НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

Щиток захисний для електрозварника Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

ЗН

Тн

Тн

Тн30

В

черговий до зносу

36

36

48

24

220

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку­вання

Костюм

Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці Окуляри захисні Респіратор газопилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

К20

К 20-Щ|20

Эн

Эн

Ми

ЗН

Тн

Тн

Тн30

В

12

12

чергові

чергові

2

до зносу до зносу

36

36

48

24

221

3113

Енергетик

цеху

Костюм

Білизна натільна

w я

ОО

О

12

6

1

2

3

4

5

6

2146.2

Інженер

Шолом

К80

12

2146.2

Інженер-

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

технолог

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

1222.2

Майстер

Рукавиці

Ми

1

1222.2

Майстер

виробничої

дільниці

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протишумові вкладиші

ЗН

до зносу до зносу до зносу

1222.2

Майстер

дільниці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

1222.2

Майстер

зміни

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

1222.2

Старший майстер зміни

1222.2

Майстер з ремонту

1222.2

Старший майс­тер з ремонту

1222.2

Майстер з ремонту приладів та апаратури

1222.2

Майстер з ремонту устаткування

3115

Механік цеху

1222.2

Начальник

відділення

1222.2

Начальник

зміни

1

2

3

4

5

6

1222.2

1222.2

3111

3119

Начальник цеху

Заступник

начальника

цеху

Технік-

технолог

Технолог

222

8111.1

Машиніст бульдозера (на складі сировини)

Костюм або костюм

Білизна натільна Чоботи гумові Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протишумові навушники або протишумові вкладишіНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

К80

К20

З

К20Щ20

ОабоОО

Тн

Тн30

В

12

12

12

12

до зносу до зносу до зносу

36

48

24

223

8111.1

8333.1

8331.1

Машиніст ек­скаватора Машиніст крана

(кранівник)

Тракторист

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці Окуляри захисні Шолом

К80

З

К 20 Щ 20

В

Ми

ОабоОО

К80

12

6

9

чергові

1

до зносу 12

Тн

36

Тн

36

Тн30

48

В

24

К80

12

К20

12

З

6

К 20 Щ 20

12

Ми

2

К50Щ50

2

ЗН

до зносу

до зносу

чергові


36

36

48


до зносу1

2

3

4

5

6

2.17.2. ПІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

225

8152.2

Апаратник

Костюм

К80

9

випалювання

Білизна натільна

З

6

8162.2

Апаратник теп-

Чоботи кирзові або

К 20 Щ 20

9

лоутилізації

черевики шкіряні

8159.3

Завантажувач-

Рукавиці

К80

1

вивантажувач

Шолом

К80

12

7215.2

Транспорту-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

вальник

Протишумові вкладиші

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

226

8112.2

Бункеруваль-

Костюм

К80

9

ник

Білизна натільна

З

6

8333.3

Транспорту-

Чоботи кирзові або

К20Щ20

9

вальник

черевики шкіряні

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

Рукавиці

К80

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

1

2

3

4

5

6

Шолом

Протишумові навушники або протишумові вкладишіНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

К80

Тн

Тн

Тн30

В

12

до зносу

36

36

48

24

227

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку­вання

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці Рукавички гумові Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К 20-Щ|20

Эн

Эн

К80

К50Щ50

К80

ОабоОО

Тн

12

6

9

чергові

чергові

1

1

12

до зносу до зносу

36

228

2146.2

Інженер

Костюм

К80

12

1222.2

Майстер

Білизна натільна

З

6

1222.2

Майстер

дільниці

Черевики шкіряні Рукавиці

К 20-Щ|20

К80

12

3

1

2

3

4

5

6

1222.2

Майстер зміни

Окуляри захисні

ОабоОО

до зносу

1222.2

Майстер з ремонту

Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах

до зносу

1222.2

Начальник

узимку додатково:

відділення

Куртка на утепленій

Тн

36

1222.2

Начальник зміни

підкладці

3119

Технолог

229

8159.1

Лаборант

Халат

К20

6

хімічного

Фартух прогумований

К80

черговий

аналізу

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

1222.2

Начальник

Рукавички гумові

К50Щ50

1

(завідувач)

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

хімічної

Респіратор газопилозахисний

до зносу

лабораторії

Щиток захиснийПри відборі проб додатково:

Костюм Чоботи гумовіНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка на утепленій підкладці

К80

К20Щ20

Тн

до зносу 24

чергові

36

230

8163.2

Машиніст

Костюм

К80

12

газодувних

Білизна натільна

З

6

машин

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

8163.2

Машиніст

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

чергові

насосних

Рукавиці

К80

1

установок

Шолом

К80

12

1

2

3

4

5

6

7122.2

Футерувальник

(кислототрив-

ник)

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протишумові навушникиНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

