НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду 13.12.2007 № 305

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „31” березня 2008 р. за № 264/14955


Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

16” квітня 2008р. за № 416

НПАОП 24.0-3.03-07

НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ШШИХ ЗАСОБШ ЩДИШДУАЛЪНОГО ЗАХИСТУ працівникам Х!М!ЧНИХ ВИРОБНИЦТВ. ЧАСТИНА 2

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України “Про охорону праці”.

  2. Ці Норми застосовуються до працівників, зайнятих на роботах у хі­мічній галузі, професійна назва яких відповідає Класифікатору професій ДК 003 : 2005, зат-вердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375, та задіяних на підприємствах і організаціях хімічної галузі незалежно від форм власності.

  3. Норми визначають найменування та строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхід­них для виконання виробничого процесу працівниками підприємств хімічної галузі.

  4. Забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спе­ціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захи­сту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170 та зареєс­трованого в Міністерстві юстиції 18.11.96 за № 667/1692 (НПАОП 0.00 - 4.26­96).

  5. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють служби охорони праці, створені відповідно до Закону України “Про охорону праці” та Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01.12.2004 за № 1526/10125.

  6. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням пра­цівників ЗІЗ на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими пра­цівниками особи з питань охорони праці.

 2. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЩАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ШШИХ ЗАСОБІВ ШДИВВДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУПРАЦІВНИКАМХIМIЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

рядка

з/п

Код згідно з ДК 003:05

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позна­чення захисних власти­востей, марка ЗІЗ

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

2.1. ВИРОБНИЦТВО СОЛЯНОЇ КИСЛОТИ, ХЛОРИСТОГО ЦИНКУ

(КОЛОННИМ МЕТОДОМ) ТА ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦІЮ

1

8154.2

Апаратник

Костюм

К80

6

абсорбції

Білизна натільна

З

6

8152.1

Апаратник

Фартух прогумований

К80

черговий

конденсації

Черевики шкіряні або

К20Щ20

12

8154.1

Апаратник

чоботи гумові

К 20-Щ|20

9

синтезу

Рукавиці

К80

1

8163.2

Машиніст

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

компресорних

Шолом

К80

6

установок

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

8163.2

Машиніст

Протигаз фільтруючий

до зносу

холодильних

На зовнішніх роботах

установок

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

1

2

3

4

5

6

Штани на утепленій підкладці

Апаратнику синтезу, абсорбції додатково:

Рукавички трикотажні

Тн

Ми

36

1

2

8153.2

8151.2

8353.2

8163.2

Апаратник

відстоювання

Апаратник

розчинення

Апаратник

фільтрації

Машиніст

насосних

установок

Костюм

Фартух прогумований Туфлі цільногумові Рукавички гумові Рукавиці

Протигаз фільтруючий

К20

К80

К20Щ20

К50Щ50

Ми

12

черговий

9

чергові

1

до зносу

3

8154.2

Апаратник

гашення

вапна

Костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

К80

З

К80

К20Щ20

К80

К50Щ50

ЗН

12

6

черговий

12

1

чергові до зносу до зносу

4

8154.2

8151.2

Апаратник

нейтралізації

Апаратник

приготування

хімічних

розчинів

Костюм

Білизна натільна Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

К80

З

К 20 Щ 20

К50Щ50

К80

ЗН

12

6

9

чергові

1

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

5

8159.2

Апаратник під­готовки сиро­вини та відпус­кання напів­фабрикатів і продукції

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці Рукавиці КР Рукавички гумові Окуляри захисні Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

К80

З

К20Щ20

К 20-Щ|20

К80

К50Щ20

К50Щ50

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12

6

12

чергові

3

1

1

до зносу до зносу

36

36

36

6

8152.2

7215.2

8333.3

Апаратник

сушіння

Транспорту­

вальник

Транспорту­

вальник

Костюм Чоботи гумові Рукавиці

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

К20Щ20

К50

Тн

12

9

1

до зносу 36

7

9411

8290.2

Вагар

Маркувальник

Комбінезон Фартух Чоботи гумові Рукавички гумові

К20

З

К 20 Щ 20

К50Щ50

12

черговий

12

чергові

1

2

3

4

5

6

Рукавиці

Протигаз фільтруючий

Ми

1

до зносу

8

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговуван­ня електроус­таткування

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці КР Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

К80

З

К 20Щ20

Эн

Эн

К50Щ20

Тн

Тн

Тн30

12

6

12

чергові

чергові

1

до зносу

36

36

36

9

8159.3

Завантажувач-

вивантажувач

Костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К80

К 20 Щ 20

К80

К50Щ50

Тн

6

6

черговий

9

1

чергові до зносу

36

1

2

3

4

5

6

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

10

8159.1

Лаборант

Халат

К20

12

хімічного

Туфлі цільногумові

К 20 Щ 20

12

аналізу

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

11

1222.2

Майстер

Костюм

К80

12

1222.2

Старший

Білизна натільна

З

6

майстер

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

1222.2

Майстер зміни

Рукавиці

К80

1

3115

Механік

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1222.2

Начальник

Протигаз фільтруючий

до зносу

дільниці

На зовнішніх роботах

1222.2

Начальник

узимку додатково:

зміни

Куртка на утепленій

Тн

36

1222.2

Помічник

підкладці

начальника

зміни

1222.2

Начальник

відділення

12

9322

Підсобний

Костюм

К80

12

робітник

Білизна натільна

З

6

7215.2

Такелажник

Фартух прогумований

К80

черговий

Чоботи гумові

К20Щ20

12

Рукавиці

К80

4

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Протигаз фільтруючий

до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Тн

Тн

36

36

13

7241.1

7233.1

7136.2

Слюсар з контрольно- вимірюваль­них приладів та автоматики Слюсар- ремонтник Слюсар- сантехнік

