НПАОП 10.0-1.01-09Правила безпеки у вугільних шахтах

233


НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТЗОХОРОНИПРАЦІ

Затверджено:

Наказ Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони

праці та гірничого нагляду

Зареєстровано:

В Міністерстві юстиції України

НПАОП 10.0-1.01-09

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ

Київ – 2009

БКК 33.21

П 68

Розроблено:Департамент охорони праці та надзвичайних ситуацій Міністерства вугільної промисловості України, МакНДІ, ДонВУГІ, НДІГС, НДІГМ, Донвуглереструктуризація.

Розробники:О.Брюханов (керівник),М.Льовкін(керівник), А.Алєксєєв, В.Бережинський, В.Дерев’янський, А.Долженков, В.Еренбург ,В.Зданевич, Н.Карнаух, А.Коваль, В.Колосюк, В.Коптиков, О.Коренєв, Б.Кривохижа, С.Крутенко, Ю.Кудинов, М.Кузьменко, Н.Куценков, В.Мамаєв, В.Медведєв, П.Пашковський, О.Рубінський, Ю.Товстик, Л.Якуба, І.Ященко.

Внесено: Департамент охорони праці та надзвичайних ситуацій Міністерства вугільної промисловості України, МакНДІ, Управління організації державного нагляду у вугільній промисловості Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду,

Уведено:

ЗамістьНПАОП 10.0-1.01-05 Правила безпеки у

вугільних шахтах

РедакційнаПолтавецьВ.І.,СторчакС.О., АгеєвВ.Г., Брюханов О.М., Грядущий Б.А., Крутенко С.О.,Льовкін М.Б.,

комісія:Пашковський П.С., Румежак О.М., Сургай М.С.,

СусловГ.М.,Хаджинов В.В.,ФранцишкоО.К.,Янко С.В.,Ященко І.О.

Відповідальні за випуск: Ященко І.О., Брюханов О.М.

Передрукування заборонено

© Мінвуглепром України, МакНДІ, 2009

Область застосування..................................................................................

6

Нормативні посил ання................................................................................

6

Терміни визначення понять і скорочення……………………………......

10

1. Загальні вимоги промислової безпеки і охорони праці………….......

13

1.1. Основні положення……………………………………………….........

13

1.2. Вимоги до обладнання, матеріалів, технологій і програмних

засобів.....................................................................................................

19

1.3. Протиаварійний захист……………………………….....………........

21

1.4. Вимоги до шахтного персоналу..……………………………….........

25

1.5. Обов'язки працівників…………………………………………….......

29

2. Безпека гірничих робіт………..………………………………...............

32

2.1. Загальні вимоги…………………………………………………..........

32

2.2. Влаштування виходів з гірничих виробок……………………..........

33

2.3. Проведення та кріплення гірничих виробок.......................................

36

2.4. Ведення очисних робіт…………………………………………..........

47

2.5 Додаткові вимоги безпеки до розробки пластів,

схильних до газодинамічних явищ….....………………………..........

52

2.6. Утримання, ремонт і погашення виробок………………………........

54

2.7. Запобігання падінню людей і предметів у виробки……....................

56

3. Рудникова аерологія……………………….. ……………………….......

57

3.1. Рудникове повітря та вентиля ційні мережі шахт……………………

57

3.2. Вентиляційне обладнання …………………………….....…………...

63

3.3. Вентиляторні установки….…………………………………… ...........

64

3.4. Провітрювання тупикових виробок…………………...………..........

67

3.5. Додаткові вимоги для шахт, небезпечних за газом.………...............

70

3.6. Дегазація пластів і вміщуючих пород.................................................

74

3.7. Боротьба з рудниковим пилом і пиловибухозахист…………….......

75

3.8. Контроль за станом атмосфери в гірничих виробках …...................

80

4. Шахтний транспорт і під йом .…………………………………….........

87

4.1 Пересування та перевезення людей і вантажів гірничими

виробками................................................................................................

87

4.2. Засоби шахтного транспорту……………………………………........

95

4.3. Колійне господарство…………………………………………...........

96

4.4. Локомотивна відкатка………........……………………………...........

97

4.5. Контактна мережа. Заряджання акумуляторних батарей………....

99

4.6. Конвеєрний транспорт…………………………………………..........

101

4.7. Шахтний підйом…………………………………………………........

103

4.8. Армування стволів шахт………………....……………………...........

110

4.9. Підйомні машини і прохідницькі лебідки………....…………..........

115

4.10. Вимоги до обслуговування………………………………….............

119

4.11. Сигналізація та зв'язок на шахтному транспорті та підйомі............

124

4.12. Шахтні канати…………………………………………………..........

