НПАОП 63.23-1.06-98Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки

98


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ

І поточному ремонті авіаційної техніки

Київ – 1998

ДЕРЖАВНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

листом Міністерства наказом Державного транспорту України комітету України

від 30.08.96 по нагляду за

№2/22-17-К64.44.30 охороною праці

. від "__ " ____199 р.

ДНАОП 0.

ПРАВИЛА

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ

ОБСЛУГОВУВАННІ І ПОТОЧНОМУ РЕМОНТІ

АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Київ - 1998

1. РОЗРОБЛЕНІКиївським міжнародним університетом цивільної авіації

2. ВНЕСЕНІУправлінням по нагляду за охороною праці в машинобудуван- ні, металообробці, оборонному комплексі на транспорті та зв`язку Держ- наглядохоронпраці

3. ВВЕДЕНІВперше

Редакційна комісія:

Сазонов А.П. (голова), Полянський С.А. (заступник голови), Брагін А.Я., Буряк П.І., Гержод Ю.В., Іванов А.О., Комлєва І.Г., Мельничук Л.О., Шинкарук С.М.

Передрукування заборонено

 Держнаглядохоронпраці

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ І ПОТОЧНОМУ РЕМОНТІ

АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Дата введення

01.10.98

1. Галузь застосування

Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, об’єднання, організації та авіакомпанії (надалі - підприємство) цивільної авіації незалежно від відомчої належності та форми власності.

Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх працівників, зайнятих технічним обслуговуванням і поточним ремонтом авіаційної техніки.

З введенням у дію цих Правил вважати такими, що втратили силу на території України :

- Вимоги безпеки і виробничої санітарії при технічному обслуговуванні авіаційної техніки в експлуатаційних підприємствах, ремонтних заводах, навчально-льотних організаціях та льотно-іспитових підрозділах цивільної авіації, затверджені Міністерством цивільної авіації 16 листопада 1974 року;

- ОСТ 54 71001-82. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування. Загальні вимоги безпеки;

- ОСТ 54 71002-84. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування планера і висотної системи. Загальні вимоги безпеки;

- ОСТ 54 71003-84. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації Технічне обслуговування силових установок. Загальні вимоги безпеки;

- ОСТ 54 71004-85. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування систем автоматики, електро-, радіо- і приладного обладнання. Загальні вимоги безпеки;

- ОСТ 54 71005-85. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування. Заправка паливно-мастильними матеріалами і спецрідинами. Загальні вимоги безпеки;

- ОСТ 54 71007-87. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування пасажирського, побутового і аварійно-рятувального обладнання. Загальні вимоги безпеки;

- ОСТ 54 71008-87. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування шасі. Загальні вимоги безпеки.

2. Нормативні посилання

У цих Правилах використовуються такі чинні в Україні нормативні акти

пп.

Позначення

нормативного

акта

Назва нормативного акта

Ким, коли

затверджено,

реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1.

Закон України «Про охорону праці»

Затверджено постано- вою Верховної Ради

від 14.10.92 № 2695-XII

2.

Закон України «Про пожежну безпеку»

Затверджено постано- вою Верховної Ради

від 17.12.93 № 3747-XII

3.

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідій- мальних кранів

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 16.12.93 № 128

4.

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 18.10.94 № 104

Зніми і доповнення :

наказ від 11.07.97

№183

5.

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 № 51

6.

ДНАОП

0.00-1.21-84

Правила технічної експлуа- тації електроустановок спо- живачів

Затверджено Голов- держенергонагляд Міненерго СРСР

від 21.12.84

Зміни :

1988

7.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуата-ції електроустановок спожива-чів

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4

Зареєстровано в Мінюсті від 10.02.98

№93/2533

8.

Правила технічної експлуата- ції тепловикористовуючих установок і теплових мереж

Затверджено Держ-

енергонагляд України

від 30.03.95

продовження

1

2

3

4

9.

ДНАОП

0.00-1.22-72

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористо- вуючих установок і теплових мереж

Затверджено Голов-

держенергонагляд

Міненерго СРСР

від 15.06.72

10.

ДНАОП

0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 22.04.97 № 103

11.

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Затверджено постано- вою Кабінету Міністрів

України від 10.08.93

№623

Зміни :

постанова від 23.02.94

№97

Доповнення :

постанова від 05.08.96 № 915

12.

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про нав- чання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 04.04.94 № 30

Зареєстровано в Мінюсті від 12.05.94

№95/304

Зміни і доповнення :

наказ від 23.04.97

№109

зареєстровано від 27.05.97 № 193/1997

13.

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 30.11.93№ 123

Зареєстровано в Мінюсті від 23.12.93

№196

14.

