НПАОП 0.03-8.06-94Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

№263/121

від 23.09.94

м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 січня 1995 р.

за № 18/554

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ РОБІТ,
ДЕ Є ПОТРЕБА У ПРОФЕСІЙНОМУ ДОБОРІ

Із змінами і доповненнями, внесеними

наказом Міністерства охорони здоров'я України, 

Державного комітету України по нагляду за охороною праці

від 6 червня 1995 року № 102/85

На виконання Закону України "Про охорону праці" та доручення Кабінету Міністрів України від 4 січня 1994 р.№ 25684/45, Н А К А З У Ю:

Затвердити Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, що додається.

Міністр охорони здоров'я України

В.О.Бобров

Голова Держнаглядохоронпраці

С.П.Ткачук

Затверджено

наказом Міністерства охорони здоров'я України та Держнаглядохоронпраці

від 23.09.1994 р.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ДЕ Є ПОТРЕБА У ПРОФЕСІЙНОМУ ДОБОРІ

Види робіт

Психофізіологічні показники для професійного добору

1

2

1. Усі види підземних робіт

1. Сенсомоторні реакції

2. Увага

3. Пам'ять зорова та слухова

4. Емоційна стійкість та почуття тривоги

5. Стійкість до впливу стресів

6. Орієнтація у замкнутому просторі

7. Недбалість

8. Реакція на об'єкт, який рухається

2. Робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах

1. Сенсомоторні реакції

2. Увага

3. Емоційна стійкість та почуття тривоги

4. Швидкість переключення уваги

5. Втома

6. Здатність до адаптації

(графа 2 пункту 2 в редакції наказуМіністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.06.95 р. № 102/85)

3. Водолазні роботи

1. Сенсомоторні реакції

2. Увага

3. Реакція на об'єкт, який рухається

4. Швидкість переключення уваги

5. Пам'ять зорова та слухова

6. Емоційна стійкість та почуття тривоги

7. Орієнтація у замкнутому просторі

8. Втома

4. Роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи пов'язані з підйомом на висоту

1. Сенсомоторні реакції

2. Увага

3. Пам'ять зорова та слухова

4. Емоційна стійкість та почуття тривоги

5. Стійкість до впливу стресів

6. Орієнтація у просторі

7. Здатність до адаптації

8. Втома

5. Роботи по обслуговуванню діючої електроустановки напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В, роботи пов'язані з діючим енергетичним обладнанням

1. Сенсомоторні реакції

2. Увага

3. Швидкість переключення уваги

4. Пам'ять зорова та слухова

5. Емоційна стійкість та почуття тривоги

6. Втома

7. Недбалість

6. Роботи, пов'язані із застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо– та вогненебезпечних виробництвах

1. Сенсомоторні реакції

2. Увага

3. Швидкість переключення уваги

4. Пам'ять зорова та слухова

5. Емоційна стійкість та почуття тривоги

6. Втома

7. Недбалість

7. Роботи, виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї

1. Сенсомоторні реакції

2. Реакція на об'єкт, який рухається

3. Увага

4. Швидкість переключення уваги

5. Емоційна стійкість та почуття тривоги

6. Агресивність

7. Втома

8. Аварійно-рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж

1. Сенсомоторні реакції

2. Реакція на об'єкт, який рухається

3. Увага

4. Швидкість переключення уваги

5. Емоційна стійкість та почуття тривоги

6. Стійкість до впливу стресів

7. Оріентація у просторі

8. Втома

9. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах

9. Роботи, пов'язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом

1. Сенсомоторні реакції

2. Реакція на об'єкт, який рухається

3. Увага

4. Швидкість переключення уваги

5. Пам'ять зорова та слухова

6. Емоційна стійкість та почуття тривоги

7. Стійкість до впливу стресів

8. Орієнтація у просторі

9. Втома

10. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах

11. Стійкість до монотонії

10. Роботи, пов'язані з нервово-емоційним напруженням (авіадиспетчери, диспетчери по управлінню рухом залізничного транспорту, оператори енергетичних систем)

1. Сенсомоторні реакції

2. Увага

3. Швидкість переключення уваги

4. Пам'ять зорова та слухова

5. Стійкість до впливу стресів

6. Втома

7. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах

11. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних нафтонасосних та газорегуляторних станцій, лінійних систем магістральних нафто- і газопроводів

1. Сенсомоторні реакції

2. Увага

3. Пам'ять зорова та слухова

4. Втома

5. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах

6. Недбалість

12. Роботи, пов'язані з бурінням, видобутком та переробкою нафти, газу, конденсату та підготовкою їх до транспортування та зберігання

1. Сенсомоторні реакції

2. Увага

3. Втома

4. Стійкість до впливу стресів

5. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах

13. Роботи, які безпосередньо пов'язані з виробництвом чорних та кольорових металів

1. Сенсомоторні реакції

2. Увага

3. Стійкість до впливу стресів

4. Пам'ять зорова та слухова

5. Емоційна стійкість

6. Орієнтація у просторі

7. Стійкість до монотонії

8. Урівноваженість нервових процесів

Примітка:

Перелік робіт є керівним документом для підготовки переліку професій, де є потреба у професійному доборі.

4


Завантажити