НПАОП 15.8-1.14-97Правила безпеки для кондитерського виробництва

Дата введення 01.10.97


ЧАСТИНА 1 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВ АННЯ

Правила безпеки для кондитерського виробництва ДНАОП 1.8.10-1.14-97


Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виробничих об’єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро та лабораторій, що виробляють кондитерську продукцію та молочну кислоту, незалежно від форм власності і видів господарської діяльності (надалі — підприємств).
 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛ АННЯ

В цих Правилах використані такі законодавчі та нормативні акти:

  1. Закон України Про охорону праці, введений в дію постановою Верховної Ради України 14.10.92 № 2695-XII.

  2. Закон України Про пожежну безпеку, введений в дію постановою Верховної Ради України 17.12.93 № 3747-XII.

  3. ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 16.03.94 № 19 та зареєстроване Міністерством України 12.05.94 № 94/303.

  4. ДНАОП 0.00-4.13-94. Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 01.03.94 № 16.

  5. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України

 1. 128.

  1. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України

 1. 104.

  1. ДНАОП 0.00-1.08-88. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 18.10.88.

  2. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 09.01.90.

  3. ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарстві, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР 26.12.90 за № 3.

ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84

  1. . ДНАОП 0.00-1.22-72. Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72.

  2. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 03.08.93 № 73 та зареєстроване Міністерством юстиції України 30.09.93 № 140.

  3. ДНАОП 0.00-5.12-74. Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об’єктах, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 07.05.74.

  4. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 11.10.93 № 94 та зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.94 № 154.

  5. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 30.11.93 № 123 та зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 № 196.

  6. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 23.09.94 № 263/121 та зареєстрований Міністерством юстиції України 25.01.95 № 18/564.

  7. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 45 та зареєстроване Міністерством юстиції України 21.06.94 № 136/345.

  8. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 21.12.93 № 132 та зареєстрований Міністерством юстиції України 7.02.94 № 20/229.

  9. ДНАОП. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені виконуючим обов’язки головного державного інспектора України 22.06.95 № 400 та зареєстровані Міністерством юстиції України 14.07.95 № 290/755.

  10. ДНАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85.

  11. ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71.

  12. ДНАОП 0.00-1.02-92. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів,

затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92.

  1. Інструкція з технічної експлуатації і ремонту виробничих будівель і споруд на підприємствах харчової промисловості, затверджена Управлінням будівництва Мінхарчопрому СРСР 12.11.85.

  2. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці юстиції України 04.04.94 № 30, зареєстроване Міністерством юстиції України 12.05.94 № 95/304.

  3. ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік нещасних

випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою кабінету Міністрів України 10.08.93 № 623.

  1. ДНАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 46 та зміни постановою

 1. 97, зареєстрований Мінюстом України 28.07.94 № 176/385.

  1. ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 29.12.93 № 256 та зареєстрований Мінюстом України 30.03.94 № 51/260.

  1. ДНАОП 0.03-3.28-93. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені Мінохорони здоров’я України 10.12.93 № 241 та зареєстровані Мінюстом України 22.12.93 № 194.

  2. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України 30.12.94 № 133.

  3. НАОП 5.1.11-1.22-90. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90.

  4. ДНАОП 0.00-1.28-97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені Держнаглядохоронпраці України 13.01.97 № 5.

  5. ДНАОП 0.05-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв, затверджені Держкомпраці СРСР 12.02.81.

  6. ДНАОП 0.03-3.14-85. Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях, затверджені наказом Мінохорони здоров’я СРСР № 3223-85.

  7. ДНАОП 0.03-1.47-89. Санітарні правила при виробництві та використанні епоксидних смол і матеріалів на їх основі, затверджені Мінохорони здоров’я СРСР № 5159­89.

  8. НАОП 2.2.00-1.01-86. Правила безпеки при ремонті та технічному обслуговуванні машин та устаткування в системі Держагропрому СРСР, затверджені Держагропромом СРСР 12.12.86.

  9. ДНАОП 0.00-1.16-71. Правила атестації зварювальників, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.06.71.

  10. ДНАОП 0.00-1.29-97. Правила захисту від статичної електрики, затверджені Держнаглядохоронпраці України 22.04.97 № 103.

НАОП 1.3.00-1.02-72. Правила захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості, затверджені Мінхімпром СРСР 31.01.72.

  1. Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене МВС України 27.09.94 № 521.

  2. Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене МВС України

 1. 521.

  1. НАОП 5.1.11-1.42-86. Правила технічної експлуатації залізниць СРСР ЦТЕХ- 4345, затверджені МШС СРСР 02.01.86.

  2. ПУЕ. Правила улаштування електроустановок, затверджені Міненерго СРСР

06.07.84.