ДНАОП

0.03-1.62-74

Санітарні правила з радіоізотопної дефектоскопії

№1171-74

Затверджено Мінохоро- ни здоров’я СРСР.

1974

продовження

1

2

3

4

15.

ДНАОП

0.03-1.72-87

Основні санітарні правила роботи з радіоактивними та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (ОСП 72/87 № 4422-87)

Затверджено Мінохоро- ни здоров’я СРСР

від 26.08.87

16.

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затверджено наказом Мінохорони здоров’я

України від 10.12.93

№241

Зареєстровано в Мінюсті від 22.12.93

№194

17.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом Мінохорони здоров’я

України від 31.03.94

№45

Зареєстровано в Мінюсті від 21.06.94

№136/345

18.

ДНАОП

0.03-8.06-94

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Затверджено наказом Мінохорони здоров’я

України і Держнагляд- охоронпраці

від 23.09.94 № 263/121

Зареєстровано в Мінюсті від 25.01.95

№18/554

19.

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом Мінохорони здоров’я

України від 31.03.94

№46

Зареєстровано в Мінюсті від 28.07.94

№176/385

20.

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Затверджено наказом Мінохорони здоров’я

України від 29.12.93

№256

Зареєстровано в Мінюсті від 30.03.94

№51/260

продовження

1

2

3

4

21.

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Затверджено постано- вою Кабінету Міністрів України від 01.08.92

№442

22.

НАОП

1.4.72-1.26.89

Правила безпеки праці при електрозварювальних роботах

Затверджено Мінавіа- промом СРСР

від 26.12.89

23.

НАОП

1.4.10-1.13-74

Правила і норми техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів

Затверджено Мінхім- нафтомашем СРСР

від 15.08.74

24.

НАОП

1.3.10-1.04-88

Правила безпеки при вироб- ництві та споживанні продук- тів розділення повітря

(ПБПРП-88)

Затверджено Держгір-

технаглядом СРСР

від 12.04.88

25.

НАОП

1.4.74-1.11-73

Правила техніки безпеки і ви- робничої санітарії при газо- електричному різанні

Затверджено ЦК проф- спілки робітників суд- нобудування. 1973

26.

НАОП

5.1.30-1.02-83

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії на авіа- ційно-хімічних роботах

Затверджено Міністер-

ством цивільної авіації

від 15.02.83 № 6/И

27.

НАОП

5.1.30-2.08-84

ОСТ 54 30030-84 Повітряні судна цивільної авіації. Технічне обслуговування. Загальні вимоги електробез- пеки

Затверджено вказівкою

Міністерства цивільної авіації від 27.03.84

№204/У

28.

НАОП

5.1.30-6.15-91

Вимоги безпеки при роботі з лакофарбувальними матеріа- лами

Затверджено Міністер- ством цивільної авіації

від 13.12.91 № 11/И

29.

НАОП

5.1.30-3.01-82

Про норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робочим і службовцям цивільної авіації

Введено в дію з 01.06.82 наказом Міністерства цивільної авіації від 22.01.82

за № 11

продовження

1

2

3

4

30.

НАОП

5.1.30-6.11-87

Вимоги безпеки при роботі на висоті

Затверджено Міністер-

ством цивільної авіації

від 30.05.87 № 26/И

31.

ГОСТ

12.1.001-89

ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 16.12.80

№5852

32.

ГОСТ

12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требова- ния безопасности

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 06.06.83

№2473

33.

ГОСТ

12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 29.09.88

№3388

34.

ГОСТ

12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безо- пасность. Общие требования

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 13.07.90

№2190

35.

ГОСТ

12.2.003-91

ССБТ. Оборудование произ- водственное. Общие требова- ния безопасности

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 06.06.91

№807

36.

ГОСТ

12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные элект- рические. Общие требования безопасности и методы испы- таний (МЭК 745-1-82)

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 30.09.91

№1563

37.

ГОСТ

12.3.002-75

ССБТ. Процессы производст- венные. Общие требования безопасности

(СТ СЭВ 1728-79)

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 25.04.75

№1064

38.

ДСТУ

2448-94

Кисневе різання. Вимоги безпеки

Затверджено наказом Держстандарту України від 15.04.94 № 86

продовження

1

2

3

4

39.

ДСТУ

2456-94

Зварювання дугове і електро- шлакове. Вимоги безпеки

Затверджено наказом Держстандарту України від 15.04.94 № 86

40.

ГОСТ

12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требо- вания безопасности

(СТ СЭВ 3518-81)

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 23.03.76

№670

41.

ГОСТ

12.3.020-80

ССБТ. Процессы перемеще- ния грузов на предприятиях. Общие требования безопас- ности

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 29.04.80

№1973

42.

