НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій підкладці

Чистильнику додатково:

Білизна натільна

Тн

З

36

6

57

9333

8334.2

Вантажник Водій наван­тажувача

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

З Ми Пн

Ми

Ми

Тн

Тн

Тн30

12

12

2

до зносу

36

36

36

58

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електро­устаткування

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

З Ми

Ми

Ми

Эн

Эн

Тн

Тн

Тн30

12

12

3

чергові чергові до зносу

36

36

36

1

2

3

4

5

6

59

3113

Енергетик цеху

Костюм

З Ми

12

1222.2

Майстер

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Старший

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

майстер

Рукавиці

Ми

3

1222.2

Майстер

дільниці

Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

до зносу до зносу

3115

Механік

На зовнішніх роботах

1222.2

Начальник

узимку додатково:

дільниці

Куртка на утепленій

Тн

36

1222.2

Начальник

зміни

підкладці

1222.2

Помічник

начальника

зміни

60

1226.2

Завідувач

Костюм

З Ми

12

складу

Черевики шкіряні

Ми

12

8229.3

Приймальник сировини, напівфабрика­тів та готової

Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Ми

1

до зносу

продукції

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

Тн

Тн

Тн30

В

36

чергові

чергові

чергові

61

8163.2

Машиніст

Костюм

З Ми

12

холодильних

Черевики шкіряні

Ми

12

установок

Рукавиці

Ми

1

1

2

3

4

5

6

Рукавички гумові Протишумові навушники Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

К50Щ50

Тн

чергові до зносу до зносу

36

62

8154.1

Оператор дистанційного пульта керу­вання у хіміч­номувироб­ництві

Костюм

Черевики шкіряні Фартух прогумований Рукавиці КР Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

З Ми

Ми

З

К50Щ20

Тн

12

12

черговий

1

до зносу 36

63

9322

Підсобний

робітник

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

З Ми

Ми

Ми

Тн

Тн30

12

12

2

до зносу

36

36

64

7241.1

Слюсар з

контрольно-

вимірюваль-

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

З Ми Пн

Ми

Ми

12

12

1

1

2

3

4

5

6

них приладів та автоматики

Рукавички діелектричні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Эн

Тн

чергові до зносу

36

65

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці Рукавички гумові Окуляри захисні Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

З Ми

Ми

Ми

К50Щ50

ЗН

Тн

Тн

Тн30

9

12

1

6

до зносу до зносу

36

36

36

2.6. ВИРОБНИЦТВО ХЛОРУ ТА КАУСТИЧНОЇ СОДИ

2.6.1. РОЗСІЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

66

8159.2

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрика­тів і продукції

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Щ20

К 20 Щ 20

Щ20

12

12

1

до зносу

1

2

3

4

5

6

8151.2

Апаратник

Куртка на утепленій

Тн

36

розчинення

підкладці

8159.3

Завантажувач-

Штани на утепленій

Тн

36

вивантажувач

підкладці

Напівчоботи утеплені

Тн30

36

67

8153.1

Апаратник

Костюм

З Ми

12

очищення

Фартух прогумований

Щ20

6

рідини

Чоботи гумові

К20Щ20

9

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Рукавиці

Щ20

1

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

68

8162.2

Чистильник

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

К20Щ20

9

Онучі

З

6

Рукавиці

Ми

1

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

69

8290.2

Зливальник-

Костюм

К80

9

розливальник

Фартух прогумований

К80

черговий

1

2

3

4

5

6

Чоботи гумові Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

К 20-Щ|20

К50Щ50

Тн

Тн

Тн30

9

1

до зносу

36

36

36

2.6.2. ЕЛЕКТРОЛІЗ ДІАФРАГМОВИЙ

70

8154.1

8333.1

Апаратник

електролізу

Машиніст

крана

(кранівник)

Костюм

Костюм прогумований Білизна натільна Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці

Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці Машиністу крана (кранівнику) додатково:

З Ми

Кк

З

К20Щ20

К50Щ50

МиЩ20

Эн

Эн

Тн

6

черговий

9

9

1

2

чергові чергові до зносу

36

1

2

3

4

5

6

Штани на утепленій підкладці

Напівчоботи утеплені

Тн

Тн30

36

36

71

8159.2

Апаратник з насмоктуван­ня діафрагм

Костюм

Костюм прогумований Фартух прогумований Чоботи гумові Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці Рукавички гумові Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

К20

Кк

К80

К20Щ20

Эн

Эн

Ми Мп

К50Щ50

Тн

9

черговий

12

9

чергові

чергові

1

чергові до зносу

36

72

8154.2

  1. 8154.1

Апаратник очищення газу Апаратник осу­шування газу Оператор дис­танційного пульта керуван­ня у хімічному виробництві

Костюм

Білизна натільна Шолом Чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

К80

З

К80

К 20-Щ|20

К80

К50Щ50

9

9

6

9

1

чергові до зносу

73

8153.2

Апаратник

промивання

Костюм

Білизна натільна

ЗМиЩ 20

З

9

6

1

2

3

4

5

6

8153.2

Апаратник

центрифугу­

вання

Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Щ50Ву

К20Щ20

К50Щ50

К80

Тн

9

9

чергові

1

до зносу 36

74

8264.2

Апаратник

просочування

Костюм

Костюм прогумований Білизна натільна Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

