НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

При роботі на складі кислот і лугів :

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці КР Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

К80

З

К 20-Щ|20

К20Щ20

К50Щ20

ЗН

Тн

36

12

6

9

чергові

1

до зносу до зносу

36

361

8152.2

Апаратник

сушіння

Костюм

Фартух

Черевики шкіряні

Рукавиці

Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми

Тп

Ми

Ми

Тк

ЗН

Тн

6

6

9

1

12

до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

При роботі з сушіння

ільменіту:

Комбінезон

Пн Ми

9

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

Ми

9

Рукавиці

Ми

1

Шолом

Пн

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

362

9333

Вантажник

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К 20Щ20

К20Щ20Ми Мп

К50Щ50

К80

ЗН

Тн

12

6

9

чергові

1

чергові

12

до зносу до зносу

36

363

8334.2

Водій

Костюм

ЗМи Пн

12

навантажувача

Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

Ми

Ми

ОабоОО

9

3

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

364

7241.1

Електромонтер

Костюм

К80

12

з ремонту та

Білизна натільна

З

6

обслуговування

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

електроустатку­

Калоші діелектричні

Эн

чергові

вання

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці

Ми

1

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Шолом

К80

12

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

365

3113

Енергетик

Костюм

К80

12

2146.2

Інженер

Білизна натільна

З

6

1

2

3

4

5

6

2146.2

Інженер -

Черевики шкіряні

К20-Щ|20

9

технолог

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

1222.2

Майстер

Рукавиці

Ми

3

1222.2

Майстер вироб­ничої дільниці

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

ЗН

до зносу до зносу

1222.2

Майстер

дільниці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

1222.2

Майстер зміни

Куртка на утепленій

Тн

36

1222.2

Старший майстер зміни

підкладці

1222.2

Майстер з ремонту

1222.2

Старший майстер з ремонту

1222.2

Майстер з ремонту приладів та апаратури

1222.2

Майстер з

ремонту

устаткування

3115

Механік

1222.2

Начальник

відділення

1222.2

Начальник

зміни

1222.2

Начальник

цеху

1

2

3

4

5

6

1222.2

Заступник

начальника

цеху

3111

Технік-

технолог

3119

Технолог

366

7134.2

Кислототрив-

Костюм

К80

9

ник-гумуваль-

Білизна натільна

З

6

ник

Чоботи кирзові або череви-

К 20 Щ 20

9

7212.2

Паяльщик по

ки шкіряні

свинцю (свин-

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

цевопаяльщик)

Рукавиці

К80

2

7122.2

Футерувальник

Рукавички гумові

К50Щ50

1

(кислототрив-

Шолом

К80

12

ник)

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

ЗН

Тн

Тн

Тн30

В

до зносу до зносу

36

36

48

24

367

8159.1

Лаборант

Халат

К20

6

хімічного

Фартух прогумований

К80

черговий

аналізу

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

12

1222.2

Начальник

Рукавички гумові

К50Щ50

1

(завідувач)

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1

2

3

4

5

6

хімічної

лабораторії

Респіратор газопилозахисний Щиток захиснийПри відборі проб додатково:

Костюм Чоботи гумовіНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

К 20 Щ 20

Тн

до зносу до зносу

24

чергові

36

368

8333.1

Машиніст

крана

(кранівник)

Костюм

Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці Окуляри захисні Респіратор газопилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

З Ми

Ми

Эн

Эн

Ми

ОабоОО

Тн

Тн

Тн30

В

12

9

чергові

чергові

1

до зносу до зносу

36

36

48

24

369

8163.2

Машиніст

холодильних

установок

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці

Протишумові навушники

З Ми

Ми

Ми

12

12

2

до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

370

9322

Підсобний

робітник

Костюм

Білизна натільна Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К 20-Щ|20

К50Щ50

Ми

Тн

6

6

9

чергові

2

36

371

7441.2

Приймальник

сировини

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці або рукавички трикотажні Окуляри захисні Респіратор газопилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Пн Ми Пн Ми Ми Ми

ОабоОО

Тн

12

9

1

3

до зносу до зносу

36

372

7241.1

Слюсар з контрольно- вимірюваль­них приладів та автоматики

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавички гумові

К80

З

К20Щ20

К 20 Щ 20

К50Щ50

12

6

9

чергові

чергові

К80

12

З

6

К20Щ20

9

К 20 Щ 20

чергові

К80

1

К50Щ20

1

К80

12

ЗН

до зносу

373


7233.1


Слюсар-

ремонтник


Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці Рукавиці КР Шолом

Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові


36

36

48


Тн

Тн

Тн 30

В1

2

3

4

5

6

374

9322

Укладальник-

пакувальник

Костюм

Фартух

Черевики шкіряні Рукавиці

Рукавички трикотажні Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми

Ми Мп

Ми

Ми

Ми

З

ОабоОО

Тн

6

12

9

2

15 днів 12

до зносу до зносу

36

375

8162.2

Чистильник

Костюм

Костюм прогумований Білизна натільна Фартух прогумований Чоботи кирзові або черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці Рукавиці КР Шолом

