НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

328

7143.2

Піскостру-

Костюм

К80

9

минник

Білизна натільна

З

6

Чоботи кирзові

К20Щ20

12

Рукавиці

Ми Мп

1

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

Шолом

К80

12

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові

В

24

2.23. ВИРОБНИЦТВО ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ ПОЛІМЕРІВ

329

8159.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

лиття й

Фартух прогумований з

Вн

6

рубання

нагрудником

Головний убір

З

12

Черевики шкіряні

Ми

9

Чоботи гумові

В

чергові

Рукавиці

Ми Мп

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

330

8154.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

перероблення

Фартух прогумований з

Вн

6

1

2

3

4

5

6

відходів хіміч-

нагрудником

ного вироб-

Головний убір

З

12

ництва

Черевики шкіряні

Ми

9

Чоботи гумові

В

чергові

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

331

8159.2

Апаратник під-

Костюм або халат

З Ми

12

готовки сиро-

Головний убір

З

12

вини та відпус-

Черевики шкіряні або

Ми

9

кання напівфа-

тапочки шкіряні

брикатів і про-

Рукавиці

Ми

1

дукції

9322

Укладальник-

пакувальник

332

8159.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

формування

Фартух прогумований з

Вн

6

хімічного

нагрудником

волокна

Головний убір

З

12

Черевики шкіряні

Ми

9

Чоботи гумові

В

чергові

Рукавиці

Ми

1

333

1222.2

Начальник

Костюм або халат

З Ми

12

виробництва

Черевики шкіряні

Ми

9

1222.2

Заступник

На зовнішніх роботах

начальника

узимку додатково:

виробництва

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

1

2

3

4

5

6

334

1222.2

Начальник

дільниці

Костюм або халат Г оловний убір Черевики шкіряні або тапочки шкіряні На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка на утепленій підкладці

З Ми З

Ми

Тн

12

12

9

36

335

8159.2

Оператор кру­тіння та намо­тування хіміч­них волокон

Напівкомбінезон

Блуза

Тапочки шкіряні

З Ми З Ми Ми

12

12

9

336

8159.1

Помічник

майстра

Костюм Головний убір Черевики шкіряні Рукавиці

Респіратор газопилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

При виконанні робіт на дільниці з виробництва агломерату додатково:

Окуляри захисні

З Ми З

Ми

Ми

Тн

ЗН

12

12

9

1

до зносу 36

до зносу

337

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм Головний убір Черевики шкіряні Рукавиці

З Ми З

Ми

Ми

12

12

9

1

1

2

3

4

5

6

Рукавички гумові Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К50Щ50

ЗН

Тн

1

до зносу 36

338

8333.3

Транспорту­

вальник

Костюм або халат Г оловний убір Черевики шкіряні або тапочки шкіряні Рукавиці

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

При виконанні робіт на дільниці з виробництва агломерату додатково:

Респіратор газопилозахисний

З Ми З

Ми

Ми Мп Тн

12

12

9

1

36

до зносу

2.24. ВИРОБНИЦТВО АМОФОСУ

339

8152.1

8152.2

8159.2

Апаратник випарювання Апаратник гранулювання Апаратник ро­зсіву

Костюм

Білизна натільна Шолом

Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці або рукавиці

К80

З

К80

К20Щ20

К20Щ20

Ми

К80

12

6

12

9

чергові

1

1

1

2

3

4

5

6

8290.2

Зливальник-

розливальник

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

ЗН

Тн

до зносу до зносу

36

340

8151.1

Апаратник

Костюм

К80

12

змішування

Білизна натільна

З

6

8154.2

Апаратник

Шолом

К80

12

нейтралізації

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

8154.2

Апаратник

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

очищення газу

Рукавиці або

Ми

1

8154.1

Апаратник ро-

рукавиці КР

К50Щ20

1

зкладання

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

8153.2

Апаратник

фільтрації

Респіратор газопилозахисний Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тн

