НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

7241.1

вання електро­устаткування Слюсар з контрольно- вимірюваль­нихприладів та автоматики

Рукавиці

Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Ми

Эн

Эн

Тн

2

чергові чергові до зносу

36

91

8159.1

Лаборант

хімічного

аналізу

Халат Ковпак Чоботи гумові Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

З

К20Щ20

К50Щ50

Тн

9

6

9

чергові до зносу

36

92

3115

1222.2

1222.2

Механік

Начальник

відділення

Начальник

зміни

Костюм

Білизна натільна Чоботи гумові Рукавички гумові Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

З

К20Щ20

К50Щ50

Тн

9

9

9

чергові до зносу

36

93

7233.2

Монтажник з ремонту ванн

Костюм

Білизна натільна

К20

З

6

4

1

2

3

4

5

6

Ковпак Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці Онучі

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З

К20Щ20К50Щ50Ми Мп З

Тн

6

6

3

3

4

до зносу 36

94

9322

9132

Підсобний

робітник

Прибиральник

виробничих

приміщень

Халат

Білизна натільна Чоботи гумові Рукавички гумові Онучі

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

З Ми

З

В

Вн

З

Тн

Тн

Тн30

9

6

9

3

4

до зносу

36

36

36

2.6.4. УПАРЮВАННЯ ТА ПЛАВЛЕННЯ КАУСТИКУ

95

8153.2

Апаратник ві­дстоювання

Костюм

Фартух прогумований

О о

(N 00

12

6

1

2

3

4

5

6

8154.2

8162.2

Апаратник

нейтралізації

Кочегар

технологічних

печей

Чоботи гумові Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Кочегару технологічних печей:

Черевики шкіряні замість чобіт гумових Рукавиці замість рукавичок гумових Фартух замість фартуха прогумованого

К 20 Щ 20

К50Щ50

Тн

К20Щ20Ми Тп Тт

9

чергові до зносу

36

12

1

6

96

8151.2

Апаратник

дозування

Костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Шолом Чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

К80

З

К80

К80

К 20 Щ 20

К80

К50Щ50

9

6

черговий

12

6

1

чергові до зносу

97

8159.2

Апаратник пі­дготовки си­ровини та від­пускання на­півфабрикатів і продукції

Костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові

К80

З

К80

К 20 Щ 20

Ми

К50Щ50

12

6

черговий

12

1

1

1

2

3

4

5

6

8229.3

Приймальник сировини, напівфабрика­тів та готової

Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

ЗН

до зносу до зносу

продукції

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

Тн

Тн

Тн30

36

36

36

98

8152.2

Апаратник

Костюм

К20

9

плавлення

Фартух прогумований

К80

черговий

8290.2

Зливальник-

Шолом

Тт Ти

черговий

розливальник

Чоботи гумові

К20Щ20

6

9322

Укладальник-

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

пакувальник

Рукавиці Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Ми Тп ЗН

Тн

Тн

1

до зносу до зносу

36

36

99

8154.2

Апаратник

Костюм

К20

9

вилуговування

Костюм прогумований

Кк

черговий

8152.1

Апаратник

Шолом

К20

12

випарювання

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

6

8154.1

Апаратник

Рукавиці

Ми Щ20

1

кристалізації

Рукавички гумові

К50Щ50

1

1

2

3

4

5

6

8159.2

8153.2

8153.2

Апаратник

охолодження

Апаратник

фільтрації

Апаратник

центрифугу­

вання

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

до зносу 36

100

8154.1

Апаратник

хлорування

Костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К80

К 20-Щ|20

К80

К50Щ50

Тн

12

6

12

9

3

чергові до зносу

36

101

7241.1

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку­вання Слюсар з контрольно- вимірюваль­них приладів та автоматики

