НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

827

8232.2

8232.1

8224.3

Апаратник

виготовлення

плівкових

матеріалів

методом поливу

Машиніст

екструдера

Різальник

неемульсова-

них плівок

Халат

Головний убір Фартух прогумований Туфлі шкіряні

З Ми

З

З

Ми

9

6

черговий

6

828

8151.1

Апаратник

змішування

Комбінезон Тапочки шкіряні на гумовій підошві Рукавички шкіряні

З Ми Ми

Ми

12

6

12

829

8152.2

Апаратник

оброблення

Халат

Фартух прогумований Туфлі шкіряні Рукавички гумові Окуляри захисні

З Ми

Он

Ми

Он

ЗН

12

12

12

3

до зносу

830

8159.2

8151.2

8159.3

Апаратник підготовки си­ровини та від­пускання напі­вфабрикатів і продукції Дробильник Просівальник

Костюм

Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протишумові навушники або протишумові вкладиші

З Ми З

Ми

Ми

ЗН

12

черговий

12

2

до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

831

8151.2

Апаратник

Халат

З Ми

9

приготування

Головний убір

З

12

хімічних роз-

Фартух прогумований

З

черговий

чинів

з нагрудником

Тапочки шкіряні

Ми

6

на гумовій підошві

Рукавички гумові

Он

чергові

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

832

8154.1

Апаратник

Халат

З Ми

12

синтезу

Фартух прогумований

З

12

Тапочки шкіряні

Ми

12

Чоботи гумові

В

12

833

8152.2

Апаратник

Халат

З Ми

12

сушіння

Фартух

З

черговий

8211.2

Стругальник

Тапочки шкіряні

Ми

6

8224.2

Сушильник

на гумовій підошві

плівки

Рукавиці

Ми

1

“ бутафоль”

834

8153.2

Апаратник

Халат

З Ми

9

фільтрації

Головний убір

З

6

Чоботи гумові

Он

12

Рукавички гумові

Он

чергові

835

8159.3

Намотувальник

Халат

З Ми

9

матеріалів і

Тапочки шкіряні

Ми

6

напівфабри-

на гумовій підошві

катів

Рукавички трикотажні

Ми

1

1

2

3

4

5

6

836

7233.1

Слюсар-

Комбінезон

З Ми

12

ремонтник

Головний убір

З

6

Чоботи гумові

Он

12

Рукавиці

Ми

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

2.78. ВИРОБНИЦТВО МАГНІТНИХ СТРІЧОК

837

8152.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

одержання

Білизна натільна

З

6

лаків та емалей

Черевики шкіряні

Ми

12

на полімериза-

Рукавиці

Ми

1

ційних смолах

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

838

8224.2

Апаратник -

Костюм

З Ми

12

поливальник

Головний убір

З

12

магнітних

Тапочки шкіряні

Ми

12

стрічок

Рукавички трикотажні

Ми

1

839

8151.2

Апаратник

Костюм

К20

9

приготування

Білизна натільна

З

6

хімічних роз-

Фартух прогумований

К80

6

чинів

Черевики шкіряні або

К 20 Щ 20

12

чоботи гумові

1

2

3

4

5

6

Рукавички гумові Рукавиці КР Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

О О

Ё? if

« « & н

чергові

1

до зносу 36

840

8159.1

Лаборант

хімічного

аналізу

Халат

Фартух прогумований Тапочки шкіряні Рукавички гумові Окуляри захисні

К20

К80

К20Щ20

К50Щ50

ЗН

12

12

12

чергові до зносу

841

8211.2

Шліфувальник

Костюм Г оловний убір Черевики шкіряні Окуляри захисні

З Ми З

Ми

ЗН

12

12

12

до зносу

2.78.1. ОБРОБЛЕННЯ КІНОФОТОМАТЕРІАЛІВ

842

8224.2

8224.2

  1. 9322

Контролер світлочутливих виробів Обробник кіно­фотоматеріалів Розподілювач робіт

Укладальник-

пакувальник

Халат

Г оловний убір Тапочки шкіряні Рукавички трикотажні

З Ми З

Ми

Ми

12

12

12

2

1

2

3

4

5

6

2.78.2. ВИПРОБУВАННЯ СИРОВИНИ ТА КОНТРОЛЬ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