Окуляри захисні Щиток захиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

Кк

З

К80

К 20 Щ 20

К 20 Щ 20

К50Щ50

К80

К50Щ20

К80

ЗН

Тн

9

черговий

6

до зносу 9

чергові

чергові

1

1

12

до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

2.26. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ ПІГМЕНТІВ

376

8152.1

Апаратник

Костюм

К80

9

випарювання

Білизна натільна

З

6

8159.2

Апаратник

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

підготовки

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

чергові

сировини та

Рукавички гумові

К50Щ50

3

відпускання

Рукавиці КР

К50Щ20

1

напівфабрика­

Шолом

К80

12

тів і продукції

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

377

8151.2

Апаратник

Костюм

К80

12

дозування

Білизна натільна

З

6

8153.2

Апаратник

Фартух прогумований

К80

до зносу

мокрої класи-

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

фікації

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

чергові

8154.1

Апаратник

Рукавички гумові

К50Щ50

1

синтезу

Рукавиці КР

К50Щ20

1

8153.2

Апаратник

Шолом

К80

12

фільтрації

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

378

8152.2

Апаратник

прожарювання

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці Рукавиці Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протишумові навушники або протишумові вкладиші

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К20-Щ|20

К80

Ми

К80

ЗН

Тн

12

6

9

1

1

12

до зносу до зносу до зносу

36

379

9333

Вантажник

Костюм

Білизна натільна Плащ непромокальний Черевики шкіряні або чоботи кирзові Рукавички трикотажні Рукавиці Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

К80

З

Вн

К20-Щ|20

Ми

Ми

К80

ОабоОО

12

6

черговий

9

1

1

12

до зносу до зносу

380

7241.1


36


36Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку­вання

Протишумові навушники або протишумові вкладиші

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці

Рукавички трикотажні Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

до зносу

Тн

36

Тн30

48

В

24

К80

12

З

6

К20Щ20

9

Эн

чергові

Эн

чергові

Ми

1

Ми

1

К80

12

ОабоОО

до зносу

до зносу

Тн


36Тн

Т

нК 80

З


381


3113

2146.2


12

6


Енергетик

Інженер


Костюм

Білизна натільна1

2

3

4

5

6

2146.2

Інженер -

Черевики шкіряні

К20-Щ|20

9

технолог

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

1222.2

Майстер

Рукавиці

Ми

1

1222.2

Майстер

Рукавички трикотажні

Ми

3

виробничої

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

дільниці

Респіратор газопилозахисний

до зносу

1222.2

Майстер

дільниці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

1222.2

Майстер

зміни

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

1222.2

Старший майстер зміни

1222.2

Майстер з ремонту

1222.2

Старший майстер з ремонту

1222.2

Майстер з ремонту приладів та апаратури

1222.2

Майстер з

ремонту

устаткування

3115

Механік

1222.2

Начальник

відділення

1222.2

Начальник

зміни

1

2

3

4

5

6

1222.2

Начальник

цеху

1222.2

Заступник

начальника

цеху

3111

Технік-

технолог

3119

Технолог

382

7134.2

Кислототрив-

Костюм

К80

12

ник-вініпласт-

Білизна натільна

З

6

ник

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

8232.2

Паяльщик по

Рукавиці

Ми

1

вініпласту

Рукавички гумові Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

К50Щ50

К80

ЗН

Тн

Тн

чергові

12

до зносу до зносу

36

36

383

8159.1

Лаборант

Халат

З Ми

6

хімічного

Фартух прогумований

К80

черговий

аналізу

Тапочки шкіряні

Ми

12

1222.2

Начальник

Рукавички гумові

К50Щ50

1

(завідувач)

Шолом

З

12

хімічної

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

лабораторії

Респіратор газопилозахисний

до зносу

1

2

3

4

5

6

При відборі проб додатково:

Костюм Чоботи гумовіНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

К 20 Щ 20

Тн

36

чергові

чергова

384

8333.1

Машиніст

крана

(кранівник)

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні або чоботи кирзові Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці

Рукавички трикотажні Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протишумові навушники або протишумові вкладиші

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові

К80

З

К20Щ20

Эн

Эн

Ми

Ми

К80

ЗН

Тн

Тн

Тн30

В

12

6

9

чергові

чергові

1

1

12

до зносу до зносу до зносу

36

36

48

24

Завантажити