НПАОП 10.0-1.01-09Правила безпеки у вугільних шахтах

Ремонтна сигналізація на таких підйомних установках може бути відсутня.

4.11.6. Вагонетки для перевезення людей горизонтальними виробками мають облаштовуватися пристроями для подання сигналу «Стоп» машиністу локомотива.

На людських підйомах з пасажирськими вагонетками у виробках з кутом нахилу до 50° має бути передбачена сигналізація, що забезпечує подачу сигналів машиністу підйому гірником (кондуктором) із поїзда. Ця сигналізація може використовуватися під час огляду та ремонту виробок і колії, а також для подавання сигналу «стоп» в аварійних випадках.

Якщо поїзд для доставки людей складається більше ніж з трьох вагонеток, має передбачатися сигналізація гірнику (кондуктору) поїзда яка, доступна всім пасажирам, що знаходяться у вагонетках.

Всі приймальні площадки цих виробок мають бути забезпечені телефонним зв'язком або виробничим гучномовним зв'язком з машиністом підйому.

4.11.7. Кожна підйомна установка, що використовується під час проходження та поглиблення ствола, повинна мати не менше двох незалежних сигнальних пристроїв, один із яких має виконувати функції робочої сигналізації, а другий - резервної та ремонтної. Пристрій робочої сигналізації має забезпечувати можливість подавання сигналів із вибою на помости, з помостів - рукоятнику і від рукоятника - машиністу, а ремонтної або резервної, якщо вона виконує і функції ремонтної, - з будь-якої точки ствола.

4.11.8. За наявності в одному стволі, що проходиться, двох рівноцінних підйомних установок функції резервної і ремонтної сигналізацій можуть виконуватися одним сигнальним пристроєм за наявності доступу до нього з посудин обох підйомних установок.

Якщо ствол обладнано більше ніж однією підйомною установкою, подавання виконавчого сигналу має проводитися тільки рукоятником кожної підйомної установки.

4.11.9. Схема стволової сигналізації всіх підйомних установок має передбачати можливість подавання сигналу «стоп» з будь-якого горизонту безпосередньо машиністу. Кожен незрозумілий сигнал повинен сприйматися рукоятником і машиністом як сигнал «стоп». Відновлення роботи підйомної установки дозволяється тільки після особистого з'ясування причин подавання неясного сигналу.

4.11.10. У системі стволової сигналізації має забезпечуватися блокування, що унеможливлює подання робочих команд (крім команди „Стоп”) з приствольного двора горизонта безпосердньо машиністу, минаючи рукоятника. Вказана вимога не поширюється на:

а) сигнальні пристрої, які мають блокування, що перешкоджає пуску машини до отримання дозвільного сигналу від рукоятника;

б) одноклітьові підйомні установки з подаванням сигналу з кліті;

в) скіпові підйомні установки;

д) установки з перекидними клітями за підіймання тільки вантажу;

ж) ремонтну сигналізацію.

Подавання сигналу на роботу підйому дозволяється тільки після закриття дверей кліті та стволових ґрат.

4.11.11. Між машиністом підйомної машини і рукоятником, а також між рукоятником і стволовим має бути налагоджений прямий телефонний зв'язок. Такий же зв'язок має бути і на скіпових підйомних установках між машиністом і операторами завантажувального і розвантажувального пристроїв. На шахтах, що будуються, до моменту здавання їх в експлуатацію, крім того, необхідно встановлювати виробничий двосторонній гучномовний зв'язок.

4.11.12. Під час проходження та поглиблення стволів має бути обладнаний прямий двосторонній телефонний або гучномовний зв'язок поверхні з помостом.

4.12.1. Підйомні та тягові канати людських і вантажно-людських підйомно-транспортних установок мають бути вантажно-людськими не нижче за марку В, інші - не нижче марки І.

Конструкції канатів мають вибиратися відповідно до вимог «Інструкції з експлуатації сталевих канатів в шахтних стволах» [17].

4.12.2. Канати шахтних підйомних установок повинні мати при навішуванні запас міцності не нижче за значення, наведені в таблиці 4.6.

