НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

720

7213.2

Бляхар

Костюм

Тт

6

8131.2

Муляр

Костюм прогумований

Кк

черговий

(пічник)

Білизна натільна

З

6

черговий

(крім бляхаря)

біля печей

Черевики шкіряні

Ми

9

7122.2

Футеруваль-

Шолом або

З

6

ник (кислото-

берет

Тт

6

тривник)

Рукавиці

Тп

2

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор протипиловий

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Бляхарю та муляру

(пічнику) додатково:

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

721

9411

Вагар

Костюм або

К80

12

8290.2

Маркувальник

костюм

К20

12

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні або

К 20 Щ 20

12

чоботи гумові

1

2

3

4

5

6

Г оловний убір Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково :

Куртка на утепленій підкладці

При розфасовуванні рідких речовин:

Фартух прогумований Рукавички гумові Рукавички хірургічні Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

При виконанні робіт з пилкими речовинами:

Костюм замість костюма або костюма

З

Ми

Тн

К80

К50Щ50

Бм

ЗН

Пн

К80

К20

12

2

36

6

1

чергові до зносу до зносу до зносу

12

722

8334.2

Водій електро- та автовізка

Костюм

Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

З Ми

Нм

Ми

Ми

Нм

ЗН

12

черговий

12

1

чергові до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

723

7212.1

Газозварник

Костюм для зварника

Тр

12

7212.1

Електрозвар-

Білизна натільна

З

6

ник ручного

Черевики шкіряні

Ми

12

зварювання

Рукавиці

Тр Тп

1

7212.2

Паяльщик

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

по свинцю

Щиток захисний для

до зносу

(свинцево-

електрозварника

паяльщик)

Шолом

Тр

черговий

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково :

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

Паяльщику додатково :

Фартух

Тп Тр

черговий

Берет

Тт

12

724

7241.1

Електромонтер

Костюм або

К20

12

з ремонту та

костюм

К80

12

обслуговування

Білизна натільна

З

6

електроустат-

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

кування

Калоші діелектричні

Эн

чергові

7241.1

Слюсар з

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

контрольно-

Рукавиці

К80

1

6

6

до зносу до зносу до зносу


К8 о

З

ЗН


36


Тн


З Щ 20

К8о

К20


12


З Ми В


6

12вимірюваль­них приладів та автоматики

Берет або головний убір Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючийНа зовнішніх роботах узимку додатково :

Куртка на утепленій підкладці

При виконанні робіт у виробництві тіофосу:

Костюм замість костюма або костюма

При виконанні робіт у ви­робництві фосфорорганіч­них отрутохімікатів:

Костюм

Чоботи гумові замість черевиків шкіряни

х725


3113

1222.2


К 20

З

З

К20Щ20

Ми

К50Щ50

ЗН


1222.2

1222.2


Енергетик

Заступник

начальника

цеху

Майстер

Майстер з

ремонту

технологічного

устаткування


Костюм

Білизна натільна Г оловний убір Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор протипиловий


12

12

6

12

1

чергові до зносу до зносу1

2

3

4

5

6

3115

Механік

Протигаз фільтруючийНа зовнішніх роботах узимку додатково :

Куртка на утепленій підкладці

Тн

до зносу 36

726

8159.3

Завантажувач-

вивантажувач

Костюм або костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Шолом Рукавиці або рукавиці

Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково :

Куртка на утепленій підкладці

При виконанні робіт з пилкими речовинами:

Костюм замість костюма або костюма

К20

К80

З

К 20-Щ|20

К20Щ20

З

Ми Мп Ми

К50Щ50

ЗН

Тн

Пн

К80

К20

12

12

6

12

чергові

12

1

1

чергові до зносу до зносу до зносу

36

12

727

8290.2

Зливальник-

розливальник

Костюм або костюм

Білизна натільна

К80

К20

З

6

6

6

1

2

3

4

5

6

Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково :

Куртка на утепленій підкладці

К80

К20Щ20

К80

К50Щ50

ЗН

Тн

черговий

12

1

чергові до зносу до зносу до зносу

36

728

2149.2

Інженер-

лаборант

Халат

Фартух прогумований Туфлі цільногумові Рукавички гумові Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

К50

К20Щ20

К50Щ50

ЗН

Тн

12

черговий

9

12

до зносу до зносу

36

729

8143.2

8152.2

8290.3

Картонажник Клеєвар Клеїльник паперу, картону й виробів з них

Костюм

Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці Рукавички гумові Окуляри захисні

З Ми З

Ми

Ми

К50Щ50

ОабоОО

12

черговий

12

2

чергові до зносу

1

2

3

4

5

6

8159.2

Контролер якості продук­ції та техноло­гічного процесу

Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково :

Куртка на утепленій підкладці

Тн

до зносу до зносу

36

730

9411

8162.1

8229.3

Комірник

Машиніст

котлів

Приймальник сировини, напівфабри­катів та гото­вої продукції

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково :

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

З Ми Ми Ми ЗН

Тн

Тн

12

12

1

до зносу до зносу до зносу

36

36

731

8159.1

Лаборант

хімічного

аналізу

Халат

Фартух прогумований з нагрудником Берет

Туфлі цільногумові Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор протипиловий

На зовнішніх роботах узимку додатково :

