НПАОП 15.8-1.27-02Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів

Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та

макаронних виробів ДНАОП 1.8.10-1.27-02

Дата введення: 01.07.2002_р.

  1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи, організації (далі підприємства) незалежно від форм власності та відомчої належності, які виробляють хліб, хлібобулочні та макаронні вироби.

  1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використані чинні в Україні такі нормативні та законодавчі документи:

Таблиця 2.1.


п/п

Позначення нормативного документа

Назва документа

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

1

Закон України «Про охорону праці»

Постановою Верховної Ради України

14.10.92 № 2695- ХИ

2

Закон України «Про пожежну безпеку»

Постановою Верховної Ради України

17.12.93 № 3747- ХИ

3

ДНАОП 0.00-1.02-99

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

Наказом

Держнаглядохоронпраці 03.11.99 № 208

4

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажо­підіймальних кранів

Наказом

Держнаглядохоронпраці України 16.12.93 № 128

5

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Наказом

Держнаглядохоронпраці України 18.10.94 № 104

6

ДНАОП 0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

Наказом

Держнаглядохоронпраці України 26.05.94 № 51

7

ДНАОП 0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

Наказом

Держнаглядохоронпраці 08.09.98 № 177. Зареєстровано в Мінюсті України 07.10.98 № 636/3076

8

ДНАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71

9

ДНАОП 0.00-1.16-96

Правила атестації зварників

Наказом

п/п

Позначення нормативного документа

Назва документа

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 № 61. Зареєстровано в Мінюсті України 31.05.96 № 262/1287

10

ДНАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Наказом

Держнаглядохоронпраці 01.10.97 № 254. Зареєстровано в Мінюсті України 31.05.98 № 318/2758

11

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Наказом

Держнаглядохоронпраці 09.01.98 № 4. Зареєстровано в Мінюсті України 10.02.98 № 93/2533

12

ДНАОП 0.00-1.22-72

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж

Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72

13

ДНАОП 0.00-1.26-96

Правила будови і безпе-чної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0.07 МПа (0.7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115С

Наказом

Держнаглядохоронпраці України 23.07.96 № 125. Зареєстровано в Мін’юсті України 05.11.96 № 625/1680. Зміни — наказом Держнаглядохоронпраці 24.07.97 № 206. Зареєстровано в Мін’юсті України 28.08.97 № 355/2159

14

ДНАОП 0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

Наказом

Держнаглядохоронпраці України 13.01.97 № 5

15

ДНАОП 0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

Наказом

Держнаглядохоронпраці України 22.04.97 № 103

16

ДНАОП 0.00-4.03-01

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Постановою Кабінету Міністрів України 21.08.01 № 1094.

17

ДНАОП 0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Наказом

Держнаглядохоронпраці 17.02.99 № 27. Зареєстровано в Мін’юсті України 21.04.99 № 248/3541

18

ДНАОП 0.00-4.13-94

Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці

Наказом

Держнаглядохоронпраці України 01.03.94 № 16

19

ДНАОП 0.00-4.14-94

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і

Наказом

Держнаглядохоронпраці України 16.03.94 № 19. Зареєстровано в Мін’юсті

п/п

Позначення нормативного документа

Назва документа

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

галузевих нормативних актів про охорону праці

України 12.05.94 № 94/303

20

ДНАОП 0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Наказом

Держнаглядохоронпраці України 03.08.93 № 73. Зареєстровано в Мін’юсті України 30.09.93 № 140. Зміни — наказом Держнаглядохоронпраці України 17.05.96 № 82. Зареєстровано в Мін’юсті України 20.08.96 № 461/1486

21

ДНАОП 0.00-5.11-85

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85

22

ДНАОП 0.00-5.12-01

Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах

Наказом Мінпраці 05.06.01. № 255

Зареєстровано в Мін’юсті України 23.06.01 № 541/5732

23

ДНАОП 0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Наказом

Держнаглядохоронпраці України 11.10.93 № 94. Зареєстровано в Мін’юсті України 20.10.94 № 154

24

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Наказом

Держнаглядохоронпраці України 30.11.93 № 123. Зареєстровано в Мін’юсті України 23.12.93 № 196

25

ДНАОП 0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Наказом

Держнаглядохоронпраці України 21.12.93 № 132. Зареєстровано в Мін’юсті України 07.02.94 № 20/229

26

ДНАОП 0.01-1.01-95 (НАПБ А.01.001-95)

Правила пожежної безпеки в Україні

МВС України 14.06.95. Зареєстровано в Мін’юсті України 14.07.95 № 219/755

27

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

Наказом Головного санітарно- епідеміологічного Управління та МОЗ 10.12.99 № 39

28

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

Наказом Головного санітарно- епідеміологічного Управління та МОЗ 10.12.99 № 37

29

ДНАОП 0.03-3.15-99 ДСН 3.3.6.042-99

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

Постановою Головного державного санітарного лікаря України 01.12.99 № 42

30

ДНАОП 0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Наказом Мінохорони здоров’я України 10.12.93 № 241. Зареєстровано в Мін’юсті України 22.12.93 № 194

п/п

Позначення нормативного документа

Назва документа

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

31

ДНАОП 0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Наказом Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 45. Зареєстровано в Мін’юсті України 21.06.94 № 136/345

32

ДНАОП 0.03-8.06-94

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Наказом Мінохорони здров’я України,

Держнаглядохоронпраці 23.09.94-№ 263/121. Зареєстровано в Мін’юсті України 25.01.95 № 18/554

33

ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Наказом Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 46. Зареєстровано в Мін’юсті України 28.07.94 № 176/385