843

8224.1

Контролер

Халат

З Ми

12

плівки, розчи-

Г оловний убір

З

12

нів і фільмових

Тапочки шкіряні

Ми

12

матеріалів

Рукавички трикотажні

Ми

2

8224.2

Контролер

світлочутливих

виробів

8224.2

Обробник кіно-

фотоматеріалів

844

8159.1

Лаборант

Халат

К20

12

хімічного

Фартух прогумований

К80

6

аналізу

Тапочки шкіряні

Ми

12

Рукавички гумові

К50Щ50

2

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

2.79. ВИРОБНИЦТВО ПІРОКСИЛІНУ, КОЛОКСИЛІНУ, ПОРОХІВ,

ЗБИРАННЯ БОЄПРИПАСІВ ТА ЇХ УТИЛІЗАЦІЯ

845

8159.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

Білизна натільна

З

6

Г оловний убір

З

12

Черевики шкіряні на

Пв Ми

12

латунних цвяхах

Рукавиці

Ми

3

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

846

8153.2

Апаратник

Костюм

З Ми Вн

12

віджимання

Білизна натільна

З

6

Г оловний убір

З

12

Черевики шкіряні на

Пв Ми

12

латунних цвяхах

Рукавички гумові

Вн

2

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

847

8151.2

Апаратник

Халат або костюм

З Ми

9

приготування

Білизна натільна

З

6

сирої суміші

Головний убір

З

12

Фартух

З

черговий

Черевики шкіряні на

Пв Ми

12

латунних цвяхах

Рукавиці

Ми

2

Нарукавники

З

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

848

8152.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

сушіння

Білизна натільна

З

6

8229.3

Різальник

Г оловний убір

З

12

матеріалів

Тапочки шкіряні на

Пв Ми

6

гумовій підошві

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

849

3113

Енергетик

Костюм

З Ми

12

2146.2

Інженер

Білизна натільна

З

6

1222.2

Майстер

Головний убір

З

12

3115

Механік

Туфлі шкіряні на

Пв Ми

12

3119

Технолог

латунних цвяхах

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

850

8290.2

Зливальник-

Костюм

З Ми

12

розливальник

Білизна натільна

З

6

Головний убір

З

12

Фартух

З

12

Черевики шкіряні на

Пв Ми

12

латунних цвяхах

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

851

8229.2

Контролер

Халат

З Ми

12

Білизна натільна

З

6

Г оловний убір

З

12

Тапочки шкіряні на

Пв Ми

6

гумовій підошві

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

852

8159.3

Просівальник

Костюм

Білизна натільна Головний убір Тапочки шкіряні на гумовій підошві Окуляри захисні Респіратор протипиловий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

З Ми Пн

З

З

Пв Ми ЗН

Тн

Тн30

В

12

6

12

6

до зносу до зносу

36

48

24

853

8229.2

Пресувальник

Халат або костюм Білизна натільна Головний убір Фартух

Тапочки шкіряні на гумовій підошві На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми З З З

Пв Ми Тн

12

6

12

12

6

36

1

2

3

4

5

6

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

854

8151.2

Розмелювач

Халат або костюм

З Ми

12

Білизна натільна

З

6

Головний убір

З

12

Фартух прогумований

Вн

черговий

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці

Ми

4

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор протипиловий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

855

7233.1

Слюсар-

Костюм

З Ми

12

ремонтник

Білизна натільна

З

6

Головний убір

З

12

Черевики шкіряні на

Пв Ми

12

латунних цвяхах

Рукавиці

Ми

3

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

856

7215.2

Транспорту-

Костюм

З Ми

12

вальник

Черевики шкіряні на

Пв Ми

12

латунних цвяхах

Рукавиці

Ми Мп

1

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

857

8139.3

Усереднювач

Костюм

З Ми Пн

12

сировини

Білизна натільна

З

6

Г оловний убір

З

12

Тапочки шкіряні на

Пв Ми

6

гумовій підошві

Рукавички трикотажні

Ми

1

Респіратор протипиловий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

2.79.1. ДІЛЬНИЦЯ З ВИРОБНИЦТВА ПІРОКСИЛІНОВИХ ПОРОХІВ

858

8159.2

Апаратник

Халат

З Ми

12

Білизна натільна

З

12

Головний убір

З

12

Калоші гумові

В

12

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

859

8153.2

Апаратник

Халат або костюм

Вн

12

віджимання

Білизна натільна

З

6

Головний убір

З

12

Черевики шкіряні на

Пв Ми

12

латунних цвяхах

Рукавиці

Ми

3

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

860

8151.2

Апаратник

Халат

З Ми

12

приготування

Білизна натільна

З

12

сирої суміші

Головний убір

З

12

Фартух

З

черговий

Калоші гумові

В

6

Нарукавники

З

6

861

8152.2

Апаратник

Халат

З Ми

12

сушіння

Білизна натільна

З

6

Головний убір

З

12

Тапочки шкіряні

Ми

6

Калоші гумові

В

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Завантажити