НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

Онучі

Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

К80

ЗН

Тн

Тн30

6

до зносу до зносу

36

36

30

1222.2

1222.2

Начальник

цеху

Заступник

начальника

цеху

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К 20-Щ|20

Тн

24

12

12

до зносу 48

31

9322

Підсобний

робітник

Костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці Онучі

Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К80

К 20-Щ|20

К80

З

ЗН

Тн

12

6

черговий

9

2

6

до зносу до зносу

36

32


8163.3


12

6

9

2

до зносу до зносу


К20

З

К 20 Щ 20

К 50

ЗН


36


Тн


Приймальник

балонів


Костюм

Білизна натільна Чоботи гумові Рукавиці Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці7241.1

33Слюсар з конт- рольно-вимі­рювальних приладів та автоматики

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні або чоботи гумові Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці Рукавички гумові Рукавички трикотажні Шолом

Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

К80

6

З

6

К 20-Щ|20

12

К20Щ20

6

Эн

чергові

Эн

чергові

К80

2

К50Щ50

1

Ми

1

К80

12

ЗН

до зносу

до зносу

Тн

36

Тн

чергові

1

2

3

4

5

6

Валянки Калоші гумові

Тн30

В

чергові

чергові

34

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Костюм прогумований Білизна натільна Шолом

Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Рукавички трикотажні Окуляри захисні Онучі

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

К80

Кк

З

К80

К20Щ20

К 20-Щ|20

К80

К50Щ50

Ми

ЗН

З

Тн

Тн

6

черговий

4

6

12

6

1

1

1

до зносу 6

до зносу 36

чергові

35

7215.2

Транспорту­

вальник

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

К80

З

К 20-Щ|20

К80

12

6

12

1

до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Напівчоботи утеплені

Тн30

36

2.3. ВИРОБНИЦТВО ПОЛІСТИРОЛУ ТА ПРОДУКТІВ НА ЙОГО ОСНОВІ

36

8159.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

8159.1

Апаратник газо-

Фартух прогумований

З

черговий

розподілення

Черевики шкіряні

Ми

12

8152.1

Апаратник

Рукавиці

Ми

1

перегонки

Протигаз фільтруючий

до зносу

8159.2

Апаратник

На зовнішніх роботах

підготовки

узимку додатково:

сировини та

Куртка на утепленій

Тн

36

відпускання

підкладці

напівфабрика-

Штани на утепленій

Тн

36

тів і продукції

підкладці

8154.1

Апаратник

Валянки

Тн30

48

синтезу

Калоші гумові

В

24

8154.1

Оператор

При виконанні робіт з

дистанційного

розсіву продукту

пульта керу-

додатково:

вання у хіміч-

Шолом

З

6

ному вироб-

Апаратнику підготовки

ництві

сировини та відпускання

напівфабрикатів і

продукції додатково:

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

1

2

3

4

5

6

37

8154.2

Апаратник

знесолювання

води

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

К80

З

К20Щ20

К80

К50Щ50

Тн

Тн

Тн30

12

6

12

1

чергові до зносу

36

36

36

38

8152.2

Апаратник

нагрівання

теплоносіїв

Костюм

Черевики шкіряні Рукавички трикотажні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

З Ми

Ми

Ми

Тн

Тн

Тн30

12

12

1

до зносу

36

36

36

39

8151.2

8232.1

Дробильник

Машиніст

екструдера

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавички трикотажні

З Ми

Ми

Ми

12

12

1

1

2

3

4

5

6

8232.2

Машиніст

Рукавиці

Ми

2

гранулювання

Протигаз фільтруючий

до зносу

пластичних

На зовнішніх роботах

мас

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Напівчоботи утеплені

Тн30

36

40

3113

Енергетик цеху

Костюм

З Ми

12

8229.2

Контролер

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Начальник

Рукавиці

Ми

1

дільниці

Протигаз фільтруючий

до зносу

1222.2

Начальник

На зовнішніх роботах

зміни

узимку додатково:

1222.2

Помічник

Куртка на утепленій

Тн

36

начальника

підкладці

зміни

Штани на утепленій

Тн

36

1222.2

Майстер

підкладці

1222.2

Майстер

Напівчоботи утеплені

Тн30

36

дільниці

3115

Механік цеху

41

8159.1

Лаборант

Халат

З Ми

12

хімічного

Туфлі шкіряні

Ми

12

аналізу

Рукавички гумові

К50Щ50

2

1222.2

Начальник

Рукавиці

Ми

2

(завідувач)

Протигаз фільтруючий

до зносу

виробничої

На зовнішніх роботах

лабораторії

узимку додатково:

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

42

7233.1

Слюсар-

Костюм

З Ми

12

ремонтник

Черевики шкіряні

Ми

12

9322

Підсобний

Рукавиці

Ми

1

робітник

Протигаз фільтруючий

до зносу

9322

Укладальник-

На зовнішніх роботах

пакувальник

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Напівчоботи утеплені

Тн30

36

2.4. ВИРОБНИЦТВО МОНО-, ДІ- ТА ПОЛІІЗОЦІАНАТІВ

43

8154.1

Апаратник

Костюм

З Ми

9

кристалізації

Білизна натільна

З

9

8159.2

Апаратник

Черевики шкіряні

Ми

9

підготовки

Рукавиці

Ми

1

сировини та

Протигаз фільтруючий

до зносу

відпускання

На зовнішніх роботах

напівфабрика-

узимку додатково:

тів і продукції

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Напівчоботи утеплені

Тн30

36

1

2

3

4

5

6

Апаратнику підготовки

сировини та відпускання

напівфабрикатів і

продукції додатково:

Рукавички гумові

К50Щ50

1

44

8152.1

Апаратник

Костюм

З Ми

6

перегонки

Білизна натільна

З

4

8154.2

Апаратник

Черевики шкіряні

Ми

9

нейтралізації

Рукавиці КР

К50Щ20

1

8154.1

Апаратник

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

розкладання

Онучі

З

3

8154.1

Апаратник

синтезу

Протигаз фільтруючий Електромонтеру з ремонту

до зносу

8154.1

Апаратник

установки

дослідного

та обслуговування

електроустаткування

додатково:

виробництва

Калоші діелектричні

Эн

чергові

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування

Рукавички діелектричні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Эн

чергові

електроустат-

Куртка на утепленій

Тн

36

кування

підкладці

7241.1

Слюсар з конт- рольно-вимі­рювальних приладів та автоматики

1

2

3

4

5

6

45

7212.1

Г азозварник

Костюм для зварника

Тр

12

7212.1

Електрогазо-

Білизна натільна

З

6

зварник

Черевики шкіряні

Ми

12

7212.1

Електрозвар-

Рукавиці

Тр

1

ник ручного

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

зварювання

Шолом

Щиток захисний для

електрозварника

Онучі

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

Тр

З

Тн

Тн

Тн30

черговий до зносу

3

до зносу

36

36

36

46

3115

Енергетик цеху

Костюм

З Ми

12

3113

Механік цеху

Білизна натільна

З

12

1222.2

Начальник

Черевики шкіряні

Ми

12

цеху

Рукавиці

Ми

3

1222.2

Заступник на­чальника цеху

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах

до зносу

1222.2

Начальник

узимку додатково:

дільниці

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

47

2146.2

Інженер-

Костюм

З Ми

9

технолог

Білизна натільна

З

6

1222.2

Майстер зміни

Черевики шкіряні

Ми

9

1

2

3

4

5

6

1222.2

Майстер з ремон­ту технологічно­го устаткування

Рукавиці КР Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах

К50Щ20

3

до зносу

1222.2

Старший майс-

узимку додатково:

тер з ремонту

Куртка на утепленій

Тн

36

технологічного

підкладці

устаткування

1222.2

Начальник

зміни

1222.2

Помічник

начальника

зміни

1222.2

Старший

майстер

дільниці

48

8159.1

Лаборант

Костюм

З Ми

12

хімічного

Черевики шкіряні

Ми

12

аналізу

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

чергові

1222.2

Начальник

Рукавички гумові

К50Щ50

2

(завідувач)

Рукавиці

Ми

2

виробничої

Протигаз фільтруючий

до зносу

лабораторії

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

49

8333.1

Машиніст

Костюм

З Ми

12

крана

Білизна натільна

З

9

(кранівник)

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

9

1

2

3

4

5

6

Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Эн

Эн

Ми

Тн

чергові

чергові

3

до зносу 36

50

9132

9132

Прибиральник

виробничих

приміщень

Прибиральник

службових

приміщень

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавички гумові Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми З

Ми

Вн

Тн

9

6

9

1

до зносу 36

51

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

З Ми З

Ми

Ми

Тн

Тн

Тн30

12

6

12

1

до зносу

36

36

36

1

2

3

4

5

6

2.5. ВИРОБНИЦТВО ПОЛІХЛОРВІНІЛОВИХ СМОЛ ТА ВИРОБІВ ІЗ НИХ

52

8151.1

8159.2

8152.2

8159.3

Апаратник

змішування

Апаратник

розсіву

Апаратник

сушіння

Просівальник

Костюм

Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

З Ми Пн З

Ми

Ми

ЗН

Тн

9

черговий

12

1

до зносу до зносу до зносу

36

53

8154.2

Апаратник

нейтралізації

Костюм

Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

К20Щ20

К20Щ20

К50Щ50

Ми

Тн

12

12

чергові

1

1

до зносу 36

54

8153.1

Апаратник

очищення

рідини

Костюм

Фартух прогумований Черевики шкіряні

З Ми З

Ми

12

12

12

1

2

3

4

5

6

8153.2

Апаратник

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

чергові

центрифугу-

Рукавиці КР

К50Щ20

1

вання

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

8151.2

Дробильник

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

до зносу 36

55

8159.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

підготовки

Черевики шкіряні

Ми

12

сировини та

Рукавиці КР

К50Щ20

1

відпускання

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

напівфабрика-

Протигаз фільтруючий

до зносу

тів і продукції

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

Тн

Тн

Тн30

36

36

36

56

8154.1

Апаратник

Костюм

З Ми

12

полімеризації

Черевики шкіряні

Ми

12

8162.2

Чистильник

Чоботи гумові Рукавиці КР Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

К20Щ20

К50Щ20

К50Щ50

чергові

1

чергові до зносу

Завантажити