НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

Рукавички гумові Респіратор газопилозахисний Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К50Щ50

ЗН

Тн

чергові до зносу до зносу

36

2.17.7. КОНЦЕНТРАЦІЯ СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ

268

8152.2

Апаратник

випаровування

Костюм

Білизна натільна Чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Окуляри захисні

К80

З

К 20-Щ|20

К80

К50Щ50

ЗН

12

6

9

1

чергові до зносу

269

7241.1

8163.2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку­вання

Оператор з об­слуговування установок для пилогазоулов- лювання

Костюм

Костюм прогумований Білизна натільна Шолом

Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

К80

Кк

З

К80

К 20-Щ|20

Эн

Эн

К80

ЗН

12

черговий

6

12

9

чергові

чергові

1

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

270

8162.2

Кочегар

Костюм

Ми То

12

технологічних

Черевики шкіряні

Ми

12

печей

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці

Тп

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

271

8163.2

Машиніст

Костюм

К20

12

газодувних

Черевики шкіряні

Ми

12

машин

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Протишумові вкладиші

до зносу

272

8162.2

Чистильник

Костюм

К80

9

Костюм прогумований

Кк

черговий

Білизна натільна

З

6

Шолом

К80

12

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

9

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Рукавиці

К80

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1

2

3

4

5

6

2.17.8. ВИРОБНИЦТВО СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ З

ВІДХОДІВ ДВООКИСУ ТИТАНУ

273

8159.2

Апаратник

Костюм

К80

9

8112.2

Дозувальник

Білизна натільна

З

6

8159.3

Завантажувач-

Берет

К80

12

вивантажувач

Черевики шкіряні

К 20-Щ|20

12

8163.2

Машиніст

Рукавиці

К80

1

газодувних

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

машин

Протишумові навушники

до зносу

8163.2

Машиніст

На зовнішніх роботах

компресорних

узимку додатково:

установок

Куртка на утепленій

Тн

36

8163.2

Машиніст

підкладці

насосних

Штани на утепленій

Тн

36

установок

підкладці

8163.2

Машиніст

холодильних

установок

7233.1

Слюсар-

ремонтник

2.18. ВИРОБНИЦТВО КАПРОЛАКТАМУ, ГІДРУВАННЯ

ФЕНОЛУ (ВИРОБНИЦТВО ЦИКЛОГЕКСАНОЛУ)

274

8154.1

Апаратник

Костюм

К80

12

гідрування

Білизна натільна

З

6

1

2

3

4

5

6

8152.2

8152.2

Апаратник

випалювання

Апаратник

плавлення

Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці КР Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

К 20-Щ|20

К50Щ50

К50Щ20

Тн

Тнз0

В

12

чергові

1

до зносу

36

48

24

275

8152.1

Апаратник

випарювання

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протигаз фільтруючий

З Ми

Ми

Тп

9

12

1

до зносу

276

8154.2

Апаратник очищення газу

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

З Ми

Ми

Ми

Тн

Тн30

В

12

12

3

до зносу

36

48

24

277

8159.2

Апаратник під­готовки сирови­ни та відпускан­ня напівфабри­катів і продукції

Костюм

Білизна натільна Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці КР

К80

З

К20Щ20

К50Щ50

К50Щ20

9

6

9

чергові

1

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

278

8334.2

8334.2

Водій електро- та автовізка Водій наван­тажувача

Костюм

Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавички трикотажні Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми З

Ми

Ми

К50Щ50

Тн

12

черговий

12

1

чергові до зносу

36

279

7212.1

Г азозварник

Костюм для зварника Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні Щиток захисний для електрозварника Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

Тр

Тр

Тр

ЗН

Тн

Тн

Тн30

В

12

12

2

до зносу до зносу

до зносу

36

36

48

24

1

2

3

4

5

6

280

7241.1

Електромонтер

Комбінезон

З Ми

12

з ремонту та

Черевики шкіряні

Ми

12

обслуговування

Калоші діелектричні

Эн

чергові

електроустатку-

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

вання

Протигаз фільтруючий

до зносу

7241.1

Слюсар з

На зовнішніх роботах

контрольно-

узимку додатково:

вимірюваль-

Куртка на утепленій

Тн

36

них приладів

підкладці

та автоматики

281

1222.2

Майстер

Костюм

З Ми

12

3115

Механік

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Начальник

Рукавиці

Ми

3

відділення

Протигаз фільтруючий

до зносу

1222.2

Начальник

На зовнішніх роботах

зміни

узимку додатково:

1222.2

Начальник

Куртка на утепленій

Тн

36

цеху

підкладці

1222.2

Заступник

начальника

цеху

282

8333.1

Машиніст

Костюм

З Ми

12

крана

Черевики шкіряні

Ми

12

(кранівник)

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці

Ми

1

Протигаз фільтруючий

до зносу

1

2

3

4

5

6

283

9322

Підсобний

робітник

Костюм Чоботи гумові Рукавиці

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми В

Ми

Тн

12

12

1

до зносу 36

284

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протигаз фільтруючий При роботі з фенолом :

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці Рукавички гумові Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

З Ми

Ми

Ми

К80

З

К 20 Щ 20

К80

К50Щ50

ЗН

Тн

Тн

Тн30

В

12

12

1

до зносу

12

6

12

1

чергові до зносу

36

36

48

24

2.18.1. ДЕГІДРУВАННЯ ЦИКЛОГЕКСАНОЛУ ТА РЕКТИФІКАЦІЯ АНОНУ

З Ми

9

Ми

9

Оа

2

К50Щ20

1

К80

1

Г

до

до

286


8154.1


Апаратник

дегідрування

Апаратник

перегонки


Костюм

Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці КР або рукавиці Окуляри захисні Протишумові навушники або протишумові вкладиші Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:


8152.1


до зносу1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

287

8154.1

Апаратник

Костюм

К20

12

окислення

Черевики шкіряні Рукавиці КР Рукавички гумові Окуляри захисні Протишумові навушники або протишумові вкладиші Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

К 20-Щ|20

К50Щ20

К50Щ50

Г

Тн

Тн30

В

9

1

1

до зносу до зносу

до зносу

36

48

24

288

8159.2

Апаратник під­

Костюм

З Ми

9

готовки сиро­

Черевики шкіряні

Ми

9

вини та відпус­

Рукавички гумові

К50Щ50

2

кання напівфа­

Рукавиці КР

К50Щ20

2

брикатів і про­

Окуляри захисні

Г

до зносу

дукції

Протишумові навушники або протишумові вкладиші Протигаз фільтруючий

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

289

7241.1

Електромонтер

Костюм

З Ми

12

з ремонту та

Черевики шкіряні

Ми

12

обслуговування

Калоші діелектричні

Эн

чергові

електроустатку-

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

вання

Рукавички трикотажні

Ми

1

7241.1

Слюсар з

Рукавиці

Ми

2

контрольно-

Окуляри захисні

Г

до зносу

вимірюваль-

Протигаз фільтруючий

до зносу

них приладів

На зовнішніх роботах

та автоматики

узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

Тн

Тн

Тн30

В

36

36

48

24

290

1222.2

Заступник

Костюм

З Ми

12

начальника

Черевики шкіряні

Ми

12

цеху

Рукавиці

Ми

2

1222.2

Майстер

Протигаз фільтруючий

до зносу

1222.2

Старший

майстер

На зовнішніх роботах узимку додатково:

1222.2

Майстер

виробничої

дільниці

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

1

2

3

4

5

6

1222.2

Старший

майстер

виробничої

дільниці

1222.2

Майстер зміни

1222.2

Старший майстер зміни

1222.2

Майстер з ремонту приладів та апаратури

1222.2

Майстер з ремонту тех­нологічного устаткування

1222.2

Майстер з

ремонту

устаткування

3115

Механік

1222.2

Начальник

зміни

291

2146.2

Інженер-

Костюм

З Ми

18

технолог

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Начальник

цеху

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

до зносу 36

1

2

3

4

5

6

292

9411

Комірник

Костюм

Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці КР Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми

Ми

Оа

К50Щ20

ЗН

Тн

12

12

чергові

2

до зносу до зносу

36

293

8163.2

Машиніст

насосних

установок

Костюм

Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці КР Окуляри захисні Протигаз фільтруючий Протишумові навушники або протишумові вкладиші

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми

Ми

Оа

К50Щ20

ЗН

Тн

9

9

2

2

до зносу до зносу до зносу

36

294

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці

Рукавички трикотажні Протигаз фільтруючий

К20

К 20 Щ 20

К50Щ50

Ми

Ми

12

12

чергові

2

1

до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

2.18.2. СИНТЕЗ КАПРОЛАКТАМУ

295

8154.2

Апаратник

Костюм

К80

9

абсорбції

Білизна натільна

З

6

8154.2

Апаратник

Черевики шкіряні або

К 20 Щ 20

9

ізомеризації

чоботи гумові

8154.2

Апаратник

Рукавиці

К80

1

нейтралізації

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

8159.2

Апаратник

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

оксимування

Протигаз фільтруючий

до зносу

8154.1

Апаратник

На зовнішніх роботах

синтезу

узимку додатково:

8163.2

Машиніст

Куртка на утепленій

Тн

36

насосних

підкладці

установок

296

8154.1

Апаратник

Костюм

К80

9

екстрагування

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні або

К 20 Щ 20

9

чоботи гумові

Рукавиці

К80

1

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1

2

3

4

5

6

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

Тн

Тн

Тн30

В

до зносу

36

36

48

24

297

8154.1

8152.1

Апаратник

кристалізації

Апаратник

перегонки

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Рукавички гумові Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

К20

Ми

К80

К50Щ50

ЗН

Тн

9

9

2

чергові до зносу до зносу

36

298

8159.2

Апаратник під­готовкисиро­вини та від­пусканнянапі­вфабрикатів і продукції

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавиці

Рукавички гумові Окуляри захисні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

К80

З

К 20 Щ 20

К80

К50Щ50

ЗН

9

6

6

1

чергові до зносу до зносу

Завантажити