НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

9322

Укладальник-

пакувальник

558

8154.1

Апаратник

Костюм

К80

12

виробництва

Білизна натільна

З

6

хімічних

Берет

К80

6

реактивів

Фартух прогумований

К50

6

8151.2

Апаратник

дозування

Черевики шкіряні або чоботи гумові

К20Щ20

12

8154.2

Апаратник

Рукавички гумові

К50Щ50

1

нейтралізації

Рукавички трикотажні або

Ми

1

8152.1

Апаратник

перегонки

рукавиці

Респіратор газопилозахисний

до зносу

8159.2

Апаратник

підготовки

На зовнішніх роботах узимку додатково:

сировини та

Куртка на утепленій

Тн

36

відпускання

підкладці

напівфабрика-

тів і продукції

8152.2

Апаратник

плавлення

8154.2

Апаратник

приготування

зв'язувальних

8151.2

Апаратник

приготування

хімічних

розчинів

1

2

3

4

5

6

8154.1

8152.2

8153.2

8163.2

7233.1

Апаратник

сульфування

Апаратник

сушіння

Апаратник

фільтрації

Машиніст

насосних

установок

Слюсар-

ремонтник

2.46. ВИРОБНИЦТВО ВІСКОЗНИХ ВОЛОКОН ТА НИТОК

559

1222.2

1222.2

Начальник

цеху

Заступник

начальника

цеху

Костюм

Черевики шкіряні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К 50

К20 -Щ |20

Тн

12

12

36

2.46.1. ПРИГОТУВАННЯ ВІСКОЗНИХ РОЗЧИНІВ 2.46.1.1. ПІДГОТОВКА ЦЕЛЮЛОЗИ

560

8151.3

Г отувач пакувань та целюлози

Костюм

Тапочки шкіряні Рукавиці

З Ми Ми

Ми Мп

12

6

2

1

2

3

4

5

6

2.46.1.2. МЕРСЕРИЗАЦІЯ, ПОДРІБНЮВАННЯ ТА ПЕРЕДДОЗРІВАННЯ

561

8151.2

Апаратник по-

Костюм

К50

9

дрібнювання та

Фартух прогумований

Щ20Вн

6

переддозрівання

з нагрудником

8264.2

Апаратник

Туфлі цільногумові

К20Щ20

6

мерсеризації

Рукавички гумові

К50Щ50

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

2.46.1.3. КСАНТОГЕНУВАННЯ

562

8151.2

Апаратник

Костюм

Щ20

9

дозування

Бахіли

Щ20

6

8159.1

Апаратник кса-

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

12

нтогенування

Рукавички гумові

К50Щ50

3

8159.3

Завантажувач-

Протигаз фільтруючий

до зносу

вивантажувач

2.46.1.4. РОЗЧИНЕННЯ КСАНТОГЕНАТУ ЦЕЛЮЛОЗИ

ТА ОДЕРЖАННЯ ВІСКОЗНОГО РОЗЧИНУ

563

8153.2

Апаратник

Костюм

К20

6

знеповітрю-

Фартух прогумований

К80

6

вання та

Тапочки шкіряні

Ми

6

фільтрації

Рукавички гумові

К50Щ50

3

1

2

3

4

5

6

8159.3

8153.3

8262.3

Настелювач

фільтр-полотен

Перезарядник

фільтр-пресів

та діалізаторів

Чистильник

устаткування

Рукавиці

Шолом

Окуляри захисні Протигаз фільтруючий При виконанні робіт з очищення баків додатково: Костюм прогумований Чистильнику устаткуван­ня, перезаряднику фільтр­пресів та діалізаторів: Чоботи гумові або калоші гумові замість тапочок шкіряних

Ми

К80

ЗН

Кк

К 20-Щ|20

1

6

до зносу черговий

черговий

6

564

8151.1

Апаратник

приготування

прядильних

розчинів

Костюм

Фартух прогумований Тапочки шкіряні Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

К20

К50

Ми

К 20-Щ|20

К50Щ50

ЗН

9

6

6

чергові

3

до зносу

2.46.1.5. ПРИГОТУВАННЯ ХІМІЧНИХ РОЗЧИНІВ (ДЛЯ ФАРБУВАННЯ)