126

4.13. Інструментальний контроль……..……………………………..........

136

4.14. Підвісні та причіпні пристрої………………………………….........

139

5. Електротехнічна безпека…………………………………………..........

141

5.1. Загальні вимоги до обладнання…....…………...…… ........................

141

5.2. Область і умови застосування електрообладнання……..……..........

143

5.3. Електричні проводки………………………………………….............

146

5.4. Електричні машини й апарати…………………………………..........

149

5.5. Камери для електричних машин і підстанцій………………….........

150

5.6. Компресорні установ ки таповітропроводи…………….……...........

151

5.7. Захист кабелів, електродвигунів і трансформаторів…………..........

153

5.8. Електропостачання дільниць і управління машинами………..........

155

5.9. Сигналізація тазв'язок……………………………………… …..........

157

5.10. Заземлення……………………………………………………….......

158

5.11. Освітлення………………………………….…………………….......

160

5.12. Шахтні лампові……………………………………………….............

162

5.13. Контроль електрообладнання………………………………….........

163

6. Протипожежний захист і пожежна безпека……………………….......

166

6.1. Загальні вимоги…………………………………………………..........

166

6.2. Попередженняпідземних пожеж від самозаймання вугілля….........

167

6.3. Попередженняпідземних пожеж від зовнішніх причин……….......

169

6.4. Гасіння підземних пожеж…………………………………….............

171

6.5. Переведення підземних пожеж докатегорії погашен ихта

розкриття дільниць з погашеними пожежами ……………………….

172

6.6. Ведення робіт у районі пожежних дільниць…………………….......

173

6.7. Попередження, гасіння та локалізація пожеж на породних

відвалах…………………………………………………………………

173

7. Захист від затоплення гірничих виробок ………………………...........

174

7.1 Водовідливні установки та водовідлив………………………….........

174

7.2. Запобігання проривам води та газів із затоплених виробок і

водних об'єктів………………………………........................................

177

7.3. Запобігання проривам глини і пульпи в діючі гірничі виробки

179

8. Ліквідація та консервація (розконсервація) шахт і гірничих

виробок ……….....…………....................................................................

181

8.1. Ліквідація та консервація шахт...………………………………..........

181

8.1.1. Загальні вимоги....................................................................................

181

8.1.2. Запобігання аваріям.....………………………………………...........

183

8.2. Ліквідація гірничих виробок…………...……………………..............

185

8.3. Розконсервація шахт…………………………………………..............

186

Додаток 1

до пункту 2.6.2., 4.10.11.Правил безпеки у вугільних шахтах……..........

188

Додаток 2

до пунктів 3.3.4, 3.3.5.Правил безпеки у вугільних шахтах......................

190

Додаток 3

до пункту 3.3.6.Правил безпеки у вугільних шахтах…………….............

192

Додаток 4

до пунктів 3.5.10, 3.8.6, 3.8.7, 3.8.8.Правил безпеки у вугільних

шахтах............................................................................................................

194

Додаток 5

до пункту 3.7.21.Правил безпеки у вугільних шахтах…………...............

200

Додаток 6

до пункту 3.8.2.Правил безпеки у вугільних шахтах…………….............

203

Додаток 7

до пунктів 4.1.15, 4.1.16, 4.10.1,4.10.11, 4.14.4.Правил безпеки у вугільних шахтах………………………………………………….....................

213

Додаток 8

до пунктів 4.10.5, 4.10.11.Правил безпеки у вугільних шахтах……........

218

Додаток 9

до пунктів 4.10.11, 4.12.17.Правил безпеки у вугільних шахтах……….

220

Додаток 10

до пунктів 5.13.2, 5.13.6, 5.13.10.Правил безпеки у вугільних

шахтах……………………………………………………………………………….

223

Додаток 11

до пункту 6.2.13.Правил безпеки у вугільних шахтах…………...............

225

Додаток 12

до пункту 7.1.13.Правил безпеки у вугільних шахтах……………..........

227

Додаток 13

до пункту 8.1.1.2.Правил безпеки у вугільних шахтах…… ……………..

229

Додаток 14 Бібліографія...............................................................................

231

Правила безпеки у вугільних шахтах поширюються на діючі та такі, що будуються, реконструюються, закриваються, та закриті гідрозахисні шахти, підприємства і організації, які виконують роботи на вугільній шахті, незалежно від форм власності. Вимоги ПБ обов'язкові для всіх працівників вугільної промисловості, які беруть участь у проектуванні, будівництві та експлуатації шахт, гірничих виробок, будівель, споруд, машин, обладнання, приладів і матеріалів, а також для осіб, чия робота або навчання пов'язані з відвідуванням шахт. Правила безпеки у вугільних шахтах розроблені з урахуванням вимог європейських норм і деталізують норми й вимоги гірничого законодавства та Закону України «Про охорону праці» у технологічному та організаційному плані.