ЗН

Тн

до зносу до зносу до зносу

36

231

8333.1

Машиніст

крана

(кранівник)

Костюм

Білизна натільна Чоботи кирзові або черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавички трикотажні Рукавички діелектричні Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

К80

З

К20Щ20

К 20-Щ|20

Ми

Эн

К80

ЗН

Тн

Тн

Тн30

В

12

6

12

чергові 15 днів чергові 12

до зносу до зносу

36

36

48

24

232

8163.2

Оператор з обслугову­вання устано­вок для пило-

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Калоші діелектричні

К80

З

К 20-Щ|20

Эн

12

6

9

чергові

1

2

3

4

5

6

газоуловлю­

вання

Рукавички діелектричні Рукавиці Рукавиці КР Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

Эн

К80

К50Щ20

К80

ЗН

Тн

Тн

Тн30

В

чергові

1

1

12

до зносу до зносу

36

36

48

24

233

7212.2

Паяльщик по свинцю (сви­нцево- паяльщик)

Костюм

Білизна натільна

Чоботи кирзові

або черевики шкіряні

Чоботи гумові

Рукавиці

Шолом

Окуляри захисні або щиток захисний Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К20Щ20

К 20-Щ|20

К80

К80

ЗН

Тн

6

6

9

чергові

1

12

до зносу до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

Штани на утепленій підкладці

Тн

36

234

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Білизна натільна Чоботи кирзові або черевики шкіряні Рукавиці Рукавиці Рукавиці КР Шолом

Окуляри захисні Протишумові вкладиші Респіратор газопилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

К80

З

К20Щ20

К80

Ми

К50Щ20

К80

ЗН

Тн

Тн

Тн30

В

12

6

9

6

2

1

12

до зносу до зносу до зносу

36

36

48

24

235

8162.2

Чистильник (печей сірча­нокислотного виробництва)

Костюм

Білизна натільна Чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Рукавиці КР

Тт Тп З

Тп

К20Щ20

Тп

К50Щ50

К50Щ20

12

6

9

чергові

1

чергові 15 днів

1

2

3

4

5

6

Шолом

Тт

12

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

Куртка на утепленій

Тп Тт

36

підкладці

Штани на утепленій

Тп Тт

36

підкладці

Валянки

Тп

48

2.17.3. НАСОСНО-БАШТОВЕ ВІДДІЛЕННЯ

236

8154.1

Апаратник

Костюм

К80

9

нітрозного

Білизна натільна

З

6

процесу

Фартух прогумований

К80

9

Чоботи гумові або

К20Щ20

12

черевики шкіряні

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Рукавиці

К80

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

237

8154.2

Апаратник

Костюм

К80

9

очищення газу

Білизна натільна

З

6

Шолом

К80

12

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

1

2

3

4

5

6

Чоботи гумові Рукавиці Рукавиці КР Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протишумові вкладиші На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К 20 Щ 20

Ми

К50Щ20

ЗН

Тн

чергові

1

2

до зносу до зносу до зносу

36

238

8152.2

Апаратник

плавлення

Костюм

Білизна натільна Берет

Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

К80

З

К80

К 20 Щ 20

К80

ЗН

Тн

Тн

Тн30

В

9

6

9

9

1

до зносу

36

36

48

24

239

9411

Вагар

Костюм Чоботи гумові Рукавиці Окуляри захисні

К20

К 20 Щ 20

Ми

ЗН

12

12

1

до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

240

7241.1

Електромонтер

Костюм

К80

12

з ремонту та

Білизна натільна

З

6

обслуговування

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

електроустатку-

Калоші діелектричні

Эн

чергові

вання

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

8163.3

Машиніст

Рукавички гумові або рука-

К50Щ50

1

вентиляційної

виці полівінілхлоридні

та аспірацій-

Рукавиці

К80

12

ної установок

Шолом

К80

до зносу

8163.2

Машиніст

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

газодувних

Респіратор газопилозахисний

до зносу

машин

Протишумові навушники

до зносу

8163.2

Оператор з

або протишумові вкладиші

обслуговування

На зовнішніх роботах

установок

узимку додатково:

для пилогазоу-

Куртка на утепленій

Тн

36

ловлювання

підкладці

241

8290.2

Зливальник-

Костюм

К80

6

розливальник

Білизна натільна

З

6

Чоботи гумові

К20Щ20

9

1

2

3

4

5

6

Рукавиці

К80

1

Шолом

К80

12

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

242

8159.1

Лаборант

Халат

К20

6

хімічного

Фартух прогумований

К80

черговий

аналізу

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

1222.2

Начальник

Рукавички гумові

К50Щ50

1

(завідувач)

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

хімічної

Респіратор газопилозахисний

до зносу

лабораторії

Щиток захисний При відборі проб додатково:

Костюм Чоботи гумові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

К20Щ20

Тн

до зносу 24

чергові

36

Завантажити