Таблиця 4.6

Призначення канатів і установок,

тип підйомної машини

Запас міцності, раз

1

2

а) підйомні людських і аварійно-ремонтних установок з машинами барабанного типу, двоканатних зі шківами тертя (при розрахунку за кількістю людей), не обладнаних парашутами

9,0

б) підйомні людських, вантажно-людських і вантажних одноканатних та людських і вантажно-людських багатоканатних зі шківами тертя

8,0

в) підйомні вантажно-людських установок з машинами барабанного типу і вантажно-людських триканатних із шківами тертя, не обладнаних парашутами, канати для підвішування навантажувачів (грейферів) в стволі та прохідницьких люльок

7,5

д) підйомні вантажних багатоканатних установок

7,0

ж) підйомні вантажних установок з машинами барабанного типу

6,5

з) підйомні пересувних аварійних установок, канатні провідники в стволах шахт, що перебувають в експлуатації, канати для підвішування помостів при проходженні стволів глибиною до 600 м, для підвішування рятувальних драбин, насосів, труб водовідливу, прохідницьких агрегатів

6,0

к) урівноважувальні гумотросові та канати для підвішування помостів при проходженні стволів глибиною від 600 до 1500 м

5,5

л) відбійні установок з канатними провідниками, канатні провідники прохідницьких підйомних установок, канати для підвішування прохідницького обладнання, зокрема стволопрохідницьких комбайнів у стволах глибиною понад 900 м, за винятком зазначеного в підпунктах «в» і «з» цієї таблиці, для підвішування помостів під час проходки стволів глибиною від 1500 до 2000 м, нові підйомні канати при разовому опусканні великовагових вантажів підйомною посудиною або негабаритних вантажів під нею і при навішуванні (заміні) підйомних посудин на багатоканатних підйомних установках

5,0

м) гальмівні та амортизаційні канати парашутів клітей (від динамічного навантаження)

3,0

н) стропи багаторазового використання при опусканні негабаритних і довгомірних вантажів під підйомною посудиною, сигнальні троси вантажно-людських і людських підйомних установок

10,0

Стикові з'єднання гумотросових урівноважувальних канатів мають мати запаси міцності відповідно до вимог Інструкції з експлуатацій вогнестійких гумотросових урівноважувальних канатів в шахтних стволах [19].

4.12.3. Підйомні канати для вертикальних стволів за максимальної довжини виска понад 600 м можуть навішуватися, якщо відповідають умовам за величиною відношення сумарного розривного зусилля всіх дротів каната до кінцевого вантажу (без урахування маси підйомного каната). Вказане відношення повинне бути не меншим від значень, наведених в таблиці 4.7.

Таблиця 4.7

Відношення сумарного розривного зусилля всіх дротів

підйомного каната до кінцевого вантажу

Тип підйомних машин і призначення

підйомних установок

Відношення, раз

Машини барабанного типу:

людські

13

вантажно-людські

10

вантажні

8,5

Підйомні машини зі шківами тертя:

одноканатні людські, вантажно-людські та вантажні, і багатоканатні людські та вантажно-людські установки окрім дво- і триканатних, не обладнаних парашутами

11,5

багатоканатні вантажні

9,5

При навішуванні канатів за відношеннями, зазначеними в таблиці 4.7, запас їх міцності, розрахований з огляду на масу каната, повинен бути не нижчий за 4,5-кратний для вантажних і 5-кратний для людських і вантажно-людських підйомних установок.

4.12.4. Як канатні провідники бадейного підйому мають застосовуватися круглосталкові канати, які відповідають Інструкції з експлуатації сталевих канатів у шахтних стволах . Вимогам цієї ж Інструкції мають відповідати конструкції канатів, що застосовуються для навішування прохідницького обладнання (помостів, опалубки, щитів-оболонок, рятувальних драбин, кабелів, насосів, ставів тощо).

4.12.5. На одноканатних підйомних установках з канатними провідниками для обох підйомних посудин мають навішуватися головні канати одного діаметра, конструкції та напрямку сукання.

4.12.6. На кожному багатоканатному підйомі, незалежно від його призначення, має бути не менше двох урівноважувальних канатів.

4.12.7. Канати доріг допоміжного транспорту шахт повинні мати при навішуванні запас міцності не нижче від значень, наведених в таблиці 4.8.