В цих Правилах безпеки є посилання на такі нормативні документи:

ГСТУ 10.1-00174088.001-2003 Системи кондиціонування рудникового повітря. Вимоги безпеки

ГСТУ 10.1-20329202.001-2002 Пиловий контроль. Метод пилового контролю, здійснюваного на підприємствах вугільної промисловості

ГСТУ 12.11.402-97 Речовини, матеріали та вироби для вугільних шахт. Методи визначення пожежної небезпеки

ГСТУ 29.2-04675545.004-2001 У становки попередження та гасіння пожеж водою автоматичні. Загальні технічні вимоги

ДБН А 2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

ДНАОП 0.03-3.24-97 Норми радіаційної безпеки (НРБУ-97)

ДНАОП 1.1.30-6.06-97 Основні положення із застосування дегазації під час пожеж в шахті

ДНАОП 0.00-4.05-03 Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСП 3.3.1.095-2002 Державні санітарні правила та норми „Підприємства вугільної промисловості”

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 ЕСКД Експлуатаційні документи

НАПБ Б.01.009-2004 Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України

НАПБ Б.02.019-2004 Положення про порядок розслідування підземних пожеж на вугільних шахтах

НПАОП 00.0-1.13-71 Правила строительства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів)

НПАОП 00.0-1.17-92 Единые правила безопасности при взрывных работах (ЕПБ) (Єдині правила безпеки при вибухових роботах)

НПАОП 00.0-2.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою

НПАОП 00.0-4.05-03 Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

НПАОП 00.0-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 00.0-4.36-05 Інструкція з навчання працівників шахт

НПАОП 00.0-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

НПАОП 00.0-6.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

НПАОП 10.0-1.04-64 Правила безопасности при проходке стволов шахт специальными способами (Правила безпеки під час проходки стволів шахт спеціальними способами)

НПАОП 10.0-3.01-90 Нормативы безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов (Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і агрегатів)

НПАОП 10.0-5.01-04 Інструкція зі складання планів ліквідації аварій (ПЛА)

НПАОП 10.0-5.02-04 Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт заметан ом

НПАОП 10.0-5.03-04 Інструкція з ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях

НПАОП 10.0-5.07-04 Інструкція з комплексного знепилювання повітря

НПАОП 10.0-5.08-04 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень

НПАОП 10.0-5.09-04 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу

НПАОП 10.0-5.11-04 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти

НПАОП 10.0-5.12-04 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом

НПАОП 10.0-5.13-04 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

НПАОП 10.0-5.14-04 Інструкція з облаштування, огляду і вимірювання опору шахтних заземлень

НПАОП 10.0-5.15-04 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування

НПАОП 10.0-5.16-04 Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

НПАОП 10.0-5.17-04 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів

НПАОП 10.0-5.18-04Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт

НПАОП 10.0-5.22-84 Временная инструкция по безопасному ведению работ в угольн ых шахтах, опасн ыхпо нефтегазопроявлениям (Тимчасова інструкція з безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами)

НПАОП 10.0-5.23-84 Инструкция по перевозке людей ленточными конвейерами в подземных выработках угольных и сланцевых шахт (Інструкція щодо перевезення людей стрічковими конвеєрами в підземних виробках вугільних шахт)

НПАОП 10.0-5.27-84 Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок (Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт біля затоплених виробок)

НПАОП 10.0-5.28-87 Инструкция по прогнозу и предупреждению внезапных прорывов метана из почвы горных выработок (Інструкція щодо прогнозу і попередження раптових проривів метану із грунту гірничих виробок)

НПАОП 10.0-5.29-04 Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом

НПАОП 10.0-5.31-81 Инструкция по безопасной постановке шахтного подвижного состава на рельсы (Інструкція з безпечного встановлення шахтного рухомого складу на рейки)

НПАОП 10.0-5.32-85 Инструкция по безопасной эксплуатации рельсовых напочвенных дорог в угольных шахтах (Інструкція з безпечної експлуатації рейкових надгрунтових доріг у вугільних шахтах)

НПАОП 10.0-7.06-86 Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах (Вказівки про порядок і контроль безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах)

НПАОП 10.0-7.08-93 Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт (Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт)

НПАОП 10.0-7.09-82 Временные требования безопасности для основного горнотранспортного оборудования угольных и сланцевых шахт (Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничотранспортного обладнання для вугільних та сланцевих шахт)

НПАОП 10.0-7.10-80 Временные требования безопасности к технологии и средствам для опускания негабаритных грузов под подъемными сосудами (Тимчасові вимоги безпеки до технології та засобів для спуску негабаритних вантажів під підйомними посудинами)

