НПАОП 10.0-1.01-09Правила безпеки у вугільних шахтах

Для кожної підйомної установки повинна вестися Книга огляду підйомної установки. Книга має бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою шахти. Відповідальність за ведення книги покладається на головного механіка шахти.

4.1.17. У похилих виробках, обладнаних людськими і вантажолюдськими підйомними установками, кріплення та колії мають щодобово оглядатися працівником, призначеним наказом керівника шахти, а перед спусканням (підійманням) зміни працівників порожні вагонетки (кліті) повинні один раз перепускатися виробкою в обидва кінці.

Результати оглядів записуються цією особою у Книгу огляду підйомної установки (додаток 7).

4.1.18. Експлуатація вантажних вагонеток, транспортних одиниць секційних поїздів, монорейкових і нагрунтових доріг допускається за умови:

а) справних напівскатів (відсутності розхитаних колес, наявності кріпильних болтів і валиків, відсутності зігнутих осей колісних пар і тріщин на осях, глибоких вибоїн на колесах тощо);

б) справних зчепів, серег і інших тягових частин;

в) справних буферів і гальм;

д) справних замочних механізмів і щільно прилеглих днищах вагонеток (секційних поїздів) з розвантаженням через дно;

ж) відсутності деформованих або зруйнованих підвагонних упорів;

з) цілих або вигнутих назовні менше ніж на 50 мм стінок кузовів вагонеток;

к) справних міжсекційних перекрить секційних складів поїздів.

4.1.19. Під час перевезення вантажів дозволяється:

а) проштовхування тільки зчепленого рухомого состава, причеплювання безпосередньо до локомотива платформ або вагонеток з довгомірними матеріалами, а також платформ і вагонеток, навантажених лісом або обладнанням ,тільки з використанням відгороджуючої вантажної вагонетки;

б) ручне зчеплювання та розчеплювання вагонеток при зупиненому поїзді, із застосуванням при цьому спеціальних пристроїв для зчеплення і розчеплення крюкових зчіпок;

в) зчеплювання і розчеплювання вагонеток на прямолінійних ділянках горизонтальних виробок, що не мають самокатного нахилу;

д) залишати рухомий состав поїзда тільки на ділянках виробок, що не мають самокатного нахилу;

ж) формування составів з вагонеток тільки із однотипними зчіпками;

з) проштовхування составів локомотивами без використання стояків, розпилів, дошок, а також локомотива, що рухається паралельною колією;

к) зчеплювання і розчеплювання вагонеток на відстані не ближче ніж 5 м від перекидачів, вентиляційних дверей або інших перешкод;

л) застосування для гальмування та утримання рухомого состава поїзда тільки спеціальних засобів (гальмових башмаків);

м) залишати вагони, состави поїзда або локомотиви на роз’їздах не ближче ніж за 4 м від рамної рейки стрілочного переводу, а місця їх зупинки мають обмежуватися відповідними знаками.

4.1.20. У разі доставки довгомірних матеріалів і обладнання в поїздах необхідно застосовувати спеціально призначені для цієї мети вагонетки або платформи, зчеплені між собою жорсткими зчіпками. Довжина жорсткої зчіпки повинна вибиратися з таким розрахунком, щоб між довгомірним матеріалом або обладнанням, що знаходяться на суміжних платформах, витримувалася відстань, яка забезпечує проходження поїзда на закругленнях і перегинах рейкової колії, але не менша за 300 мм.

4.1.21. На стаціонарних навантажувальних пунктах і біля перекидачів слід застосовувати штовхачі. Керування штовхачами має здійснюватися з пунктів, розташованих у нішах або інших місцях, безпечних для обслуговуючого персоналу, при обов'язковій наявності блокування, що перешкоджає одночасному включенню перекидача і штовхача. Оснащення та експлуатація комплексів розвантаження вагонеток має здійснюватися згідно з
НПАОП 10.0-7.14-81

На інших навантажувальних пунктах допускається застосування лебідок або електровозів за умови виконання вимог пунктів 4.2.3, 4.4.6., 5.2.5 цих Правил.

4.1.22. За умови відкатки похилими виробками мають бути передбачені пристрої, що перешкоджають скочуванню вагонеток у разі обривання каната, причіпного пристрою або зчіпки.

