НПАОП 0.00-3.05-98 Тимчасові типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ТИПОВИХ ГАЛУЗЕВИХ

НОРМ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦОДЯГУ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА ІНШИХ

ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ДЕЯКИХ ПРОФЕСІЙ

РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ, НАФТОПЕРЕРОБНОЇ

І НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Наказ від 25 вересня 1998 р. N 193

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 жовтня 1998 р. за N 674/3114

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.94 р. N 43 "Про деякі питання забезпечення виконання Закону України "Про охорону праці" та з метою посилення захисту робітників, праця яких пов'язана з небезпекою виникнення пожеж, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасові типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової і газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловостей (додаються).

2. Увести в дію зазначені Тимчасові типові галузеві норми з 01.12.98 р. до 01.12.99 р.

3. Визначити такими, що втратили чинність на території України:

3.1. Розділ І, п. 1, 5, 12, 21. Розділ ІІ, п. 22. Розділ ІІІ, п. 37, 39, 40, 41. Розділ ІV, п. 46. Розділ V, п. 55, 57, 60, 67. Розділ VІ, п. 70. Розділ VІІ, п. 114. Розділ ХІІІ, п. 142, 152 "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам предприятий нефтяной и газовой промышленности" (утверждены постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 18 августа 1980 г. N 241/П-9. Дополнены и изменены постановлением этих органов от 21 августа 1985 г. N

289/П-8).

3.2. Розділ І, п. 13, 14, 21. Розділ ІІ, п. 91, 151. Розділ ІІІ, п. 409, 436, 439, 450. Розділ ІV, п. 469. Розділ VІІ, п. 494. Розділ ХІІ, п. 537. Розділ ХІV, п. 545, 552, 567, 570, 574, 582. Розділ ХVІІ, п. 604. Розділ ХVІІІ, п. 612. Розділ ХІХ, п. 614 "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" (утверждены постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10. Дополнены и изменены постановлением этих органов от 21 августа 1985 г. N 289/П-8).

4. Головному управлінню охорони праці Комітету разом з Держнафтогазпромом України:

4.1. До 1 листопада 1998 року визначити потреби підприємств, установ і організацій у зазначених Тимчасових типових галузевих нормах.

4.2. Забезпечити контроль за їх виконанням та узагальнити практику забезпечення працівників костюмами з термозахисної тканини НОМЕКС.

5. Держнафтогазпрому України до 15 грудня 1999 року подати Комітету пропозиції щодо можливості їх подальшого використання.

6. Головному управлінню охорони праці після реєстрації в Міністерстві юстиції України включити Тимчасові типові галузеві норми до банку даних автоматизованого інформаційного фонду та подати заявки на їх видання потрібним тиражем.

Заступник Міністра праці та

соціальної політики України -

Голова Комітету

ТИМЧАСОВІ ТИПОВІ ГАЛУЗЕВІ НОРМИ БЕЗКОШТОВНОЇ

ВИДАЧІ СПЕЦОДЯГУ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ДЕЯКИХ ПРОФЕСІЙ

РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ,

НАФТОПЕРЕРОБНОЇ І НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

(Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці

від 25 вересня 1998 р. N 193)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 жовтня 1998 р. за N 674/3114)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Норми поширюються на робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості незалежно від форм власності та видів виробничої діяльності, що в них перелічені.

1.2. Норми встановлюють найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, що видаються працівникам безплатно, а також строки їх носіння.

1.3. Власник забезпечує робітників засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП-0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту".

2. НОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ ДЛЯ ДЕЯКИХ ПРОФЕСІЙ РОБІТНИКІВ НАФТОВОЇ,

ГАЗОВОЇ, НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ТА НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ N ¦Код за ¦ Професійна ¦ Найменування ¦ Позна- ¦ Термін ¦

¦з/п ¦ ДК ¦ назва ¦ спецодягу, ¦ чення ¦ носіння ¦

¦ ¦003-95 ¦ роботи ¦ спецвзуття ¦захисних¦(місяць) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ та інших ¦ власти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ засобів ¦ востей ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ індивідуального ¦ (тип, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ захисту ¦ марка) ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 2.1. Буріння нафтових та газових свердловин ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 1. ¦8113.1 ¦Бурильник ¦Костюм з ¦ То, Ти ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦експлуатаційного та ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦розвідувального буріння ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦нафти та газу, помічник ¦Чоботи кирзові ¦ В; Нс ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦бурильника ¦Рукавички ¦Мп, Нс, ¦ 15 днів ¦

¦ ¦ ¦експлуатаційного та ¦брезентові або з ¦ Тп100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦розвідувального буріння ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦свердловин нафти та газу; ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦помічник бурильника ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦експлуатаційного буріння ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦при електробурінні; ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бурильник механічного ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦обертального буріння ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦свердловин; помічник ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бурильника механічного ¦Валянки ¦ Тн ¦ 48 ¦

¦ ¦ ¦обертального буріння ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦свердловин ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 2. ¦8113.2 ¦Дизеліст (моторист) ¦Костюм з ¦ То, Ти ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦бурової установки; ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦машиніст ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦(дизеліст) бурової ¦Чоботи кирзові ¦ В; Нс ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦установки ¦Рукавички ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦брезентові чи з ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Узимку додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Валянки ¦ Тн ¦ 48 ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 3. ¦8113.2 ¦Оператор випробування ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦свердловин ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Плащ ¦ Вн ¦Черговий ¦

¦ ¦ ¦ ¦водонепроникний ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи кирзові ¦ В, Нс ¦ 9 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нс, ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦брезентові чи з ¦ Тп100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Узимку додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Валянки ¦ Тн ¦ 48 ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 2.2. Добування нафти, газу та газового конденсату ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 4. ¦8113.1 ¦Бурильник капітального ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ремонту свердловин; ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦помічник бурильника ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦капітального ремонту ¦Чоботи кирзові ¦ В, Нс ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦свердловин ¦Рукавички ¦Мп, Нс, ¦ 15 днів ¦

¦ ¦ ¦ ¦брезентові або з ¦ Тп100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Узимку додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 3.7. Переробка нафти та газу, виробництво ¦

¦ штучного рідкого палива. Переробка твердого палива ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 31. ¦8290.2 ¦Зливальник-розливальник ¦При виконанні робіт ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦з розливу парафіну ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦та церезину: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Ву ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ Мп, Тп ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нм, ¦ 2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦брезентові або з ¦ Ти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух брезентовий ¦ Вп ¦Черговий ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦Закриті ¦До зносу ¦

¦ ¦ ¦ ¦Берет ¦ ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Підшоломник ¦ ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Каска захисна ¦ ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦При виконанні ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роботи з розливу ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦антистарітелю: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Костюм ¦ Мп, Ти ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦лавсано-віскозний ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦або з термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ Мп, Ти ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нм, ¦ 2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦комбіновані або з ¦ Ти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦Закриті ¦До зносу ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 32. ¦8290.2 ¦Зливальник-розливальник ¦При виробництві ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦нафтобітуму та ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦рубраксу: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Ву ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ Мп, Тп ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички КР або з ¦Мп, Нм, ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ Ти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦ Мп ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦трикотажні ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(технічні) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Підшоломник ¦ ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Каска захисна ¦ ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦Закриті ¦До зносу ¦

¦ ¦ ¦ ¦Протигаз ФГ-130 ¦ А ¦Черговий ¦

¦ ¦ ¦ ¦На розливі гарячого ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦бітуму ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи кирзові ¦ Мп, Тн ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦замість черевиків ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦шкіряних ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦На зовнішніх ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роботах узимку ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Валянки ¦ Тн ¦ 48 ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 33. ¦8152.2 ¦Газогенераторник ¦Печі для ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(оператор технологічних ¦виробництва газу: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦установок) ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Ву ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ Мп, Тп ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нм, ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦брезентові або з ¦ Ти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦Закриті ¦До зносу ¦