ГОСТ

12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 24.05.76

№1267

43.

ГОСТ

24258-88

Средства подмащивания. Общие техничесчкие условия

Затверджено постано- вою Держстандарту СРСР від 22.05.88

№1246

44.

НАПБ

А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні

Затверджено управ- лінням Державної пожежної охорони МВС України від 14.06.95

45.

СНиП

2.01.02-85

Противопожарные нормы

Затверджено постано- вою Держбуду СРСР від 17.12.85 № 232

46.

СНиП

2.09.04-87

Административные и бытовые здания

Затверджено постано- вою Держбуду СРСР від 30.12.87 № 313

47.

СНиП

2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Затверджено постано- вою Держбуду СРСР від 28.11.91

48.

СНиП

II-4-79

Естественное и искусственное освещение

Затверджено постано- вою Держбуду СРСР від 27.06.79 № 100

продовження

1

2

3

4

49.

РЭМБРЧ-89

Руководство по обеспечению безопасности работников гражданской авиации, подвер- гающиеся в процессе труда воздействию электромагнит- ных излучений радиочастот- ного диапазона

Затверджено і введено в дію з 01.01.90 вказівкою Міністерства цивільної авіації від 23.06.89 за № 349/У

50.

НАОП

5.1.30-6.08-86

Керівництво з організації руху повітряних суден, спецтранс- порту та засобів механізації на аеродромах цивільної авіації

Затверджено наказом Міністерства цивільної авіації від 03.07.86

№150

Зміни і доповнення :

вказівка від 03.02.88

№56/У

51.

НТЭРАТ

ГА-83

Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиа- ционной техники в гражданс- кой авиации СССР

Затверджено наказом Міністерства цивільної авіації від 27.12.83

№241

52.

НПО ГА-85

Наставление по пожарной охране в гражданской авиации СССР

Затверджено наказом Міністерства цивільної авіації від 21.06.85

№133

53.

ПУЕ

Правила будови електроуста- новок (видання 6-е, перероб- лене і доповнене)

Затверджено Міненерго СРСР

54.

ВНТП

II-85/МГА

Ведомственные нормы техно- логического проектирования авиационно-технических

баз в аэропортах

Затверджено Міністер- ством цивільної авіації

від 08.01.86

55.

Перечень профессий и долж- ностей работников єксплуата- ционных предприятий граж- данской авиации с отнесени- ем их к группам производст- венных процессов с Нормами обеспечения санитарно-быто- выми помещениями и устрой- ствами

Затверджено Міністер- ством цивільної авіації

від 10.07.90 № 10/И

продовження

1

2

3

4

56.

ДНАОП

0.03-1.46-89

Санітарні правила для авіа- ційно-технічних баз експлуата- ційних підприємств цивільної авіації (СанПіН № 5059-89)

Затверджено Мінохо- рони здоров’я СРСР від 21.09.89 № 5059-89

57.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено наказом Мінохорони здоров’я України від 22.03.96

№59

Зареєстровано в Мінюсті від 16.04.96

№183/1208

3. Позначення та скорочення

У цих Правилах використані такі позначення та скорочення :

ТОіР АТ - технічне обслуговування і поточний ремонт авіаційної техніки

ПС - повітряне судно

АТБ - авіаційно -технічна база

АК - Акумуляторна зарядна станція (Акумуляторна)

ГДК - гранично допустима концентрація

СКП - системи кондиціонування повітря

ПОР - протиобліднювальна рідина

ЛПП - літаково-переговорний пристрій

КЗС - киснево-зарядна станція

АіРЕО - авіаційне і радіоелектронне обладнання

ЕМВ РЧ - електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону

РЛС - радіолокаційна станція

ШРАЖ - штепсельне розняття аеродромного живлення

МСРП - магнітний самописець реєстрації параметрів

ППiАРО - пасажирське, побутове і аварійно-рятувальне обладнання

ПММ - паливно-мастильні матеріали

ПЗ - паливозаправник

МЗ - маслозаправник

4. Загальні положення

4.1.На основі цих Правил, типових інструкцій та інших нормативних актів з охорони праці власник підприємства зобов`язаний розробити і затвердити інструкції з охорони праці за професіями та на окремі види робіт з урахуванням фактичних умов проведення робіт, прийнятої організації і технології, наявності устаткування, оснастки, інструменту та засобів захисту.

4.2. Працівники підприємства зобов`язані виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці» (розділ 2, п. 1 цих Правил).

4.3. У тих випадках, коли вимоги цих Правил вступають в суперечність з діючими нормативними документами необхідно керуватися вимогами цих Правил.

Завантажити