К 20

К80

З

К 20 Щ 20

К 50 Щ 50

ЗН

12

черговий

6

12

чергові до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

732

8163.2

Машиніст

компресорних

установок

Костюм або костюм

Білизна натільна Берет

Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці

Протишумові навушники Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючийНа зовнішніх роботах узимку додатково :Куртка на утепленій підкладці

К80

К20

З

К80

К 20-Щ|20

К50Щ50

К80

ЗН

Тн

12

12

6

6

9

чергові

1

до зносу до зносу до зносу до зносу

36

733

8163.2

Машиніст

насосних

установок

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протишумові навушники Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково :

Куртка на утепленій підкладці

З Ми

Ми

Ми

ЗН

Тн

12

12

1

до зносу до зносу до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

734

8264.2

Машиніст із

Комбінезон

З Ми

6

прання та

Білизна натільна

З

4

ремонту

Фартух прогумований

Вн

черговий

спецодягу

Г оловний убір

З

6

8264.2

Оператор

Чоботи гумові

В

6

пральних

Рукавиці

Ми

1

машин

Рукавички гумові

Вн

чергові

Онучі

З

3

735

8273.2

Мельник

Костюм

Пн Ми

12

Білизна натільна

З

6

Шолом

З Пн

2

Черевики шкіряні

Ми Пн

9

Рукавиці КР або

К50Щ20

3

рукавиці

Ми Мп

3

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор протипиловий

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

736

1222.2

Начальник

Костюм

К20

12

відділення

Білизна натільна

З

12

1222.2

Начальник

Г оловний убір

З

6

дільниці

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Начальник

Рукавиці

Ми

6

зміни

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

1222.2

Начальник

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

установки

Респіратор протипиловий

до зносу

1222.2

Начальник

Протигаз фільтруючий

до зносу

цеху

На зовнішніх роботах

узимку додатково :

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

737

9322

Підсобний

робітник

Костюм або костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Г оловний убір Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці Онучі

Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючийНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка на утепленій підкладці Валянки Калоші гумовіПри виконанні робіт з пилкими речовинами:Костюм замість костюма або костюма

К80

К20

З

К80

З

К20Щ20

К 20-Щ|20

К50Щ50

Ми

З

ЗН

Тн

Тн30

В

Ми Пн

К80

К20

12

12

6

6

6

12

12

чергові

1

2

до зносу до зносу до зносу

36

48

24

12

738

9132

Прибиральник

виробничих

приміщень

Костюм Чоботи гумові Фартух прогумований

З Ми

В

Вн

12

12

6

1

2

3

4

5

6

Рукавички гумові

Вн

1

Рукавиці

Ми

1

При прибиранні примі­

щень дегазації та пральні:

Комбінезон

З Ми

4

Білизна натільна

З

4

Головний убір

З

6

Фартух прогумований

Вн

черговий

Чоботи гумові

В

4

Рукавички гумові

Вн

чергові

Онучі

З

3

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор протипиловий

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

739

7233.1

Слюсар-

Костюм або

К80

9

ремонтник

костюм

К20

9

Білизна натільна

З

4

Фартух прогумований

К80

черговий

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

12

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Рукавиці

Ми

1

Шолом

З

12

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор протипиловий

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

1

2

3

4

5

6

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

При роботі з фосфорорга­

нічними отрутохімікатами:

Костюм замість

Яж

6

костюма або

К80

костюма

К20

При виконанні робіт у

приміщенні дегазації

та пральні:

Комбінезон замість

З Ми

9

костюма або

К80

костюма

К20

Чоботи гумові замість

В

4

черевиків шкіряних

740

7215.2

Транспорту-

Костюм або

К80

12

вальник

костюм

К20

12

Білизна натільна

З

6

Фартух прогумований

К80

6

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

12

Рукавиці

Ми Мп

1

Шолом

З

12

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор протипиловий

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

К50Щ50

чергові

Ми

1

Ми

1

ЗН

до зносу

до зносу

до зносу

К20Щ20


36

48


Тн

Тн30

В1

2

3

4

5

6

Онучі

З

2

Фартух прогумований

Яж

черговий

Г оловний убір

З

2

2.64. ВИРОБНИЦТВО МАЛЕЇНОВОГО АНГІДРИДУ

ТА ПІРОМЕЛІТОВОГО ДІАНГІДРИДУ

742

8151.2

Апаратник

Костюм

К80

6

дозування

Білизна натільна

З

6

8152.1

Апаратник

Чоботи гумові або

К20Щ20

6

конденсації

черевики шкіряні

К20Щ20

9

8154.1

Апаратник

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

окислення

Рукавиці

К80

1

8152.1

Апаратник

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

перегонки

Респіратор протипиловий

до зносу

8152.2

Апаратник

Протигаз фільтруючий

до зносу

плавлення

На зовнішніх роботах

8154.1

Апаратник

узимку додатково:

синтезу

Куртка на утепленій

Тн

36

8152.2

Апаратник

підкладці

спалювання

При виконанні робіт

8152.2

Апаратник

на стадії конденсації

сублімації

додатково:

8152.2

Апаратник

Плащ непромокальний з

Вн

12

сушіння

капюшоном

743

8154.2

Апаратник

Костюм

К80

12

очищення газу

Білизна натільна

З

6

Чоботи гумові або

К 20-Щ|20

6

черевики шкіряні

К20Щ20

9

Завантажити