565

8151.2

1222.2

Апаратник

приготування

хімічних

розчинів

Майстер

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Респіратор газопилозахисний

К50

К50

К 20 Щ 20

К50Щ50

12

6

9

2

до зносу

1

2

3

4

5

6

2.46.1.6. РЕГЕНЕРАЦІЯ ОСАДЖУВАЛЬНОЇ ВАННИ (КИСЛОТНА СТАНЦІЯ)

566

8152.2

Апаратник

Костюм

К50

9

контактного

Чоботи гумові

К20Щ20

6

випарювання

Рукавички гумові

К50Щ50

2

8151.2

Апаратник

Рукавиці

Ми

3

приготування

Шолом

К50

6

хімічних

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

розчинів

Протигаз фільтруючий

черговий

8154.2

Апаратник

При виконанні робіт з очи-

регенерації

щення баків додатково:

1222.2

Майстер

Костюм прогумований

Кк

черговий

8262.3

Чистильник

На зовнішніх роботах

устаткування

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

2.46.2. ВИРОБНИЦТВО ВІСКОЗНОЇ НИТКИ

2.46.2.1. ФОРМУВАННЯ

567

8159.2

Апаратник

Костюм

К50

9

формування

Фартух прогумований

К80

6

хімічного

з нагрудником

волокна

Туфлі цільногумові

К20Щ20

6

8151.3

Г отувач

Рукавички гумові

К50Щ50

1

пакувань та

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

целюлози

1

2

3

4

5

6

8159.2

8261.1

7215.2

Контролер якості продук­ції та техноло­гічного процесу Помічник майстра Транспорту­вальник

2.46.2.2. ОБРОБКА

568

8153.2

8159.2

8151.2

8159.2

Апаратник віджимання Апаратник оброблення та сушіння хіміч­ної нитки Апаратник розчинення Обробник хімічних волокон

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником Туфлі цільногумові Рукавички гумові

К20

К80

К 20-Щ|20

К50Щ50

9

6

6

2

569

8152.2

Апаратник

сушіння

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протишумові навушники Респіратор газопилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково:

З Ми

Ми

Ми

12

9

1

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

570

8264.3

Мийник

Халат

З Ми

12

полотна

Туфлі цільногумові

В

6

Фартух прогумований

Вн

6

з нагрудником

2.46.3. ВИРОБНИЦТВО ВІСКОЗНОГО ВОЛОКНА

571

8152.2

Апаратник

Напівкомбінезон

З Ми

12

сушіння

Блуза або сорочка

З

12

8151.3

Машиніст ро-

Тапочки шкіряні

Ми

6

зпушувальних

Рукавиці

Ми

3

машин

9322

Укладальник-

пакувальник

572

8159.2

Апаратник

Костюм

К50

12

формування

Фартух прогумований

К80

6

хімічного

з нагрудником

волокна

Туфлі цільногумові або

К20Щ20

9

8269.1

Помічник

калоші гумові

майстра

Рукавички гумові

К50Щ50

1

8159.3

Різальник

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

хімічного

Апаратнику формування

волокна

хімічного волокна

додатково:

Фартух

Ти Тп

черговий

1

2

3

4

5

6

2.46.4. ВИРОБНИЦТВО ВІСКОЗНОЇ КОРДНОЇ НИТКИ

(БЕЗПЕРЕРВНЕ ПРЯДІННЯ)

