НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

385

7212.2

Паяльщик по свинцю (свинцево- паяльщик)

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

К80

З

К20Щ20

К 20-Щ|20

К50Щ50

Тп

К80

ЗН

Тн

Тн

6

6

9

чергові

4

1

12

до зносу до зносу

36

36

386

8229.3

Приймальник сировини, напівфабрика­тів та готової продукції

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавички трикотажні Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К20Щ20

К 20 Щ 20

Ми

К80

ЗН

Тн

12

6

9

чергові

1

12

до зносу до зносу

36

387

7241.1

Слюсар з контрольно-

Костюм

Білизна натільна

UJ я

ОО

О

12

6

1

2

3

4

5

6

вимірюваль­нихприладів та автоматики

Черевики шкіряні або чоботи кирзові Рукавички гумові Рукавички трикотажні Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

К 20 Щ 20

К50Щ50

Ми

К80

ЗН

Тн

Тн

9

1

1

12

до зносу до зносу

36

36

388

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні або чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавиці Рукавиці КР Рукавички трикотажні Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К 20 Щ 20

К 20 Щ 20

Ми

К50Щ20

Ми

К80

ЗН

Тн

12

6

9

чергові

1

2

1

12

до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

Штани на утепленій підкладці

Тн

36

389

8162.2

Чистильник

Костюм

Костюм прогумований Білизна натільна Черевики шкіряні або чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавиці Рукавиці КР Рукавички гумові Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

К80

Кк

З

К20-Щ|20

К20Щ20

Ми

К50Щ20

К50Щ50

К80

ЗН

Тн

Тн

6

черговий

6

9

чергові

1

1

чергові

12

до зносу до зносу

36

36

2.27. ВИРОБНИЦТВО ФТОРИСТИХ СОЛЕЙ І СІРЧАНОКИСЛОГО АЛЮМІНІЮ ТА ГЛИНОЗЕМУ

390

8159.2

Апаратник

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові

К80

З

К20Щ20

К20Щ20

12

6

9

чергові

1

2

3

4

5

6

Рукавиці КР

К50Щ20

1

Рукавиці

Ми

2

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

391

8152.2

Апаратник

Костюм

К80

12

варіння

Білизна натільна

З

6

8152.2

Апаратник

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

9

гранулювання

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

8159.2

Апаратник пі­

Рукавиці КР

К50 Щ20

1

дготовки си-

Рукавиці або рукавички

Ми

1

ровини та від-

трикотажні

пускання на-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

півфабрикатів

Респіратор газопилозахисний

до зносу

і продукції

На зовнішніх роботах

8151.2

Апаратник

узимку додатково:

приготування

Куртка на утепленій

Тн

36

хімічних

підкладці

розчинів

8159.2

Апаратник ро­зсіву

392

8152.2

Апаратник

Костюм

Тп

12

випалювання

Білизна натільна

Черевики шкіряні

Чоботи гумові

Рукавиці

Рукавиці

Окуляри захисні

Респіратор газопилозахисний

З

Ми Тп

В

Тп

Ми

ЗН

6

9

чергові

1

1

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

393

8154.1

Апаратник

Костюм

К80

12

кристалізації

Білизна натільна

З

6

8153.1

Апаратник

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

очищення

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

рідини

Рукавиці

К80

2

8152.2

Апаратник

сушіння

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

8153.2

Апаратник

фільтрації

8153.2

Апаратник

центрифугу­

вання

8163.2

Машиніст

насосних

установок

7212.2

Паяльщик

8232.2

Паяльщик по вініпласту

8333.3

Транспорту­

вальник

7122.2

Футеруваль- ник (кислото- тривник)

8162.2

Чистильник

394

8121.3

Апаратник

Костюм

К80

12

приготування

Білизна натільна

З

6

сірчанокисло­

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

12

го глинозему

Рукавиці Окуляри захисні

К80

ЗН

1

до зносу

1

2

3

4

5

6

395

9411

Вагар

Костюм

З Ми

12

8290.2

Маркувальник

Черевики шкіряні

Ми

12

9322

Укладальник-

Рукавиці

Ми

1

пакувальник

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

396

9333

Вантажник

Костюм

К80

12

Білизна натільна

З

6

Плащ непромокальний

Вн

черговий

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

Рукавички трикотажні

Ми

1

Рукавиці

Ми

1

Протишумові вкладиші

до зносу

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

1

2

3

4

5

6

397

7241.1

Електромонтер

Костюм

К80

12

з ремонту та

Білизна натільна

З

6

обслуговування

Берет

К80

12

електроустатку-

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

9

вання

Рукавиці КР

К50Щ20

1

7233.1

Слюсар-

Рукавиці

Ми

чергові

ремонтник

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Електромонтеру

додатково:

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Протишумові вкладиші

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

398

3113

Енергетик

Костюм

К80

12

2146.2

Інженер

Білизна натільна

З

6

2146.2

Інженер -

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

технолог

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

чергові

1222.2

Майстер

Рукавиці

Ми

1

1222.2

Майстер

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

виробничої

Респіратор газопилозахисний

до зносу

дільниці

На зовнішніх роботах

1222.2

Майстер

узимку додатково:

дільниці

Куртка на утепленій

Тн

36

1222.2

Майстер зміни

підкладці

1

2

3

4

5

6

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

3115

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

3111

3119

Старший

майстер зміни

Майстер з

ремонту

Старший

майстер

з ремонту

Майстер з

ремонту

приладів та

апаратури

Майстер з

ремонту

устаткування

Механік

Начальник

відділення

Начальник

зміни

Начальник цеху

Заступник

начальника

цеху

Технік-

технолог

Технолог

399

8159.3

Завантажувач-

вивантажувач

Костюм

Черевики шкіряні Чоботи гумові

З Ми

Ми

В

12

9

чергові

1

2

3

4

5

6

Рукавиці

Ми Мп

2

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

400

9411

Комірник

Костюм

К80

12

9322

Підсобний

Білизна натільна

З

6

робітник

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

7215.2

Транспорту­

вальник

Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

К80

Тн

Тн

1

36

36

401

3111

Лаборант

Халат

К20

6

8159.1

Лаборант

Г оловний убір

З

12

хімічного

Фартух прогумований

К80

черговий

аналізу

Туфлі шкіряні

К20Щ20

12

8290.3

Пробовідбір-

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

ник

Окуляри захисні Респіратор газопилозахиснийПри відборі проб додатково:

Костюм Чоботи гумовіНа зовнішніх роботах узимку додатково:

ЗН

К80

К 20 Щ 20

до зносу до зносу

36

чергові

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

402

8229.3

Приймальник сировини, напівфабрика­тів та готової продукції

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавички трикотажні Протишумові вкладиші Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К20Щ20

Ми

ЗН

Тн

12

6

9

15 днів до зносу до зносу до зносу

36

403

8122.3

Репульпатор-

ник

Костюм

Черевики шкіряні Калоші гумові Рукавички гумові Рукавиці

З Ми

Ми

В

К50Щ50

К50

12

12

чергові

3

1

404

7241.1

Слюсар з контрольно- вимірюваль­них приладів та автоматики

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавички трикотажні Рукавиці

Протишумові вкладиші Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

К80

З

К 20 Щ 20

Ми

Ми

ЗН

12

6

9

1

1

до зносу до зносу до зносу

Куртка на утепленій підкладці


Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні або чоботи кирзові Рукавиці

Протишумові вкладиші Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці


405


8162.2


Чистильник


К80

З

К 20 Щ 20

Ми

ЗН


12

6

9

1

до зносу до зносу до зносу

36


Тн2.28. ВИРОБНИЦТВО ЛАКІВ НА КОНДЕНСАЦІЙНИХ СМОЛАХ,

ОЛІФИ ТА РАФІНАЦІЯ МАСЕЛ

406

8152.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

нагрівання

Черевики шкіряні

Ми

12

теплоносіїв

Рукавиці

Тп

1

8152.2

Апаратник

Протишумові навушники

до зносу

спалювання

або протишумові вкладиші

8162.2

Кочегар

На зовнішніх роботах

технологічних

узимку додатково:

печей

Куртка на утепленій

8340.2

Машиніст

підкладці

Тн

36

котельної

Штани на утепленій

установки

підкладці

Тн

36

1

2

3

4

5

6

407

8152.2

Апаратник-

Костюм

З Ми

12

оліфовар

Плащ непромокальний

Вн

черговий

8154.1

Апаратник

Фартух

З Ми

12

синтезу

Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці

При роботі з каустиком додатково:

Чоботи гумові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Ми

Он

Ми

К20-Щ|20

Тн

12

чергові

1

чергові

36

408

8154.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

осадження

Черевики шкіряні

Ми

12

8275.2

Апаратник

Рукавички гумові

Он

1

рафінації

Рукавиці

Ми

1

жирів та олій

На зовнішніх роботах

8151.2

Апаратник ро-

узимку додатково:

зчинення

Куртка на утепленій

Тн

36

лакових основ

підкладці

8152.2

Апаратник-

сикативовар

409

8159.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

підготовки

Черевики шкіряні

Ми

12

сировини та

Рукавички гумові

Он

15 днів

відпускання

Рукавиці

Ми

15 днів

напівфабрика-

Рукавички трикотажні

Ми

3

тів і продукції

1

2

3

4

5

6

8229.3

Приймальник

На зовнішніх роботах

сировини,

узимку додатково:

напівфабрика-

Куртка на утепленій

Тн

36

тів та готової

підкладці

продукції

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

36

Калоші гумові

В

24

410

8151.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

стандартизації

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички гумові

Он

1

Рукавиці

Ми

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

411

8153.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

центрифугу-

Фартух з нагрудником

З Ми

12

вання

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички гумові

Он

15 днів

Рукавиці

Ми

15 днів

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

412

7241.1

Електромонтер

Костюм

З Ми

12

з ремонту та

Плащ непромокальний

Вн

черговий

Завантажити