  1. НАОП 8.1.00-1.04-90. Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок, затверджені Держкомітетом Ради Міністрів СРСР з питань продовольства 27.09.90.

  2. НАОП 1.4.10-1.04-86. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах, затверджені Мінхіммашем СРСР 22.05.86.

  3. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

  4. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

  5. ГОСТ 12.1.005-88*. ССБТ. Общие санітарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

  6. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

  7. ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

  8. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

  9. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

  10. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

  11. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

  12. ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах.

  13. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

  14. ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

  15. ГОСТ 12.2.007.7-83. ССБТ. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности.

  16. ГОСТ 12.2.009-80. ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.

  17. ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

  18. ГОСТ 12.2.016-81. ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности.

  19. ГОСТ 12.2.022-80. ССБТ. Конвейеры. Обшие требования безопасности.

  20. ГОСТ 12.2.026.0-93. ССБТ. Оборудование деревообрабатывающее. Общие

требования безопасности к конструкции.

  1. ГОСТ 12.2.028-84. ССБТ. Вентиляторы общего назначения. Методы

определения шумовых характеристик.

  1. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

  2. ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

  3. ГОСТ 12.2.061-81. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

  4. ГОСТ 12.2.062-81. ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения

защитные.

  1. ГОСТ 12.2.063-81. ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности.

  2. ГОСТ 12.2.064-81. ССБТ. Органы управления производственным

оборудованием. Общие требования безопасности.

  1. ГОСТ 12.2.085-82. ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.

  2. ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие

требования безопасности.

  1. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

  2. ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

  3. ГОСТ 12.3.006-75. ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

  4. ГОСТ 12.3.008-75. ССБТ. Производство покрытий металлических и

неметаллических неорганических. Общие требования безопасности.

  1. ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

  2. ГОСТ 12.3.010-82. ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.

  3. ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикоррозийные. Требования безопасности.

  4. ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

  5. ГОСТ 12.4.013-85Е. ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.

  6. ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

  7. ГОСТ 12.4.034-85.ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

  8. ГОСТ12.4.040-78. ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения.

  9. ГОСТ 12.4.121-83. ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.

  10. ГОСТ 12.4.122-83. ССБТ. Коробки фильтропоглощающие для промышленных противогазов. Технические условия.

  11. ГОСТ 12.4.137-84. ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.

  12. ГОСТ 12.4.166-85. ССБТ. Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия.

  13. ГОСТ 10807-78. ССБТ. Знаки дорожные. Общие технические условия.

  14. ГОСТ 17770-86 ССБТ. Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам.

  15. ГОСТ 2874-82. ССБТ. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

  16. ГОСТ 8.001-80. Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений.

  17. ГОСТ 8.002-86. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные положения.

  18. ГОСТ 9.402-80. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.

  19. ГОСТ 3241-91. Канаты стальные. Технические условия.

  20. ГОСТ 4666-75. Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска.

  21. ГОСТ 9980.1-86Е. Материалы лакокрасочные. Правила приемки.

  22. ГОСТ 10434-82. Соединения контрольные электрические. Классификация. Общие технические требования.

  23. ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.

  24. ГОСТ 21786-76. Система «человек-машина». Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования.

  25. ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.

  26. ГОСТ 13188-67. Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры.

  27. ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

  28. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

  29. ГОСТ 16215-80Е. Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия.

  30. ГОСТ 18962-86. Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия.

  31. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.

  32. ГОСТ 20258-87Е. Машины моечные для стекляной тары. Общие технические условия.

  33. СНиП II-4-79. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение. Затверджений Держбудом СРСР 27.06.79.

  34. СНиП Ш-4-80*.Техника безопасности в строительстве. Затверджений Держбудом СРСР 09.06.80.

  35. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы. Затверджений Держбудом СРСР

17.12.85.

  1. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий. Затверджений Держбудом СРСР 29.12.85.

  2. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Затверджений Держбудом СРСР 28.11.91.

  3. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Затверджений Держбудом СРСР 30.12.87.

  4. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. Затверджений Держбудом СРСР 04.10.85.

  5. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Затверджений Держбудом СРСР 27.07.84.

  6. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Затверджений Держбудом СРСР 21.05.85.

  7. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. Затверджений Держбудом СРСР

17.12.85.

  1. СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт. Затверджений Держбудом СРСР

01.07.89.

  1. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания. Затверджений Держбудом СРСР 10.12.85.

  2. СНиП 2.11.01-85*. Складские здания. Затверджений Держбудом СРСР

30.12.85.

  1. СНиП 2.11.02-87. Холодильники. Затверджений Держбудом СРСР 01.07.88.

