НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

К50

К20Щ20Ми Мп ЗН

12

12

1

до зносу до зносу

636

8232.2

8232.1

Оператор виготовлення рулонно- конструкцій­них матеріалів Оператор установок вироблення склопластико­вих конструкцій

Костюм або халат Головний убір Черевики шкіряні Рукавиці Рукавички гумові Респіратор газопилозахисний

К50К50 К 20 Щ 20Ми Мп

К50Щ50

12

12

12

1

15 днів до зносу

637

7322.2

7322.2

Поліруваль­ник скла та скловиробів Шліфувальник скловиробів

Костюм або халат Головний убір Рукавички трикотажні Окуляри захисні

К50

К50

Ми

ОабоОО

12

12

2

до зносу

638

8232.2

Пресувальник виробів із пластмас

Костюм або халат Головний убір Черевики шкіряні Рукавиці

Респіратор газопилозахисний

При виконанні робіт з виробництва виробів з пресматеріалу АГ-4с :

К50

К50

К20Щ20Ми Мп

12

12

12

1

до зносу

1

2

3

4

5

6

Напівкомбінезон

Сорочка

Черевики шкіряні Рукавиці

Респіратор газопилозахисний

З Ми З

Ми

Ми Мп

12

12

12

1

до зносу

639

8229.3

Приймальник сировини, напівфабрика­тів та готової продукції

Халат

Тапочки шкіряні

З Ми Ми

12

12

640

8232.2

8232.2

Просочуваль-

ник

Розкрійник

листового

матеріалу

Костюм або халат Г оловний убір Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавички гумові Нарукавники прогумовані При виконанні робіт з просочення у виробництві склопластиків:

Костюм

Берет

Черевики шкіряні Рукавиці

Респіратор газопилозахисний

К50

К50

К80

К 20-Щ|20

К50Щ50

К80

З Ми

Тт

Ми

Ми Мп

12

6

6

12

15 днів 6

9

12

12

1

до зносу

641

8232.3

Фарбувальник виробів із склопластиків

Костюм Головний убір Фартух прогумований з нагрудником

К50

К50

К80

12

12

6

1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

12

Рукавиці

Ми

1

Рукавички гумові

К50Щ50

6

Нарукавники прогумовані

К80

6

Респіратор газопилозахисний

до зносу

642

9322

Формуваль-

Халат

З Ми

12

ник розділь-

Фартух прогумований

З

6

них та декора­

Черевики шкіряні

Ми

12

тивних шарів

Рукавиці

Ми

2

Рукавички гумові

Вн

6

2.52. ВИРОБНИЦТВО СІРКОВУГЛЕЦЮ

643

8154.2

Апаратник

Костюм

Щ20

9

абсорбції

Черевики шкіряні або

К 20 Щ 20

9

8154.1

Апаратник

чоботи гумові

окислення

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

8152.1

Апаратник

Рукавиці

Щ20

1

перегонки

На зовнішніх роботах

8153.2

Апаратник

узимку додатково:

фільтрації

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

644

8152.2

Апаратник

Костюм

Ти Тт

9

випалювання

Білизна натільна

З

6

8154.2

Апаратник

Черевики шкіряні

Тп Ти

9

відновлення

Рукавиці

Тп

1

8159.2

Апаратник

Шолом

Ти Тт

12

охолодження

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1

2

3

4

5

6

8152.1

Апаратник

піролізу

645

8152.1

Апаратник

Костюм

Щ20

9

випарювання

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

9

8154.2

Апаратник

Рукавиці

Щ20

1

регенерації

На зовнішніх роботах

8290.2

Зливальник-

узимку додатково:

розливальник

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

646

8159.2

Апаратник

Костюм

З Ми

9

газогенерації

Черевики шкіряні

Ми

6

8152.2

Апаратник

Нарукавники

Тт Тп

3

сушіння

Рукавиці або

Тп

1

рукавиці

Ми Тп

1

Шолом

Тт

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

647

8159.1

Апаратник

Костюм

К80

9

одержання

Білизна натільна

З

6

сірковуглецю-

Чоботи кирзові або

К20Щ20

6

сирцю

чоботи гумові

Нарукавники

К80

3

Рукавиці

Ми Мп

1

Шолом

К80

6

Онучі

З

6

1

2

3

4

5

6

При виконанні робіт на стадії конденсації :

Костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавиці хлорвінілові Шолом хлорвініловий Онучі

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

При обслуговуванні електропечей:

Костюм

Білизна натільна

Куртка

Фартух

Чоботи кирзові Валянки

При виконанні робіт з дозування сірки в реторти, під час сушіння деревного вугілля:

Костюм

Черевики шкіряні Нарукавники

К20

З

К80

К 20-Щ|20

К80Щ50

К80Щ50

З

Тн

Ти Тт З

Ти Тт Ти Тт Ти Тт Тп Тп

З Ми Ми Тп Тт

9

6

6

9

1

6

6

36

черговий

6

чергова

черговий

чергові

чергові

9

6

3

1

2

3

4

5

6

Рукавиці або

Тп

3

рукавиці

Ми Тп

1

648

8154.2

Апаратник

Костюм

Тт

9

очищення газу

Білизна натільна

З

6

8162.2

Чистильник

Куртка

Тт

чергова

Фартух

Тп Тт

черговий

Чоботи кирзові

Тп

9

Валянки

Тп

чергові

649

8159.2

Апаратник під-

Костюм

Щ20

9

готовки сиро-

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

вини та відпус-

Рукавиці

Щ20

1

кання напівфа-

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

брикатів і про-

Протигаз фільтруючий

до зносу

дукції

На зовнішніх роботах

9322

Підсобний

узимку додатково:

робітник

Куртка на утепленій

Тн

36

8159.3

Просівальник

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

650

8152.2

Апаратник

Костюм

Тр

9

плавлення

Білизна натільна

З

6

Чоботи кирзові або

Тп Тр

6

чоботи гумові

Тп

6

Нарукавники

Тп

3

Рукавиці

Тп

1

Шолом

Тт

6

1

2

3

4

5

6

Онучі

З

6

Протигаз фільтруючий

черговий

651

7241.1

Електромонтер

Костюм або комбінезон

З Ми

9

з ремонту та

Черевики шкіряні

Ми

12

обслуговування

Рукавички гумові

К50Щ50

1

електроустатку-

Рукавиці

Ми Мп

1

вання

На зовнішніх роботах

7233.1

Слюсар-

узимку додатково:

ремонтник

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

Електромонтеру

додатково:

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

652

9411

Комірник

Костюм

З Ми

12

Калоші гумові

К 20-Щ|20

12

Рукавиці

Ми

2

653

3115

Майстер

Костюм

Щ20

12

1222.2

Начальник

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

зміни

Рукавиці

Щ20

2

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

1

2

3

4

5

6

654

7122.2

Муляр

Костюм

З Ми

9

7122.2

Пічник

Фартух

З Ми

6

Черевики шкіряні

Ми

9

Рукавиці

Ми Мп

1

655

9132

Прибиральник

Халат

З Ми

12

виробничих

Калоші гумові

В

12

приміщень

Рукавички гумові

Вн

чергові

Рукавиці

Ми

3

2.52.1. РЕГЕНЕРАЦІЯ СІРКОВУГЛЕЦЮ

656

8151.2

Апаратник

Костюм

К80

12

приготування

Білизна натільна

З

6

хімічних

Фартух прогумований

К80

9

розчинів

з нагрудником

8154.2

Апаратник

Берет

К80

12

регенерації

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

чергові

Рукавички гумові

К50Щ50

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

657

8154.2

Апаратник

Костюм

К50

12

рекуперації

Фартух прогумований

К80

9

з нагрудником

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

12

1

2

3

4

5

6

Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

К50Щ50

1

до зносу

658

8159.3

Завантажувач-

вивантажувач

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Щ20

Щ20

Щ20

Тн

Тн

12

12

1

до зносу

36

36

659

8229.2

Контролер

Костюм

З Ми

12

8154.1

Оператор

дистанційного

пульта

керування у

хімічному

виробництві

Туфлі шкіряні

Ми

6

660

1222.2

1222.2

Начальник

цеху

Заступник

начальника

цеху

Костюм

Черевики шкіряні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К50

К20Щ20

Тн

12

12

36

1

2

3

4

5

6

2.53. ВИРОБНИЦТВО ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ ПАТРОНІВ

661

8159.2

Апаратник

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Респіратор газопилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми Пн

Ми

МиТп

Тн

12

12

1

до зносу 36

662

8152.2

Апаратник

оброблення

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протишумові навушники На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми Пн

Ми

Ми

Тн

12

12

1

до зносу 36

663

8154.2

Апаратник

приготування

зв'язувальних

(смол)

Костюм Чоботи гумові Рукавиці

Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми Пн

Он

Ми

Тн

12

12

1

до зносу 36

664

8264.2

Апаратник

просочування

Костюм

Черевики шкіряні

З Ми Пн Ми

12

12

Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці


1


Ми Тп


36


Тн


665


8232.3


З Ми

Ми

Ми


Комплекту­

вальник


Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протишумові навушники На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці


12

12

1

до зносу

36


Тн  1. ВИРОБНИЦТВО АНТРАНІЛОВОІ КИСЛОТИ, ДИНІТРОАНІЛІНУ, НІТРОАНІЛІНСУЛЬФОКИСЛОТИ, АНІЛІН-ОМЕГАСУЛЬФОКИСЛОТИ, ХЛОРАНІЛІНСУЛЬФОКИСЛОТИ, ІЗАТИНУ ТА ДИНІТРОАНІЗОЛУ

666

8154.1

Апаратник

Костюм

К80

6

амінування

Білизна натільна

З

6

8154.1

Апаратник

Фартух прогумований

К50

6

нітрування

Чоботи гумові або

К 20-Щ|20

6

8154.1

Апаратник

черевики шкіряні

К20Щ20

9

окислення

Рукавиці

Ми Мп

1

8154.2

Апаратник

Рукавички гумові

К50Щ50

6

осадження

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

8152.2

Апаратник

Респіратор газопилозахисний

до зносу

плавлення

Протигаз фільтруючий

до зносу

1

2

3

4

5

6

8154.1

  1. 8154.1

9322

Апаратник

синтезу

Апаратник

фільтрації

Апаратник

хлорування

Підсобний

робітник

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

667

8159.2

9322

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрика­тів і продукції Укладальник- пакувальник

Костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці КР або рукавиці Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К80

К 20-Щ|20

К50Щ20

К80

ЗН

Тн

9

6

черговий

9

2

1

до зносу до зносу до зносу

36

668

8152.2

Апаратник

сушіння

Костюм

Білизна натільна Фартух

Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протигаз фільтруючий

З Ми

З

З

Ми

Тп

ЗН

6

6

6

9

1

до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

669

1222.2

Майстер

Костюм

К80

9

3115

Механік

Білизна натільна

З

6

1222.2

Начальник

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

зміни

Рукавиці

Ми

1

7233.1

Слюсар-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

ремонтник

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Завантажити