573

8159.2

Апаратник

Костюм

К50

9

формування

Фартух прогумований

К80

6

хімічного

Туфлі цільногумові

К 20 Щ 20

12

волокна

Рукавички гумові

К50Щ50

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

574

8159.2

Обробник

Костюм

К50

12

хімічних

Фартух прогумований

К80

6

волокон

Туфлі цільногумові

К 20 Щ 20

6

Рукавички гумові

К50Щ50

1

575

8159.2

Оператор

Напівкомбінезон

З Ми

12

крутіння та

Блуза або сорочка

З

12

витягання

Тапочки шкіряні

Ми

12

2.47. ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

576

8159.2

Апаратник

Напівкомбінезон або

З Ми

12

фіксації

сарафан

9322

Мотальник

Блуза або сорочка

З

12

8159.2

Перемотуваль-

Головний убір

З

6

ник нитки

Фартух

З

6

8262.2

Ткач

Тапочки шкіряні

Ми

12

577

7432.2

Батанник

Напівкомбінезон

З Ми

12

Блуза або сорочка

З

12

Фартух

З Ми

12

Тапочки шкіряні

Ми

12

1

2

3

4

5

6

578

8264.3

Зволожуваль-

Халат

З Ми

12

ник сировини

Фартух прогумований

Вн

6

з нагрудником

Калоші гумові

В

9

579

8261.3

Знімач волокна

Напівкомбінезон

З Ми

12

9322

Крутильник

Блуза або сорочка

З

12

Фартух

З

6

Тапочки шкіряні

Ми

12

580

1222.2

Майстер

Костюм

К50

12

8269.1

Помічник

Черевики шкіряні

Ми

12

майстра

Рукавиці

Ми

1

7233.1

Слюсар-

На зовнішніх роботах

ремонтник

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

581

1222.2

Начальник

Костюм

К50

12

цеху

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

12

1222.2

Заступник

На зовнішніх роботах

начальника

узимку додатково:

цеху

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

582

9322

Підсобний

Халат

З Ми

12

робітник

Тапочки шкіряні

Ми

12

8229.3

Приймальник

Рукавички трикотажні

Ми

3

сировини,

напівфабрика-

тів та готової

продукції

1

2

3

4

5

6

8261.2

8261.2

9322

Сортувальник

сировини та

волокна

Ставильник

Укладальник-

пакувальник

583

7215.2

8262.2

Транспорту­

вальник

Чистильник

устаткування

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Чистильнику устаткування додатково :

Рукавички гумові

З Ми Ми

Ми Мп Нм

12

12

1

3

2.48. ВИРОБНИЦТВО СКЛОВОЛОКНА

584

8151.2

8152.3

Апаратник

приготування

хімічних

розчинів

Емульсовар

Халат

Косинка

Фартух прогумований Тапочки шкіряні Рукавички гумові Окуляри захисні Протигаз фільтруючий Респіратор газопилозахисний

К50

К50

К80

Ми

К50 Щ50

ЗН

12

12

6

6

чергові до зносу черговий до зносу

585

8232.2

Випробувач скловолокни­стих матеріа­лів та склоп­ластиків

Халат Косинка Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

З Ми З

ОабоОО

12

12

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

586

7241.1

Електромонтер

Костюм

З Ми

12

з ремонту та

Черевики шкіряні

Ми

12

обслуговування

Рукавиці

Ми

2

електроустатку-

Електромонтеру

вання

додатково:

7233.1

Слюсар-

Калоші діелектричні

Эн

чергові

ремонтник

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Слюсарю-ремонтнику

додатково:

Фартух прогумований

Нм

черговий

587

8159.3

Завантажувач-

Халат або костюм

З Ми

12

вивантажувач

Тапочки шкіряні або

Ми

12

черевики шкіряні

Рукавиці

Ми

2

588

9411

Комірник

Костюм

З Ми

12

8159.1

Помічник

Черевики шкіряні

Ми

12

майстра

Респіратор газопилозахисний

до зносу

9322

Укладальник-

пакувальник

589

8232.2

Контролер ви-

Костюм

З Ми

12

робництва

Черевики шкіряні

Ми

12

скловолокна та

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

склопластиків

Респіратор газопилозахисний

до зносу

8159.2

Контролер

Контролерам та

якості продук-

лаборанту:

ції та техноло-

Тапочки шкіряні замість

Ми

6

гічного процесу

черевиків шкіряних

1

2

3

4

5

6

8159.1

7223.1

7241.1

Лаборант хімічного аналізу Налагоджу­вальник скло­робних автома­тів і напівавто­матів

Установник склоплавиль­них посудин

590

1222.2

3115

1222.2

3119

Майстер

Механік

Начальник

зміни

Технолог

Костюм

Черевики шкіряні або тапочки шкіряні

З Ми

Ми

Ми

6

12

6

591

9322

9322

8262.3

Мастильник Чистильник виробів, напів­фабрикатів та матеріалів Чистильник устаткування

Халат

Фартух прогумований з нагрудником Тапочки шкіряні Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Мастильнику додатково: Протишумові навушники

З Ми З

Ми

ОабоОО

12

6

12

до зносу до зносу

до зносу

592

8139.1

Оператор

одержання

безперервного

скловолокна

Для жінок:

Халат Косинка Тапочки шкіряні

З Ми З

Ми

12

12

6

Завантажити