Таблиця 4.8

Запас міцності канатів доріг

допоміжного транспорту шахт

Призначення канатів

Запас міцності

1

2

Тягові для підземних пасажирських канатних доріг, монорейкових і наґрунтових рейкових доріг при розрахунку за кількістю людей, натяжні підземних пасажирських підвісних канатних доріг

6

Тягові для монорейкових і наґрунтових рейкових доріг при розрахунку за масою вантажу, допоміжних лебідок в похилих виробках

5

Тягові для скреперних, маневрових і допоміжних (у горизонтальних виробках) лебідок

4

4.12.8. У разі відкатки нескінченним канатом похилими виробками мають застосовуватися канати із запасом міцності при навішуванні не нижче значень, наведених в таблиці 4.9.

Таблиця 4.9

Запас міцності нескінченних канатів відкаток

похилими виробками

Довжина відкатки, м

До 300

Від 300 до 600

Від 600 до 900

Від 900 до 1200

Понад 1200

Запас міцності

5,5

5

4,5

4

3,5

4.12.9. Канати робочі (тягові) для переміщення вибійного обладнання повинні мати запас міцності не менший від 3-кратного по відношенню до номінального тягового зусилля на їх робочих барабанах.

Запобіжні канати вибійних машин повинні мати запас міцності не менше ніж 6-кратний щодо маси виїмкової машини з урахуванням кута нахилу пласта.

4.12.10. Усі підйомні канати вертикальних і похилих шахтних підйомів, канати для підвішування помостів, рятувальних драбин і прохідницьких люльок повинні бути випробувані перед навішуванням на канатно-випробувальних станціях, зареєстрованих в МакНДІ, відповідно до Інструкції з випробувань шахтних канатів.

Резервний випробуваний канат перед навішуванням може повторно не випробовуватися, якщо термін його зберігання не перевищує 12 місяців.

До початку регулярної експлуатації підйомної машини для підіймання людей кожен канат повинен здійснити не менш ніж 20 підйомів із звичним вантажем за умови відсутності при зовнішньому огляді дефектів.

4.12.11. Гумотросові урівноважувальні канати випробовуються відповідно до Інструкції з експлуатацій вогнестійких гумотросових урівноважувальних канатів в шахтних стволах.

4.12.12. Канати експлуатаційних і прохідницьких підйомних установок, що випробувані до навішування, мають повторно випробовуватися (за винятком: підйомних шестисталкових канатів з органічним осердям у вертикальних стволах, на людських, вантажно-людських і вантажних підйомах в похилих виробках з кутом нахилу понад 60°, що перевіряються приладами інструментального контролю, допущеними до застосування ДержгірпромнаглядомУкраїни; канатів в установках з одноканатними і багатоканатними шківами тертя та канатів для підвішування помостів) у такий термін:

а) через кожні 6 місяців на людських і вантажно-людських підйомних установках, а також для прохідницьких люльок;

б) через 12 місяців після навішування і згодом через кожні 6 місяців - на вантажних, аварійно-ремонтних і пересувних підйомних установках, а також для рятувальних драбин;

в) через 6 місяців після навішування, а згодом через кожні 3 місяці - підйомні багатосталкові неоцинковані канати, що мало крутяться (вантажні і вантажно-людські), а також канати вантажно-людських підйомів у похилих виробках з кутом нахилу до 30 о.

Термін повторних випробувань канатів обчислюється з моменту їх навішування.

Канати, що використовуються для підвішування рятувальних драбин і прохідницьких люльок, можуть періодично не випробовуватися, якщо вони перевіряються приладами інструментального контролю, які пройшли експертне обстеження відповідно до НПАОП 00.0-6.18-04 і відповідають вимогам таблиці 4.11.

Шестисталкові підйомні канати барабанних людських, вантажно-людських і вантажних підйомних установок із жорсткими посадочними пристроями підлягають перепанцируванню в причіпних пристроях не рідше ніж через 6 місяців.

Інструментальний контроль обривів дротів може проводитися в МакНДІ або НДІГМ і оформлятися у вигляді висновку.

Рішення про продовження терміну служби каната ухвалюється комісією на підставі результатів інструментального контролю, огляду каната за всією довжиною та кінців каната в причіпних пристроях і затверджується головним інженером шахти.

