НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

862

3113

Енергетик

Халат або костюм

З Ми

12

2149.2

Інженер з

Чоботи кирзові на

Пв Ми

12

охорони праці

латунних цвяхах

1222.2

Майстер

На зовнішніх роботах

1222.2

Старший

узимку додатково:

майстер

Куртка на утепленій

Тн

36

1222.2

Начальник

підкладці

дільниці

863

8290.2

Зливальник-

Халат

З Ми

12

розливальник

Головний убір

З

12

Фартух

З

черговий

Калоші гумові

В

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

864

2146.2

Інженер-

Халат або костюм

З Ми

12

технолог

Білизна натільна

З

12

Черевики шкіряні на

Пв Ми

12

латунних цвяхах

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

865

9411

Комірник

Халат

З Ми

12

Білизна натільна

З

6

Тапочки шкіряні

Ми

6

Калоші гумові

В

12

Рукавиці

Ми

3

1

2

3

4

5

6

Рукавички трикотажні

Ми

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

866

8229.2

Контролер

Халат

З Ми

12

Білизна натільна

З

6

Тапочки шкіряні

Ми

12

Калоші гумові

В

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

867

1222.2

Майстер зміни

Халат або костюм

З Ми

12

3115

Механік

Білизна натільна

З

12

1222.2

Старший

Чоботи кирзові на

Пв Ми

12

майстер

латунних цвяхах

3119

Технолог

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

868

8229.2

Пресувальник

Халат

З Ми

12

Білизна натільна

З

6

Головний убір

З

12

Фартух

З

12

Тапочки шкіряні

Ми

6

Калоші гумові

В

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

869

8159.3

Просівальник

Халат або костюм

З Ми

12

Білизна натільна

З

6

Головний убір

З

12

Тапочки шкіряні

Ми

6

Калоші гумові

В

12

Респіратор протипиловий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

870

8229.3

Різальник

Халат або костюм

З Ми

12

матеріалів

Білизна натільна

З

6

Головний убір

З

12

Тапочки шкіряні

Ми

6

Калоші гумові

В

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

871

8151.2

Розмелювач

Халат або костюм

З Ми

12

Білизна натільна

З

6

Головний убір

З

12

Фартух прогумований

Вн

черговий

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці

Ми

1

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

872

7215.2

Транспорту-

Костюм

З Ми

12

вальник

Черевики шкіряні на

Пв Ми

12

латунних цвяхах

Рукавиці

Ми Мп

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

873

8139.3

Усереднювач

Халат

З Ми

12

сировини

Білизна натільна

З

12

Головний убір

З

12

Тапочки шкіряні

Ми

6

Калоші гумові

В

12

Рукавиці трикотажні

Ми

1

Респіратор протипиловий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

1

2

3

4

5

6

2.79.2. ДІЛЬНИЦЯ ВИРОБНИЦТВА ПІРОКСИЛІНУ ТА КОЛОКСИЛІНУ

874

8154.2

Апаратник

абсорбції

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні на латунних цвяхах Рукавички гумові Онучі

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

К80

З

К 20 Щ 20 Пв

К50Щ50

К80

Тн

Тн30

В

9

6

12

4

12

черговий

36

чергові

24

875

8153.2

8154.1

Апаратник

віджимання

Апаратник

нітрування

Костюм

Білизна натільна Головний убір Фартух прогумований Черевики шкіряні на латунних цвяхах Рукавички гумові Онучі

Протигаз фільтруючий Апаратнику віджимання при набиранні:

