НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

Валянки

Тнзо

48

Калоші гумові

В

24

922

9411

Старший

Халат

З Ми

12

комірник

Г оловний убір

З

6

Тапочки шкіряні на

Пв Ми

12

гумовій підошві

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

923

9152

Сторож

Костюм

З Ми

12

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

Ми

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

924

7215.2

Транспорту­

Костюм

З Ми Пн

12

вальник

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні на

Пв Ми

12

латунних цвяхах

Рукавиці

Ми

1

Респіратор протипиловий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Шапка

Тн

24

Напівчоботи утеплені

Тн30

48

925

9322

Укладальник-

Халат

З Ми Пн

12

пакувальник

Головний убір

З

12

Туфлі шкіряні на

Пв Ми

12

латунних цвяхах

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

2.81. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І

ПЛАСТМАС НА ОСНОВІ ФЕНОЛУ

926

3113

Енергетик

Костюм

З Ми

12

2146.2

Інженер-

Чоботи гумові

Он

12

технолог

На зовнішніх роботах

1222.2

Начальник

узимку додатково:

виробництва

Куртка на утепленій

Тн

36

3119

Технолог

підкладці

927

2146.2

Інженер

Халат

З Ми

12

Фартух прогумований

Он

черговий

Чоботи гумові

Он

9

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

928

8232.2

Клеїльник

міканітів

Халат

Фартух прогумований з нагрудником Тапочки шкіряні на гумовій підошві Рукавички гумові Нарукавники

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми Он

Пв Ми

Он

З

Тн

6

6

12

чергові

6

36

929

8229.2

Контролер

Халат

Тапочки шкіряні на гумовій підошві Рукавички трикотажні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми Пв Ми

Ми

Тн

12

12

3

36

930

3111

Лаборант

Халат

Туфлі шкіряні на латунних цвяхах Рукавички гумові Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

З Ми Пв Ми

Он

ЗН

12

12

2

до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

931

8229.2

Пресувальник

Костюм

Черевики шкіряні на латунних цвяхах Рукавички трикотажні Респіратор протипиловий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми Пн Пв Ми

Ми

Тн

12

12

1

до зносу 36

932

8232.2

Різальник заго­товок та виро­бів з пластич­них мас

Комбінезон Черевики шкіряні на латунних цвяхах Рукавиці Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми Пн Пв Ми

Ми

ЗН

Тн

12

12

1

до зносу 36

933

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Черевики шкіряні на латунних цвяхах Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

З Ми Пн Пв Ми

Ми

Тн

12

12

1

36

1

2

3

4

5

6

2.82. ВИРОБНИЦТВО ЕТИЛОВИХ ЕФІРІВ ТА

ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ

934

8154.1

Апаратник

Костюм

К80

12

етерифікації

Білизна натільна

З

6

Г оловний убір

К80

12

Черевики шкіряні

К 20Щ20

12

Рукавиці

К80

2

Рукавички гумові

К50Щ50

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

935

8151.1

Апаратник

Костюм

З Ми

12

змішування

Білизна натільна

З

6

Головний убір

З

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці

Ми

2

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

1

2

3

4

5

6

936

8152.1

Апаратник

Костюм

З Ми

9

перегонки

Білизна натільна

З

6

Г оловний убір

З

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Ми

1

Рукавички гумові

К50Щ50

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

937

8159.2

Апаратник під­

Костюм

Ми Щ20

9

готовки сиро­

Білизна натільна

З

6

вини та відпус­

Головний убір

З

12

кання напів­

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

12

фабрикатів і

Чоботи гумові

К 20-Щ|20

чергові

продукції

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

938

8151.2

Апаратник

Костюм

Ми Щ20

9

приготування

Головний убір

З

12

хімічних

Фартух

Щ50

12

розчинів

Черевики шкіряні або

К 20-Щ|20

12

туфлі шкіряні

1

2

3

4

5

6

Рукавиці

Ми

1

Рукавички гумові

К50Щ50

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

939

7241.1

Електромонтер

Костюм

З Ми

12

з ремонту та

Білизна натільна

З

12

обслуговування

Черевики шкіряні

Ми

12

електроустатку-

Калоші діелектричні

Эн

чергові

вання

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

На зовнішніх роботах

узимку додатково :

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

940

8290.2

Зливальник-

Костюм

З Ми

12

розливальник

Білизна натільна

З

6

Головний убір

З

12

Фартух прогумований

Он

6

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці

Ми

1

Рукавички гумові

Он

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тнзо

48

Калоші гумові

В

24

941

2149.2

Інженер з

Костюм

З Ми

12

охорони праці

Плащ

Ву

черговий

2146.2

Інженер-

Черевики шкіряні

Ми

12

технолог

Рукавиці

Ми

3

1222.2

Майстер

На зовнішніх роботах

3115

Механік

узимку додатково:

1222.2

Начальник

Куртка на утепленій

Тн

36

зміни

підкладці

1222.2

Начальник цеху

Валянки

Тн3о

48

1222.2

Заступник

Калоші гумові

В

24

начальника

цеху

3119

Технолог

942

9411

Комірник

Костюм

З Ми

12

Білизна натільна

З

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці

Ми

2

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн3о

48

Калоші гумові

В

24

1

2

3

4

5

6

943

8159.1

Лаборант

Халат

З Ми

12

хімічного

Туфлі шкіряні

Ми

12

аналізу

Рукавички гумові

Он

чергові

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково :

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн3о

48

Калоші гумові

В

24

944

7233.1

Слюсар-

Костюм

З Ми

12

ремонтник

Білизна натільна

З

12

Г оловний убір

З

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці

Ми

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн3о

48

Калоші гумові

В

24

945

7215.2

Транспорту-

Костюм

Щ20 Ми

12

вальник

Білизна натільна

З

12

Фартух

Щ50

12

Черевики шкіряні

К 20-Щ|20

12

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

Рукавиці

Ми

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

2.83. ВИДОБУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ РОЗСОЛУ

946

8113.1

Бурильник

Костюм

З МиВу

12

капітального

Чоботи кирзові

Ми

12

ремонту сверд-

Рукавиці

Ми Мп

15 днів

ловин

На зовнішніх роботах

8113.2

Помічник

узимку додатково:

бурильника

Куртка на утепленій

Тн

36

капітального

підкладці

ремонту сверд-

Штани на утепленій

Тн

36

ловин

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

947

3113

Енергетик

Костюм

З Ми

24

1222.2

Майстер зміни

Черевики шкіряні

Ми

24

3115

Механік

На зовнішніх роботах

1222.2

Начальник

узимку додатково:

дільниці

Куртка на утепленій

Тн

60

1222.2

Начальник

підкладці

цеху

Майстру зміни, механіку,

1222.2

Заступник

начальнику дільниці

начальника

додатково:

цеху

Рукавиці

Ми

1

1

2

3

4

5

6

948

8340.2

Машиніст

Костюм

Тт

12

котельної

Черевики шкіряні

Ми

12

установки

Рукавиці

Тп

2

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

949

8113.2

Машиніст

Костюм

З Ми Ву

12

промивального

Чоботи кирзові

Ми

12

агрегату

Рукавиці

Ми

2

8333.2

Машиніст

На зовнішніх роботах

підіймача

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

950

8113.1

Оператор з

Костюм

З Ми

12

дослідження

Плащ непромокальний

Ву

черговий

свердловин

Чоботи кирзові

Ми

9

Рукавиці

Ми Мп

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

Завантажити