НПАОП 0.00-4.13-94 Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Наказ Держнаглядохоронпраці України

1.03.94 № 16

ДНАОП 0.00-4.13 - 94

ЗМІСТ

ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОБУДОВИ, ВИКЛАДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПОЛОЖЕННЯПРО ПОРЯДОК ПОБУДОВИ, ВИКЛАДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ

ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

3. ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ І ВИКЛАДУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ І ВИКЛАДУ ЗМІН ДО НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Додаток 10

Наказ Державного комітету України по нагляду за охо­роною праці від 1 березня 1994 р. № 16

На виконання Закону України “Про охорону праці”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок побудови, викла­ду та оформлення державних нормативних актів про охо­рону праці, що додається.

2. Положення ввести в дію з 1 травня1994 року.

3. Управлінню нормативно-правового забезпечення охо­рони праці разом з управлінням справами Комітету вжити заходів щодо тиражування та розповсюдження Положення у необхідній кількості примірників для забезпечення потреб структурних підрозділів Комітету, міністерств, відомств та базових організацій з питань нормотворчої діяльності.

4. Начальникам управлінь і відділів Держнаглядохоронпраці встановити дійовий контроль за додержанням вимог Положення усіма учасниками нормотворчого процесу з питань охорони пращі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держнаглядохоронпраці Тка­чука С.П.

Голова Державного комітету України по нагляду
за охороною праці

8.1.00 Заготівлі

8.2.00 Обчислювальні послуги

8.5.00 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОДЕЗІЯ, ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ

8.5.10 Геологічна розвідка

8.5.20 Геодезична служба

8.5.30 Гідрометеорологічна служба

8.7.10 РЕДАКЦІЇ І ВИДАВНИЦТВА

      1. КІНОСТУДІЇ, СТУДІЇ ЗВУКОЗАПИСУ

9.0.00 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ І ПОБУТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

9.0.10 Житлове господарство

9.0.20 Комунальне господарство

9.0.24 ПОЖЕЖНА ОХОРОНА

      1. Побутове обслуговування населення

9.1.00 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.1.50 Охорона здоров’я (в т.ч. система санаторно-курортного лікування)

9.1.60 Відпочинок і туризм

9.1.70 Фізична культура і спорт

9.1.80 Соціальне забезпечення

9.2.00 НАРОДНА ОСВІТА

9.2.10 Підготовка кадрів з вищою і середньою спеціальною освітою

9.2.30 Загальна освіта

9.2.40 Дошкільні заклади

9.3.10 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

9.3.10 Культура (бібліотеки, музеї, парки відпочинку, зоопарки)

9.3.60 Мистецтво (театри, кінотеатри, цирки тощо)

9.5.00 НАУКА І НАУКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.5.10 Заклади, виконуючі науково-дослідні роботи (академічні і галузеві)

9.5.40 Дослідні заводи та інші

9.6.00 ФІНАНСИ, КРЕДИТ І БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, СТРАХУВАННЯ, ПЕНСІЙНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.7.00 ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (всіх рівнів)

9.7.80 Судійські і юридичні заклади

      1. Охорона суспільної безпеки і оборона

9.8.00 СУСПІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ОБ’ЄДНАННЯ (партії, профспілки і т.і.)

Форма заголовного аркуша

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

__________________________ наказом Державного комітету

__________________________ України по нагляду

__________________________ за охороною праці

від ____._____.___.__________   від  ____.____.___._______

(число місяць рік № наказу) (число місяць рік № наказу)

(Необхідність винесення

грифа«УЗГОДЖЕНО»

визначається Держнаглядохоронпраці)

ДНАОП 0.00-1.31-94

(скорочена назва)

__________________________

(найменування)

__________________________

Київ

Форма представлення

змісту нормативного акта

З М І С Т

Стор.

Номер розділу Назва розділу

підрозділу підрозділу _____

додатка додатка _____

Форма першої сторінки

нормативного акта

1

__________

сторінка

__________________

скорочена назва

______________________________________________________________________________________

найменування нормативного акта

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Дата введення __________ .__________ . __________ .

(число) (місяць) (рік)

Текст

Форма наступної сторінки

нормативного акта

_____________

сторінка

Текст

Форма першої сторінки

додатка до нормативного

акта

____________

(сторінка)

Додаток _____________

(цифра поряд-

кового номеру)

НАЙМЕНУВАННЯ ДОДАТКА

Текст

Форма першої сторінки змін

до нормативного акта

найменування нормативного акта скорочена назва

Зміна № ______________________________

(черговий порядковий номер)

Затверджено та введено в дію____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Назва організації, що затверджує нормативний акт

від_____.______.___ Дата введення_____.______.____.

число місяць рік число місяць рік

Текст

Форма наступних сторінок

змін до нормативного акта

___________

сторінка

Зміна № ____________________ _______________ 

черговий порядковий скорочена назва

номер)

Текст

Завантажити