Костюм

К80

З

К80К80 К 20 Щ 20 Пв

К50Щ50

К80

З Ми

6

6

9

черговий

12

2

12

черговий

6

1

2

3

4

5

6

Г оловний убір

З

12

Черевики шкіряні на

Пв Ми

12

латунних цвяхах

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

876

8159.1

Апаратник

Костюм

К80

6

концентрування

Білизна натільна

З

6

кислот

Чоботи гумові

К20Щ20

6

Рукавички гумові

К50Щ50

2

Рукавиці

К80

1

Шолом

К80

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

877

8163.2

Апаратник

Костюм

З Ми

9

очищення

Чоботи гумові

В

9

стічних вод

Рукавички гумові

Вн

4

Респіратор протипиловий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

1

2

3

4

5

6

878

8159.2

Апаратник під­

Халат

З Ми

12

готовки сирови-

Головний убір

З

12

ни і відпускання

Тапочки шкіряні на

Пв Ми

12

напівфабрикатів

гумовій підошві

і продукції

На зовнішніх роботах

9411

Комірник

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

879

8151.2

Апаратник

Костюм

К80

6

приготування

Білизна натільна

З

6

хімічних

Головний убір

К80

12

розчинів

Чоботи гумові

К20Щ20

9

Рукавички гумові

К50Щ50

3

Онучі

З

6

Протигаз фільтруючий

черговий

880

8154.2

Апаратник

Костюм

К80

9

рекуперації

Білизна натільна

З

6

Головний убір

К80

12

Черевики шкіряні на

К 20 Щ 20 Пв

12

латунних цвяхах

Рукавички гумові

К50Щ50

3

Онучі

К80

6

Протигаз фільтруючий

черговий

881

8152.2

Апаратник

Халат

К20

9

сушіння

Головний убір

З

12

Черевики шкіряні на

К20Щ20 Пв

12

латунних цвяхах

Рукавиці

Ми

3

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

882

8153.2

Апаратник

фільтрації

Костюм

Костюм прогумований Білизна натільна Головний убір Чоботи гумові Рукавички гумові Онучі

Протигаз фільтруючий

К80

Кк

З

К80

К20Щ20

К50Щ50

З

9

черговий

6

12

9

2

6

черговий

883

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку­вання

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні на латунних цвяхах Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій

підкладці

При стабілізації:

Костюм замість

костюма

Головний убір

К80

З

К 20 Щ 20 Пв

Эн

Эн

Тн З Ми

К80

З

12

6

12

чергові

чергові

черговий

36

12

12

1

2

3

4

5

6

884

3113

Енергетик

Халат або костюм

З Ми

12

2149.2

Інженер з

Черевики шкіряні на

Пв Ми

9

охорони праці

латунних цвяхах

1222.2

Майстер

На зовнішніх роботах

3115

Механік

узимку додатково:

1222.2

Начальник

Куртка на утепленій

Тн

36

відділення

підкладці

1226.2

Начальник

При роботі з кислотами

майстерні

додатково:

1222.2

Начальник

Костюм

К80

24

цеху

Білизна натільна

З

12

3119

Технолог

Г оловний убір

К80

24

Чоботи гумові

К20Щ20

36

885

8159.3

Завантажувач-

Костюм

З Ми

9

вивантажувач

Головний убір

З

12

Черевики шкіряні на

Пв Ми

латунних цвяхах

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

886

8290.2

Зливальник-

Костюм

К80

9

розливальник

Білизна натільна

З

6

Г оловний убір

К80

12

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

9

Рукавички гумові

К50Щ50

3

1

2

3

4

5

6

Онучі

З

6

Протигаз фільтруючий

черговий

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

При розливанні вибухової

продукції (мутильники):

Костюм

З Ми

12

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні на

Пв Ми

12

латунних цвяхах

887

9411

Комірник

Костюм

К80

12

9411

Старший

Білизна натільна

З

9

комірник

Черевики шкіряні на латунних цвяхах

К20Щ20 Пв

12

888

1222.2

Майстер

Костюм

К80

12

8290.3

Пробовідбір-

Білизна натільна

З

6

ник

Черевики шкіряні на латунних цвяхах Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20Щ20 Пв

К50Щ50

Тн

12

1

36

889

8151.2

Розмелювач

Костюм Головний убір Черевики шкіряні на латунних цвяхах

З Ми З

Пв Ми

12

12

12

1

2

3

4

5

6

Рукавиці

Респіратор протипиловий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Ми

Тн

3

до зносу 36

890

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Білизна натільна Головний убір Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці Онучі

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

При роботі зі спецпродуктом:

Костюм Головний убір Черевики шкіряні на латунних цвяхах Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К80

К20Щ20

К50Щ50

К80

З

Тн

З Ми З

Пв Ми Ми

Тн

6

6

12

12

2

2

6

черговий

36

12

12

12

3

36

Завантажити