НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

243

1222.2

Майстер

Костюм

К80

12

3115

Механік

Білизна натільна

З

6

1222.2

Начальник

Чоботи гумові

К20Щ20

12

(завідувач)

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

виробничої

Рукавиці

К80

2

лабораторії

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1222.2

Начальник

зміни

Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах

до зносу

2113.2

Хімік

узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

244

8264.2

Машиніст

Халат

З Ми

12

із прання

Черевики шкіряні

Ми

12

та ремонту

Чоботи гумові

В

чергові

спецодягу

Рукавички гумові Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Вн

Ми

Тн

чергові

3

36

245

8163.2

Машиніст

Костюм

К80

9

насосних

Білизна натільна

З

6

установок

Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці Шолом

Протишумові навушники або протишумові вкладиші

К20Щ20

К50Щ50

К80

К80

9

чергові

1

9

до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

246

8163.2

Машиніст

холодильних

установок

Костюм

Білизна натільна Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протишумові навушники або протишумові вкладиші

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К 20-Щ|20

К50Щ50

К80

К80

ЗН

Тн

12

6

9

чергові

1

12

до зносу до зносу до зносу

36

247

7212.2

7212.2

7122.2

7233.1

7122.2

Паяльщик

Паяльщик

по свинцю

(свинцево-

паяльщик)

Пічник

Слюсар-

ремонтник

Футеруваль-

ник (кислото-

тривник)

Костюм

Білизна натільна Чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавиці Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

К80

З

К20

К 20-Щ|20

К80

К80

ЗН

6

6

9

чергові

1

12

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Тн

Тн

36

36

248

9322

Підсобний

робітник

Костюм

Костюм прогумований Білизна натільна Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

К80

Кк

З

К20Щ20

К50Щ50

К80

К80

ЗН

Тн

Тн

Тн30

В

9

черговий

6

9

чергові

1

12

до зносу до зносу

36

36

48

24

2.17.4. СІРЧАНОКИСЛОТНЕ ВИРОБНИЦТВО (КОНТАКТНИМ СПОСОБОМ)

249

8154.2

Апаратник

абсорбції

Костюм

Білизна натільна Чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавички гумові

К80

З

К20Щ20

К 20 Щ 20

К50Щ50

9

6

9

чергові

чергові

1

2

3

4

5

6

Рукавиці КР Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протишумові вкладиші На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

При роботі в бісульфіт- ному відділенні додатково:

Фартух прогумований

К50Щ20

К80

ЗН

Тн

Тн

К80

15 днів 12

до зносу до зносу до зносу

36

36

черговий

250

8154.1

8154.1

Апаратник

виробництва

контактної

сірчаної

кислоти

Апаратник

окислення

Костюм

Білизна натільна Чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавиці Рукавиці КР Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протишумові навушники або протишумові вкладиші

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К 20 Щ 20

К20Щ20

К80

К50Щ20

К80

ЗН

Тн

12

6

9

чергові

1

1

12

до зносу до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

251

8154.2

Апаратник

Костюм

К80

9

виробництва

Білизна натільна

З

6

сульфітних

Фартух прогумований

К80

черговий

солей

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

9

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Рукавиці

К80

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

252

8154.2

Апаратник із

Костюм

К80

12

збирання та

Білизна натільна

З

6

збагачення

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

9

шламу

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

8154.2

Апаратник

Рукавиці КР

К50Щ20

1

знесолювання

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

води

Респіратор газопилозахисний

до зносу

8154.2

Апаратник

На зовнішніх роботах

нейтралізації

узимку додатково:

8154.1

Апаратник

Куртка на утепленій

Тн

36

нітрозного

підкладці

процесу

При роботі зі збору

8154.2

Апаратник

селенового шламу

очищення газу

додатково:

8290.2

Зливальник-

Костюм прогумований

Кк

черговий

розливальник

Шолом

К80

12

253

8159.2

Апаратник пі­

Костюм

К80

9

дготовки си-

Білизна натільна

З

6

ровини та від-

Шолом

К80

12

пускання на-

Плащ прогумований

Вн

черговий

1

2

3

4

5

6

півфабрикатів

Черевики шкіряні

К 20-Щ|20

9

і продукції

Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці КР Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

К20Щ20

К50Щ50

К50Щ20

ЗН

Тн

Тн

чергові

чергові

1

до зносу до зносу

36

36

254

8152.2

Апаратник

Костюм

К80

9

плавлення

Білизна натільна

З

6

8163.2

Оператор з

Шолом

К80

12

обслугову-

Костюм прогумований

Кк

черговий

вання устано-

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

9

вок для пило-

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

газоуловлю-

Рукавиці КР

К50Щ20

1

вання

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

9322

Підсобний

робітник

Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

до зносу 36

255

9333

Вантажник

Костюм

К80

9

(сировини та

Білизна натільна

З

6

готової про-

Плащ прогумований

Вн

черговий

дукції в сірча-

Шолом

К80

12

1

2

3

4

5

6

нокислотному

Черевики шкіряні або

К 20-Щ|20

9

виробництві)

