НПАОП 0.00-8.01-93Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

НАКАЗ

 

11 жовтня 1993 р.

№ 94

 

Про Перелік посад посадовихосіб, які зобов’язані проходитипопередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

На виконання Закону України “Про охорону праці” і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. № 64 “Про заходи щодо виконання Закону України “Про охорону праці”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, що додається.

2. З метою поліпшення якості навчання, встановлення єдиного порядку перевірки знань з охорони праці у посадових осіб міністерствам, державним комітетам, концернам, корпораціям, іншим об’єднанням підприємств, що створені за галузевим принципом, підприємствам, установам і організаціям:

2.1. Організувати, починаючи з 1994 року, перенавчання посадових осіб з питань охорони праці за програмами, розробленими Міністерством освіти і Державним комітетом по нагляду за охороною праці.

3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці встановити дійовий контроль за навчанням і перевіркою знань з охорони праці посадових осіб згідно з затвердженим Переліком.

 

Голова Комітету

А. Дюба

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України

по нагляду за охороною праці

від 11 жовтня 1993 р. № 94

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

20 жовтня 1993 р.

за № 154

Керівник реєструючого органу

______________________________

(підпис)

 

П Е Р Е Л І К

посад посадових осіб, які зобов’язаніпроходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, складений відповідно до Закону України “Про охорону праці” і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. № 64 “Про заходи щодо виконання Закону України “Про охорону праці”.

Перелік посад, для яких необхідні навчання і перевірка знань з охорони праці посадових осіб до виконання ними своїх обов’язків, а також періодично, один раз на три роки, поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

1.1. Керівники, заступники керівників, головні спеціалісти підприємств, установ, організацій, науково-виробничих та виробничих об’єднань, керівники, заступники керівників та спеціалісти їх структурних підрозділів, які безпосередньо пов’язані з проведенням робіт на виробничих дільницях, а також здійснюють контроль за технічним станом машин, механізмів, будинків і споруд, проведенням технологічних процесів.

1.2. Керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативних документів з охорони праці, а також ті, котрі виконують розробки з питань охорони праці.

1.3. Керівники і спеціалісти відділів експлуатації і капітального будівництва, виробничо-технічних відділів, енергомеханічної, пиловентиляційної, геологічної, маркшейдерської та технологічної служб, інші посадові особи, які проводять інструктажі з охорони праці для підлеглих працівників, безпосередньо відповідають за пожежну безпеку, безаварійну експлуатацію об’єктів.

1.4. Керівники і спеціалісти: аварійно-рятувальних частин, підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, які виконують бурильно-вибухові, геолого-розвідувальні та гірничі роботи; управлінь газового господарства; нафтогазодобувних промислів; ремонтних, пусконалагоджувальних, будівельнореставраційних, художньо-виробничих організацій.

1.5. Керівники та спеціалісти, які здійснюють сертифікацію продукції та технологічних процесів з питань охорони праці.

1.6. Керівники, головні технічні спеціалісти охоронних підприємств.

1.7. Керівники та спеціалісти служб охорони праці.

2.1. Керівники, заступники керівників навчально-виховних закладів, науково-дослідних, проектно-конструкторських установ, на яких покладена відповідальність за організацію охорони праці.

2.2. Керівники, заступники керівників та спеціалісти структурних підрозділів /цехів, відділів, дільниць тощо/, які безпосередньо займаються розробкою технологічних процесів, проектно-конструкторської документації, відповідають за організацію виробництва, технічний стан устаткування, машин та механізмів.

2.3. Майстри виробничого навчання, керівники виробничої практики, наставники, вихователі та інші посадові особи, які викладають організацію виробництва, технологію робіт, експлуатацію обладнання, проводять інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з учнівською молоддю і вихованцями.

2.4. Керівники та спеціалісти служб охорони праці.

3.1. Перші заступники та заступники міністрів, голів державних комітетів, керівників концернів, корпорацій та інших об’єднань підприємств, створених за галузевим принципом, функціональні обов”язки яких пов’язані з організацією виробництва.

3.2. Керівники, заступники керівників, спеціалісти виробничо-технічних структурних підрозділів та служб охорони праці.


4.1. Заступники керівників місцевих державних адміністрацій і виконкомів Рад народних депутатів, на яких покладена відповідальність за організацію виробництва.

4.2. Керівники і спеціалісти виробничо-технічних структурних підрозділів та підрозділів, які виконують обов”язки, пов’язані з охороною праці.

 

Перший заступник Голови

Державного комітету по

нагляду за охороною праці

С.П. Ткачук

*Підконцернами , корпораціямитаіншимиоб’єднаннямипідприємств , створенихзагалузевимпринципом , маютьсянаувазі : ДепартаментавіаційноготранспортуУкраїни , ДепартаментморськоготарічковогофлотуМіністерстватранспортуУкраїни , Українськадержавнакорпораціяавтомобільноготранспорту , Українськакооперативно - державнакорпораціяпоагропромисловомубудівництву , ЦентральнаспілкаспоживчихтовариствУкраїни , Українськадержавнабудівельнакорпорація , Українськадержавнакорпораціяпромисловостібудівельнихматеріалів , Українськийдержавнийконцернмісцевоїпромисловості , Українськадержавнакорпораціяповиконаннюмонтажнихіспеціальнихбудівельнихробіт , Українськийсоюзоб’єднаньпідприємствіорганізаційпобутовогообслуговуваннянаселеннятаіншіоб’єднання .

1


Завантажити