4.12.13. Тягові та натяжні канати підземних пасажирських канатних доріг, тягові канати монорейкових і наґрунтових доріг мають бути випробувані перед навішуванням.

Повторно через кожні 6 місяців повинні випробовуватися тільки тягові канати монорейкових і наґрунтових доріг.

4.12.14. Канат при повторному випробуванні повинен бути знятий і замінений іншим, якщо сумарна площа поперечного перерізу дротів, що не витримали випробування на розрив і перегин, досягає 25% загальної площі поперечного перерізу всіх дротів каната.

4.12.15. Дозволяється навішувати або продовжувати роботу сталевими канатами, що не мають порваних, випнутих або запалих сталок, вузлів, «жучків» та інших пошкоджень, а також потоншень понад 10% номінального діаметра.

Застосування зчалених канатів допускається тільки у разі відкачування нескінченним канатом вантажів горизонтальними та похилими виробками з кутом нахилу до 30°, а також на підземних пасажирських підвісних канатних, монорейкових і наґрунтових дорогах. Під час проходження стволів із застосуванням для підвісного обладнання канатів довжиною понад 1000 м допускається з'єднання їх пристроями, допущеними до експлуатації за висновком
МакНДІ.

Пристрої для з'єднання канатів слід оглядати один раз на тиждень. У разі застосування коуш-зчалок із жимками необхідно один раз на три місяці перевіряти надійність з'єднання шляхом підтягування гайок.

4.12.16. Канати шахтних підйомних установок підлягають огляду фахівцями, призначеними наказом керівника шахти, в такі терміни:

а) щодоби - підйомні канати посудин і противаг вертикальних і похилих підйомних установок, урівноважувальні канати підйомних установок зі шківами тертя, канати для підвішування механічних навантажувачів (грейферів) при проходженні стволів;

б) щотижня - урівноважувальні канати підйомних установок з машинами барабанного типу, гальмові і провідникові канати, канати для підвішування помостів, кабелів і прохідницького обладнання, а також підйомні та урівноважувальні гумотросові канати за участю механіка підйому (старшого механіка);

в) щомісяця - амортизаційні та відбійні канати, підйомні та урівноважувальні канати, у тому числі ділянки каната в запанцируванні, за участю головного механіка шахти або старшого механіка; канати, що постійно знаходяться в стволах, за участю механіка проходки шахти, що будується, або старшого механіка.

Допускається проводити одночасний огляд не більше двох головних або врівноважувальних канатів багатоканатних підйомних установок однією людиною, якщо:

- число обірваних дротів каната на довжині одного кроку сукання не перевищує 2% загальної кількості дротів каната;

- на один причіпний пристрій навішено два врівноважувальні канати.

4.12.17. Результати огляду і контролю канатів повинні того ж дня заноситися до Книги огляду канатів та їх витрат (додаток 9). До цієї книги заносяться всі без винятку випадки пошкодження канатів та їх перепанцирування за наслідками щодобового, щотижневого і щомісячного огляду канатів.

На кожну підйомно-транспортну установку повинна вестися окрема книга, яка має бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою шахти. Відповідальність за правильне ведення книги і своєчасне її заповнення покладається на головного механіка шахти.

4.12.18. Якщо в процесі експлуатації канат піддався підвищеним навантаженням (непередбаченим технологією навантаженням), то робота цієї установки повинна бути негайно припинена для огляду канатів. Результати огляду мають бути записані до Книги огляду канатів. У разі невідповідності каната вимогам, викладеним у цих Правилах, він має бути замінений.

4.12.19. Всі канати мають оглядатися на всій довжині при швидкості руху не більше 0,3 м/с.

Пошкоджені ділянки канатів, а також стикові з'єднання гумотросових канатів повинні оглядатися при нерухомому канаті.

На підйомних установках щодобовий огляд канатів, у яких число обірваних дротів не перевищує 2% від загального числа дротів каната на довжині одного кроку сукання, допускається виконувати на швидкості руху не більшій за 1м/с. При цьому на багатоканатних підйомних установках одна людина оглядає не більш двох суміжних канатів одночасно. Щотижня має оглядатися кожен канат на швидкості руху не більшій за 0,3 м/с.