¦ ¦ ¦ ¦Напівплащ ¦ Ву ¦ 24 ¦

¦ ¦ ¦ ¦прогумований ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦На зовнішніх ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роботах узимку ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При виконанні робіт ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦з конденсації, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦уловлювання смоли, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦установки інертного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦газу та ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦електрофільтрів: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Ву ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ Мп, Тп ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нм, ¦ 2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦брезентові або з ¦ Ти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦Закриті ¦До зносу ¦

¦ ¦ ¦ ¦На обслуговуванні ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦електрофільтрів ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Боти діелектричні ¦ Ев ¦ Чергові ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦ Ев ¦ Чергові ¦

¦ ¦ ¦ ¦діелектричні ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦На зовнішніх ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роботах узимку ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При виконанні робіт ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦на печах та ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦пневмопилевиділенні:¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Ву ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ Мп, Тп ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нм, ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦брезентові або з ¦ Ти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦Закриті ¦До зносу ¦

¦ ¦ ¦ ¦На зовнішніх ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роботах узимку ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 34. ¦8155.2 ¦Апаратник підготовки ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦сировини та відпуску ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦напівфабрикатів або ¦тканини НОМЕКС ¦ Ву ¦ ¦

¦ ¦ ¦продуктів, зайнятий на ¦Черевики шкіряні ¦ Мп, Яж ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦складі рідкого аміаку при ¦Рукавички ¦Мп, Нм, ¦ 2 ¦

¦ ¦ ¦очищенні газу ¦комбіновані або з ¦ Ти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦Закриті ¦До зносу ¦

¦ ¦ ¦ ¦Протигаз ¦ КД ¦Черговий ¦

¦ ¦ ¦ ¦На зовнішніх ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роботах узимку ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 35. ¦8290.2 ¦Зливальник-розливальник, ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦зайнятий розливом сірки ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Ву ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух прогумований ¦ Вп, Яж ¦Черговий ¦

¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦Мп, Тп, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Яж ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нм, ¦ 2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦комбіновані або з ¦ Ти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Яж ¦До зносу ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦Закриті ¦До зносу ¦

¦ ¦ ¦ ¦Протигаз ¦ В8 ¦Черговий ¦

¦ ¦ ¦ ¦На зовнішніх ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роботах узимку ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 36. ¦8163.2 ¦Наповнювач балонів ¦Костюм бавовняний ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦або з термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Ву ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи шкіряні ¦ Мп ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нм, ¦ 3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦комбіновані або з ¦ Ти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦На зовнішніх ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роботах узимку ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Валянки ¦ Тн ¦ 48 ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 3.8. Виробництво дифенілоксиду ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 37. ¦8290.2 ¦Зливальник-розливальник ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Ву ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Білизна натільна ¦ ¦ 6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух прогумований ¦ Вп, Нм ¦ 6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ В, Нм ¦ 6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦ 6 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички КР чи ¦Мп, Нм, ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦суконні або з ¦ Ти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦На зовнішніх ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роботах узимку ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 3.9. Магістральний трубопровід (етиленопровід) ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 38. ¦8290.2 ¦Зливальник-розливальник ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Ву ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ Мп, Яж ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Берет бавовняний ¦ ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нм, ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦комбіновані або з ¦ Ти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Плащ непромокальний ¦Мп, Яж, ¦Черговий ¦

¦ ¦ ¦ ¦з капюшоном ¦ Ву ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦Закриті ¦До зносу ¦

¦ ¦ ¦ ¦Протигаз ¦ А ¦До зносу ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 3.10. Загальні професії ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 39. ¦8290.2 ¦Газорятівник ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 18 ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Ву ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи кирзові ¦ Мп ¦ 18 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нм, ¦ 3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦брезентові чи з ¦ Ти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦Закриті ¦До зносу ¦

¦ ¦ ¦ ¦Пояс запобіжний ¦ ¦Черговий ¦

¦ ¦ ¦ ¦Протигаз ¦ А ¦Черговий ¦

¦ ¦ ¦ ¦На зовнішніх ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роботах додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

14


Завантажити