НПАОП 10.0-7.11-80 Единые требования к сигналам и знакам в подземных выработках угольных шахт (Єдині вимоги до сигналів та знаків у підземних виробках і на шахтному транспорті)

НПАОП 10.0-7.13-83 Временные требования безопасности при эксплуатации монорельсовых дорог в угольных шахтах (Тимчасові вимоги безпеки при експлуатації монорейкових доріг у вугільних шахтах)

НПАОП 10.0-7.14-81 Единые требования по безопасной эксплуатации опрокидывателей(Єдині вимоги з безпечної експлуатації перекидачів)

НПАОП 10.0-7.17-93 Статут державної воєнізованої гірничорятувальної служби з організації та проведення гірничорятувальних робіт

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок (Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок)

НПАОП 74.2-5.02-00 Маркшейдерські роботи на вугільних шахтах і розрізах. Інструкція (КД 12.06.203-2000)

СОУ 10.1-00174088.001-2004 Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів та схеми дегазації

СОУ 10.1.00174088.004-2005 Системи обігріву повітроподавальних стволів вогневими калориферами з використанням метаноповітряної суміші

СОУ 10.1.00174088.009-2005 Вимоги щодо визначення місця встановлення вентиляторів місцевого провітрювання з електродвигунами

СОУ 10.1-00174088.011-2005 Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ

СОУ 10.1-00174102.004-2005 Арматура трубопровідна шахтна. Загальні технічні вимоги

СОУ 10.1-00174131.004-2006 Підземні гірничі виробки вугільних шахт. Правила виконання робіт

СОУ 10.1-00185790.010-2006 Погашення гірничих виробок вугільних шахт. Загальні вимоги

СОУ 10.1-00185790.007-2006 Транспорт шахтний локомотивний. Перевіз людей і вантажів в виробках з ухилом колії від 5 о/ оодо 50 о/ оо. Загальні технічні вимоги

СОУ 10.1-05400632.1-2004 Проект ликвидации угольных шахт Украины. Состав и содержание проекта (Проект ліквідації вугільних шахт України. Склад і вміст проекту)

СОУ 10.1-24183643.003-2004 Дороги надгрунтові. Вимоги безпеки

СОУ 10.1-24183643.004-2006 Транспорт шахтний. Дороги монорейкові. Загальні технічні вимоги

1. Нижче наведені терміни, що використані в цих правилах, і визначення понять, що в них закладені.

1.1 . Базова позначка провідників– ділянка провідників від місця розвантаження підйомної посудини до місця встановлення кінцевого вимикача на копрі, призначеного для вмикання запобіжного гальма під час підіймання посудини на 0,5 м вище рівня верхнього приймального майданчика (нормальне положення при розвантажуванні).

1.2 . Час спрацьовування гальма підйомної установки– час, що проходить з моменту розриву кола захисту до моменту появлення гальмівного зусилля, що величиною дорівнює статичному.

1.3. Допоміжні вентиляторні установки– установки із терміном служби не більше ніж 3 роки, що обслуговують один очисний вибій з прилеглими до нього підготовчими виробками, і вентиляторні установки, призначені для відособленого провітрювання камер.

1.4. Виїмкова дільниця– відособлено провітрювана очисна виробка і прилеглі до неї підготовчі виробки (за послідовного провітрювання – дві очисні виробки з прилеглими до них підготовчими виробками).

1.5. Гідрозахисна шахта– гірниче підприємство, яке має підземні виробки, що можуть бути пов’язані виробками з діючими шахтами, і, на основі встановленої законодавством документації, передане спеціалізованій організації для відкачування припливу води на поверхню (шахта, що працює у режимі водовідливу ).

1.6. Гідрозахисна шахта, що відкачує воду заглибними насосами– гірниче підприємство, яке відпрацювало запаси вугілля, з повністю погашеними виробками, окрім одного з вертикальних стволів або свердловини, передане спеціалізованій організації для відкачування природного припливу води на поверхню.

1.7. Головні вентиляторні установки– установки, що обслуговують усю шахту або її частину (крило, блок), а також вентиляторні установки, що забезпечують провітрювання шахт у період їх будівництва після збійки стволів.

1.8. Головна водовідливна установка– установка, що відкачує приплив води з будь-якого горизонту шахти або безпосердньо на земну поверхню.

Дільнична водовідливна установка – установка, що відкачує воду з очисної або підготовчої виробки, зумпфа тощо.

1.9. Головні транспортні виробки– виробки, призначені для транспортування всіх видів вантажів між виїмковою дільницею і приствольним двором або поверхнею за похилих стволів.

Завантажити