НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

Рукавички гумові Рукавиці Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К50Щ50

К80

ЗН

Тн

чергові

1

до зносу до зносу до зносу

36

744

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку­вання

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми

Ми

Ми

Эн

Эн

ЗН

Тн

12

12

1

чергові чергові до зносу до зносу до зносу

36

745

8159.2

Контролер якості продукції та технологіч­ного процесу

Костюм

Черевики шкіряні Туфлі цільногумові Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

К20

К20Щ20

К 20-Щ|20

К50Щ50

ЗН

12

12

чергові чергові до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

746

1222.2

Майстер

Костюм

З Ми

9

1222.2

Майстер з

Білизна натільна

З

9

ремонту

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Майстер з

Рукавиці

Ми

1

ремонту

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

приладів та

Респіратор протипиловий

до зносу

апаратури

Протигаз фільтруючий

до зносу

1222.2

Майстер з ремонту тех­

На зовнішніх роботах узимку додатково:

нологічного

Куртка на утепленій

Тн

36

устаткування

підкладці

3115

Механік цеху

1222.2

Начальник

зміни

747

9322

Підсобний

Костюм

З Ми Вн

6

робітник

Білизна натільна

З

6

7215.2

Транспорту-

Плащ прогумований

Вн

черговий

вальник

Черевики шкіряні Онучі

Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Ми

З

ЗН

Тн

Тн

9

6

до зносу до зносу до зносу

36

36

1

2

3

4

5

6

748

7241.1

7233.1

Слюсар з контрольно- вимірюваль­них приладів та автоматики Слюсар- ремонтник

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючийНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К20Щ20

К 20-Щ|20

К50Щ50

К80

ЗН

Тн

6

6

9

6

чергові

1

до зносу до зносу до зносу

36

749

9322

Укладальник-

пакувальник

Костюм

Білизна натільна Чоботи шкіряні Рукавички гумові Рукавиці Шолом

Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково :

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

К20

З

Ми

К50Щ50Ми Мп З

ЗН

Тн

Тн

6

6

6

чергові

1

6

до зносу до зносу до зносу

36

36

1

2

3

4

5

6

2.65. ВИРОБНИЦТВО ДИФЕНІЛАМІНУ, НЕОЗОНУ-Д ТА

ТІОДИФЕНІЛАМІНУ, ПАРАОКСИНЕОЗОНУ, ПОЛІАКРИЛАМІДУ

750

8151.1

Апаратник

Костюм

Щ20

6

змішування

Білизна натільна

З

6

8152.1

Апаратник

Фартух прогумований

Щ50

6

конденсації

(крім слюсаря)

8154.2

Апаратник

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

6

осадження

Рукавички гумові

К50Щ50

6

8152.1

Апаратник

Рукавиці

Щ20

1

перегонки

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

8151.2

Апаратник

Респіратор протипиловий

до зносу

приготування

Протигаз фільтруючий

до зносу

хімічних

На зовнішніх роботах

розчинів

узимку додатково:

8153.2

Апаратник

Куртка на утепленій

Тн

36

промивання

підкладці

8154.1

Апаратник

синтезу

9322

Підсобний

робітник

7233.1

Слюсар-

ремонтник

751

8154.1

Апаратник

Костюм

З Ми

6

кристалізації

Білизна натільна

З

6

7215.2

Транспорту-

Черевики шкіряні

Ми

9

вальник

Рукавиці

Ми Мп

1

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор протипиловий

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тнзо

48

Калоші гумові

В

24

При виконанні робіт з

кристалізації додатково:

Фартух

К8о

6

Рукавички гумові

К50Щ50

3

752

8154.2

Апаратник

Костюм

К80

6

нейтралізації

Білизна натільна

З

6

8154.1

Апаратник

Г оловний убір

К80

6

омилення

Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К 20 Щ 20

К50Щ50

К80

Тн

6

1

1

36

753

8159.2

Апаратник

Костюм

К20

9

підготовки

Чоботи гумові або

К 20 Щ 20

9

сировини та

черевики шкіряні

К20Щ20

12

1

2

3

4

5

6

відпускання

Рукавички гумові

К50Щ50

6

напівфабрика-

Рукавиці

Ми Мп

1

тів і продукції

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

754

9411

Вагар

Комбінезон

З Пн

6

8151.2

Дробильник

Білизна натільна

З

6

8273.2

Мельник

Черевики шкіряні

Ми

9

8154.3

Розважувач

Рукавиці

Ми Мп

1

хімічної

Шолом

З Пн

6

сировини

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

9322

Укладальник-

пакувальник

Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

до зносу до зносу

36

755

8159.1

Лаборант

Халат

К20

12

хімічного

Фартух прогумований

К80

черговий

аналізу

з нагрудником

1222.2

Начальник

Туфлі цільногумові

К 20 Щ 20

12

(завідувач)

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

хімічної

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

лабораторії

Респіратор протипиловий

до зносу

2113.2

Хімік

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

756

1222.2

Майстер

Костюм

К80

12

1222.2

Майстер зміни

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

3115

Механік

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1222.2

Начальник

Протигаз фільтруючий

до зносу

відділення

На зовнішніх роботах

1222.2

Начальник

узимку додатково:

зміни

Куртка на утепленій

Тн

36

1222.2

Начальник цеху

підкладці

1222.2

Заступник

начальника

цеху

3113

Енергетик

2.66. РОЗМЕЛЬНО-СУМІШНІ ВІДДІЛЕННЯ АНІЛІНОВИХ БАРВНИКІВ

757

8151.2

Апаратник

Комбінезон

З Ми Пн

6

диспергування

Білизна натільна

З

6

пігментів і

Черевики шкіряні

Ми

9

барвників

Рукавиці КР

К50Щ20

1

8151.2

Апаратник

Шолом

З Пн

6

змішування

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

барвників

Респіратор протипиловий

до зносу

8154.1

Апаратник

синтезу

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

до зносу

1

2

3

4

5

6

8153.2

Апаратник

Куртка на утепленій

Тн

36

фільтрації

підкладці

7233.1

Слюсар-

ремонтник

758

7422.2

Бондар

Костюм

З Ми Пн

6

9411

Вагар

Білизна натільна

З

6

8290.2

Маркувальник

Черевики шкіряні

Ми

9

8154.3

Розважувач

Рукавиці КР

К50Щ20

1

хімічної

Шолом

Пн

6

сировини

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

9322

Укладальник-

Респіратор протипиловий

до зносу

пакувальник

Протигаз фільтруючий

до зносу

759

8334.2

Водій наван-

Костюм

З Ми

12

тажувача

Білизна натільна

З

12

8333.2

Ліфтер

Черевики шкіряні

Ми

6

7215.2

Транспорту-

Рукавички гумові

К50Щ50

6

вальник

Рукавиці

Ми Мп

2

Шолом

З

6

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор протипиловий

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

760

1222.2

Майстер

Костюм

З Ми

9

1222.2

Начальник

Білизна натільна

З

9

зміни

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор протипиловий

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

761

3115

Механік

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми З

Ми

ЗН

Тн

12

12

12

до зносу до зносу до зносу

36

2.67. ВИРОБНИЦТВО БЕТАНАФТОЛУ, ОКИСУ-ТОБІАС- КИСЛОТИ, АМІНО- ТОБІАС- КИСЛОТИ, ТАМОЛУ-ННО, ДИСПЕРГАТОРА НФ, АЛЬФАНАФТОЛУ ТА НАФТАЛІНСУЛЬФОКИСЛОТИ

762

8154.1

8154.1

8152.1

  1. 8154.1

Апаратник

алкілування

Апаратник

гідролізу

Апаратник

конденсації

Апаратник

нейтралізації

Апаратник

окислення

Костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

К80

З

К80

К 20-Щ|20

К20Щ20К50Щ50Ми Мп ЗН

9

6

6

6

9

6

1

до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

8153.2

Апаратник

промивання

На зовнішніх роботах узимку додатково:

8154.1

Апаратник

розкладання

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

763

8152.1

Апаратник

Костюм

Щ20

6

випарювання

Білизна натільна

З

6

8152.2

Апаратник

Черевики шкіряні

К 20-Щ|20

9

плавлення

Рукавички гумові

К50Щ50

6

8154.2

Апаратник

Рукавиці КР

К50Щ20

1

рекуперації

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

8290.2

Зливальник-

розливальник

Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючийАпаратнику плавлення на зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

до зносу до зносу

36

764

8154.2

Апаратник

Костюм

Щ20

6

гашення

Білизна натільна

З

6

вапна

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

6

8152.1

Апаратник

Рукавички гумові

К50Щ50

6

перегонки

Рукавиці КР

К50Щ20

1

8153.2

Апаратник

промивання

Окуляри захисні Респіратор протипиловий

ЗН

до зносу до зносу

8151.2

Апаратник

розчинення

Протигаз фільтруючий

При виконанні робіт з

до зносу

8153.2

Апаратник

сепарування

фільтрації, промивання та сепарування додатково:

Фартух прогумований

Щ50

12

1

2

3

4

5

6

8153.2

Апаратник

фільтрації

8153.2

Апаратник цен-

трифугування

765

8154.1

Апаратник

Костюм

Щ20

6

кристалізації

Білизна натільна

З

6

8159.3

Завантажувач-

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

вивантажувач

Рукавиці

Ми Мп

1

8232.3

Комплектува-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

льник

Респіратор протипиловий

до зносу

8229.3

Приймальник

Протигаз фільтруючий

до зносу

сировини,

На зовнішніх роботах

напівфабрика-

узимку додатково:

тів та готової

Куртка на утепленій

Тн

36

продукції

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

766

8159.2

Апаратник

Костюм

Щ20

6

охолодження

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

Рукавички гумові

К50Щ50

3

Рукавиці

Ми Мп

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор протипиловий

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

Завантажити