У разі відкатки кінцевими канатами:

а) на верхніх приймальних майданчиках похилих виробок з горизонтальними заїздами слід встановлювати затримні стопори;

б) нижче верхніх приймальних майданчиків, а також у заїздах проміжних виробок необхідно встановлювати бар’єри, міцність яких визначається розрахунком. Керування такими бар’єрами має бути дистанційним. У виробках довжиною до 30 м, призначених для транспортування допоміжних матеріалів і обладнання, допускається застосування бар'єрів з ручним керуванням;

в) вище нижніх приймальних майданчиків мають встановлюватися запобіжні бар'єри з дистанційним керуванням.

У випадку відкатки безконечним канатом на коліях вантажної і порожнякової віток нижче верхніх і вище нижніх, а також вище і нижче всіх проміжних майданчиків необхідно встановлювати по два уловлювачі, один з яких - на відстані 5 м від приймального майданчика, а другий - на відстані 5 м від першого.

На нижніх і проміжних приймальних майданчиках на горизонтальних ділянках виробок необхідно влаштовувати ніші для схову працівників і розміщення пультів управління та зв'язку.

Вимоги цього пункту не поширюються на похилі виробки, що використовуваються для перевезення людей в людських або вантажо-людських транспортних засобах, обладнаних парашутними пристроями.

4.1.23. Поставлення на рейки вагонеток, що зійшли з них, або локомотивів повинно виконуватись відповідно до НПАОП 10.0 -5.31-81.

На кожному локомотиві, а також у приствольному дворі та на приймально-відправних майданчиках похилих виробок мають бути домкрати, самостави або інші засоби, призначені для поставлення вагонетокна рейки, а також гальмові башмаки і пристрої для зчеплювання і розчеплювання вагонеток.

4.1.24. В устях похилих виробок, в місцях пересічення похилих виробок з іншими виробками мають встановлюватися бар'єри, світлові табло і знаки про заборону пересування людей у виробках під час відкатки вантажів.

4.1.25. Під час роботи підйомних установок в похилих виробках вхід на майданчики, на яких виконується зчеплювання і розчеплювання вагонеток, дозволяється тільки особам, які беруть участь в цій роботі, про що має бути інформація на світловому табло.

4.1.26. У разі застосування ручної підкатки на зовнішньому боці передньої стінки вагонетки має бути вивішений включений спеціальний світильник. Ручна підкатка допускається на відстань не більше 50 метрів.Відстань між вагонетками ,що пересуваються ручною підкаткою ,має бути не меншою за 10 м.

4.1.27. У разі відкатки вагонеток (платформ) безкінцевими і кінцевими канатами повинні застосовуватися зчіпні та причіпні пристрої, що не допускають самовільного розчеплювання, а за відкатки безкінцевим канатом у виробках з кутом нахилу понад 18°, додатково застосовуються контрланцюги (контрканати).

4.1.28. Спускання і підіймання людей вертикальними виробками має виконуватися в клітях. Дозволяється спускання та підіймання людей в баддях у разі проходки, поглиблення, збійки вертикальних виробок та їх армування, як що це передбачено проектом.

4.1.29. Кліті, що служать для спускання і підіймання людей, повинні мати суцільні металеві дахи, що відкриваються, або дахи (міжповерхові перекриття) з люком, що відкривається, а також суцільну міцну підлогу. Конструкція кліті повинна гарантувати запобігання руйнуванню підлоги у випадку посадки на жорстку основу в робочому і аварійному режимах. Всі підйомні посудини, що призначені для перевезення людей або технічного обслуговування і ремонту ствола, повинні мати стаціонарні (незнімні) двосхилі зонти. Підлога новостворюваних клітей має бути без виступаючих частин і отворів, за винятком стопорів і вирізів для реборд коліс вагонетки і технологічних (аварійних) люків, що закриваються. Довгі боки клітей необхідно обшивати на повну висоту суцільними металевими листами. Уздовж довгих боків кліті необхідно влаштовувати поручні. З коротких (торцевих) боків кліті повинні мати двері або інші надійно захищаючі пристрої, що запобігають можливості випадіння людей з кліті. Конструкція дверей не повинна допускати зіскакування їх під час руху кліті. Двері мають відчинятися всередину кліті і закриватися двома засувами, розташованими зовні у верхній і нижній частинах дверей. Висота верхньої кромки дверей або інших огорож над рівнем підлоги кліті повинна бути не меншою за 1,2 м, нижньої кромки - не більшою за 150 мм.

Кількість людей, які одночасно перебувають на кожному поверсі кліті, визначається з розрахунку 5 осіб на 1 м 2корисної площі підлоги кліті, а в прохідницьких баддях - з розрахунку 4 особи на 1 м 2днища, і має бути позначена в місцях посадки людей у кліть.

4.1.30. Кліті для спускання та підіймання людей і противаги людських і вантажно-людських підйомних установок повинні бути обладнані приладами (парашутами), призначеними для плавного гальмування і зупинки їх у разі обриву підйомних канатів. Приводна пружина парашута кліті повинна захищатися запобіжним кожухом.

Допускається відсутність парашутів на:

а) клітях і противагах багатоканатних підйомних установок з числом канатів чотири і більше;

б) клітях і противагах дво - і триканатних підйомних установок за умови вибирання і бракування підйомних канатів відповідно до вимог п. «а» таблиці 4.6 і дотримання вимог підпункту «а» пункту 4.12.20;

в) клітях і противагах аварійно-ремонтних підйомних установок;

д) клітях і противагах підйомних установок допоміжних стволів, не призначених для постійного спускання та підіймання людей;

ж) противагах діючих підйомних установок вертикальних стволів з обмеженими умовами (обмеженими слід вважати умови, за яких неможливо розмістити на противазі майданчик довжиною 1,5 м і шириною 0,4 м), якщо відділення кліті та противаги відокремлені одне від іншого перегородкою із рейок або канатами. Дозволяється відсутність перегородки, якщо висота рами противаги перевищує два кроки армування за двобічного і крок армування за однобічного розташування провідників. Противага в цьому випадку має бути також обладнана запобіжними башмаками довжиною не меншою за 400 мм із збільшеними зазорами.

Уповільнення при гальмуванні порожніх клітей парашутами не повинне перевищувати 50 м/с 2, а при гальмуванні клітей з максимальною кількістю людей повинне бути не меншим за 6 м/с 2.

Випробування парашутів повинне проводитися не рідше одного разу на 6 місяців відповідно до інструкції для даного типу парашута.

Парашутні пристрої мають замінюватися новими разом із заміною кліті, за винятком парашутів із захватом за гальмові канати, що мають замінюватися не рідше ніж через 5 років з дня навішування.

Надалі. за наслідками експертних обстежень стану парашутних пристроїв з проведенням неруйнівного контролю організаціями, які мають дозвіл Держгірпромнагляду України, термін їх експлуатації може продовжуватися на період до 2 років після кожного обстеження. Після 10 років використання подовження терміну їх експлуатації можливе за умови позитивних результатів неруйнівного контролю і проведення їх демонтажу, повної розбори і дефекації за участю спеціалістів МакНДІ або НДІГМ

Дозволяється подовження експлуатації підіймальних посудин (клітей, скіпів, рятувальних сходів тощо) і противаг шахтного підйому понад нормативний термін, встановлений заводом-виробником, до 3 років на підставі позитивних результатів експертного обстеження. При цьому кількість обстежень не обмежується

Рішення про продовження терміну експлуатації підйомних посудин і парашутних пристроїв ухвалюється комісією під керівництвом головного механіка шахти на підставі позитивного висновку за наслідками експертного обстеження і випробувань організаціями, що мають дозвіл Держгірпромнагляду України.

Допускається цією ж комісією продовження терміну понад 10 років експлуатації підйомних посудин (клітей, скіпів, парашутів, рятувальних драбин тощо) і противаг шахтного підйому на підставі позитивних результатів експертного обстеження з проведенням неруйнівного контролю організаціями, які мають дозвіл Держгірпромнагляду України.

4.1.31. Під час спускання та підіймання людей у баддях:

а) бадді мають бути оснащені напрямними рамками і переміщатися напрямними, рух баддей без напрямних рамок допускається на відстань не більшу за 20 м від вибою. При використанні на проходженні вертикальних виробок прохідницьких агрегатів (навантажувальних машин, грейферів тощо) ця відстань може бути збільшена до 40 м;

б) бадді мають бути оснащені зонтами .

Під час виконання аварійних і ремонтних робіт у стволі допускається спускання і підіймання людей в баддях без напрямних рамок. При цьому: швидкість руху бадді стволом не повинна перевищувати 0,3 м/с; зазори між кромкою бадді і виступними металоконструкціями елементів ствола мають бути не меншими за 400 мм; над баддею має бути встановлений запобіжний зонт; напрямна рамка повинна бути надійно закріплена на розвантажувальній площадці, а розвантажувальні ляди закриті;

в) посадка людей у бадді та вихід із них мають проводитися на нижньому і верхньому приймальних площадках із спеціальних драбин або сходинками бадді. При цьому мають бути закриті ляди, а бадді мають бути нерухомими;

д) посадка людей в бадді і вихід з них на проміжних горизонтах і камерах мають провадитися з відкидних площадок, а на помостах і натяжних рамах тільки тоді, коли борт бадді зупиняється на рівні розтруба або підлоги поверху за наявності дверей у розтрубі;

ж) люди повинні стояти на днищі бадді.