Костюм Чоботи гумові Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

К20Щ20

Эн

Эн

Ми Мп Тн

12

12

чергові

чергові

3

до зносу 36

1

2

3

4

5

6

102

3113

Енергетик цеху

Костюм

К20

12

1222.2

Майстер

Чоботи гумові

К20Щ20

9

1222.2

Майстер

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

дільниці

Рукавиці

Ми Мп

1

1222.2

Майстер з ремонту техно­логічного

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

до зносу

устаткування

Куртка на утепленій

Тн

36

3115

Механік цеху

підкладці

1222.2

Начальник

дільниці

1222.2

Начальник

зміни

1222.2

Помічник

начальника

зміни

103

1222.2

Начальник

Халат

К20

12

(завідувач)

Фартух прогумований

К 8

черговий

виробничої

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

12

лабораторії

Рукавички гумові Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К50Щ50

Тн

чергові до зносу

48

104

9322

Підсобний

Костюм

К20

12

робітник

Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові

К 20 Щ 20

К 20 Щ 20

К50Щ50

черговий

9

чергові

1

2

3

4

5

6

Рукавиці

Шолом

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Ми Мп З

Тн

2

6

до зносу 36

105

7122.2

Пічник

Костюм

Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці

Протигаз фільтруючий

З Ми З

К20Щ20Ми Тп

9

6

6

1

до зносу

106

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці Шолом

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

При ремонті ванн додатково:

Калоші діелектричні

К20 К 20 Щ 20К20Щ20Ми Мп З

Тн

Эн

9

12

чергові

1

черговий до зносу

36

чергові

107

8162.2

Чистильник

Костюм Чоботи гумові Рукавички гумові

Ми Щ20

К 20 Щ 20

К50Щ50

9

6

чергові

1

2

3

4

5

6

Рукавиці

Шолом

Протигаз фільтруючий

Ми Щ20З Щ20

1

9

до зносу

2.7. ВИРОБНИЦТВО ПОЛІХЛОРВІНІЛОВОГО ПЛАСТИКАТУ ТА ТКАНИН З ПОЛІХЛОРВІНІЛОВИМ ПОКРИТТЯМ

108

8151.2

Апаратник

змішування

барвників

Костюм або халат Черевики шкіряні Рукавички гумові

З Ми Ми

К50Щ50

12

12

3

109

8151.2

8232.2

8231.2

Дробильник Пресувальник виробів з пластмас Вулканіза­торник

Халат

Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні

З Ми Ми Ми ЗН

12

12

1

до зносу

110

8251.2

8232.2

8232.2

Друкар глибо­кого друку Машиніст дублювального агрегата Машиніст установки самоклейних плівок

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

З Ми

Ми

Ми

12

12

1

111

9411

9411

Комірник

Старший

комірник

Халат

Туфлі шкіряні Рукавиці

З Ми

Ми

Ми

12

12

3

1

2

3

4

5

6

4190

Табельник

На зовнішніх роботах

2146.2

Інженер-

узимку додатково:

технолог

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

112

7136.2

Монтажник

Костюм

З Ми

12

санітарно-

Черевики шкіряні

Ми

12

технічних

Рукавиці

Ми Мп

1

систем і

Електромонтеру

устаткування

додатково:

7241.1

Електромонтер

Калоші діелектричні

Эн

чергові

з ремонту та

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

обслуговування

На зовнішніх роботах

електроустат-

узимку додатково:

кування

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

113

1222.2

Начальник

Костюм

З Ми

12

виробництва

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Заступник

Рукавиці

Ми

2

начальника

На зовнішніх роботах

виробництва

узимку додатково:

1222.2

Майстер

Куртка на утепленій

Тн

36

3113

Енергетик

підкладці

3115

Механік

114

9332

Прийомо-

Костюм

З Ми

12

здавальник

Черевики шкіряні

Ми

12

вантажу та

Рукавиці

Ми

1

багажу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

115

8232.2

Різальник

Костюм або халат

З Ми

12

заготовок

Туфлі шкіряні

Ми

12

та виробів із

Рукавички трикотажні

Ми

1

пластичних мас

Різальнику заготовок та

8229.2

Сортувальник

виробів із пластичних мас

7435.2

Розкрійник

додатково:

8263.2

Швачка

Фартух

Ми Мп

черговий

Рукавиці

Ми

2

116

7241.1

Слюсар з кон-

Костюм

З Ми

12

трольно-вимі-

Черевики шкіряні

Ми

12

рювальних

Рукавиці

Ми

1

приладів та

На зовнішніх роботах

автоматики

узимку додатково:

7233.1

Слюсар-

Куртка на утепленій

Тн

36

ремонтник

підкладці

7215.2

Транспорту-

вальник

9333

Вантажник

8163.2

Машиніст

насосних

установок

117

8123.2

Терміст

Костюм

Тр Тп

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці

Тр Тп

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1

2

3

4

5

6

2.8. ВИРОБНИЦТВО ЛИВАРНИХ ВИРОБІВ І

ТРУБ ПОЛІХЛОРВІНІЛОВИХ

118

8152.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

гранулювання

Черевики шкіряні

Ми

12

8151.1

Апаратник

Рукавиці

Ми

1

змішування

8151.2

Дробильник

8232.1

Машиніст

екструдера

119

9333

Вантажник

Костюм

З Ми

12

7241.1

Електромонтер

Черевики шкіряні

Ми

12

з ремонту та

Рукавиці

Ми

1

обслуговування

На зовнішніх роботах

електроустат-

узимку додатково:

кування

Куртка на утепленій

Тн

36

8232.1

Налагоджу-

підкладці

вальник машин

Електромонтеру з

і автоматичних

ремонту та обслуговування

ліній для

електроустаткування

виробництва

додатково:

виробів із

Калоші діелектричні

Эн

чергові

пластмас

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

7233.1

Слюсар-

ремонтник

7215.2

Транспорту-

вальник

1

2

3

4

5

6

120

8232.2

Виготовлювач

Халат

З Ми

12

деталей та

Туфлі шкіряні

Ми

12

вузлів трубо­

Рукавички трикотажні

Ми

1

проводів з

пластмас

8232.2

Оброблювач

виробів із

пластмас

8232.2

Ливарник

пластмас

9322

Укладальник-

пакувальник

121

3113

Енергетик

Костюм

З Ми

12

1222.2

Майстер

Черевики шкіряні

Ми

12

3115

Механік

Рукавиці

Ми

3

1222.2

Начальник

На зовнішніх роботах

виробництва

узимку додатково:

1222.2

Заступник

Куртка на утепленій

Тн

36

начальника

підкладці

виробництва

122

2146.2

Інженер-

Халат

З Ми

12

технолог

Туфлі шкіряні

Ми

12

9411

Комірник

Рукавиці

Ми

3

9411

Старший

На зовнішніх роботах

комірник

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

1

2

3

4

5

6

2.9. ВИРОБНИЦТВО ПРОСТИХ ЕФІРІВ ЦЕЛЮЛОЗИ

123

8154.1

Апаратник

Костюм

К80

12

етерифікації

Білизна натільна

З

6

8154.2

Апаратник

Фартух прогумований

К80

черговий

мерсеризації

Черевики шкіряні

К 20-Щ|20

12

8152.1

Апаратник

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

перегонки

Рукавиці

Ми

1

8154.1

Апаратник

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

синтезу

Протигаз фільтруючий

до зносу

8153.2

Апаратник

На зовнішніх роботах

центрифугу-

узимку додатково:

вання

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

124

8154.2

Апаратник

Костюм

З Ми

9

нейтралізації

Білизна натільна

З

6

8153.2

Апаратник

Черевики шкіряні

Ми

12

промивання

Рукавиці

Ми

1

8232.3

Комплекту-

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

вальник

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Комплектувальнику

додатково:

Фартух прогумований з

Вн

12

нагрудником

Завантажити