  2. СНиП II-39-79. Железные дороги колеи 1520 мм. Затверджений Держбудом СРСР 14.07.76 № 107.

  3. ВБН 8.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не више 93,3 кПа. Затверджений Міністерством України в справах будівництва і архітектури 1994.

  4. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Затверджений Держбудом СРСР 07.05.84 № 72.

  5. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности. Затверджені МВС СРСР 27.02.86.

  6. СН 181-70. Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. Затверджені Держбудом СРСР

21.01.70.

  1. СН 441-72*.Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений. Затверджені Держбудом СРСР 26.05.72.

  2. РД 34.21-122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. Затверджена Міненерго СРСР, 1987.

  3. ОСТ 18-3.402-82. Система технологической документации в пищевой промышленности. Технологические регламенты. Требования к содержанию и оформлению. Затверджена Мінхарчопромом СРСР, 1982.

  4. ОНТП-93. Норми технологічного проектування підприємств кондитерської промисловості. Затверджені Держхарчопромом України 19.11.92.

  5. НАОП. 1.8.10-3.02-73. Норми санитарной одежды и санитарной обуви для рабочих кондитерской промышленности. Затверджені Мінхарчопромом СРСР 12.03.73.

  6. ГОСТ 490-79. Кислота молочная пищевая. Технические условия.

  7. НАОП 1.8.10-2.18.79. ОСТ 27-31-454-79 ССБТ. Машины и оборудование для хлебопекарной и кондитерской промышленности. Требования безопасности. Затверджені Мінхарчопромом СРСР 23.11.79.

  8. ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. Затверджені наказом Держкоммістобудування України 05.10.94 № 48 і введені в дію 01.01.95.

  9. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

  10. ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.

  11. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см.), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115оС. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України № 125 25.06.96 і введені в дію 01.12.96.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Загальні вимоги

   1. Термін приведення у відповідність з вимогами цих Правил планування території, будівель та споруд, розміщення устаткування, що введені в експлуатацію до видання Правил, встановлюються місцевими органами Державного комітету України по нагляду за охороною праці (надалі — Держнаглядохоронпраці) за участю інших державних органів нагляду та управління охороною праці відповідно до законів України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку».

План приведення підприємства у відповідність з іншими вимогами Правил (технологічні процеси, устаткування, арматура, транспортні засоби, їх утримання, обслуговування та організація технічного нагляду) і термін його виконання адміністрація підприємства повинна опрацювати та узгодити з місцевими органами Держнаглядохоронпраці та Держпожнагляду не пізніше шести місяців після введення Правил в дію.

   1. У разі відсутності у Правилах вимог, дотримання яких необхідне для забезпечення безпеки праці конкретно на даному підприємстві, керівник (надалі — власник) підприємства зобов’язаний вжити узгоджених з місцевими органами Держнаглядохоронпраці і Держпожнагляду відповідно до їх компетенції заходів, що забезпечують безпеку працівників.

   2. Проектування виробничих об’єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні проводитися з урахуванням вимог щодо охорони праці і пожежної безпеки. Не дозволяється будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, виготовлення і впровадження нових технологій і вказаних засобів без попередньої експертизи (перевірки) проектної документації на їх відповідність нормативним актам про охорону праці та пожежної безпеки.

Фінансування цих робіт може проводитися лише після одержання позитивних результатів експертизи.

   1. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого призначення, виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду не дозволяється.

   2. Проектні організації зобов’язані здійснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з питань охорони праці і пожежної безпеки при будівництві та експлуатації запроектованих ними підприємств і об’єктів.

   3. Відступ від вимог Правил при проектуванні, будівництві, монтажу, реконструкції, технічному переоснащенні не допускається.

   4. Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво і в стандартах, на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров’я людей, повинні мати сертифікати, що засвідчують безпеку їх використання, видані у встановленому порядку.

   5. Не дозволяється застосування у виробництві шкідливих речовин, на які не розроблені гранично допустимі нормативи (концентрації), методика, засоби метрологічного контролю і які не пройшли токсікологічну експертизу.

   6. У разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або наявності такої кількості небезпечних речовин, яка вимагає вжиття додаткових заходів безпеки, власник зобов’язаний завчасно повідомити про це органи державного нагляду, розробити і узгодити з ними заходи щодо захисту здоров’я та життя працівників, населення та охорони навколишнього природного середовища.

   7. Зміни і доповнення окремих пунктів Правил допускаються лише з дозволу Держнаглядохоронпраці та органів, що їх узгодили, у відповідності з Положенням про порядок опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

   8. На підприємствах наказом призначаються посадові особи, відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки:

Завантажити