чоботи кирзові

Чоботи гумові

Рукавиці

Рукавиці

Окуляри захисні

Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

К20Щ20

К80

Ми

ЗН

Тн

Тн

Тн30

В

чергові

1

1

до зносу до зносу

36

36

48

24

256

7241.1

Електромонтер

Костюм

К80

9

з обслуговуван-

Білизна натільна

З

6

ня підстанції

Костюм прогумований

Кк

черговий

7241.1

Електромонтер

Шолом

К80

12

з ремонту та

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

обслуговування

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

чергові

електроустат-

Калоші діелектричні

Эн

чергові

кування

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

7212.2

Паяльщик по

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

свинцю (свин-

Рукавиці КР

К50Щ20

1

цевопаяльщик)

Рукавиці

Ми

1

7141.2

Слюсар- елект­рик з ремонту

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

ЗН

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

електроустат-

На зовнішніх роботах

кування

узимку додатково:

7241.1

Слюсар з контрольно- вимірюваль­них приладів та автоматики

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

257

8159.1

Лаборант

Халат

К20

6

хімічного

Туфлі шкіряні

К 20-Щ|20

12

аналізу

Фартух прогумований

К80

черговий

1222.2

Начальник

Рукавички гумові

К50Щ50

1

(завідувач)

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

хімічної

Щиток захисний

до зносу

лабораторії

Респіратор газопилозахисний При відборі проб додатково:

Костюм Чоботи гумові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

К20Щ20

Тн

до зносу 24

чергові

36

258

1222.2

Майстер

Костюм

К80

12

3115

Механік

Білизна натільна

З

6

1222.2

Начальник

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

(завідувач)

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

чергові

виробничої

Рукавички гумові

К50Щ50

2

лабораторії

Рукавиці

К80

1

1

2

3

4

5

6

1222.2

Начальник

Шолом

К80

12

зміни

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

ЗН

Тн

до зносу до зносу

36

259

8111.1

Машиніст ек-

Костюм

К80

12

скаватора (сі-

Білизна натільна

З

6

рчанокислот-

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

не виробницт-

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

во)

Шолом

К80

12

8331.1

Тракторист

Рукавиці

Ми

1

(сірчанокис-

Окуляри захисні

ОабоОО

до зносу

лотне вироб-

Респіратор газопилозахисний

до зносу

ництво)

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій

підкладці

Валянки

Калоші гумові

При роботі на електроме-

ханізмах додатково:

Рукавички діелектричні

Тн

Тн

Тн30

В

Эн

36

36

48

24

чергові

260

8163.2

Машиніст

Костюм

К80

9

насосних

Білизна натільна

З

6

установок

Чоботи гумові

К20Щ20

9

1

2

3

4

5

6

Рукавички гумові Рукавиці

Протишумові навушники Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К50Щ50

К80

Тн

чергові

1

до зносу до зносу

36

261

1222.2

1222.2

Начальник цеху Заступник начальника цеху

Костюм Чоботи гумові Рукавиці

Респіратор газопилозахисний Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

К20Щ20

Ми

ЗН

Тн

12

12

2

до зносу до зносу

36

262

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Білизна натільна Костюм прогумований Черевики шкіряні або чобо­ти кирзові Чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Рукавиці КР Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

К80

З

Кк

К20Щ20

К 20-Щ|20

Ми

К50Щ50

К50Щ20

К80

ЗН

9

6

черговий

9

чергові

1

чергові

1

12

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Протишумові навушники

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

263

7124.2

Тесляр

Костюм

К80

12

7122.2

Футеруваль­

Білизна натільна

З

6

ник (кислото-

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

тривник)

Рукавиці

К80

1

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Шолом

К80

12

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Протишумові навушники

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

2.17.5. ВИВІЗ НЕДОГАРКА

264

8322.2

Водій авто-

Костюм

К20

12

транспортних

Черевики шкіряні

Ми

12

засобів

Куртка на утепленій

Тт Тп

24

8311.2

Машиніст

підкладці

мотовоза

Штани на утепленій

Тт Тп

24

підкладці

Валянки

Тп

24

1

2

3

4

5

6

Шолом

Тт

12

Рукавиці

Тп

12

265

3115

Механік

Костюм

К80

12

3115

Механік

Білизна натільна

З

6

дільниці

Чоботи гумові

К20Щ20

12

Рукавиці

К80

2

Респіратор газопилозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

266

9322

Підсобний

Костюм

Тт Тп

9

робітник

Білизна натільна

З

6

8333.3

Транспорту-

Куртка на утепленій

Тт Тп

24

вальник

підкладці

Чоботи кирзові

Ми Тп

9

Валянки

Тп

24

Рукавиці

Тп

1

Шолом

Тт

12

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

2.17.6. ВИРОБНИЦТВО АКУМУЛЯТОРНОЇ КИСЛОТИ

267

8154.2

Апаратник

Костюм

К80

12

абсорбції

Білизна натільна

З

6

Чоботи гумові

К20Щ20

9

Рукавиці

К80

1

Рукавиці КР

К50Щ20

2

Завантажити