34

ДНАОП 0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Наказом Мінохорони здоров’я України 29.12.93 № 256. Зареєстровано в Мін’юсті України 30.03.94 № 51/260

35

ДНАОП 0.05-3.03-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

Постановою Держкомпраці СРСР 12.02.81 № 47/П-2

36

ДНАОП 0.07-4.01-95 (ДБН 13.1.2.-1-95)

Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів

Спільним наказом Держкоммістбудархітектури та Держнаглядохоронпраці України 25.04.95 № 85/59

37

ДНАОП 1.8.10-3.09-98

Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості

Наказом

Держнаглядохоронпраці 10.06.98 № 115

38

ДНАОП 8.1.00-1.04-90

Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

Наказом Держкомітету Ради Міністрів СРСР з питань продовольства 27.09.90

39

ДНАОП 9.0.30-1.06-97

Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень

Наказом

Держнаглядохоронпраці України 21.05.97 № 143

40

НАОП 1.4.10-1.04-86

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

Мінхіммашем СРСР 22.05.86

41

НАОП 2.2.00-1.01-86

Правила безпеки при

Держагропромом СРСР

п/п

Позначення нормативного документа

Назва документа

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

ремонті та технічному обслуговуванні машин та устаткування в системі Держагропрому СРСР

12.12.86

42

НАОП 2.2.00-1.10-88

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

Держагропромом СРСР 27.02.88

43

НАОП 5.1.11-1.22-90

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально- розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771

Міністерством шляхів СРСР 15.02.90

44

НАОП 5.1.11-1.42-95

Правила технічної експлуатації залізниць України

Наказом Міністерства транспорту України 16.01.95 № 27

45

ДСТУ 2583-94

Машини та устаткування для хлібопекарської промисловості. Вимоги безпеки

46

ДСТУ 2586-94

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

47

ДСТУ 2797-94

Форми хлібопекарські. Технічні умови

48

ДСТУ 3400-2000

Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

49

ГОСТ 12.0.003-74*.ССБТ

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

50

ГОСТ 12.0.005-84. ССБТ

Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения

51

ГОСТ 12.1.003-83*. ССБТ

Шум. Общие требования безопасности

52

ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ

Пожарная безопасность. Общие требования

53

ГОСТ12.1.005-88. ССБТ

Общие санитарно­гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

54

ГОСТ12.1.007-76*. ССБТ

Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

55

ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ

Взрывобезопасность. Общие требования

56

ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ

Вибрационная безопасность. Общие требования

п/п

Позначення нормативного документа

Назва документа

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

57

ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ

Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

58

ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ

Средства и методы защиты от шума. Классификация

59

ГОСТ 12.1.030-81*. ССБТ

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

60

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

61

ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ

Методы измерения шума на рабочих местах

62

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ

Оборудование производственное. Общие требования безопасности

63

ГОСТ12.2.007.0-75*. ССБТ

Изделия

электротехнические. Общие требования безопасности

64

ГОСТ 12.2.009-80*. ССБТ

Станки

металлообрабатывающие. Общие требования безопасности

65

ГОСТ 12.2.013.0-91.ССБТ (МЭК 745-1-82)

Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

66

ГОСТ 12.2.016-81*. ССБТ

Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности

67

ГОСТ 12.2.022-80*. ССБТ

Конвейеры. Общие требования безопасности

68

ГОСТ 12.2.026.0-93.ССБТ

Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции

69

ГОСТ 12.2.028-84*. ССБТ

Вентиляторы общего назначения. Методы определения шумовых характеристик

70

ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ

Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

71

ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ

Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

72

ГОСТ 12.2.061-81. ССБТ

Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

п/п

Позначення нормативного документа

Назва документа

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

73

ГОСТ 12.2.062-81*. ССБТ

Оборудование производственное. Ограждения защитные

74

ГОСТ 12.2.063-81*. ССБТ

Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности

75

ГОСТ 12.2.064-81. ССБТ

Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности

76

ГОСТ 12.2.084-93

Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки. Общие требования безопасности

77

ГОСТ 12.2.085-82. ССБТ

Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности

78

ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ

Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности

79

ГОСТ 12.3.002-75*. ССБТ

Процессы

производственные. Общие требования безопасности

80

ГОСТ 12.3.003-86*. ССБТ

Работы электросварочные. Требования безопасности

81

ГОСТ 12.3.006-75. ССБТ

Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности

82

ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ

Работы погрузочно­разгрузочные. Общие требования безопасности

83

ГОСТ 12.3.010-82. ССБТ

Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

84

ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ

Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности

85

ГОСТ 12.3.020-80*. ССБТ

Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

86

ГОСТ12.4.013-85Е. ССБТ

Очки защитные. Общие технические условия

87

ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ

Цвета сигнальные и знаки безопасности

88

ГОСТ 12.4.034-85.ССБТ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

п/п

Позначення нормативного документа

Назва документа

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

89

ГОСТ 12.4.040-78*. ССБТ

Органы управления производственным оборудованием. Обозначения

90

ГОСТ 12.4.089-86. ССБТ

Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические требования

91

ГОСТ 12.4.121-83*. ССБТ

Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

92

ГОСТ 12.4.122-83*. ССБТ

Коробки

фильтрующепоглощающие для промышленных противогазов. Технические условия

93

ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ

Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

94

ГОСТ 12.4.137-84*

Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия

95

ГОСТ 12.4.166-85*Е. ССБТ

Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия

96

ГОСТ 2874-82*. ССБТ

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

97

ГОСТ 3241-91

Канаты стальные. Технические условия

98

ГОСТ 4666-75*

Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска

99

ГОСТ 8824-84*

Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры.

100

ГОСТ 10434-82*

Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

101

ГОСТ 13188-67*

Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры

102

ГОСТ 14202-69

Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и

Завантажити