Під час спускання і підіймання вантажів баддя має недовантажуватися на 100 мм до верхнього краю борту. Баддя має бути оснащена пристроями для підтримки дужки в опущеному стані (кулачків). Висота кулачків повинна бути не меншою за 40 мм.

У разі спускання і підіймання вантажів і людей в баддях прохідницькі підйомні установки мають бути обладнані блокувальними пристроями, що не допускають проходження бадді через розтруб в нижньому помості, коли під розтрубом знаходиться навантажувальний пристрій.

Під час спускання бадді машиніст підйому повинен зупинити її на висоті 6 м від вибою ствола і припинити зниження до отримання додаткового сигналу.

У разі підіймання бадді машиніст підйому повинен зупинити її на висоті 1‑ 2  м над вибоєм ствола для надання стійкості та очищення днища.

4.1.32. Спускання і підіймання людей в перекидних клітях дозволяється за наявності блокувань, що унеможливлюють перекидання людей в бункер, а також перекидання кліті під час руху у стволі.

Перевезення людей підйомними посудинами допустиме тільки в режимах роботи підйомної установки «Люди» або «Ревізія». Рукоятник, стволовий та їх помічники повинні дозволяти посадку людей в кліть тільки після переведення стволової сигналізації в режим «Люди», а прохід людей на оглядовий майданчик підйомної посудини або противаги повинен дозволятися рукоятником тільки за переведення стволової сигналізації в режим «Ревізія».

У разі розташування в одному стволі вантажно-людського і вантажного підйомів під час спускання-підіймання людей вантажний підйом має стояти.

4.1.33. Ремонт і огляд ствола дозволяється виконувати з даху незавантаженої кліті, скіпа або противаги зі спеціально обладнаної на ній оглядової площадки. Площадка повиненна мати площу не меншу за 0,6 м 2, і один із лінійних розмірів не менший за 0,4 м і огорожу заввишки не менше ніж 1,2 м. При цьому люди повинні прикріплюватися до підйомних канатів, елементів підвісного пристрою, підйомної посудини запобіжними поясами і бути захищені від предметів, що випадково падають, закріпленими захисними зонтами.

Запобіжні пояси кожні 6 місяців підлягають випробуванню на міцність відповідно до інструкції з експлуатації виробника.

На підйомній посудині та усередині неї можуть перебувати тільки особи, що проводять ремонт (огляд).

Оглядствола повинен здійснюватись не менше ніж 2 робітниками під час руху посудини зверху вниз.

Для огляду і ремонту ділянок кріплення та армування, віддалених від підйомних посудин, дозволяється застосовувати відкидні помости, надійно прикріплені до кліті або скіпа. Конструкція таких помостів повинна розроблятися проектно-конструкторськими підрозділами підприємств (організацій) і погоджуватися з організацією, що розробила підійомну посудину.

На підйомних установках з противагами огляд і ремонт ствола допускається виконувати з використанням вантажу, що врівноважує.

4.1.34. На шахтах повинні бути особи, відповідальні за організацію спускання і підіймання людей та вантажів, призначені наказом керівника шахти.

4.2.1. На кожній шахті має бути затверджена головним інженером схема конвеєрного транспорту і головних відкотних колій, на якій вказуються види відкаток, довжина відкотних колій, роз’їздів і їх місткість, пронумеровані стрілочні переводи, місця посадки (висадки) людей, види і довжини конвеєрів, термін навішування та тип стрічки.

Зі схемою мають бути ознайомлені під розпис працівники та посадові особи дільниці шахтного транспорту, а також гірничі диспетчери і начальники змін.

4.2.2. Експлуатація транспортних машин з дизельним приводом повинна здійснюватися відповідно «Временным нормам и техническим требованиям для безопасной эксплуатации дизельных локомотивов (машин) в угольных шахтах» згідно проектів, узгоджених з МакНДІ.

4.2.3. Для виконання маневрових робіт і відкатки вагонеток в горизонтальних виробках з нахилом до 0,005 допускається застосування лебідок, що мають швидкість до 1 м/с, за спеціальними проектами, що пройшли експертизу в організаціях, які мають дозвіл Держгірпромнагляду України.

