗ України від 10 12 93 №241.

Зареєстровано Мінюстом України 10 12 93 за № 194

ДНАОП

0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання й переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено наказом МОЗ України від 22.03.96 №59.

Зареєстровано Мінюстом України 16.04.96 за №183/1208

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 №45.

Зареєстровано в Мін`юсті України 21.06.94 за №136/345

ДНАОП

0.03-8.06-94

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Затверджено наказом МОЗ України, Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 №263/121.

Зареєстровано в Мін`юсті України 25.01.95 за №18/554

ДНАОП

1.8.10-1.19-98

Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 27.05.98 №96

ДНАОП

2.0.00-1.01-00

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.08.2000 №202

НАОП

5.1.11-1.22-90

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті

ЦМ-4771

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР

15.02.90 р.

НАОП

8.1.00-1.04-90

Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

Затверджено Держкомітетом Ради Міністрів СРСР з питань продовольства та закупівель 27.09.90

ДСТУ

2189-93

ССБП. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ

3191-95

Обладнання для кондиціювання повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ

Б В. 2.2-6-97

Будівлі і споруди. Методи вимірювання освітленості

ГОСТ

12.0.003-74

ССБП. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація.

Зміни:

1978 р.

ГОСТ

12.1.003-83

ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки.

Зміни:

1989 р.

ГОСТ

12.1.004-91

ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги

Зміни:

1989 р.

ГОСТ

12.1.005-88

ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ

12.2.003-91

ССБП. Обладнання виробниче.

Загальні вимоги безпеки

ГОСТ

12.2.016-81

ССБП. Устаткування компресорне. Загальні вимоги безпеки

Зміни:

1987 р.

ГОСТ

12.2.019-86

ССБП. Трактори і машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги безпеки

Зміни:

1986, 1987, 1989 рр.

ГОСТ

12.2.022-80

ССБП. Конвеєри. Загальні вимоги безпеки

Зміни:

1986; 1990 рр.

ГОСТ

12.2.032-78

ССБП. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги

ГОСТ

12.2.033-78

ССБП. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги

ГОСТ

12.2.049-80

ССБП. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги

ГОСТ

12.2.061-81

ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць

ГОСТ

12.2.062-81

ССБП. Обладнання виробниче. Огородження захисні

ГОСТ

12.2.064-81

ССБП. Органи управління виробничим обладнанням. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ

12.3.002-75

ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

(СТ СЭВ 1728-79)

Зміни:

1980 , 1991 рр.

ГОСТ

12.3.009-76

ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

Зміни:

1982 р.

ГОСТ

12.3.010-82

ССБП. Тара виробнича. Вимоги безпеки під час експлуатації

ГОСТ

12.3.020-80

ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах.

Загальні вимоги безпеки

Зміни:

1988 р.

ГОСТ

12.4.011-89

ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги й класифікація

ГОСТ

12.4.013-85Е

ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні вимоги.

(СТ СЭВ 4564-84)

ГОСТ

12.4.021-75

ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

Зміни:

1988 р.

ГОСТ

12.4.026-76

ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки.

Зміни:

1980, 1986 рр.

ГОСТ

12.4.034-85

ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання.

Класифікація і маркування

ГОСТ

12.4.040-79

ССБП. Органи керування виробничим обладнанням. Позначення

Зміни:

1982 р.

ГОСТ

12.4.041-89

ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги

ГОСТ

12.4.122-83

ССБП. Коробки фільтрувально-поглинаючі для промислових протигазів. Технічні умови

Зміни:

1988 р.

ГОСТ 2874-82

Вода питна. Технічні вимоги і контроль за якістю

ГОСТ

5375-79

Чоботи гумові формові. Технічні умови

Зміни:

1982, 1984, 1989,1992 рр.

ГОСТ

16215-80Е

ССБП. Автонавантажувачі вилочні загального призначення. Загальні технічні умови

Зміни:

1988, 1990 рр.

ГОСТ

24258-88

Засоби підмощування.

Загальні технічні умови

ГОСТ

26887-86

Площадки і драбини для будівельно-монтажних робіт.

Загальні технічні умови

ДБН

А.3.1.3-94

Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів. Основні положення

ДБН

Б.2.4.3-95

Планування і забудова сільських поселень.

Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

УкрНДІагропроект

ДСН

3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

Затверджено МОЗ України від 1.12.99 р.

ДСН

3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

Затверджено МОЗ України від 1.12.99 р.

ДСН

3.3.6.042-99

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

Затверджено МОЗ України від 1.12.99 р.

НАПБ

Б.02.005-94

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

Затверджено наказом МВС України 17.11.94 №628.

Зареєстровано в Мін`юсті України 22.12.94 за №308/518

НАПБ

Б.07.005-86

Визначення категорій приміщень і будівель по вибухопожежній і пожежній безпеці

Затверджено 27.02.85 р. СРСР

Наказ

Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів

Затверджено МОЗ СРСР

29.09.89 за №555

Наказ

Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам

Затверджено МОЗ СРСР

10.04.81 за №387

ПВЕ

Правила улаштування електроустановок

Міненерго СРСР. Видання шосте, перероблене і доповнене, 1987 р.

РД

34.21.122-87

Інструкція по улаштуванню блискавкозахисту будівель і споруд

Затверджено Міністерством енергетики СРСР 12.10. 87 р.

СН 441-79

Вказівки при проектуванні огороджень майданчиків і ділянок підприємств, будівель і споруд

СНиП

2.04.01-85

Внутрішній водопровід і каналізація будівель

Зміни і доповнення:

Затверджено постановою від 28.11.91 №20.

Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 29.12.94 р. №106

СНиП

2.04.05-91

Опалення, вентиляція і кондиціювання

Доповнення:

Затверджено наказом Держкоммістобудування України від 29.12.94 №106

СНиП

2.09.02-85

Виробничі будівлі

СНиП

2.09.04-87

Адміністративні і побутові будівлі

СНиП

2.11.02-87

Холодильники

СНиП

3.05.05-84

Технологічне обладнання і технологічні трубопроводи

СНиП

3.05.02-88

Газопостачання

Зміни

1 - міждержавна. Наказ Держмістобудування України №6 від 1.08.94.

2 - діє на території України. Наказ Держкоммістобудування України від 1.09.94 №25

СНиП

3.05.07-85

Системи автоматизації

СНиП

II-4-79

Природне і штучне освітлення

Зміни:

1986 р.

СНиП

II-39-79

Залізниця. Колії 1520 мм.

Зміни

1- БСТ №8 1983 р.

2- БСТ №11

ВНТП-СГІП -

46-25.96

Проектування підприємств плодоовочевої консервної промисловості

На заміну:

ВНТП-12-91 К

ВНТП-12-92 КД

СНиП

III-4-80

Техніка безпеки в будівництві

(видання 1989 р.)

3. Терміни та визначення

Стаціонарні сховища -капітальні будівлі із заглибленням або без нього в один і більше поверхів призначені для зберігання плодів, овочів, картоплі тощо; обладнані природною або з механічним спонуканням вентиляцією, штучним охолодженням, камерами з регульованим газовим середовищем, опаленням, засіками, стелажами тощо. Використовуються тривалий час.

Сховище спрощеного типу -котлован, у який рекомендується закладати картоплю шаром до 3 м, обладнується системою активного вентилювання.

Пристосовані стаціонарні сховища -будь-які будівлі, що переобладнані для зберігання картоплі й овочів і використовуються протягом тривалого часу (погреби, підвали, комори тощо).

Кагати -купи городини (картоплі, буряків, моркви тощо) відповідно укладені й покриті соломою, землею для тривалого зберігання.

Тимчасові сховища для зберігання картоплі й овочів -сховища, які використовуються один сезон (кагати, траншеї, сховища спрощеного типу).

Траншеї -довгий, вузький рів, виїмка для зберігання картоплі й овочів.

4. Загальні положення

4.1. Під час проведення робіт із закладання на зберігання, зберіганні та первинній доробці плодоовочевої продукції потрібно враховувати небезпечні й шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ 12.0.003, які можуть діяти на працівників.

4.1.1. Фізичні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

 • машини і механізми що рухаються; рухомі частини виробничого обладнання; матеріали, що рухаються;

 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

 • підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

 • підвищений рівень шуму на робочому місці;

 • підвищений рівень вібрації;

 • підвищена або знижена вологість повітря;

 • підвищена або знижена рухомість повітря;

 • підвищене значення напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може пройти через тіло людини;

 • відсутність або нестача природного освітлення;

 • недостатня освітленість робочої зони;

 • підвищена яскравість світла;

 • знижена контрастність;

 • прямий і відбитий блискіт;

 • гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;

- розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

4.1.2. Хімічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- токсичні;

 • подразнюючої дії.

4.1.3. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

- нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження);

4.2. Джерелами шкідливих і небезпечних факторів під час первинної доробки, закладання на зберігання та зберіганні плодоовочевої продукції можуть бути:

- зовнішні метеорологічні фактори (вітер, опади, сонячна радіація, низька або висока температура зовнішнього повітря тощо);

- інженерні комунікації;

- устаткування, що працює під тиском;

Завантажити