до зносу до зносу

36

341

8159.2

Апаратник під-

Костюм

З Ми

12

готовки сиро-

Черевики шкіряні

Ми

9

вини та відпус-

Чоботи гумові

В

чергові

кання напів-

Рукавички гумові

Вн

1

фабрикатів і

Рукавиці або

Ми

1

продукції

рукавички трикотажні Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протигаз фільтруючий

Ми

ЗН

15 днів до зносу до зносу до зносу

Шолом

З


12

36


На зовнішніх роботах узимку додатково:

Тн


36


Тн

К 80

З

К20Щ20

К20Щ20

Ми

К 50 Щ 20

К 80

ЗН


Ж 7 • • • •••

У відділенні екстракції:

12

6

9

чергові

1

1

12

до зносу до зносу

36


Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці Рукавиці КР Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Тн


Куртка на утепленій підкладці 342


9333


З Ми Пн

Ми

Ми

Ми

З

ЗН


Вантажник


12

9

1

1

12

до зносу до зносу


Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Рукавички трикотажні Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці


36


Тн


36


Тн


Водій

навантажувача


343


8334.2


З Ми Пн Ми Ми ЗН


Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці Валянки Калоші гумові


12

9

3

до зносу до зносу

36

36

48

24


Тн

Тн

Тн 30

В


344


7241.1


Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку­вання


Костюм

Білизна натільна Чоботи кирзові або черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички діелектричні Рукавиці Рукавички гумові Шолом

Окуляри захисні


К80

З

К20- Щ |20

К20- Щ |20

Эн

Эн

Ми

К 50 Щ 50

К 80

ЗН


12

6

12

9

чергові

чергові

1

чергові

12

до зносу1

2

3

4

5

6

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Протигаз фільтруючий

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

345

3113

Енергетик

Костюм

К 8

12

2146.2

Інженер

Білизна натільна

З

6

2146.2

Інженер -

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

технолог

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

1222.2

Майстер

Рукавиці

Ми

1

1222.2

Майстер

виробничої

дільниці

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах

ОабоОО

до зносу до зносу

1222.2

Майстер

узимку додатково:

дільниці

Куртка на утепленій

Тн

36

1222.2

Майстер зміни

підкладці

1222.2

Старший майстер зміни

1222.2

Майстер з ремонту

1222.2

Старший майстер з ремонту

1222.2

Майстер з ремонту приладів та апаратури

1

2

3

4

5

6

1222.2

3115

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

3111

3119

Майстер з

ремонту

устаткування

Механік

Начальник

відділення

Начальник

зміни

Начальник

цеху

Заступник

начальника

цеху

Технік-

технолог

Технолог

346

8162.2

Кочегар

технологічних

печей

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протишумові навушники На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Тк

Ми

Тп

Тн

12

12

1

до зносу 36

347

8159.1

Лаборант

хімічного

аналізу

Халат

Туфлі шкіряні Фартух прогумований

К20

К 20-Щ|20

К80

6

12

черговий

К80

12

З

6

К20Щ20

12

Эн

чергові

Ми

2

Ми

2

К80

12

ОабоОО

до зносу

до зносу

Тн

36

Тн

36

Машиніст

крана

(кранівник)


348


8333.1


Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Калоші діелектричні Рукавички трикотажні Рукавиці Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці1

2

3

4

5

6

349

8163.2

Машиніст

насосних

установок

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці

Протишумові навушники На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

К20Щ20

К80

Тн

12

12

1

до зносу 36

350

8154.1

Оператор

дистанційного

пульта

керування у

хімічному

виробництві

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці КР Рукавиці Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