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Рукавички трикотажні Шолом

Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

К80

З

К20Щ20

К80

К50Щ50

Ми

К80

ЗН

Тн

Тн

Тн30

6

6

6

1

1

1

12

до зносу до зносу

36

36

36

14

9322

Укладальник-

пакувальник

Костюм

Білизна натільна Фартух Чоботи гумові

К20

З

З

К20Щ20

9

6

черговий

12

1

2

3

4

5

6

Рукавички гумові Рукавиці

Протигаз фільтруючий

К50Щ50

Ми

чергові

1

до зносу

15

8162.2

Чистильник

Костюм

Білизна натільна Костюм прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

К80

З

Кк

К20Щ20

К50Щ50

К80

ЗН

12

6

черговий

9

чергові

1

до зносу до зносу

2.2. ВИРОБНИЦТВО РІДКОГО ХЛОРУ

16

8154.2

Апаратник

абсорбції

Костюм

Білизна натільна Берет

Чоботи гумові Рукавиці Окуляри захисні Онучі

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К80

К20Щ20

К80

ЗН

К80

Тн

9

6

12

6

1

до зносу 6

до зносу 36

17

8152.2

Апаратник

випаровування

Костюм

Костюм прогумований

К80

Кк

9

черговий

1

2

3

4

5

6

8154.1

8152.1

8154.2

Апаратник

електролізу

Апаратник

конденсації

Апаратник

нейтралізації

Білизна натільна Берет

Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавиці

Рукавички трикотажні Окуляри захисні Онучі

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Під час робіт з наливання рідкого хлору у цистерни додатково:

Валянки Калоші гумові

З

К80

К20Щ20

К 20-Щ|20

К80

Ми

ЗН

К80

Тн

Тн30

В

6

9

12

6

1

1

до зносу 6

до зносу 36

48

24

18

8154.2

Апаратник очищення газу

Костюм

Білизна натільна Чоботи гумові Рукавиці Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К 20-Щ|20

К80

ЗН

Тн

9

6

12

3

до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

19

8154.2

Апаратник перероблення відходів хіміч­ного вироб­ництва

Костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці КР

Нарукавники прогумовані Окуляри захисні Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К80

К 20 Щ 20

К50Щ20

К80

ЗН

Тн

6

6

6

9

1

4

до зносу до зносу

36

20

8159.2

Апаратник під­готовкисиро­вини та відпус­кання напівфаб­рикатів і про­дукції

Костюм Чоботи гумові Рукавиці Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

К 20 Щ 20

Ми

ЗН

Тн

12

12

1

до зносу до зносу

36

21

8163.2

Випробувач

балонів

Костюм

Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці КР Рукавиці Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

К20

К50

К 20 Щ 20

К50Щ20

К50

ЗН

12

черговий

9

1

2

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

22

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговуван­ня електроус­таткування

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці Рукавички гумові Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

К20

К 20 Щ 20

К50

К50Щ50

Эн

Эн

Тн

Тн

Тн30

12

12

1

чергові чергові чергові до зносу

36

36

36

23

3113

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

Енергетик цеху Майстер Старший майстер Майстер зміни Майстер дільниці Майстер з ремонту тех­нологічного устаткування

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавиці Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К 20 Щ 20

К 20 Щ 20

К80

ЗН

Тн

12

6

12

9

3

до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

1222.2

1222.2

3115

1222.2

1222.2

1222.2

Старший май­стер з ремонту технологічного устаткування Майстер з ремонту приладів та апаратури Механік Начальник дільниці Начальник зміни Помічник начальника зміни

24

8290.2

Зливальник-

розливальник

Костюм

Костюм прогумований Білизна натільна Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавиці

Протишумові навушники Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

К80

Кк

З

К80

К 20-Щ|20

К80

ЗН

6

черговий

4

6

6

1

до зносу до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

Тн

Тн

Тнзо

36

36

36

25

2146.2

1222.2

Інженер-

технолог

Начальник

(завідувач)

хімічної

лабораторії

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К 20-Щ|20

К20Щ20

Тн

12

6

12

чергові до зносу

36

26

9411

Комірник

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

К20

К 20 Щ 20

К80

Тн

Тн30

12

12

1

до зносу

36

36

27

8229.2

8159.1

Контролер

Лаборант

хімічного

аналізу

Костюм

Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавички гумові

К20

К20Щ20

К 20 Щ 20

К50Щ50

12

12

чергові

1

1

2

3

4

5

6

8290.3

Пробовідбір-

Рукавички трикотажні

Ми

1

ник

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

28

8163.2

Машиніст

Костюм

К80

12

компресорних

Білизна натільна

З

6

установок

Берет (машиністам)

К80

12

8163.2

Машиніст

Черевики шкіряні або

К20Щ20

12

насосних

чоботи гумові

К 20 Щ 20

9

установок

Рукавиці

К80

1

8163.2

Машиніст

Рукавички гумові

К50Щ50

1

холодильних

Рукавички трикотажні

Ми

1

установок

Протишумові навушники

до зносу

8154.1

Оператор

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

дистанційного

Протигаз фільтруючий

до зносу

пульта

На зовнішніх роботах

керування у

узимку додатково:

хімічному

Куртка на утепленій

Тн

36

виробництві

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

29

8163.2

Наповнювач

Костюм

К80

6

балонів

Білизна натільна

З

6

Берет

К80

6

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

6

Рукавиці

К80

1

Завантажити