Кк

З

К80

К 20-Щ|20

К50Щ50

К80

Тн

9

черговий

9

9

9

чергові

1

до зносу 36

75

8211.2

Верстатник з

механічного

оброблення

електродної

продукції

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні Протишумові навушники або протишумові вкладиші Протигаз фільтруючий

З Ми Ми

Ми Мп ЗН

12

12

2

до зносу до зносу

до зносу

1

2

3

4

5

6

76

7241.1

Електромон-

Костюм

К20

9

тер з ремонту

Білизна натільна

З

6

та обслугову-

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

вання електро-

Рукавиці

Ми

2

устаткування

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

7241.1

Слюсар з контрольно- вимірюваль­них приладів

Калоші діелектричні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Эн

чергові до зносу

та автоматики

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

77

3113

Енергетик

Костюм

К80

12

1222.2

Майстер

Білизна натільна

З

9

1222.2

Майстер зміни

Черевики шкіряні або

К20Щ20

12

1222.2

Майстер

чоботи гумові

дільниці

Калоші діелектричні

Эн

чергові

1222.2

Майстер з

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

ремонту

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

устаткування

Протигаз фільтруючий

до зносу

1222.2

Старший майс­тер з ремонту

На зовнішніх роботах узимку додатково:

устаткування

Куртка на утепленій

Тн

36

3115

Механік

підкладці

1222.2

Начальник

дільниці

1222.2

Начальник

зміни

1

2

3

4

5

6

1222.2

Помічник

начальника

зміни

78

2146.2

  1. 1222.2

1222.2

1222.2

Інженер-

технолог

Начальник

виробництва

Заступник

начальника

виробництва

Начальник цеху

Заступник

начальника

цеху

Костюм

Черевики шкіряні Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

К20Щ20

Тн

12

12

до зносу 36

79

8229.2

8290.3

Контролер

Пробовідбір­

ник

Костюм Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавички трикотажні Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

К20Щ20

К50Щ50

Ми

Тн

12

12

2

2

до зносу 36

80

8159.1

Лаборант

хімічного

аналізу

Халат

Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

К20

К20Щ20

Эн

К50Щ50

12

12

чергові

2

до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

81

8223.2

7233.2

Лудильник гарячим способом Монтажник з ремонту ванн

Костюм

Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці Окуляри захисні Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми

К80

К 20-Щ|20

К50Щ50Ми Тп ЗН

Тн

9

9

9

1

1

до зносу до зносу

36

82

8163.2

Машиніст

компресорних

установок

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці Рукавички гумові Рукавички діелектричні Протишумові навушники Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми

Ми

Ми

К50Щ50

Эн

Тн

12

9

1

1

чергові до зносу до зносу

36

83

8163.2

Машиніст

насосних

установок

Костюм

Білизна натільна Шолом

К80

З

К80

9

6

9

1

2

3

4

5

6

Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці

Протишумові навушники Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К 20 Щ 20

К50Щ50

К80

Тн

9

1

3

до зносу до зносу

36

84

9322

Підсобний

робітник

Костюм

Білизна натільна Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

З

К 20 Щ 20К50Щ50Ми Мп

Тн

12

6

9

чергові

2

до зносу 36

85

7311.1

Приладист

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

К20

З

Ми

Эн

Эн

Ми

12

6

12

чергові

чергові

2

до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

86

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Костюм прогумований Білизна натільна Шолом

Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці

Рукавички діелектричні Протигаз фільтруючий При виконанні робіт з ущільнення апаратури:

Костюм замість костюма

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

Кк

З

К80

К 20 Щ 20

К20Щ20

К50Щ50

К80

Эн

К20

К80

Тн

9

черговий

6

9

9

чергові

чергові

1

чергові до зносу

6

36

87

7215.2

Транспорту­

вальник

Костюм

Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці

Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

К50

К 20 Щ 20

К50

Тн

9

черговий

9

2

до зносу 36

1

2

3

4

5

6

Штани на утепленій підкладці

При транспортуванні хлору та водню:

Костюм

Білизна натільна Шолом Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Тн

К80

З

К80

К20Щ20

К50Щ50

К80

Тн

Тн

36

9

9

6

9

чергові

1

36

36

88

7122.2

Футеруваль- ник (кислото- тривник)

Костюм

Білизна натільна Шолом

Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К80

К80

К 20-Щ|20

К80

К50Щ50

Тн

9

6

9

12

9

2

чергові до зносу

36

1

2

3

4

5

6

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Напівчоботи утеплені

Тн30

36

2.6.3.

ЕЛЕКТРОЛІЗ РТУТНИЙ

89

8154.2

Апаратник

Костюм

К20

6

регенерації

Ковпак

З

6

8154.1

Апаратник

Білизна натільна

З

4

електролізу

Фартух прогумований

К80

черговий

8163.2

Машиніст

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

6

насосних

Рукавиці

Ми Мп

1

установок

Рукавички гумові

К50Щ50

3

7233.1

Слюсар-

Протигаз фільтруючий

до зносу

ремонтник

Слюсарю-ремонтнику

на зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Напівчоботи утеплені

Тн30

36

При роботі у залі

електролізу додатково:

Костюм прогумований

Кк

черговий

90

7241.1

Електромон­

Костюм

К20

9

тер з ремонту

Білизна натільна

З

6

та обслугову-

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

Завантажити