Для транспортування матеріалів і обладнання, а також для видачі породи від ремонту і перекріплювання в похилих виробках можуть застосовуватися лебідки, що відповідають наступним вимогам:

а) відношення діаметра барабана (шківа) до діаметра каната повинне бути не меншим за 20. Допускається багатошарове намотування каната на барабан;

б) швидкість руху каната на середньому радіусі намотування не повинна перевищувати 1,8 м/с;

в) лебідки повинні мати двоє гальм, одне з яких повинне діяти на барабан (шків). Кожне із гальм повинне забезпечувати у загальмованому стані приводу не менше ніж 2-кратне відношення величини гальмівного моменту до статичного;

д) лебідки мають за припинення подачі енергії автоматично загальмовуватися.

4.3.1. Радіуси закруглень рейкових колій і перевідних кривих у нових виробках мають бути не меншими:

для колії 600 мм - 12 м;

для колії 900 мм - 20 м.

На сполученні виробок, не призначених для локомотивної відкатки, допускається закруглення колії радіусом не меншим за чотирикратну найбільшу жорстку базу рухомого состава.

У діючих виробках дозволяється експлуатація рейкових колій із закругленням радіусом не меншим за 8 м - для колії 600 мм і не меншим за 12 м - для колії 900 мм.

4.3.2. Розширення колії під час укладання допускається не більше ніж на 4 мм і звуження її не більше ніж на 2 мм у порівнянні з номінальною шириною рейкової колії.

Розширення рейкової колії в процесі експлуатації не повинне перевищувати 15 мм на прямолінійних ділянках і 10 мм - на криволінійних, перевищення однієї рейки над іншою на прямолінійній ділянці колії – не більше 4 мм.

4.3.3. Експлуатація рейкових колій допускається у випадку:

а) зношення головки рейки за вертикаллю не більше ніж 12 мм для рейок типу Р-24, 16 мм - для рейок типу Р-33 і 20 мм - для рейок типу Р-38, а також коли реборда колеса не торкається головок болтів, за відсутності подовжніх і поперечних тріщин у рейках, викришування головки рейок, відколювання частини підошви рейки та інших дефектів, що можуть викликати сходження рухомого состава з рейок;

б) відхилення рейок від осі колії на стиках (розломах) не більше ніж на 50 мм на довжині рейки меншій за 8 м.

4.3.4. Експлуатація стрілочних переводів допускається у разі:

а) відсутності збитих, викришених і вигнутих у подовжніх і поперечних напрямках вістряків (пір'я);

б) відсутностіроз'єднан ихстрілочних тяг;

в) замикання стрілок із зазором не більше ніж 4 мм між притисненим вістряком і рамною рейкою;

д) наявності фіксації положення стрілочних переводів за допомогою фіксаторів або інших пристроїв;

ж) закритих канавок для тяг приводів стрілочних переводів.

4.3.5. Механічні та ручні приводи стрілочних переводів відкотних колій мають встановлюватися з боку людського проходу так, щоб забезпечувати вільну відстань не меншу за 0,7 м від найбільш виступаючої частини приводу до кромки рухомого состава.

Відстань від приводу до кріплення має забезпечувати зручність монтажу, огляду і ремонту.

За недостатньої ширини виробки приводи стрілочних переводів мають встановлюватися в нішах.

4.3.6. Стрілочні переводи в приствольних дворах, на пересіченні головних відкотних виробок (між собою і з дільничними) за інтенсивної відкатки (понад один состав на годину) повинні мати дистанційне керування з кабіни електровоза, що рухається. На заїздах похилих відкотних виробок стрілочні переводи повинні мати дистанційне керування з пультів. У виробках, що використовуються епізодично, а також на в'їздах до гаражів, ЦПП, водовідливних камер, складів ВМ тощо, можуть встановлюватися стрілочні переводи з ручним приводом.

4.3.7. Тимчасові гаражі для ремонту локомотивів на поверхні дозволяється обладнувати тільки на спеціальних тупикових коліях на відстані не меншій за 30 м від ствола.

На рейкових коліях, що з’єднують гаражі локомотивів зі стволами, повинні встановлюватися постійно закриті бар'єри.

4.3.8. Колії, колійні пристрої, канави водовідведення, стрілочні переводи, колійні сигнали та знаки, зазори і проходи на горизонтальних і похилих відкотних виробках, а також контактна мережа електровозної відкатки повинні перевірятися із записом результатів у спеціальну книгу огляду:

начальником дільниці шахтного транспорту або його заступником (механіком) - не рідше одного разу на місяць;

Завантажити