DA.Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
Харчова промисловість переробляє продукти рослинництва, тваринництва або рибальства в харчові продукти та напої для споживання людьми чи тваринами, включаючи також виробництво різних проміжних продуктів, що не є безпосередньо харчовими. Результатом цієї діяльності часто є супутні продукти вищої або меншої цінності (наприклад, шкури як продукт боєнь або макуха, як продукт олійного виробництва).
Виробництво харчових продуктів групується за напрямками: виробництво м'ясної, рибної продукції, перероблення фруктів та овочів, виробництво жирів, молочної продукції, перероблення зерна, виробництво кормів для тварин, напоїв та інших харчових продуктів, виробів з тютюну.
Виробництво може здійснюватися самостійно, а також на користь третіх осіб, зокрема, приватний забій худоби.
Переробними вважаються підприємства, які торгують власною продукцією у власному магазині (наприклад, хлібопекарні, кондитерські, ковбасні лавки тощо).
Проте, якщо перероблення є мінімальним (м'ясні, рибні лавки тощо), то підприємство відноситься до секції G “Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку”.
Перероблення відходів боєнь для виробництва корму для тварин віднесене до групи 15.7.
Перероблення відходів харчових продуктів, напоїв і тютюну у вторинну сировину віднесене до класу 37.20.
Знищення відходів харчових продуктів, напоїв і тютюну віднесене до розділу 90.


НПАОП 15.1-1.03-84 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження бруцельозом
НПАОП 15.1-1.04-86 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження туберкульозом
НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів
НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини
НПАОП 15.3-1.17-72 Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної промисловості
НПАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств
НПАОП 15.3-7.22-84 Виробництво консервної продукції з використанням сірчаного ангідриду, кислот та спирту. Вимоги безпеки
НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва
НПАОП 15.4-1.07-78 Правила безопасности и производственной санитарии в производстве дистиллированных натуральных жирных кислот
НПАОП 15.4-1.09-97 Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів
НПАОП 15.4-1.10-76 Правила безопасности в производстве растительных масел методом прессования и экстракции
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охраны труда для работников предприятий по переработке молока
НПАОП 15.7-7.09-85 Приготування та зберігання штучновисушених кормів. Вимоги безпеки
НПАОП 15.8-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва
НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро- горілчаного виробництва
НПАОП 15.9-1.13-97 Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв
НПАОП 15.9-1.20-80 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виноробній промисловості
НПАОП 15.9-1.26-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств виноробної промисловості, які розміщені в підземних гірничих виробках
НПАОП 15.9-1.27-12 Про затвердження правил охорони праці для виноробного виробництва
НПАОП 15.9-1.28-17 Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв
НПАОП 16.0-1.16-97 Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва