НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні

К 20-Щ|20

12

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор протипиловий

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

2.61. ВИРОБНИЦТВО ФТАЛЕВОГО АНГІДРИДУ

696

8154.2

Апаратник

Костюм

К80

12

адсорбції

Білизна натільна

З

6

8152.1

Апаратник

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

6

піролізу

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

8152.2

Апаратник

Рукавиці

К80

1

спалювання

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

8153.2

Апаратник

Респіратор протипиловий

до зносу

фільтрації

Протигаз фільтруючий

до зносу

8163.2

Апаратник

На зовнішніх роботах

хімводоочи-

узимку додатково:

щення

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

697

8152.2

Апаратник

Костюм

З Ми

6

випаровування

Білизна натільна

З

6

1

2

3

4

5

6

8151.2

Апаратник

Черевики шкіряні

Ми

9

дозування

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

8152.2

Апаратник

Рукавиці

Ми Мп

1

нагрівання

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

теплоносіїв

Респіратор протипиловий

до зносу

8152.1

Апаратник

перегонки

Протигаз фільтруючий

до зносу

8152.2

Апаратник

плавлення

8152.2

Апаратник су­блімації

8154.1

Оператор дистанційного пульта керу­вання у хіміч­ному вироб­ництві

698

8154.2

Апаратник

Костюм

К80

6

дегідратації

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючийНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка на утепленій підкладці

З

К 20 Щ 20

К50Щ50

К80

ЗН

Тн

6

9

чергові

1

до зносу до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

699

8152.1

Апаратник

Костюм

З Ми

6

конденсації

Білизна натільна

З

6

Плащ непромокальний з

Вн

12

капюшоном

Черевики шкіряні

Ми

9

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Рукавиці

Ми Мп

1

Шолом

З

6

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор протипиловий

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

700

8154.1

Апаратник

Костюм

З Ми

6

кристалізації

Білизна натільна

З

6

8159.2

Апаратник

Чоботи кирзові

Ми

6

підготовки си-

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

ровини та від-

Рукавиці

Ми Мп

1

пускання напі-

Шолом

З

6

вфабрикатів і

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

продукції

Респіратор протипиловий

до зносу

9322

Укладальник-

Протигаз фільтруючий

до зносу

пакувальник

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

701

8154.1

Апаратник

Костюм

К20

6

окислення

Білизна натільна

З

6

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

6

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Рукавиці

Ми Мп

1

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

ЗН

Тн

до зносу до зносу до зносу

36

702

8154.1

Апаратник

синтезу

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці Шолом

Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми З

Ми

К50Щ50Ми Мп З

ЗН

Тн

6

6

6

чергові

1

6

до зносу до зносу до зносу

36

703

8152.2

Апаратник

сушіння

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні на гумовій підошві Рукавиці Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

З Ми З

Ми

Ми

ЗН

6

6

9

1

до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

704

8334.2

Водій наван­

Костюм

Ву

6

тажувача

Білизна натільна

З

6

7215.2

Транспорту­

Плащ прогумований

Вн

черговий

вальник

Черевики шкіряні

Рукавиці

Онучі

Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючийНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Ми

Ми Мп З

ЗН

Тн

Тн

9

1

6

до зносу до зносу до зносу

36

36

705

7241.1

Електромонтер

Костюм

З Ми

9

з ремонту та

Білизна натільна

З

9

обслуговування

Черевики шкіряні

Ми

12

електроустатку-

Калоші діелектричні

Эн

чергові

вання

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

7241.1

Слюсар з

Рукавиці

Ми

1

контрольно-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

вимірювальних

Респіратор протипиловий

до зносу

приладів та ав-

Протигаз фільтруючий

до зносу

томатики

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

1

2

3

4

5

6

706

3113

Енергетик

Костюм

Черевики шкіряні або чоботи гумові Рукавиці

Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К20

К20Щ20

Ми

Тн

12

12

1

до зносу 36

707

7134.2

Ізолювальник з термоізоляції

Комбінезон Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

З Ми З

Ми

Ми

ЗН

Тн

Тн

Тн30

В

12

9

12

2

до зносу до зносу до зносу

36

36

48

24

708

2149.2

Інженер-

лаборант

Халат

Фартух прогумований Туфлі цільногумові Рукавички гумові

К20

К80

К 20 Щ 20

К50Щ50

12

черговий

12

чергові

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

709

1222.2

Майстер

Костюм

З Ми

9

1222.2

Старший

Білизна натільна

З

9

майстер

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Майстер

Рукавиці

Ми

1

зміни

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1222.2

Майстер з ремонту

Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

до зносу до зносу

1222.2

Майстер з ремонту

На зовнішніх роботах узимку додатково:

приладів та

Куртка на утепленій

Тн

36

апаратури

підкладці

1222.2

Майстер з ремонту технологічного устаткування

1222.2

Начальник

відділення

1222.2

Начальник

зміни

710

8333.2

Машиніст

Костюм

З Ми

6

штабелефор-

Білизна натільна

З

6

мувальної

Чоботи кирзові

Ми

6

машини

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

1

2

3

4

5

6

Рукавиці

Шолом

Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Ми Мп З

ЗН

Тн

1

6

до зносу до зносу до зносу

36

711

7233.1

9322

Слюсар-

ремонтник

Підсобний

робітник

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

З Ми З

Ми

К50Щ50Ми Мп

Тн

Тн30

В

6

6

9

чергові

1

36

48

24

712

7122.2

Пічник

Костюм

Білизна натільна

Черевики шкіряні

Рукавиці

Шолом

Валянки

Окуляри захисні

Респіратор протипиловий

Протигаз фільтруючий

То Тт З

Тп

Тп

То Тт

Тп

ЗН

12

6

12

1

12

24

до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

2.62. ВИРОБНИЦТВО ДИСПЕРСНИХ, КУБОВИХ БАРВНИКІВ

ДЛЯ ХІМІЧНИХ ВОЛОКОН ТА НАПІВПРОДУКТІВ ДО НИХ

713

8154.2

Апаратник

Костюм

К20

6

діазотування

Білизна натільна

З

6

8154.2

Апаратник

Фартух прогумований

К80

6

метоксилу-

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

вання

Рукавиці КР

К50Щ20

1

8154.1

Апаратник

Рукавички гумові

К50Щ50

6

синтезу

Шолом

З

6

8153.2

Апаратник

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

центрифугу-

Респіратор протипиловий

до зносу

вання

Протигаз фільтруючий

до зносу

8290.2

Зливальник-

На зовнішніх роботах

розливальник

узимку додатково:

9322

Підсобний

Куртка на утепленій

Тн

36

робітник

підкладці

7233.1

Слюсар-

При роботі з кислими

ремонтник

продуктами:

9322

Укладальник -

Костюм замість

К80

6

пакувальник

костюма

К20

Чоботи гумові замість

К20Щ20

6

черевиків шкіряних

714

8151.1

Апаратник

Костюм

К20

6

змішування

Білизна натільна

З

6

8159.2

Апаратник

Фартух прогумований

К80

6

підготовки

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

6

сировини та

Рукавички гумові

К50Щ50

6

1

2

3

4

5

6

відпускання

Рукавиці КР

К50Щ20

1

напівфабрика-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

тів і продукції

Респіратор протипиловий

до зносу

8153.2

Апаратник

Протигаз фільтруючий

до зносу

сепарування

На зовнішніх роботах

8153.2

Апаратник

узимку додатково:

фільтрації

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

715

2146.2

Інженер-

Халат

К20

12

технолог

Фартух прогумований

К80

черговий

2113.2

Хімік

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

9

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

716

8159.1

Лаборант

Халат

К20

12

хімічного

Фартух прогумований

К50

6

аналізу

Туфлі цільногумові

К20Щ20

12

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

717

1222.2

Майстер

Костюм

К20

6

1222.2

Майстер

Білизна натільна

З

6

зміни

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

1222.2

Старший

Рукавиці

Ми

1

майстер зміни

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1222.2

Майстер з

Респіратор протипиловий

до зносу

ремонту

Протигаз фільтруючий

до зносу

устаткування

1222.2


Начальник

зміни


9


К8

К20


При роботі з кислими продуктами :

Костюм замість костюма2.63. ВИРОБНИЦТВО ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ТА ЇХ РОЗФАСУВАННЯ

718

8159.2

Апаратник

Костюм

К80

9

8151.2

Апаратник

Білизна натільна

З

6

приготування

Фартух прогумований

К80

6

хімічних

Черевики шкіряні або

К 20-Щ|20

9

розчинів

чоботи гумові

8154.1

Апаратник

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

синтезу

Рукавиці або

К80

1

рукавиці

Ми

1

Шолом

К80

12

Нарукавники прогумовані

К80

6

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор протипиловий

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

При виконанні робіт на ІІ

та ІІІ стадіях виробництва

емульсії, очищення

стічних вод та регенерації

1

2

3

4

5

6

спирту у виробництві тіофосу:

Костюм замість костюма Шолом замість шолома

Рукавиці замість рукавиць або рукавиць

При роботі з пилкими продуктами:

Костюм замість костюма Шолом замість шолома

У виробництві фосфорор­ганічних отрутохімікатів:

Костюм замість костюма

Костюм прогумований Білизна натільна

Вн

К80

Вн

К80

Вн

К80

Ми

Пн

К80

Пн

К80З Ми

К80

Кк

З

9

12

1

9

12

4

черговий

4

719

8163.2

Апаратник

хімводоочи-

щення

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні Респіратор протипиловий Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

З Ми Ми Ми ЗН

12

12

1

до зносу до зносу до зносу

Завантажити