Ми

К50Щ20

Ми

К80

ЗН

Тн

12

6

12

1

1

12

до зносу до зносу

36

351

8229.3

8333.3

Приймальник сировини, напівфабри­катів та готової продукції Транспорту­вальник

Костюм Чоботи кирзові Шолом Рукавиці

Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

К20

К20Щ20

З

Ми

12

9

12

3

до зносу

1

2

3

4

5

6

7215.2

Транспорту­

вальник

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

Тн

Тн

36

36

352

8290.2

Промивальник-

пропарювач

цистерн

Костюм

Чоботи кирзові

Чоботи гумові

Шолом

Рукавиці КР

Рукавиці

Окуляри захисні

Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

Штани на утепленій підкладці

К80

К 20 Щ 20

К 20 Щ 20

К80

К50Щ20

К80

ЗН

Тн

Тн

6

12

чергові

12

2

1

до зносу до зносу

36

36

353

7241.1

Слюсар з контрольно- вимірюваль­них приладів та автоматики

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

К80

З

К 20-Щ|20

Ми

К80

ЗН

12

6

9

1

12

до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

354

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протигаз фільтруючий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К20Щ20

К 20-Щ|20

Ми

К80

ЗН

Тн

12

6

9

чергові

1

12

до зносу до зносу до зносу

36

355

7124.2

Тесляр

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

К 20-Щ|20

Ми Мп ЗН

Тн

12

12

2

до зносу до зносу

36

2.25. ВИРОБНИЦТВО ДВООКИСУ ТИТАНУ

356

8232.2

Апаратник

вибілювання

Костюм

Білизна натільна

w я

00

О

12

6

1

2

3

4

5

6

8154.2

Апаратник

Фартух прогумований

К80

черговий

вилуговування

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

8152.1

Апаратник

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

випарювання

Рукавиці КР

К50Щ20

1

8154.2

Апаратник

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

відновлення

Шолом

К80

12

8153.2

Апаратник ві­дстоювання

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

Г

до зносу до зносу

8154.1

Апаратник

гідролізу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

8151.2

Апаратник

дозування

Куртка на утепленій підкладці

Тн

36

8154.1

Апаратник

кристалізації

8154.1

Апаратник

одержання

зародків

діоксиду

титану

8154.2

Апаратник

одержання

метатитанової

кислоти

8154.2

Апаратник

осадження

8153.2

Апаратник

промивання

8154.1

Апаратник ро­зкладання

1

2

3

4

5

6

8153.2

8153.2

7215.2

Апаратник

фільтрації

Апаратник

центрифугу­

вання

Транспорту­

вальник

357

8151.1

8154.2

8152.2

Апаратник

змішування

Апаратник

очищення газу

Апаратник

прожарювання

Костюм

Фартух прогумований

Черевики шкіряні

Чоботи гумові

Рукавиці

Рукавиці

Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

К80

К20Щ20

К20Щ20

К80

Ми

З

ЗН

Тн

12

12

9

чергові

чергові

1

12

до зносу до зносу

36

358

8153.2

8151.2

Апаратник

мокрої

класифікації

Машиніст

млина

Костюм

Фартух

Черевики шкіряні

Рукавиці

Шолом

Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Пн Ми Пн Ми Пн Ми Ми Пн ЗН

6

12

9

1

12

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка на утепленій підкладці

При виконанні робіт з розмелу ільменіту:

Комбінезон Білизна натільна Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці Шолом

Тн

Пн Ми З

Ми

В

Ми

Пн

36

9

6

9

чергові

1

12

359

8154.2

Апаратник

нейтралізації

Костюм

Білизна натільна Фартух прогумований Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

З

К80

К 20-Щ|20

К20Щ20

К80

К50Щ50

Тн

12

6

черговий

9

чергові

1

чергові

36

360

8159.2

Апаратник підготовки си­ровини та від­пускання напі­вфабрикатів і продукції

Костюм

Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці

Рукавички трикотажні Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Протишумові вкладиші

Пн Ми Пн Ми В

Пн Ми

Ми

ЗН

6

9

чергові 15 днів 1

до зносу до зносу до зносу

Завантажити