4.12.20. Допускається експлуатація сталевих сталкових канатів шахтних підйомних установок, якщо по всій довжині каната немає жодної ділянки, на якій кількість обривів дротів на кроці сукання від загального їх числа в канаті досягає:

а) 5% - для підйомних канатів посудин і противаг, канатів для підвішування помостів і механічних навантажувачів (грейферів);

б) 10% - для канатів вантажних кінцевих відкаток похилими виробками з кутом нахилу до 30°, врівноважувальних, гальмових, амортизаційних, провідникових, відбійних канатів.

У Книзі огляду канатів та їх витрат (додаток 9) повинна бути зазначена найбільш пошкоджена ділянка (крок), на якій число обірваних дротів перевищує 2% загального числа дротів каната.

4.12.21. Допускається експлуатація підйомних канатів закритої конструкції у разі:

а) зношення менше половини висоти дротів зовнішнього шару;

б) відсутності розшарування зовнішніх дротів фасонного профілю (збереження замка);

в) збереження замка зовнішніх дротів, коли дроти не виходять на поверхню каната, або коли вони піддаються закладенню в канат або запаюванню;

д) наявності менше трьох обірваних дротів (включаючи і запаяні) фасонного профілю зовнішнього шару на довжині ділянки, що дорівнює п'яти крокам їх сукання або менше дванадцяти на всій робочій довжині каната.

Допускається експлуатація канатів, що мають хвилеподібні ділянки без порушення замка зовнішніх дротів і які зберігають гладку поверхню, до явного порушення замка (розшарування) зовнішніх дротів або виходу одного дроту із замка на вказаній ділянці. Допускається один зовнішній (зетоподібний) дріт у разі виходу його із замка на прямолінійному канаті (як за відсутності, так і за наявності обриву) виплести за всією довжиною каната і продовжити його експлуатацію, якщо зазор, що з'явився, в шарі зовнішніх дротів не призводить до порушення замка між ними.

4.12.22. Провідникові канати підлягають заміні:

при зношенні на 15% номінального діаметра, але не більше половини висоти або діаметра зовнішніх дротів;

якщо на 100 м довжини каната закритої конструкції знайдено два обриви зовнішніх дротів;

4.12.23. Заміні за терміном експлуатації підлягають канати відповідно до таблиці 4.10 за порядком проведення технічних оглядів, передбачених
НПАОП 00.0-6.18 -04. Технічний огляд канатів проводиться відповідно до вимог підрозділу 4.13 цих Правил.

Таблиця 4.10

Термін експлуатації шахтних канатів

Призначення і конструкція каната

Термін експлуатації до першого експертного обстеження, років

Порядок і умови продовження терміну експлуатації канатів

1

2

3

Підйомні канати установок зі шківом тертя:

шестисталкові

з органічним осердям

2

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів

з металевим осердям, багатосталкові тафасонносталкові

2

Підйомні канати установок з машинами барабанного типу:

шестисталкові з органічним осердям

на людських і вантажолюдських підйомних установках

2

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів

шестисталкові з органічним осердям

на вантажних підйомних установках

4

з металевим осердям, багатосталкові і фасонносталкові

2

закриті підйомні

5

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів по всій довжині, через кожен рік - до 10 років або за наслідками випробувань в канатно-випробувальній станції відрізка каната, узятого у його нижнього кінця, через кожні півроку - до 7 років.

Врівноважу вальні канати підйомних установок:

шестисталкові з органічним осердям і круглі багатосталкові оцинковані, що мало крутяться

4

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль

втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів

плоскі сталеві машин барабанного типу

4

Не продовжується

плоскі сталеві шківів тертя

2

За наслідками технічного огляду через кожні 6 місяців - до 4 років

гумотросові від стику до стику (або до кінця у причіпного пристрою)

5

У порядку, обумовленому в Інструкції з експлуатації вогнестійких гумотросових врівноважувальних канатів в шахтних стволах, - до 10 років, а за навішування із запасом міцності більшим за 12-кратний - до 15 років

Гальмівні та амортизаційні канати:

гальмівні канати парашутів

4

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів, - до 7 років

амортизаційні канати парашутів клітей

5

За наслідками технічного огляду через кожні 12 місяців - до 7 роківПровідникові та відбійні канати:

закриті несучі шахт, що знаходяться в експлуатації

15

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів, – до 20 років

Завантажити